Monthly Archives: Tháng Tư 2018

HAI THỨ TỰ DO TRONG CUỘC ĐỜI

Có nhiều nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, họ đấu tranh quyết liệt, chấp nhận rơi cả vào vòng lao lý cho một lý tưởng về tự do dân chủ. Nhưng theo quan điểm Phật pháp, cái tự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 52 bình luận