Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2022

BA MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI ĐỜI

Từ thời xa xưa Đạo Đức Kinh của Lão Tử đã ghi : 上 士 聞 道, 勤 而 行 之. 中 士 聞 道, 若 存 若 亡. 下 士 聞 道, 大 笑 之. 不 笑, 不 足 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này