Monthly Archives: Tháng Chín 2020

Ý NGHĨA CỦA CHỮ THỜI 時

Chữ Thời 時 thông thường có hai nghĩa cơ bản là: thời gian 時间 và thời cơ 時机 . Thời gian là một đại  lượng cơ bản của vũ trụ vạn vật mà theo nhà khoa học trứ danh Einstein, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận