Monthly Archives: Tháng Tư 2019

NGƯỜI HỌC PHẬT CÓ THỂ LÀM GÌ ?

Người học Phật có thể là Phật tử có quy y giữ 5 giới cơ bản tức là người tin và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật để cho cuộc sống của mình và của những người chung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 10 bình luận