Monthly Archives: Tháng Tư 2021

VÔ KÝ KHÔNG LÀ GÌ ?

Tâm không phải là vô ký không Trong Thiền ngữ đôi khi chúng ta nghe nói thuật ngữ vô ký không. Chẳng hạn tham thiền tới cảnh giới vô thủy vô minh cũng chưa phải là giác ngộ, cần phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này