Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

CẢNH GIỚI VÀ TẬP KHÍ

Khái niệm về Cảnh giới và Tập khí Cảnh giới景界 (phenomenal world bao gồm vật cảnh物景material world và tâm cảnh心景spirit world) là thế giới mà chúng ta sống trong đó. Cảnh giới có hai hình thái khác nhau : cảnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 47 bình luận