Monthly Archives: Tháng Một 2021

KHÔNG CÓ SỐ LƯỢNG NGHĨA LÀ GÌ ?

Khái niệm về không có số lượng (non quantity) Phật pháp có hàng ngàn hàng vạn kinh điển. Kinh điển Phật giáo chia làm hai loại cơ bản : bất liễu nghĩa 不了義 và liễu nghĩa 了義 . Bất liễu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này