Author Archives: Duy Lực Thiền

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn

PHẬT PHÁP BẤT LY THẾ GIAN PHÁP

Tại sao Phật pháp không thể rời khỏi thế gian pháp ? Bởi một lẽ đơn giản là Phật pháp và Thế gian pháp chỉ là hai khái niệm của con người gán ghép vào hai pháp có hình tướng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 9 phản hồi

HAI THỨ TỰ DO TRONG CUỘC ĐỜI

Có nhiều nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, họ đấu tranh quyết liệt, chấp nhận rơi cả vào vòng lao lý cho một lý tưởng về tự do dân chủ. Nhưng theo quan điểm Phật pháp, cái tự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 48 phản hồi

VÔ THƯỢNG THỪA PHẬT GIÁO

Giới thiệu qua về vô thượng thừa Vô thượng thừa Phật giáo là một trường phái tu tập thiền định do Đức Phật Thích Ca sáng lập và các Tổ Sư triển khai qua nhiều thế hệ. Họ không phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 27 phản hồi

ĐƯƠNG THỂ TỨC KHÔNG

Đương thể tức không nghĩa là gì ? Nhất thiết pháp đương thể tức không 一切法當體即空 nghĩa là trong tất cả các pháp, cái vật thể hiện tại đang là cũng là không có thật, chứ không phải đợi cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 10 phản hồi

NGÓN TAY ĐÂM XUYÊN CỤC GẠCH (CHỈ CÔNG)

Tôi (tác giả Liêu Văn Vĩ) bỗng nhiên nhớ lại, năm 1985 mùa mai vàng nở, Hầu Hi Quý từng hiển lộ “chỉ công” tại một đại lâu ở Trường Sa, nhưng đó là lần biểu diễn công khai. Nhớ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hầu Hi Quý biến cơ thể mình cao lớn lên

Tác giả sách Đông Phương Kỳ Nhân là Liêu Văn Vĩ đã chính mắt mục kích việc biến ra “cao thấp” của Hầu Hi Quý và kể lại như sau : “Tôi nghe nói anh có thể tùy ý làm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 8 phản hồi

MÊ VÀ NGỘ, BÌNH THƯỜNG TÂM

Con người sống trên thế gian có vui có khổ lẫn lộn, niềm vui qua mau, nỗi khổ kéo dài. Chẳng hạn niềm hoan lạc ái ân chỉ trong phút chốc, còn nỗi khổ vì bệnh tật có thể kéo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 24 phản hồi