Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

LÃNH ĐẠO QUỐC GIA NHẤT LÀ CỦA CÁC NƯỚC LỚN NÊN LÀ NGƯỜI GIÁC NGỘ

Vài nét lịch sử Khổng Tử Sở dĩ đề cập tới Khổng Tử (551-479 TCN) vì ông từng có lúc nắm quyền chính trị. Khổng Tử 孔子 tên Khâu 丘 , tự Trọng Ni 仲尼 sinh năm 551 trước công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận