Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

SỨC MẠNH CỦA VÔ THỨC

Nhà báo Phan Đăng có một clip trên Youtube nhan đề “Sức mạnh ngoài tưởng tượng của vô thức con người”. Nhà báo dựa trên phân tâm học (psychoanalysis) của Sigmund Freud để nói về vô thức. Nhà báo Phan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

MỘT SỐ NGUYÊN LÝ CỦA PHÁP GIỚI

Hồi năm 2016 tôi đã có bài viết “5 nguyên lý cơ bản của vũ trụ vạn vật” Bây giờ đối chiếu với tiêu chuẩn mới sau đây thì chỉ có 3 cái đáng gọi là nguyên lý bao gồm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 6 bình luận