Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

VÔ SINH PHÁP NHẪN LÀ GÌ ?

Khái niệm Vô sinh pháp nhẫn Vô sinh pháp nhẫn無生法忍(Sanskrit:anutpattika-dharma-kṣānti)là một thuật ngữ Phật giáo xuất phát từ Kinh Đại Bát Nhã大般若經 quyển 449 Phẩm Chuyển Bất Chuyển轉不轉品 Vô sinh nghĩa là không có sinh khởi, không có bắt đầu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận