Duy Lực mp3

Giải đáp thắc mắc trực tiếp của Thầy Duy Lực

Kể từ ngày 18-09-2017 phần thuyết giảng trực tiếp của Thầy Duy Lực đã được chuyển về trang Duy Lực Mp3 Mới

Tuy nhiên từ ngày 13-01-2018 tại thư mục Duy Lực mp3 chúng tôi có bổ sung phần tinh túy trong thuyết giảng của thầy Duy Lực tại đây. Quý vị nào sử dụng Windows 10 và cả Windows 7 trên computer hoặc laptop thì có thể nghe âm thanh và thấy hình minh họa. Xin bấm vào đường dẫn dưới đây.

Thư Mục Âm Hình- Thuyết giảng tiêu biểu 

Advertisement