Monthly Archives: Tháng Một 2023

KHÁCH QUAN KHÔNG PHẢI LÀ KHÁCH QUAN

Chúng ta đã quen với khái niệm khách quan (objective concept). Khái niệm này muốn nói có những sự vật (object) hay sự kiện (fact) ở ngoài ý nghĩ, ngoài tâm niệm, suy nghĩ của ta không thể làm nó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này