Monthly Archives: Tháng Hai 2021

VÔ SỞ TRỤ LÀ GÌ ?

Phật giáo là một đạo lý hướng dẫn con người đến sự giác ngộ. Giác ngộ là một cảnh giới tâm lý của con người, nó không phải là một thực thể khách quan. PG không có kiến lập chân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này