Duy Lực mp3

Giải đáp thắc mắc trực tiếp của Thầy Duy Lực

Thông Báo 28-02-2014

Do Microsoft đã có nhiều thay đổi về cách sử dụng Skydrive (nơi chứa các files âm thanh thuyết pháp của thầy Duy Lực) mà nay đã đổi tên thành OneDrive, nên muốn download các files âm thanh đó, không thể bấm trực tiếp vào các files cụ thể liệt kê trên trang Duy Lực Thiền, quý vị chỉ cần nhớ số thứ tự của file muốn download, hãy bấm vào hàng chữ : Mở thư mục âm thanh … …

Nó sẽ mở ổ đĩa OneDrive trên mạng theo số thư mục có ghi trên hàng chữ nói trên. Xin nhớ một điều, mỗi thư mục chứa tới 100 files trong khi mỗi bảng liệt kê trên Duy Lực Thiền chỉ kê 50 files. Do đó cần thiết phải nhớ số thứ tự thì mới dễ tìm. Bảng kê trên trang Duy Lực Thiền chỉ còn tác dụng nêu đại ý của file âm thanh với chữ có dấu nên dễ đọc. Còn bảng liệt kê trên OneDrive là tên file, chữ không có dấu nên khó đọc hơn. Nhớ số thứ tự thì dễ dàng tìm đúng file mình muốn download. Bấm vào tên file để download.

Quý vị có thể dùng computer, laptop, máy tính bảng hay smartphone đều có thể download được. Tốt nhất là dùng smartphone, vì nó là một phương tiện gần gũi nhất với mỗi người và rất tiện lợi để nghe bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Tuy là files âm thanh nhưng một số files có hình của các nhân vật được đề cập, quý vị có thể thấy được hình khi nghe bằng máy nghe nhạc trên điện thoại.

Thầy Duy Lực giải đáp về Phật pháp, danh mục 1 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc, danh mục 2 (audio)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 3 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 4 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 5 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 6 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 7 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 8 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp,danh mục 9 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 10 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 11 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 12 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 13 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 14 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 15 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 16 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 17 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh muc 18 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 19 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 20 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 21 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 22 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 23 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 24 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 25 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 26 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 27 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 28 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 29 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 30 (Audio mp3)

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 31 (Audio mp3)

Thầy Duy lực giải đáp danh mục 32 liên quan nhân vật lịch sử (có hình)

Thầy Duy lực giải đáp danh mục 33 liên quan nhân vật lịch sử (có hình)

Thầy Duy lực giải đáp danh mục 34 liên quan nhân vật lịch sử (tổng hợp có hình)