Monthly Archives: Tháng Mười 2019

Ý THỨC VÀ MẠT-NA THỨC

Trong 8 thức của Duy Thức học Phật giáo, Ý thức là thức thứ 6, còn Mạt-na là thức thứ 7. Vậy hai thức này giống và khác nhau như thế nào ? Ý thức (consciousness)   Ý thức là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

Thực Nghiệm Viễn Tải Lượng Tử

Hiện nay với vệ tinh lượng tử Mặc Tử, TQ đã thực hiện được viễn tải lượng tử đối với một hạt photon đi xa 1200 km, đó là kỷ lục vào thời điểm này. Nhưng thực tế có người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | Bình luận về bài viết này