Monthly Archives: Tháng Chín 2022

TÁNH KHÔNG LÀ GÌ ?

Tâm là tánh không, thông tin dạng sóng hay con số vô định Những người có nghiên cứu tìm hiểu về Phật giáo ắt biết qua thuật ngữ tánh không. Tánh không được đề cập tập trung trong Bát nhã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này