Monthly Archives: Tháng Năm 2019

PHÁP GIỚI CŨNG LÀ THÔNG TIN

Pháp giới là biểu hiện của Tâm Tâm vốn là vô hình vô thể, không có hình tướng, nhưng biểu hiện của tâm là pháp giới thì có hình tướng vật chất và tâm lý. Theo Phật pháp thì pháp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 17 bình luận