Monthly Archives: Tháng Hai 2019

TÁNH KHÔNG VÀ TÍNH DỤC (姓欲)

Tánh không là gì ? Tánh không thì trên blog này đã đề cập rất nhiều rồi, ở đây chỉ nhắc lại sơ qua những điểm chính. Long Thọ Bồ Tát nói : Tâm như hư không vô sở hữu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 9 bình luận