Monthly Archives: Tháng Mười Một 2021

LIỆU CÓ THỂ DỪNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG ?

Tôi thấy trên mạng có một bài viết lấy từ pháp thoại của sư ông Thích Nhất Hạnh Chết khát bên cạnh dòng sông Nhan đề của bài viết có ý nói rằng đứng bên cạnh dòng sông, con người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này