Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

THỜI-KHÔNG VÀ CUỘC CHIẾN TRANH LẠNH MỚI

Trên Duy Lực Thiền đã nói nhiều về thời-không (space-time) rồi, nhưng vẫn chưa hết ý, nên hôm nay tôi lại nói thêm về thời-không. Ai đã có nghiên cứu nhiều về Phật pháp đều biết A-lại-da thức hay Tàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 7 bình luận