Monthly Archives: Tháng Tám 2020

LẠI NÓI VỀ KHOA HỌC VÀ PHẬT PHÁP

Trên Duy Lực Thiền đã có nhiều bài nói về Khoa học và Phật pháp, nhưng bây giờ lại nói thêm vì tôi nhận thấy có những khía cạnh còn chưa nói hết, chưa nói đầy đủ, nhiều người vẫn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 bình luận