Category Archives: Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3)

Đây là những giải đáp thắc mắc trực tiếp của Thầy Duy Lực được thu âm và xử lý

Thư Mục Âm Hình- Thuyết giảng tiêu biểu

0002 Lục Tổ Huệ Năng là người nước nào ? 0010 Đại Trí Độ Luận của Long Thọ Bồ Tát 0012 Bốn bài kệ của Vĩnh Gia Huyền Giác- Không thể kiến lập cái biết 0013 Thấy không phải do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Hình- Thuyết giảng tiêu biểu

Phần này đã chuyển trở lại thư mục Duy Lực mp3

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 16

1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ? 1502 Con không hiểu một đoạn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ 1503 Tụng Bát Nhã hàng ngày mà không hiểu 1504 Trình nghi tình xin SP xem xét có phải đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 15

1401 Việc trần sa kiếp cũng như việc hiện nay- Ý nghĩa của thời gian 1402 Ngưng bộ óc thì Linh chi hiện ra ? Con không hiểu 1403 Giới thiệu HT bổn sư Hoằng Tu và thiền đường chuyên tu TST ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 14

1301 Khi nghi tình phát khởi tương ưng lý pháp thân, cần phải cắt đứt mạng căn, xin khai thị 1302 Làm việc thiện, việc tốt, có giảm bớt nhân ác xấu đã tạo không ? 1303 Kinh Địa Tạng nói Trong nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 13

1201 Thế nào là công phu cách vật đến vật cách, thế nào là đạo lực chuyển được nghiệp ? 1202 Trách nhiệm của người tuần hương như thế nào ? 1203 Giải thích tình trạng hưu dụng của lục căn 1204 Một đạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 12

1101 Cho thuốc cho người, bệnh không hết chẳng may chết, người cho có bị quả báo không ? 1102 Người ta nói Mẹ Địa mẫu là mẹ của muôn loài, phải vậy không ? 1103 Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 11

1001 Không thể dùng quán tưởng để sửa đổi nhân quả 1002 Có phải đời này cúng bông hoa đời sau thân được tốt đẹp- Ngồi thiền có điều khí không ? 1003 Khi tập hương công có thở theo cách nào không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 10

0901 Phật giáo giải thích thế nào về trường hợp các thần đồng khoa học, toán học ? 0902 Một số biểu hiện không hiểu giới luật của chùa Ni hiện nay 0903 Thiền của thiền sư Nhất Hạnh có đưa đến giải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 9

0801 Xin giải thích chữ Lạc đường tự tại trong Thiền thất khai thị lục 0802 Tham thiền thành khối, Diêm La vương có bắt được không ? 0803 Có thể thấy tin tức công phu không ? 0804 Hiển tánh và ẩn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này