Monthly Archives: Tháng Tám 2018

TẠI SAO NGƯỜI VÀ VẬT ĐỀU VÔ NGà?

Tác hại của chấp ngã Chúng ta đều thấy rõ những tác hại vô cùng lớn của việc chấp ngã. Từ quan hệ giữa các cá nhân tới quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội, giữa các quốc gia, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 23 bình luận