Monthly Archives: Tháng Năm 2018

PHẬT PHÁP BẤT LY THẾ GIAN PHÁP

Tại sao Phật pháp không thể rời khỏi thế gian pháp ? Bởi một lẽ đơn giản là Phật pháp và Thế gian pháp chỉ là hai khái niệm của con người gán ghép vào hai pháp có hình tướng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 52 bình luận