Category Archives: Bài viết

THẦY DUY LỰC VÀ 20 NĂM TIN HỌC

Năm 1996, Thầy Duy Lực đã đầu tư một phòng máy vi tính tại Bình Thủy TP Cần Thơ gồm bốn chiếc computer, trong đó 3 chiếc 486 và 1 chiếc 586. Thời điểm đó còn khá sớm, máy vi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | %(count) bình luận

NHÂN LOẠI CẦN HAI NỀN GIÁO DỤC SONG HÀNH

Từ thời xa xưa khi nền giáo dục phổ thông dựa trên khoa học chưa ra đời, nhân loại cũng đã có một nền giáo dục dựa trên tôn giáo (tông giáo 宗教 religion). Tôn giáo xuất hiện do một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VŨ TRỤ VẠN VẬT VÀ NHÂN SINH

Mô tả của Khoa Học Cuộc sống của con người trên thế gian gọi là nhân sinh. Cuộc sống diễn ra trên quả Địa cầu là hành tinh thứ ba của Thái dương hệ. Hệ mặt trời của chúng ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 60 phản hồi

QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, VỊ LAI ĐỀU BẤT KHẢ ĐẮC

Trong lịch sử Thiền tông, từng có câu chuyện về một bà già bán bánh rán gặp sư Đức Sơn Tuyên Giám. Câu chuyện đại khái như sau : Sư họ Chu, quê ở Kiến Nam, Giản Châu, xuất gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 phản hồi

CUỘC SỐNG MÔNG MUỘI CỦA CON NGƯỜI

Cuộc sống mông muội hay mê muội hàm ý rằng cuộc sống đó dựa trên một sự thiếu hiểu biết về thực tế, hoặc ảo tưởng không đúng thực tế, hay nói cho rõ mông muội là dựa trên cơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TẠI SAO PHẬT GIÁO NÓI THẾ GIAN LÀ MỘNG HUYỄN ?

Các Phật tử có lẽ ai cũng từng xem qua bài kệ này trong Kinh Kim Cang. 一切有為法,Nhất thiết hữu vi pháp        Tất cả pháp hữu vi 如夢幻泡影,Như mộng huyễn bào ảnh  Như mộng huyễn bọt bèo 如露亦如電,Như lộ diệc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 24 phản hồi

BÁT NHÃ TÂM KINH NÓI LÊN NGUYÊN LÝ BẤT ĐỊNH

Những người quan tâm tới khoa học, nhất là vật lý lượng tử đều biết qua nguyên lý bất định (uncertainty principle) do Werner Heisenberg (1901-1976) phát biểu lần đầu tiên năm 1927. Phát biểu như sau : It is … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 7 phản hồi