Author Archives: Duy Lực Thiền

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn

THẦY DUY LỰC VÀ 20 NĂM TIN HỌC

Năm 1996, Thầy Duy Lực đã đầu tư một phòng máy vi tính tại Bình Thủy TP Cần Thơ gồm bốn chiếc computer, trong đó 3 chiếc 486 và 1 chiếc 586. Thời điểm đó còn khá sớm, máy vi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | %(count) bình luận

NHÂN LOẠI CẦN HAI NỀN GIÁO DỤC SONG HÀNH

Từ thời xa xưa khi nền giáo dục phổ thông dựa trên khoa học chưa ra đời, nhân loại cũng đã có một nền giáo dục dựa trên tôn giáo (tông giáo 宗教 religion). Tôn giáo xuất hiện do một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VŨ TRỤ VẠN VẬT VÀ NHÂN SINH

Mô tả của Khoa Học Cuộc sống của con người trên thế gian gọi là nhân sinh. Cuộc sống diễn ra trên quả Địa cầu là hành tinh thứ ba của Thái dương hệ. Hệ mặt trời của chúng ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 60 phản hồi

Thư Mục Âm Hình- Thuyết giảng tiêu biểu

0002 Lục Tổ Huệ Năng là người nước nào ? 0010 Đại Trí Độ Luận của Long Thọ Bồ Tát 0012 Bốn bài kệ của Vĩnh Gia Huyền Giác- Không thể kiến lập cái biết 0013 Thấy không phải do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 16

1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ? 1502 Con không hiểu một đoạn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ 1503 Tụng Bát Nhã hàng ngày mà không hiểu 1504 Trình nghi tình xin SP xem xét có phải đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 15

1401 Việc trần sa kiếp cũng như việc hiện nay- Ý nghĩa của thời gian 1402 Ngưng bộ óc thì Linh chi hiện ra ? Con không hiểu 1403 Giới thiệu HT bổn sư Hoằng Tu và thiền đường chuyên tu TST ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 14

1301 Khi nghi tình phát khởi tương ưng lý pháp thân, cần phải cắt đứt mạng căn, xin khai thị 1302 Làm việc thiện, việc tốt, có giảm bớt nhân ác xấu đã tạo không ? 1303 Kinh Địa Tạng nói Trong nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?