THỜI HIỆN ĐẠI GIÁC GIẢ SẼ LÀM GÌ ?

Định nghĩa

Chúng ta đang đứng ở bình diện tương đối, nên cần có những định nghĩa để hiểu tương đối thống nhất về những điều sẽ nêu ra trong bài viết.

Giác giả là người giác ngộ nhưng ở đây không nói là người kiến tánh thành Phật làm chủ tam giới, mà ở đây mang ý nghĩa tương đối hơn, chỉ là người nhận thức được ngũ uẩn giai không và thường sống trong tâm niệm này. Hay đơn giản hơn nữa, giác giả là người có cuộc sống thiên về đạo lý, không còn quá chú tâm đuổi theo vật chất, danh vọng, phù hoa, mà hướng cuộc sống của mình vào sự an tâm, tĩnh lặng, giữ cho tâm của mình như mặt nước hồ thu yên tĩnh, càng ít gợn sóng càng tốt.

Giác giả ở đây có thể là hành giả Phật giáo, không phân biệt là tu sĩ hay cư sĩ nhưng có những điểm chung như phá ngã chấp và phá pháp chấp. Bởi vì đây là những hành trì chủ yếu của Phật tử tức là tín đồ Phật giáo.

Tại sao phải phá ngã chấp và phá pháp chấp ? Bởi vì ngã và pháp vốn là cái dụng của Phật tánh nhưng nếu không khéo, không hiểu rõ thì những cái này sẽ trở thành nguồn gốc của khổ. Bởi vì ngã là cái ta sẽ phát sinh ra ngã sở, chẳng hạn thân thể của ta, sức khỏe của ta, danh vọng uy tín của ta, con cái nhà cửa của ta, dân tộc của ta, quốc gia của ta. Ai ai cũng cố chấp ngã và ngã sở thì sẽ va chạm, xung đột với nhau dẫn tới xô xát, hận thù, chiến tranh, khổ.

Sở dĩ có vấn đề chấp ngã và ngã sở là do chấp pháp là có thật. Pháp (法 dharma) là một từ có ý nghĩa rất rộng trong Phật giáo, tất cả mọi sự mọi vật trong Tam giới đều được gọi chung là pháp. Như phương pháp tu hành gọi là pháp môn, giáo lý kinh điển của Phật gọi là Phật pháp, Tam giới cũng gọi là pháp giới, luật lệ do con người đặt ra gọi là pháp luật, thậm chí những vật do con người tưởng tượng chứ không có sẵn trong thiên nhiên, ví dụ lông rùa, sừng thỏ cũng là pháp; hay những vật do con người mới khám phá như hạt Higgs (phát hiện năm 2012) hay sóng hấp dẫn (phát hiện năm 2016) cũng đều là pháp. Tuyệt đại đa số con người đều cố chấp cho rằng pháp là có thật, nhưng Phật và các Tổ Sư dạy rằng pháp chỉ là ảo hóa chứ không phải có thật. Ngay cả Tâm hay Phật tánh là nguồn gốc của tất cả các pháp cũng không phải là có thật mà cũng không phải là không có, cái nầy gọi là nguyên lý hay pháp môn bất nhị của Phật pháp. Bất nhị không phải là hai mà cũng chẳng phải là một, đó là bất định còn gọi là vô sở trụ. Phật tử nên nhớ câu nói nổi tiếng của Long Thọ Bồ Tát : Tâm như hư không vô sở hữu [心如虛空無所有- Citta (mind) is like nothingness, unreal- Tâm giống như hư không không có thật]

Như vậy pháp cũng không có thật, ngã cũng không có thật, tất cả là do tâm tạo (Nhất thiết duy tâm tạo) nghĩa là tâm tưởng tượng ra các pháp trong đó kể cả cái thân tứ đại, kể cả ngã và ngã sở đều chỉ là vọng niệm.

Ngày nay sự nhận thức Nhất thiết duy tâm tạo còn được các thí nghiệm khoa học củng cố thêm phần chắc chắn, không phải chỉ nói suông mà còn có chứng cớ rõ ràng. Nhà khoa học hàng đầu thế giới Niels Bohr nói : It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature. (Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên) Ý của Bohr thật ra rất rõ ràng, nếu nói khác đi một chút theo cách nói của thầy Duy Lực là : Vật lý học là điều chúng ta cho là Tự nhiên, tưởng tượng Tự nhiên là như thế, chứ không phải là bản thân Tự nhiên.

Bản thân Tự nhiên là cái gì thì bộ não của con người không bao giờ biết được, đây là điều mà nhà triết học Đức Immanuel Kant đã diễn tả : Vật tự thể (Das Ding an sich) là cái mà con người chúng ta không bao giờ nhận biết được. Theo Kant, ta chỉ có thể phát biểu về sự vật những gì do chính đầu óc ta tưởng tượng ra.  Điều này thì kinh điển Phật giáo từ lâu đã nói rằng : Cảnh giới vật chất, chẳng hạn con trâu, con ngựa, nam nữ, sông núi, nhà cửa, chỉ là thế lưu bố tưởng世流布想 nghĩa là tưởng tượng đã lưu truyền phổ biến trên thế gian (Imagination which has circulated popularly on the world). Tại sao lại như thế ?

Bởi vì cuộc tranh luận lớn nhất của thế kỷ 20 giữa hai nhà khoa học hàng đầu thế giới là Niels Bohr và Albert Einstein đã đi đến kết luận vào năm 1982 sau thí nghiệm liên kết lượng tử của Alain Aspect. Nó chứng tỏ rằng các hạt cơ bản của vật chất như photon, electron, quark không hề có sẵn đặc trưng, đặc điểm, đặc tính gì cả (no features). Phật giáo nói rằng : Nhất thiết pháp vô tự tính. Các đặc trưng như vị trí, khối lượng, điện tích, số đo spin, chỉ xuất hiện khi có người quan sát. Nghĩa là chính người quan sát đã tưởng tượng ra các đặc trưng đó. Thí nghiệm hai khe hở một lần nữa xác định điều này.

Bắn từng hạt electron qua một tấm chắn có 2 khe hở nhỏ, phía sau có màn hứng. Nếu có người quan sát thì màn hứng chỉ hiện ra 2 vạch tương ứng với 2 khe hở chứng tỏ electron là hạt vật chất. Nếu không có người quan sát, màn hứng hiện ra nhiều vạch, chứng tỏ hạt electron là sóng, sóng đó giao thoa nên tạo ra nhiều vạch.

Thí nghiệm này chứng tỏ hạt electron là do người quan sát tạo ra. Vì vậy Phật giáo nói Nhất thiết duy tâm tạo. Rõ ràng là hạt electron với tất cả đặc trưng như vị trí, khối lượng, điện tích, số đo spin, chỉ xuất hiện khi có người quan sát đo đạc nó. Phật pháp đã nói rằng nhất niệm vô minh tạo ra mọi cảnh giới.

1/Có người quan sát màn hứng chỉ hiện ra 2 vạch

2/Không có người quan sát màn hứng hiện ra nhiều vạch   

Thí nghiệm này giải thích ý nghĩa câu nói của Bohr : Vật lý học với các quy luật của nó chỉ là tưởng tượng tập thể của con người thôi, nó mang tính khách quan tập thể, nghĩa là 7,7 tỷ người trên thế giới cùng thấy, cùng tưởng tượng giống nhau (do cộng nghiệp), nhưng đó vẫn không phải là chân lý tuyệt đối, không phải hoàn toàn có thật. Vì vậy Niels Bohr nói : “Isolated material particles are abstractions” (Hạt vật chất cơ bản cô lập thì trừu tượng- tức không phải là vật thật). Các hạt cơ bản đã không phải là vật thật thì các cấu trúc của chúng như nguyên tử, phân tử, cố thể vật chất cũng chỉ là vật ảo mà thôi.

Trên đây chúng ta đã định nghĩa về giác giả trong một ý nghĩa thực tế tương đối. Dưới đây chúng ta sẽ nói tiếp về việc làm của giác giả.

Giác giả có thể làm gì trong thời nay ?

Ngày xưa bậc giác ngộ nếu hữu duyên thì ra hoằng pháp dạy đạo cho nhiều người khác giác ngộ như Huệ Năng và các vị Tổ khác. Còn nếu vô duyên thì sẽ ẩn mình sống tự tại giữa chốn hồng trần mà hình ảnh của ông tăng chuyên làm công việc sửa đường lộ tại tỉnh Vân Nam mà hòa thượng Hư Vân từng gặp là một ví dụ điển hình.

Điểm khác nhau quan trọng giữa thời xưa và thời nay nằm ở chỗ : Thời xưa khoa học chưa phát triển. Các thiền sư giác ngộ chỉ giải quyết vấn đề tâm lý, tinh thần của con người. Còn vấn đề vật chất, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, vật dụng…của người đời thì họ tự lo. Thậm chí đời sống vật chất của hàng ngũ xuất gia còn phải nhờ vào sự bố thí của người đời.

Thời nay khoa học đã phát triển, đã đi được khá xa nên các giác giả theo định nghĩa ở trên, chẳng những tham gia dạy dỗ về tâm lý, tinh thần cho người đời mà còn tham gia giải quyết đời sống vật chất của họ. Bởi vì tất cả mọi người đều đã thừa nhận khoa học có sức mạnh. Nó có thể giải quyết vấn đề cơm ăn, áo mặc, nhà ở, vật dụng, hàng tiêu dùng cho cả một quốc gia đông người như TQ chẳng hạn. TQ trong suốt quá trình lịch sử là một nước nghèo đói, dân chúng thường xuyên thiếu ăn, nhưng ngày nay đã chấm dứt nạn đói. Rõ ràng đó là nhờ khoa học và kinh tế phát triển.

Giác giả ngày nay là những ai ?

Tỷ phú Bill Gates là một trong những nhà từ thiện “hào phóng” nhất thế giới, với tổng số tiền quyên góp lên đến 41 tỷ USD. Bill Gates được biết đến là người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft. Ông cùng vợ đã sáng lập quỹ từ thiện lớn nhất thế giới mang tên Bill & Melinda Gates và đóng góp vào đó phân nửa tổng tài sản của mình.

Warren Buffett là nhà đầu tư, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Berkshire Hathaway. Năm 2010, ông cùng với vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã thành lập Quỹ từ thiện “The Giving Pledge” Bản thân Warren Buffett đã dành tới 83% số tài sản của mình cho Quỹ này. Với số lượng lớn thành viên tham gia và số tài sản hiện có, The Giving Pledge có thể dành hơn 125 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện hoặc nhân đạo.

Azim Premji Hashim (sinh năm 1945) được coi là một ông trùm kinh doanh ở Ấn Độ, Chủ tịch Tập đoàn Wipro Limited Tháng 12/2010, Premji cam kết đóng góp 2 tỷ USD cổ phiếu Wipro, cải thiện giáo dục trong các trường học ở Ấn Độ. Đó là sự đóng góp từ thiện lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ hiện đại. Gần đây, ông Premji đã cam kết làm từ thiện với số tiền là 7,5 tỷ USD, tổng đóng góp từ thiện của ông hiện ở mức khoảng 21 tỷ USD.

Tỷ phủ trẻ tuổi Mỹ Mark Zuckerberg ngày 1/12/2015 tuyên bố sẽ hiến số tài sản 45 tỷ USD, tương đương 99% tổng tài sản trong suốt cuộc đời mình để giúp những người khác cải thiện cuộc sống vì thế hệ tương lai.

Người giàu nhất Ả-rập Xê-út khu vực Trung Đông là Hoàng tử Alwaleed bin Talal bỏ ra 20 tỷ USD để làm từ thiện

Từ năm 1979, tỷ phú George Soros (Mỹ) đã chi 8,5 tỷ USD để cung cấp kim tiêm sạch cho các phòng khám ở California (Mỹ). Năm 2017, Soros đã chuyển 18 tỷ USD cho Open Society Foundations – tổ chức đã sử dụng hơn 14 tỷ USD từ năm 1993 chủ yếu cho các hoạt động từ thiện tại khu vực Trung và Đông Âu.

Carlos Slim Helú là nhà thương nhân México đã bỏ ra 4 tỷ USD là từ thiện.

Người sáng lập kiêm CEO Amazon, Jeff Bezos quyên góp 2,14 tỷ USD làm từ thiện.

Nhà sáng lập kiêm CEO của Tencent có tài sản khoảng 45,3 tỷ USD và đã quyên góp 2,01 tỷ USD để làm từ thiện. Tencent là tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, sở hữu nền tảng nhắn tin WeChat và QQ

Người sáng lập Alibaba, Jack Ma quyên góp 129,4 triệu USD trong tổng tài sản giá trị ròng 39 tỷ USD (năm 2018) để làm từ thiện.

Những người nói trên đã từ bỏ một phần ngã sở của mình để giúp đỡ cho người khác.

Hàng ngũ giác giả không phải chỉ có những tỷ phú giàu có bỏ tài sản riêng của mình ra làm từ thiện, mà thành phần chủ yếu của họ là những người sống theo nguyên lý của Phật giáo, họ tham gia vào tất cả mọi hoạt động của xã hội để giúp cho xã hội phát triển theo một chiều hướng lành mạnh an lạc. Những hoạt động đó bao gồm :

Hướng dẫn Phật pháp : họ mở website, blog hay đưa các bài viết, video, âm thanh, lên mạng hay in ấn các kinh sách để phổ biến giáo lý cho mọi người hiểu biết và thực hành.

Mở các trung tâm hướng dẫn khí công, nhân điện, tham thiền để trị bệnh về thân thể và giúp cho tâm được an lạc.

Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tin học, tham gia sản xuất chế tạo các công cụ như chip vi xử lý, thiết bị bán dẫn, các loại máy móc thiết bị phục vụ cho đời sống và sản xuất, phục vụ cho tiến bộ xã hội.

Những con người mang tâm niệm hiền hòa không quá chấp ngã và chấp pháp, tham gia vào tất cả mọi hoạt động của xã hội đem lại một sự điều hòa nhất định cho môi trường và xã hội. Họ có thể làm được những gì ? Khi tham gia chánh quyền họ phục vụ với công tâm, không tham ô, nhũng nhiễu. Khi tham gia hoạt động sản xuất, họ không làm ra sản phẩm giả, độc hại, lợi mình hại người. Khi tham gia hoạt động thương mại, phân phối sản phẩm, họ không đầu cơ tích trữ để làm giàu phi pháp. Họ tránh tham gia vào việc sản xuất những hóa chất độc hại, những vũ khí giết người hàng loạt. Trong gia đình họ không tranh giành tài sản với anh chị em. Ngoài xã hội họ không sống gian dối lợi mình hại người.

Trong xã hội luôn luôn có những con người như vậy. Có thể họ không theo một tôn giáo nào cụ thể nhưng họ sống theo những nguyên lý tốt đẹp và tận tụy phục vụ xã hội vô điều kiện. Nếu chúng ta có xem tivi thì thấy hàng ngày có chương trình giới thiệu những người tốt việc tốt, những nơi đáng sống. Họ là những hiệp sĩ đường phố sẵn lòng giúp đỡ những yếu thế gặp hoạn nạn mà không hề đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Có những tổ chức thiện nguyện của tư nhân, họ sẵn lòng trợ giúp những người gặp sự cố trên đường đi như bị hư xe, bị cướp giật, nhà nghèo mà có người thân qua đời không có tiền mai táng, hoặc phải đưa thân nhân đi bệnh viện xa nhà mà không có chỗ ở…

Trong xã hội luôn luôn có hai thế lực thiện ác cùng tồn tại. Thế lực ác gây ra những vụ bê bối sản phẩm độc hại, cán bộ tham nhũng, lừa đảo kiếm lợi, xâm hại tính dục, đánh bom giết người hàng loạt, kẻ mạnh lấn át xâm lược kẻ yếu… Thế lực ác luôn làm hại người còn thế lực thiện thì giúp đỡ người, làm lợi cho người như trên đã kể.

Nhưng giác giả phải hiểu rằng Thiện và Ác là tương đối, đó chỉ là hai hình thái đối lập của cùng một bản tánh. Bản tánh đó tức là Phật tánh. Phật tánh là bất nhị, vô phân biệt nhưng trong tâm niệm của chúng sinh thì có phân biệt, phân ra thành thiện ác, có người làm thiện, có người làm ác, có phân cực như vậy thì mới thành thế giới tương đối. Nói thế để mọi người hiểu rằng sẽ không bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều làm thiện, cũng sẽ không bao giờ có chuyện tới một lúc nào đó sẽ không còn cái ác, bởi vì thiện ác cũng giống như các cặp phạm trù mâu thuẫn khác, cái này có thể biến thành cái kia nên sẽ không bao giờ hết được. Điều đó cũng giống như kinh Bát Nhã nói rằng Vô lão tử diệc vô lão tử tận.

Giác giả có thể thành tựu cụ thể gì trong tương lai ?

Không còn ai nghèo đói

Điều này thì ngày xưa các bậc giác ngộ không thể làm được bởi vì khoa học chưa phát triển, nhân duyên chưa tới. Vì vậy Ấn Độ là nơi phát sinh ra Phật giáo, vẫn nghèo đói triền miên. TQ là nơi Phật giáo đã truyền tới vào đầu công nguyên, vào đời Đường, thời đại của Huệ Năng, Thiền rất hưng thịnh, người giác ngộ rất nhiều, nhưng TQ vẫn nghèo đói triền miên cho tới tận thế kỷ 20.  Nhưng giác giả ngày nay có thể làm được việc giải quyết vấn đề nghèo đói của đại đa số người dân. Chúng ta hãy nói cụ thể về tình hình nước Việt Nam.

Việt Nam hiện nay có khoảng 97 triệu dân, số người nghèo đói không đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, cho tới năm 2019 chỉ còn khoảng 5 triệu người.

Tiêu chí và mức chuẩn nghèo nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 như sau : Chuẩn mức sống tối thiểu: từ 1.3 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở thành thị và 1 triệu đồng/người/ tháng tại nông thôn. Nếu ai sống dưới mức này thì được coi là nghèo đói.

Theo thống kê của UNDP (United Nations Development Programme = Chương trình Phát triển Liên hợp quốc) số người nghèo đói trên toàn thế giới tháng 7-2019 là 1,3 tỷ người, tổng dân số thế giới là 7,7 tỷ người, chiếm tỷ lệ : 16,8 %. Ngân hàng Thế giới xem thu nhập 1 đô la Mỹ/ngày theo sức mua tương đương (PPP= Purchasing Power Parity) của địa phương để thỏa mãn nhu cầu sống như là chuẩn tổng quát cho nạn nghèo tuyệt đối. Nếu ai có thu nhập dưới 365 USD/năm = 8.435.150 đồng/năm (tỉ giá giữa tháng 9-2019) tính theo PPP thì được coi là nghèo đói.

Như vậy nếu so với chuẩn nghèo của VN ngay cả đối với vùng nông thôn là 12 triệu đồng/năm thì người VN vẫn còn khá hơn so với thế giới nói chung. Tỉ lệ nghèo chính thức của VN cuối năm 2018 là 5,35%. Các số liệu cho thấy rằng người VN ít nghèo hơn so với thế giới. Điều đó là rõ ràng, không có ai ở VN phải bỏ nước ra đi vì nghèo đói như dân Trung Mỹ ở các nước Salvador, Honduras, Guatemala hay một nước Nam Mỹ khủng hoảng là Venezuela. Đây là hình ảnh dân Trung Mỹ phải bỏ nước ra đi vì nghèo đói.

Dân tị nạn tại biên giới Mỹ-Mexico tháng 5-2019

Chương trình giảm nghèo của nhà nước : giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1% – 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% – 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

Mặc dù tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng hơn 5% nhưng để dứt điểm xóa nghèo không phải dễ bởi vì những hộ đã xóa nghèo có thể lại tái nghèo. Do đó để giảm nghèo thật sự từ 1% – 1,5% /năm cho cả nước tương ứng với con số tuyệt đối từ gần một triệu tới gần 1,5 triệu người mỗi năm, không phải con số nhỏ.

Cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho mọi người

Đời sống tinh thần của con người được cải thiện qua hệ thống phát thanh, truyền hình và internet. Thông tin ngày nay có thể đến được với tất cả mọi người một cách nhanh chóng và tiện lợi chủ yếu qua điện thoại di động thông minh (smartphone) bằng sóng wifi và các sóng 3G, 4G. Sóng 5G tốc độ nhanh cũng bắt đầu được triển khai thí điểm tại các thành phố lớn như SG và Hà Nội. Ngày nay giá smartphone đã đủ rẻ để bất cứ ai có nhu cầu đều có thể trang bị. Nhiều chương trình phát thanh (radio) và truyền hình (TV) kể cả quốc tế và quốc nội cũng đã được đưa lên mạng internet. Hệ thống video trực tuyến Youtube cũng sẵn sàng phục vụ. Mạng xã hội Facebook cũng trở nên vô cùng phổ biến với tất cả mọi người để mọi người đều có thể giao tiếp với thân nhân, bè bạn trên khắp thế giới.

Những ai cần đọc sách, đọc báo, xem video về bất cứ lĩnh vực gì đều có thể xem trên mạng kể cả việc học hỏi giáo lý Phật pháp đều có đủ. Chẳng hạn Duy Lực Thiền là một blog về Phật giáo đã hoạt động được 9 năm, cung cấp những tri thức về Phật pháp kết hợp chặt chẽ với khoa học để giúp mọi người hiểu thật sâu, củng cố lòng tin tự tâm nơi mỗi người.

Còn về đời sống vật chất, ngoài việc giúp cho những hộ gia đình nghèo nhất thoát nghèo, các giác giả còn làm việc để góp phần phát triển kinh tế nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

GDP (Gross Domestic Product = Tổng sản phẩm quốc nội) theo giá hiện hành năm 2018 đạt 5.535,3 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần quy mô GDP năm 2011. GDP bình quân đầu người năm 2018 ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD.

Vậy GDP tức là tổng trị giá sản phẩm và dịch vụ quốc nội bình quân đầu người tính theo giá hiện hành năm 2018 là 58,5 triệu đồng, bình quân hàng tháng là 4,875 triệu đồng. Thu nhập bình quân hàng tháng của một người là 4,8 triệu. Có lẽ nhiều người nhận thấy lương tháng của mình cao hơn mức đó. Nhưng cũng có rất đông người nghèo nhận thấy thu nhập hàng tháng của mình thấp hơn mức đó. Vì vậy nên nhà nước định nghĩa người ở thành phố mà có thu nhập dưới 1,3 triệu đồng/tháng hoặc ở nông thôn mà thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng thì bị xếp vào loại nghèo.

Thu nhập bình quân đầu người của VN hiện nay cũng còn rất thấp nếu so với một số nước khác. Chỉ cần so với vài nước chung quanh cũng đủ thấy (tính bằng USD) : Đài Loan 25534, Thái Lan 7084, Malaysia 10703, Philippines 3099, Singapore 61230, TQ 9633. Trong khi đó VN chỉ có 2587.

Do đó chúng ta phải lo nâng cao năng suất lao động, nâng cao kết quả sản xuất để theo kịp thế giới, phải góp phần xóa đói giảm nghèo cho những người nghèo túng nhất trong xã hội. Bằng cách nào ?

Bằng cách làm việc có công tâm, hiệu quả, trách nhiệm, không lo vun quén cho cá nhân, không lãng phí tài nguyên của xã hội.

Góp phần vào tiến bộ khoa học kỹ thuật               

Tham gia xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ và người dân bao gồm cá nhân và công ty xí nghiệp nếu không dùng giấy in hoặc dùng rất ít, tối thiểu giấy in, phần lớn các giao dịch đều thực hiện bằng điện tử qua mạng internet thì vừa nhanh chóng, tiện lợi vừa giảm được rất nhiều giấy in. Từ đó tiết kiệm được hàng vạn hecta rừng.

Nếu các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, phần lớn việc mua bán kể cả mua bán lặt vặt ngoài đường phố đều được thực hiện bằng điện thoại di động thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thứ : giảm bớt chi phí in tiền, nhà nước sẽ không còn cần phải in ra một số lượng tiền khổng lồ dùng trong lưu thông hàng hóa nữa. Cá nhân thì giảm bớt thời gian đếm tiền thối tiền. Những người muốn quản lý việc chi tiêu cá nhân của mình, nhất là các bà nội trợ, không còn phải mất thì giờ ghi chép vào sổ tay nữa, các khoản chi tiêu có thể được liệt kê nhanh chóng, chính xác, đầy đủ hàng ngày chỉ cần bấm nút.

Những tiến bộ về cơ học lượng tử dẫn đến hiệu suất sử dụng năng lượng ngày càng lớn và con người càng bớt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chuyển sang sử dụng năng lượng sạch không gây ô nhiễm môi trường. Chẳng hạn năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng tổng hợp nhiệt hạch.

Những con chip dùng trong các flagship (điện thoại cao cấp) hiện nay đã sử dụng tiến trình 7nm (nano mét) nó sẽ ít hao pin hơn và hoạt động nhanh hơn. Một số hãng hàng đầu đang nghiên cứu tiến trình 5 nm để đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Con chip Snapdragon 855 tiến trình 7nm của hãng Qualcomm (Mỹ) hỗ trợ 5G

Những tấm pin mặt trời ngày nay đã đạt hiệu suất chuyển hóa năng lượng từ quang năng sang điện năng ngày càng cao . Hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời đa tinh thể Polycrystalline hiện tại có hiệu suất trung bình khoảng 15-22% . Bạn có thể nhận ra tấm pin năng lượng mặt trời đa tinh thể bởi đặc  trưng là màu xanh đậm và màu xanh lốm đốm.

Tấm pin mặt trời đa tinh thể

Loại tấm pin mặt trời đơn tinh thể Monocrystalline giá có nhỉnh hơn loại đa tinh thể chút xíu , nhưng hiệu quả chúng mang lại cao hơn với cùng một điều kiện lượng nắng và diện tích bề mặt như nhau, có thể đạt hiệu suất 22-27 %. Bạn có thể nhận ra tấm pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể bởi đặc  trưng là màu đen đậm.

Tấm pin mặt trời đơn tinh thể

Một vấn đề mà nhân loại đang gặp phải là lão hóa dân số. Dân số của các nước phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Anh, Nga, Đài Loan đang có chiều hướng suy giảm vì tỉ lệ sinh thấp; kể cả một số nước đang phát triển như TQ dân số cũng có khuynh hướng lão hóa, sẽ dẫn đến tình trạng thiếu lao động. Như vậy người ta sẽ giải quyết cách nào về tình trạng người trẻ phải nuôi ngày càng nhiều người già ? Người ta sẽ dùng robot để sản xuất thay cho lao động. Hiện nay các cường quốc đang thi đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI = Artificial Intelligence). Robot sẽ ngày càng thông minh hơn và sẽ đảm nhận nhiều công việc phức tạp, gian khổ và nguy hiểm hơn. Số giờ lao động theo quy định của con người sẽ ngày càng ít đi nhưng mức độ hưởng thụ thì chỉ tăng chứ không giảm bởi vì robot đã làm thay con người rất nhiều việc.

Đã có nhiều bài viết nói về việc robot sẽ thay thế lao động, như bài sau đây của John Vũ :

“Tôi bước vào trong cửa hàng Amazon Go, nơi không có nhân viên thu ngân, lấy vài mặt hàng: hai cuốn sách và cái bánh sandwich, rồi bước ra. Mọi thứ tôi mua sẽ được làm hoá đơn cho tài khoản Amazon của tôi.

Công nghệ của cửa hàng bao gồm các cảm biến, máy quay, chụp ảnh, và phần mềm trí tuệ nhân tạo – đã được dùng trong xe tự lái và cơ xưởng tự động hoá. Các cảm biến của cửa hàng phát hiện thứ tôi đã chọn, máy quay nhận diện tôi là khách hàng, và tích hợp vào ứng dụng Amazon Go mà tôi đã cài đặt vài ngày trước trên điện thoại di động. Việc bán hàng rất nhanh chóng và thuận tiện, hoàn toàn là kinh nghiệm thú vị vì không có thủ qũy để tôi trả tiền. Trong thời gian ngắn ở đó, tôi chỉ thấy vài khách hàng như tôi, vào mua cái gì đó rồi bước ra. Chẳng bao lâu nữa kiểu cửa hàng này sẽ sẵn có trên khắp nước Mỹ và thậm chí khắp thế giới. Tôi nghĩ tới tất cả những người làm việc như thủ quỹ, người hỗ trợ trong các cửa hàng dù lớn hay nhỏ và tự hỏi họ có biết về điều này không? Cái gì sẽ xảy ra khi công nghệ tiếp quản kế sinh nhai của họ?

Năm ngoái, tôi đã tới thăm một cơ xưởng được tự động hoá đầy đủ ở Đức nơi các robots làm giầy và quần áo thể thao mà không có bóng dáng một người nào. Mọi thứ đều được điều khiển bởi máy tính có phần mềm trí tuệ nhân tạo. Người quản lý ở đó bảo tôi rằng trong vòng một năm, họ sẽ xây dựng nhiều cơ xưởng như thế trên khắp thế giới, họ không cần công nhân vì công nghệ đang ngày càng tốt hơn và “khôn” hơn.

Ông ấy giải thích: “Chính chi phí cho lao động làm cho giá thành cao, bằng việc đầu tư vào tự động hoá chúng tôi có thể làm tăng lợi nhuận và trong tương lai, tự động hoá sẽ là yếu tố then chốt trong mọi việc chế tạo”. Tôi nghĩ về tất cả những người đang làm việc như công nhân lao động trong cơ xưởng giầy dép và quần áo ở các nước đang phát triển (như Việt Nam), và tự hỏi họ có biết về điều này không? Cái gì sẽ xảy ra cho họ khi công nghệ tiếp quản kế sinh nhai của họ?

Có nhiều xe hơi tự lái đang được kiểm thử trên nhiều thành phố lớn. Năm ngoái, tôi đã ngồi trên một chiếc xe tự lái đưa tôi từ đại học Carnegie Mellon tới sân bay trong giờ giao thông cao điểm với hàng trăm xe chạy trên đường cao tốc. Nó là kinh nghiệm kinh hoàng với tôi, nhưng mọi thứ đều tốt đẹp và không có tai nạn. Người quản lý công ty xe tự lái bảo tôi rằng trong vòng vài năm công nghệ này sẽ hoàn toàn phá huỷ ngành công nghiệp vận tải. Sẽ không cần người lái xe. Tôi nghĩ về tất cả những tài xế taxi hay xe tải ở các nước đang phát triển, và tự hỏi họ có biết điều này không?

Ngay cả với ai đó như tôi, người đã dành nhiều năm trong công nghiệp công nghệ và dạy các môn học về trí tuệ nhân tạo, học máy, và phân tích dữ liệu tại đại học, tôi vẫn bị ngạc nhiên về tốc độ thay đổi của công nghệ. Tôi nghĩ về tất cả những người, không chỉ công nhân lao động, mà còn cả công nhân văn phòng rằng những công nghệ này sẽ tác động và tự hỏi cái gì sẽ xảy ra trong mười, hai mươi năm tới.”

Nhiều người lao động sẽ mất việc làm nhưng sản phẩm trên toàn cầu sẽ vẫn nhiều hơn. Vấn đề là phải phân phối lại thu nhập. Các nhà tư bản giàu sụ sẽ bắt buộc phải làm từ thiện, phân phối lại thu nhập cho người lao động thất nghiệp để có người mua hàng của họ. Hoặc vai trò phân phối lại thu nhập sẽ do chính quyền đảm nhận. Những chính quyền độc tài như TQ càng có nhiều khả năng để làm được vai trò này.

Robot lắp ráp xe hơi thay cho con người

Một trong những vấn đề quan trọng nhất của nhân loại mà giác giả nhất định phải tham gia, đó là vấn đề biến thông tin và năng lượng thành vật chất. Sở dĩ vấn đề này cực kỳ quan trọng vì nó sẽ giải quyết tương lai của nhân loại một cách toàn diện và hữu hiệu.

Những bản thiết kế về lương thực thực phẩm, đồ dùng của nhân loại là thông tin. Còn ánh sáng, phong năng, thế năng, điện năng là năng lượng và nguyên liệu. Con người sẽ biến các loại thông tin và năng lượng đó thành thức ăn và đồ dùng bằng những chiếc máy in 3D hiện đại.

Ngôi nhà mẫu sử dụng công nghệ in 3D của của công ty ICON có giá 10.000 USD nhưng hãng cam kết sẽ giảm giá xuống 4.000 USD trong tương lai gần. 

Ngôi nhà mẫu này có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và mái vòm cong. “Có một vài công ty có thể in nhà và làm kiến trúc nhà”, Ballard nói.

Công ty này đã hợp tác với New Story, một tổ chức phi lợi nhuận giải quyết vấn đề nhà ở trên toàn cầu. “Chúng tôi sẽ xây nhà cho cộng đồng tại Haiti, El Salvador và Bolivia”, Alexandria Lafci, đồng sáng lập New Story nói với The Verge.

Một ngôi nhà rộng 60 m2 với khá nhiều tiện nghi chỉ có giá 4000 USD và tới một lúc nào đó sẽ được in ra và tặng không cho người có nhu cầu. Cá nhân và cả các quốc gia sẽ không còn cần thiết phải tranh giành giành nhau về các nguồn tài nguyên nữa. Bời vì khoa học sẽ ngày càng giúp cho con người nhận thức và thực hiện được tánh không.  

Kết luận :

Giác giả là những người hiểu Ngũ uẩn giai không五蘊皆空 (All five elements are empty) Chẳng những hiểu mà họ còn có khả năng thực hiện ý tưởng này bằng khoa học. Tâm như hư không vô sở hữu (Tâm giống như hư không, không có thật) Tâm chỉ là tánh không nhưng nó có khả năng biến tánh không đó thành thế giới vật chất. Tánh không đó được ứng dụng vào cuộc sống thực tế của con người trên thế gian, không phải là chuyện đàm huyền luận diệu nói suông vô bổ, mà ứng dụng được trong cuộc sống đời thường hàng ngày. Những máy in 3D hiện đại sẽ in ra từ nhà cửa cho tới lương thực thực phẩm và tất cả đồ dùng của con người. Thế giới tương lai sẽ bớt dùng những phương tiện vận tải như xe hơi, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy nhất là đối với cự ly xa, bởi vì người ta có thể thay thế chúng bằng phương thức viễn tải lượng tử (téléportation) nghĩa là biến vật thể chẳng hạn một con người, thành lượng tử, và chuyển đi xa bằng phương thức liên kết lượng tử (quantum entanglement), đây là loại phương thức ứng dụng vô sở trụ (non locality) của kinh Kim Cang nghĩa là bởi vì cả không gian, thời gian và số lượng đều không có thật, nên việc chuyển một con người từ Trái Đất lên Mặt Trăng cũng chỉ một niệm là đến. Khoa học sẽ thực hiện việc này bằng cách đưa người đó vào phòng hạt trên Địa Cầu, biến người đó thành lượng tử và anh ta hoặc chị ta tức thời biến mất trên Địa Cầu và đồng thời xuất hiện tại phòng hạt trên Mặt Trăng. Rồi khoa học sẽ tiến xa hơn nữa, đưa một con người lên Sao Hỏa, cũng một niệm là đến, nhanh chóng dễ dàng như hiện nay tại VN chúng ta có thể nói chuyện và nhìn thấy thân nhân của mình bên Mỹ. Không cần tới những tên lửa cao hàng trăm mét có sức mang hàng trăm tấn và những phi thuyền cực kỳ đắt đỏ. Việc di chuyển giữa Địa Cầu và Sao Hỏa sẽ an toàn và dễ dàng như đi chợ.

Đến lúc đó con người không còn phải lo về cuộc sống vật chất của mình nữa mà chỉ phải lo làm thế nào để sống một cuộc đời khỏe mạnh, an lành. Giác giả làm việc tận tâm không phải vì cá nhân mình, cũng không phải chỉ vì gia đình mình, cũng không phải chỉ cho quốc gia dân tộc của mình mà vì toàn thể nhân loại, nói rộng hơn nữa là vì toàn thể chúng sinh. Rõ ràng trong việc in ra thực phẩm, nhân loại có đủ thực phẩm để ăn mà không cần phải chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, giết chóc các con vật đáng thương, nên nói vì toàn thể chúng sinh cũng không hề quá đáng.

Truyền Bình

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Bài viết. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s