Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2021

Thư Mục 3 (từ câu 0201-0300)

0201 Sinh sản vô tính. Có phải nhà khoa học đã tạo ra một linh hồn ? 0202 Bộ lạc Kogi sinh hoạt giống Tăng đoàn 0203 Chưa ngộ trình công phu là trình cái gì ? 0205 Tham thiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

Thư Mục 2 (từ câu 0101-0200)

0101 Vô tu vô chứng- Kỹ sư- Luật sư- Thiện ác, vô ký- Đại Thế Chí, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục 0102 Vô sở trụ, tùy duyên- Ý chỉ trung quán- Phá nhân duyên- Phá khứ lai- … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

NGƯỜI ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG VÀ NGƯỜI THỨC TỈNH

Người thế gian điên đảo mộng tưởng Người mộng tưởng là người sống trong điên đảo mộng tưởng. Điên đảo 顛倒 không phải là khùng điên mà có nghĩa là ngược ngạo, lộn ngược (upside down). Điên là đỉnh cao, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận