Monthly Archives: Tháng Một 2022

METAVERSE VÀ THẾ LƯU BỐ TƯỞNG

Metaverse là gì ? Metaverse là một từ ghép trong tiếng Anh bao gồm meta và universe. Meta (Μετά) là tiếng Hy Lạp nghĩa là sau, phía sau. Verse là viết tắt của Universe nghĩa là vũ trụ. Chúng ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 10 bình luận