Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2020

NHƯ LAI NGHĨA LÀ GÌ ?

Khái niệm về Như Lai qua kinh điển Như Lai 如来 tiếng Phạn Tathāgata là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Kinh Kim Cang phẩm thứ 29 nói : Như Lai giả, vô sở tòng lai diệc vô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này