Monthly Archives: Tháng Năm 2022

PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC NGÀY NAY

Phật giáo (PG) ngày nay thì có khác gì với Phật giáo ngày xưa ? Khác lắm chứ ! Ngày trước có quan điểm cho rằng PG thuộc lĩnh vực tâm linh, tinh thần, nó đi một con đường khác. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này