Category Archives: Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3)

Đây là những giải đáp thắc mắc trực tiếp của Thầy Duy Lực được thu âm và xử lý

Thư Mục Âm Thanh 8

0701 Trình trở ngại trên thân lúc đang tham thiền 0702 Trình công phu quên mình đang ở đâu 0703 Vì sao bài kệ của Huệ Năng được truyền Y Bát ? 0704 Ý nghĩa của Đại Dụng là như thế nào ? 0705 Kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 7

0601 Phật tử sơ cơ muốn hiểu vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ 0602 Không có nhân duyên với Phật là vĩnh viễn hay chỉ một thời gian ? 0603 Nhất niệm vô minh là gì có phải vọng khởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 6

0501 Tham thiền được 1 năm, không màng mua bán, không biết đám con của con ra sao ? 0502 Trốn đi xuất gia, mẹ đòi tự tử, nếu mẹ chết, con có bị trọng tội không ? 0503 Có tội mới có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 5

0401 Sư Phụ khai thị về nghi tình 0402 Muốn chuyển qua tu TST nhưng sợ sau này không còn được SP hướng dẫn 0403 Có nên tham thiền trong lúc làm việc không ? 0404 Tham thiền 10-15 phút thì bị nhức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 4

0301 Phật tánh khác với Tâm chúng sanh thế nào ? 0302 Khi tham và khán có nghi tình, bị mệt, ngưng được không ? 0303 Sự chỉ trích đối với Thiền tông 0304 Thực hành tùy duyên bất biến 0305 Thắc mắc vô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 2

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 1 (từ câu 0001-0100)

0001 Cái thấy sau 30 năm tu thiền 0002 Lục Tổ Huệ Năng là người nước nào ? 0003 Nguồn gốc của sự đau khổ 0004 Có nhất thiết phải hàng phục vọng tưởng không ? 0005 Nguồn gốc của vũ trụ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thư Mục Âm Thanh 2

0101 Vô tu vô chứng- Kỹ sư- Luật sư- Thiện ác, vô ký- Đại Thế Chí, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục 0102 Vô sở trụ, tùy duyên- Ý chỉ trung quán- Phá nhân duyên- Phá khứ lai- … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

NÂNG CẤP DỊCH VỤ ÂM THANH MP3

Kính thưa quý độc giả của Duy Lực Thiền, Từ trước đến nay phần âm thanh thuyết giảng của thầy Duy Lực sử dụng không được tiện, bởi vì không mở trực tiếp từng câu được mà độc giả phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | 2 bình luận

Bảng Tổng hợp 2, Danh mục liệt kê các công bố của Duy Lực Thiền (tiếp)

Bảng tổng hợp mp3 giải đáp thắc mắc của Thầy Duy Lực (tiêu biểu) 0012 Bốn bài kệ của sư Vĩnh Gia Huyền Giác 0026 Bộ lạc Kogi trên cao nguyên Sierra Nevada, Colombia 0029 Công án Hương Nghiêm về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này