Monthly Archives: Tháng Hai 2022

TÂM ẢNH HƯỞNG TỚI VẬT

Nguyên lý nhất thiết duy tâm tạo Trên Duy Lực Thiền tôi đã nhiều lần nói và dẫn chứng rằng Vật chỉ là thế lưu bố tưởng, vật cũng chỉ là tâm niệm hình thành do một thói quen lâu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận