Author Archives: Duy Lực Thiền

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn

BA MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI ĐỜI

Từ thời xa xưa Đạo Đức Kinh của Lão Tử đã ghi : 上 士 聞 道, 勤 而 行 之. 中 士 聞 道, 若 存 若 亡. 下 士 聞 道, 大 笑 之. 不 笑, 不 足 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

Tuần ký Thứ bảy 12-11-2022

Tuần ký là ký sự ghi mỗi tuần một lần. Vậy tuần ký chủ yếu nói về việc gì ? Nói về những cuộc hẹn hò chiều thứ bảy với bạn gái. Tôi đã 70 tuổi, vậy mà hàng tuần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 bình luận

THẦN THỨC LÀ GÌ ?

Trước hết chúng ta tìm hiểu kinh điển nói về thần thức như thế nào. 神識指意識,概述神識小無內。所以佛說:“一杯水裏有八千萬衆生。”神識大無外,所以佛說“大千世界”。神識是衆生的心和識。普遍認爲指八識(眼、耳、鼻、舌、身、意、末那、阿賴耶等識)。 Thần thức là chỉ về ý thức. Nói khái quát thần thức nhỏ thì không có gì nhỏ hơn. Vì vậy Phật nói “Trong … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận

PHÁP THÂN PHI TƯỚNG

Trong Phật pháp có thuyết Tam Thân 三身 tức là 3 hình thái của Như Lai Phật : Pháp thân 法身,  (dharmakāya) tức là bản thể của Phật cũng như của tất cả chúng sinh, bản thể này vốn đồng, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận

TÁNH KHÔNG LÀ GÌ ?

Tâm là tánh không, thông tin dạng sóng hay con số vô định Những người có nghiên cứu tìm hiểu về Phật giáo ắt biết qua thuật ngữ tánh không. Tánh không được đề cập tập trung trong Bát nhã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT

Giác ngộ cũng tức là giải thoát. Giải thoát cái gì ? Giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, điên đảo mộng tưởng, giống như người đang nằm mơ chợt tỉnh dậy, hành giả biết là giấc mơ không có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận

THÔNG TIN VÀ VẬT CHẤT ĐỒNG HAY KHÁC ?

Thông tin (information) và vật chất (material) là cùng một thứ hay là hai thứ hoàn toàn khác nhau ? Câu trả lời có lẽ cũng giống như giữa vật chất và năng lượng (energy). Tương quan giữa vật chất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

HIỂU THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

Sự hiểu biết thông thường về thế giới Thông thường chúng ta hiểu thế giới là quả Địa cầu còn gọi là Trái đất. Nó là một hành tinh trong Thái dương hệ gồm có 8 hành tinh chính thức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận

PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC NGÀY NAY

Phật giáo (PG) ngày nay thì có khác gì với Phật giáo ngày xưa ? Khác lắm chứ ! Ngày trước có quan điểm cho rằng PG thuộc lĩnh vực tâm linh, tinh thần, nó đi một con đường khác. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA EINSTEIN LÀ GÌ ?

Chúng ta đều biết rằng Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20. Ông là tác giả của một phương trình thế kỷ tuy rất đơn giản nhưng vô cùng nổi tiếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận