Thư Mục 3 (từ câu 0201-0300)

0201 Sinh sản vô tính. Có phải nhà khoa học đã tạo ra một linh hồn ?

0202 Bộ lạc Kogi sinh hoạt giống Tăng đoàn

0203 Chưa ngộ trình công phu là trình cái gì ?

0205 Tham thiền nghi tình không dài là do không quyết chí tu hay sao ?

0206 Vì nhiều người giết 1 người. Ăn cục thịt trả cục thịt. Bồ Tát thị hiện

0207 Dùng tri kiến luân hồi đàm luận rốt cuộc cũng chỉ là tri kiến luân hồi

0208 Nghi tình là muốn biết mà biết không nổi không tìm hiểu nữa mới thành nghi tình

0209 Trình công phu thật ra là trình cái gì ?

0210 Phật tử thắc mắc tại sao Phật giáo không phải là tôn giáo

0211 Trong đời sống tạo nghiệp gì thì nhận quả nấy. Phật tánh vẫn không thay đổi

0212 Trong luật Tứ Phần, không hiểu Khai Giá Trì Phạm là thế nào

0213 Kinh Hoa Nghiêm nói Tâm như họa sĩ đại tài, vẽ cái gì thì thành cái ấy

0214 Xin Sư phụ giảng giới Thinh Văn và giới Bồ Tát

0215 Giảng Y nghĩa bất y ngữ, Thực tướng vô tướng

0216 Xin SP khai thị sau khi chết có linh hồn hay không

0217 Tại sao thân trung ấm sống mà chết, A lại da thức không phải là linh hồn

0218 Tin Phật pháp phải tin Nhân Quả. Không tu mà cầu chứng là không thể có

0219 Sám hối như thế nào mới là chơn sám hối

0220 Nhân Quả Nghiệp Thức cuộc đời đau khổ giải quyết như thế nào ?

0221 Cư sĩ trình bày quan điểm tu hành ngỏ ý muốn tu Tổ Sư Thiền

0222 SP khai thị về Ngũ Ấm Ma trong kinh Lăng Nghiêm

0223 Hỏi đáp giữa ông lão 90 và SP

0224 SP giải thích Tứ tướng trong kinh Kim Cang

0225 Khi ngồi thiền thì có hiện tượng xảy ra trên thân, nên làm sao

0226 Khai thị chỗ không biết. Không gian 4 chiều. Làn sóng ánh sáng

0227 Khoa học dùng sức đẩy phản lực còn các vị A La Hán dùng cái gì để bay ?

0228 Niệm Phật có được vãng sanh không ? Pháp môn Tịnh Độ phải bao gồm Tín Nguyện Hành

0229 Xin hỏi khái niệm về không gian và thời gian

0230 Bậc A La Hán siêu việt ngũ giác quan. Tập khí sạch hết đến diệu giác

0231 Các chùa đều xưng Lâm Tế Chánh Tông nhưng không học theo thiền Lâm Tế    

0232 Phật dạy giảng kinh phải thấu suốt 3 câu nghĩa là thế nào ?

0233 Trong kinh Lăng Nghiêm, chỉ Tâm ở 7 chỗ Phật đều phủ nhận. Vậy tâm ở đâu ?

0234 Phật không có kiến lập chân lý. Vậy kinh điển của Phật không phải chân lý sao ?

0235 Hiện nay trên thế giới ngoài pháp tham thoại đầu của Tổ Sư Thiền còn pháp nào khác đi đến giác ngộ không ?

0236 Con còn sơ cơ xin SP dạy cách tham và khán thoại đầu

0237 Hiểu nhân quả phước báo thế nào mới đúng lời Phật dạy

0238 Các cảnh giới của thiền có ảnh hưởng gì tới tham thoại đầu

0239 Ở xa quá không có điều kiện đến thiền đường, tu ở nhà có giác ngộ không ?

0240 Khi đề khởi câu thoại vọng tưởng cứ đến, làm sao cho hết ?

0241 Sư Phụ dạy tham thiền phải ưu tiên 1 mà tụi con xếp số 4, số 5

0242 Nhất niệm vô minh là gì có phải vọng khởi không ?

0243 Ra khỏi mở mắt chiêm bao có trả quả không ?

0244 Niệm Phật nhiều đến mức quên hoàn cảnh không dám niệm nhiều nữa

0245 Phật muốn mình từ trong mở mắt chiêm bao thức tỉnh

0246 Trình công phu. Tham thiền là kéo dài cái không hiểu không biết

0247 Diệt Tận Định của ngoại đạo và của A La Hán

0248 Có nghiệp nhân mới có nghiệp quả, phải từ từ mới hết

0249 Cái Không không có nghĩa lý gì hết nhưng tất cả Dụng đều từ Không mà ra

0250 Nói con người có số phận, vậy có đúng giáo lý Phật không ?

0251 Tổ Sư Thiền nếu công phu đúng thì rất nhanh

0252 Làm sao phân biệt được định và hôn trầm

0253 Con nhìn không được kéo dài

0254 Khi thức thứ 8 chuyển thành Đại Viên Cảnh Trí những hạt giống tốt xấu có còn không ?

0255 Trình công phu : tham thiền bị tức ngực nhức đầu trở ngại

0256 Con tham thiền nhức đầu làm sao giảm ?

0257 Trình công phu : cái không biết

0258 Bát Nhã Tâm Kinh là gì thế nào là hành thâm Bát nhã ?

0259 Thế nào là chiếu kiến ngũ uẩn giai không ?

0260 Nhân quả trong đời sống : làm ruộng rẫy

0261 Trình công phu : biết cái vô tướng, ai là người biết ?

0262 Trình kiến giải : cái vốn không và ly nhân duyên

0263 Sơ tham hỏi : ngồi thế nào cho đúng

0264 Thắc mắc : pháp có chỗ sanh chăng ?

0265 Thắc mắc : bổn tâm tu Tịnh tại sao phải đề khởi nghi tình ?

0266 Trình bày nguyên nhân đến với Thiền tông

0267 Xin SP khai thị : Đạo do Tâm ngộ bất tại tọa. Chuyện rùa giếng rùa biển

0268 Cuồng tâm ngưng nghỉ, ngưng nghỉ tức Bồ đề là gì ?

0269 Tham thiền không có bí quyết, chỉ cần sanh tử nhứt thiết không

0270 Thắc mắc : nghi tình không kéo dài

0271 Trình thơ kệ : tánh không vốn không có nghĩa lý gì cả

0272 Trí là cửa của mọi tai họa

0273 Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo

0274 Qua được Sơ quan, Trùng quan Mạt hậu quan là kiến tánh chưa ?

0275 Ba câu hỏi về tâm

0276 Lìa tứ cú và nghĩa 3 câu là phá chấp phải không ?

0277 Trình cảnh giới vô ký không

0278 Các Bồ Tát phát nguyện khi nào độ hết chúng sinh mới nhập niết bàn  

0279 Tại sao công phu cực điểm không biết mà biết rõ tường tận cảnh giới chung quanh ?

0280 Nhiều vị bên giáo môn cho rằng Như Lai Thiền không khác Tổ Sư Thiền, xin SP giải thích

0281 Bồ Tát hành phi Đạo tức thông đạt Phật Đạo là thế nào ?

0282 Khai ngộ, Chứng ngộ và Triệt ngộ

0283 Cái ẩn tánh là thế nào đối với Chánh biến tri ?

0284 Thiện Ác do thức biến hiện thì không dính dáng đến Chánh biến tri

0285 Truy cứu nguồn gốc sinh vật, con người không có bắt đầu

0286 Mặt trời mọc ở phương đông không phải là chân lý

0287 Tâm của Phật và tâm của chúng sinh đồng hay khác ?

0288 Vật chất biến chuyển có ảnh hưởng gì đến Phật tánh không ?

0289 Con thắc mắc một bài kệ trong Pháp Bảo Đàn Kinh

0290 Xin SP khai thị hai câu cuối của Bát Nhã Tâm Kinh

0291 Chấp ngã của thức thứ 7 như thế nào ?

0292 Con thấy Krishnamurti luận rất hay nhưng không biết có đúng chánh pháp không ?

0293 Không cho tìm hiểu Thiền sao lại giải đáp cho chúng con ?

0294 Tại sao hư không bỗng nhiên sanh ra thế giới loài người ?

0295 Khi một người kiến tánh có nhìn thấy hào quang của những người khác không ?

0296 Năm loại chủng tánh của chúng sinh

0297 Thọ giới Bồ Tát mà phạm giới có chịu nhân quả gì không ?

0298 Chuyện thiền sư Tử Dung ấn chứng cho thiền sư Liễu Quán VN

0299 Tam thiên đại thiên thế giới

0300 Năng lượng của tâm

 

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Bài viết. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s