Monthly Archives: Tháng Ba 2018

VÔ THƯỢNG THỪA PHẬT GIÁO

Giới thiệu qua về vô thượng thừa Vô thượng thừa Phật giáo là một trường phái tu tập thiền định do Đức Phật Thích Ca sáng lập và các Tổ Sư triển khai qua nhiều thế hệ. Họ không phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 27 bình luận