Category Archives: Video

VIDEO liên quan đến Thầy Duy Lực, danh mục 2

51. Thuyết pháp tại Rainbow Crest (Mỹ) 1 52. Thuyết pháp tại Rainbow Crest (Mỹ) 2 53. Lịch sử của Thiền Tông chính truyền từ Phật Thích Ca 54. Chánh biến tri là gì ? 55. Cái Không mới chính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Video | Bình luận về bài viết này

Các video liên quan đến Thầy Duy Lực

Trong thời kỳ đầu hoằng pháp, các bài giảng thuyết chỉ được thu vào băng cassette, nhưng thời kỳ sau có thu cả hình ảnh và âm thanh, ngoài ra có một chuyến hành hương tại Trung Quốc vào năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Video | Bình luận về bài viết này