Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO DƯỚI GÓC NHÌN PHẬT PHÁP

Hiện nay thế giới đang rất chú trọng về trí thông minh nhân tạo. Tiếng Anh gọi là AI (Artificial Intelligence). Tiếng Hoa gọi là Nhân công trí năng 人工智能 Sở dĩ tôi nêu tên gọi của hai thứ tiếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 13 bình luận