Thư Mục Âm Hình- Thuyết giảng tiêu biểu

0002 Lục Tổ Huệ Năng là người nước nào ?

0010 Đại Trí Độ Luận của Long Thọ Bồ Tát

0012 Bốn bài kệ của Vĩnh Gia Huyền Giác- Không thể kiến lập cái biết

0013 Thấy không phải do con mắt, tánh thấy bất sinh bất diệt

0026 Bộ lạc Kogi ở Nam Mỹ

0029 Công án Hương Nghiêm- người treo mình ngậm cành cây

0033 Giới thiệu Hòa thượng Duy Lực

0038 Thuyết pháp tại Long Khánh- Câu chuyện Huỳnh Đình Kiên

0039 Nói về sự Mê Ngộ của sư Cao Phong

0050 Hướng dẫn tham Tổ Sư Thiền

0062 Mục Kiền Liên- Lực hấp dẫn- Cứu độ- Tịnh độ- 5 thứ nghi…

0065 Huỳnh Đình Kiên- Đầu thai- Khứ hậu lai tiên- Chiêm bao- Tăng và Ni

0094 Như thị- Phỉ bang Phật Pháp- Chúng sinh là Phật đã thành- Mâu thuẫn Hawking- Hội Long Hoa

0105 Hư Vân hòa thượng và ông tăng đắp đường lộ

0106 Hữu tình- Ẩn tâm- Hồi hướng- Biểu đồ Nguyệt Khê- Newton Einstein Thích Ca- Chủ khách

0107 In kinh- Biên kiến- Vô ngã- Pavlov- Các vị Phật Bồ Tát- Liễu Nhiên- Ni Thực Tế

0116 Hành bổn phận- DNA- Cộng nghiệp, biệt nghiệp- Tướng, tưởng, hành ấm- Tam tịnh nhục

0119 Hám Sơn 20 cuốn- Tứ tướng- Lực học Thích Ca- Định Huệ- Lời dạy của Lục Tổ

0120 Tham thoại đầu có thấy gì là sai- Hawking- Hoạt bát vạn năng- 4 bài kệ của Vĩnh Gia- Mạt pháp

0125 Cầu xuất gia với Văn Thù- Nhân duyên xuất gia- Cách tham thiền-Ms Phương Canada

0127 Định Huệ không hai- Không, Giả, Trung- Pháp Nhãn Văn Ích

0137 Bơm mực- Tham thiền lười học- Huỳnh Bá, Lâm Tế- Thí nghiệm Pavlov

0145 Biểu đồ 4 thừa của Phật giáo theo Ngài Nguyệt Khê

0146 Tông chỉ Tổ Sư Thiền- Thiên Thai Tông- Hoa Nghiêm Tông

0202 Bộ lạc Kogi sinh hoạt giống Tăng Đoàn

0292 Con thấy Krisnamurti luận rất hay nhưng không biết có đúng chánh pháp không ?

0301 Phật tánh khác với tâm chúng sanh thế nào ?

0309 Phật nói 3 điều không thể biết

0316 Phật tánh vốn đầy đủ, sao Lục Tổ vẫn phải nhờ người viết chữ giúp

0356 Những hiện tượng đặc dị công năng xảy ra ở Trung Quốc gần đây

0376 Kết quả tu Tịnh Độ và Tham Thiền ra sao ?

0396 Lời của ngài Lai Quả và Nguyệt Khê có mâu thuẫn không ?

0454 Vô thủy vô minh và Nhất niệm vô minh- 2 loại chiêm bao

0475 Tại sao Chứng Đạo Ca nói ngoại đạo thông minh chẳng trí huệ ?

0480 Hòa thượng Tuyên Hóa kiến tánh triệt để chưa ? có được ngài Hư Vân chứng nhận không ?

0526 Ngài Lai Quả nói lúc đến thoại đầu, đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi…

0530 Vì sao Tổ Đạt Ma chỉ quảy trên vai có một chiếc giày ?

0536 Ngài Suzuki nói Bồ Tát muốn thành Phật phải nhờ Phật gia trì ?

0543 Sư phụ kể chuyện quy củ Thiền đường Cao Mân ở Trung Quốc

0545 Hư Vân hòa thượng thuộc tông phái nào ?

0549 Phật đưa cành hoa, Ca Diếp mỉm cười, niêm hoa vi tiếu

0561 Đang thọ 5 giới, muốn thọ Bồ Tát giới- chuyện vua Ba Tư Nặc- Tội phá giới và tội nhân quả

0565 Phật pháp là thuốc giả để trị bệnh giả. Ngài Nguyệt Khê nói Tư tưởng tức là Tang vật

0584 Chuyện Kim Bích Phong- Huệ Nam luật sư- Thần Già lam

0599 Thế nào là Tam Huyền Tam Yếu của Tổ Lâm Tế ?

0637 Có phải tu thiền chỉ thờ Phật Thích Ca và Tổ Ca Diếp chứ không thờ Phật khác ?

0638 Tại sao ngài Nguyệt Khê dạy khán còn ngài Lai Quả dạy đề khởi thoại đầu ?

0654 Con thấy Phật Thích Ca từ bi, Phật Di Lặc hoan hỉ còn Tổ Đạt Ma trợn mắt giận dữ, xin Sư phụ giải thích ?

0664 Trúc Lâm Đại Sĩ nói hừng hực nóng toát mồ hôi, chiếc khố mẹ sanh chưa từng ướt nghĩa là sao, xin Sư phụ giải thích ?

0703 Vì sao bài kệ của Huệ Năng được truyền Y Bát ?

0705 Kinh nói Tất cả lời nói đều là hư vọng không có nghĩa thật, còn không nói ra có phải là hư vọng không ?

0707 Giải thích về tham Tổ Sư Thiền khi có Phật tử thắc mắc Chết đi về đâu

0712 Truyền tâm ấn là gì, tại sao ngài Vĩnh Gia đã ngộ còn phải tìm Lục Tổ xin ấn chứng ?

0713 Tại sao ngài Hám Sơn và ngài Nguyệt Khê nhận xét trái nhau về Đại Thừa Khởi Tín Luận ?

0717 Cái Không dung nạp tất cả là do Hòa thượng nói hay ngài Long Thọ nói ?

0723 Kể chuyện cô Chơn Nguyệt và Hòa thượng Quang Tâm với Kinh Kim Cang

0725 Xin Hòa thượng kể về hai bài kệ của Thần Tú và Lục Tổ

0748 Mục Kiền Liên trai tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ như Kinh nói, vậy có đúng không ?

0767 Ni cô Thực Tế và thiền sư Thiên Long độ người

0795 Câu chuyện về pháp sư Huệ Trì nhập định 700 năm ở Tứ Xuyên

0796 Tại sao ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả A La Hán mà vẫn còn bị nhân quả chi phối ?

0800 Tại sao Phật Như Lai hai mắt mà Đạo Cao Đài chỉ vẽ có một mắt ?

0903 Thiền của thiền sư Nhất Hạnh có đưa con người đến cứu cánh giải thoát không ?

0909 Chấp lý bỏ sự là kẻ vác bảng, chấp dụng bỏ thể là kẻ lỗ mãng

0921 Ngài Đạt Ma kiến tánh trước hay sau khi nhìn vách 9 năm ?

0937 Hố Thẳm của Phạm Công Thiện có phải là Tánh Không không ?

0940 Nhập định không cảm nhận được thời gian của ngài Hư Vân ở núi Chung Nam

0980 Tâm vật hợp nhất và phi tâm phi vật

0984 Thắc mắc về lời khai thị của ngài Bác Sơn và ngài Lai Quả

0989 Tứ Liệu Giản của ngài Lâm Tế ý nghĩa thế nào ?

0992 Tại sao ngài Ca Diếp không nhập định ở Ấn Độ mà nhập định ở Vân Nam Trung Quốc ?

1017 Thắc mắc việc vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch mà nghe Phật thuyết pháp tội tiêu được

1032 Trong bài kệ của Tuệ Trung thượng sĩ, con không biết ai là khách còn về quê là ở đâu

1051 Có nên thờ ông Quan Công và bà Mẹ Sanh không ?

1052 Thiền sư Việt Nam có vị nào tu Tổ Sư Thiền được kiến tánh không ?

1056 Vô vi của Phật giáo và Vô vi của Lão Tử có khác nhau không ?

1057 Thiền của Hòa thượng Thanh Từ có phải là Như Lai Thiền không ?

1070 Một vị tăng hỏi ngài Tuệ Trung (Việt Nam) về thanh tịnh pháp thân

1077 Trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận ngài Nguyệt Khê nói Thanh văn Duyên giác phá được ngã chấp nhưng vẫn còn pháp chấp, đúng không ?

1078 Do nhân duyên gì mà Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như đầu tiên ?

1095 Vô Môn Quan có phải cũng là pháp môn Tổ Sư Thiền không ?

1103 Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, xin Sư phụ khai thị

1104 Nguyên do gì Phật chỉ nhận lễ vật của ông Thuần Đà ?

1111 Ngài Bác Sơn nói hành giả dù 8 cảnh thay nhau đến cũng không biết, 8 cảnh đó là gì ?

1124 Pháp môn tu Quán Thế Âm của sư cô Thanh Hải có đúng chánh pháp không ?

1128 Người tại gia cũng có thể kiến tánh- Kể chuyện gia đình Bàng Uẩn

1141 Thắc mắc về việc Hòa thượng Hư Vân gặp ông lão đắp đường

1191 Trình kiến giải về Huỳnh Bá, Lâm Tế, Đại Ngu

1194 Thiền sư kiến tánh sinh tử tự do, không sợ uy quyền của vua

1210 Quan Âm Diệu Trí Lực năng cứu thế gian khổ- kể chuyện Trương Bảo Thắng

1225 Trình kiến giải về việc ngài Toàn Khoát không công nhận Đức Sơn và Động Sơn

1228 Không thấy Lục Tổ tu gì hết sao được kiến tánh ?

1242 Giải thích bài kệ của sư Động Sơn Lương Giới

1245 Tổ Đạt Ma nói kiến tánh triệt để đại tội cũng tiêu, vậy nhân quả ở đâu ?

1313 Trình công phu- Thắc mắc về lời khai thị của ngài Lai Quả

1318 Ba trụ thiền và truyền nhân của ngài Đạo Nguyên (Nhật Bản)

1334 Ngài Lai Quả đánh người phạm quy củ, có phải thiếu lòng từ bi không ?

1356 Có phái đoàn quen cô Chơn Nguyệt đến thăm thiền đường

1371 Tịnh Độ và Thiền tông có hòa hợp không qua bài kệ của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ?

1382 Thắc mắc việc ngộ đạo của Lục Tổ qua kinh Pháp Bảo Đàn

1384 Trình 4 cái biết đối với Lục Tổ lúc ở núi Hoàng Mai

1395 Xin pháp danh- Hỏi về công án Đức Sơn, Tuyết Phong, Nham Đầu

1401 Việc trần sa kiếp cũng như việc hiện nay- Ý nghĩa của thời gian

1403 Giới thiệu Hòa thượng Hoằng Tu và thiền đường chuyên tu ở Trung Quốc

1414 Hòa thượng Hư Vân nói tham thiền đến một lúc nào đó cần có con mắt kim cang

1415 Thắc mắc việc dầu của Phật bị chuột rúc vô trong Kinh Duy Ma Cật

1416 Con không hiểu sao Tổ Ưu Ba Cúc Đa đã kiến tánh còn bị lầm

1421 Ngài Đại Huệ bưng chén cơm không biết đưa vô miệng là biểu hiện của cái không biết chăng ?

1426 Tại sao ngài Đại Huệ mạt sát Mặc Chiếu Thiền ?

1430 Thắc mắc lời Phật nói sau khi vua A Xà Thế chứng quả Tu đà hoàn

1438 Thắc mắc sao ngài Hư Vân và ông lão làm đường đã kiến tánh rồi mà còn phải trắc nghiệm nhau

1449 Công án Quy Sơn và Hương Nghiêm

1464 Vua Khang Hi cũng bị đánh hương bảng khi phạm quy

1467 Tại sao Nguyệt Khê khán thoại đầu có hai năm thì kiến tánh ?

1483 Công án Nam Tuyền chém mèo và Cố Sơn tiêu ngược

1487 Có phải ngài Hám Sơn dạy đối với người nghiệp nặng nên vừa tham thiền vừa trì chú ?

1488 Thắc mắc về một câu niệm Phật súc miệng ba ngày của Tổ Triệu Châu

1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ?

1507 Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy A Nan thế nào con không hiểu ?

1509 Tại sao trong kim quan Phật duổi chân thị hiện chỉ một mình ngài Ca Diếp thấy ?

1535 Từ Bi và Bác Ái khác nhau thế nào ?

Advertisements
Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 16

1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ?

1502 Con không hiểu một đoạn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ

1503 Tụng Bát Nhã hàng ngày mà không hiểu

1504 Trình nghi tình xin SP xem xét có phải đại nghi không ?

1505 Thắc mắc tụng kinh, vái lạy, sơn tượng Bồ tát có công đức không ?

1506 Hiểu biết của con về cái Ngộ của Tổ chắc không đúng xin SP chỉ dạy

1507 Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy ngài A Nan ra sao con không hiểu

1508 Một số câu hỏi của hành giả đang tham thiền xin SP khai thị

1509 Sao trong pháp hội Niêm Hoa Vi Tiếu chỉ một mình ngài Ca Diếp ngộ, và trong Kim Quan Phật chỉ duổi chân thị hiện cho một mình Ca Diếp ?

1510 Phát biểu của hành giả đang tham thiền

1511 Gợi ý xin SP chuyển thiền thất từ chùa Từ Ân về chùa Long Nguyên Phú Lâm

1512 Kính bạch SP tham thoại đầu có rơi vào tứ cú không ?

1513 Thắc mắc về thời gian bị đọa địa ngục của người phạm giới

1514 Muốn biết sự truyền thừa đối với hòa thượng- Giảng Như Lai thọ lượng

1515 Lo làm từ thiện, kinh tế gia đình suy sụp, không dám tu, xin SP khai thị

1516 Trong Thiền tông Ý Hội cũng không được

1517 TST dạy chú tâm vào nghi tình quên tất cả, vậy làm sao chúng con học ?

1518 Kính xin SP truyền đạt lại kinh nghiệm hạ thủ công phu của mình để chúng con noi gương

1519 Pháp môn TST trong tương lai sẽ tồn tại và phát triển như thế nào ?

1520 Vô tình thuyết pháp Hữu tình nghe là thế nào ?

1521 Nhứt niệm vô minh có tương ưng như chủng tử hiện hành không ?

1522 Bạch tình thức có tương ưng với Đầu sào trăm thước không ?

1523 Thế nào là nhân quả xuất thế gian ?

1524 Xin SP kể thêm vài mẫu chuyện về tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ

1525 Tại sao Hữu tình chết trở thành Vô tình ?

1526 SP nêu Giới luật và giảng về Khai Giá Trì Phạm 开遮持犯

1527 Chưa đủ tư cách hoằng pháp mà ra hoằng pháp tội như thế nào ?

1528 Cái không làm sao dung chứa cái có ?

1529 Sa di chê Tỳ kheo tụng kinh tiếng như chó sủa bị đọa

1530 Thắc mắc khi hỏi pháp thường hay bị dũa

1531 Đại Trí Độ Luận tánh không hiển dụng 10b

1532 Đại Trí Độ Luận tánh không hiển dụng 10c

1533 Đại Trí Độ Luận tánh không hiển dụng 10d

1534 Thuận nghịch tranh nhau chẳng biết hành xử, nhọc công là bệnh

1535 Từ Bi và Bác Ái khác nhau như thế nào ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 15

1401 Việc trần sa kiếp cũng như việc hiện nay- Ý nghĩa của thời gian

1402 Ngưng bộ óc thì Linh chi hiện ra ? Con không hiểu

1403 Giới thiệu HT bổn sư Hoằng Tu và thiền đường chuyên tu TST ở Trung Quốc

1404 Tham thiền con sợ lạc đường, trường hợp thế này

1405 Những việc đã qua hiện lên lúc tọa hương, làm cách nào dứt được ?

1406 Là Tỳ kheo Tổ Sư Thiền, con không đắp y, vậy có lỗi không ?

1407 Khi tọa hương, cái việc nhắm mắt, mở mắt quan trọng không ?

1408 Tham thiền khi thấy khó chịu thì xả hay cứ tiếp tục tham ?

1409 SP dạy ngủ cũng tham nhưng khi ngủ con không có tham

1410 Người chết cúng 49 ngày thì đầu thai, con không hiểu

1411 Khi đi hương thì có nghi, lúc ngồi thì không nghi, câu thoại lúc chậm lúc nhanh

1412 Từ Sắc giới trở lên, bố thí là bệnh, tham lam bỏn sẻn là thức, nghĩa là sao ?

1413 Hữu tác giới là cắt đứt pháp thế gian, chẳng phải khoanh tay làm là không có lỗi ?

1414 Ngài Hư Vân nói tham thiền đến một lúc nào đó cần phải có con mắt Kim Cang ?

1415 Thắc mắc câu Dầu của Phật bị chuột rúc vô trong kinh Duy Ma Cật

1416 Tổ Ưu Ba Cúc Đa (Upagupta) đã kiến tánh còn bị lầm sao ?

Phật Thích Ca truyền Pháp Thiền cho Tổ thứ nhất là Ma Ha Ca Diếp 摩訶迦葉 (Mahākāśyapa). Ca Diếp truyền cho A Nan Đà 阿難陀(ānanda) làm Tổ thứ hai. A Nan truyền cho Thương Na Hòa Tu 商那和修 (śānavāsin) làm Tổ thứ ba. Thương Na Hòa Tu truyền cho Ưu Ba Cúc Đa 優婆掬多 (upagupta) làm Tổ thứ tư.

1417 Thường Bất Khinh Bồ Tát lễ lạy Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, họ có bị tổn đức không ?

Upadesa Hán phiên âm là Ưu Bà Đề Xá 優婆提舍dịch nghĩa là luận thuyết. Người tiếp xúc gần gũi với luận thuyết của Phật giáo (Phật pháp), nếu là nam gọi là Ưu Bà Tắc 優婆塞 (Upāsaka Cận Sự Nam)nếu là nữ thì gọi là Ưu Bà Di 優婆夷 (Upāsikā Cận Sự Nữ)

1418 Thiền tông lìa tất cả lý, vậy thế nào là thiền, thế nào là người tham thiền ?

1419 Tham 12 tháng không có kẽ hở, bỗng nghe trong đầu có tiếng nổ như đại bác

1420 Có phải công phu thuần thục thì tập khí bớt dần ?

1421 Công phu thuần thục so với ngài Đại Huệ bưng chén cơm không biết đưa vô miệng ?

1422 Trong lúc tham thiền chúng con phải mượn tạm năng sở để tham phải không ?

1423 Đề nghị có tuần hương để cảnh tỉnh hôn trầm và điều chỉnh khoảng cách lúc đi hương

1424 Phật vì Tăng thượng mạn mà nói tánh của dâm, nộ, si là trói buộc ?

1425 Thắc mắc 32 ứng thân trong kinh Pháp Hoa

1426 Tại sao ngài Đại Huệ mạt sát Mặc Chiếu Thiền ?

1427 Tạo nhiều nghiệp nặng kiếp này có thể tham thiền kiến tánh được không ?

1428 Lời đề nghị củng cố quy củ thiền đường của Sư Cô Thuần

1429 Minh Không, đệ tử Sư Tấn chùa Phổ Quang, cảm tạ SP

1430 Thắc mắc lời Phật nói sau khi vua A Xà Thế chứng quả Tu Đà Hoàn

Tứ thánh quả là bốn quả vị mà người tu Tiểu Thừa chứng đắc gồm : sơ quả Tu đà hoàn (Sotāpatti), nhị quả Tư đà hàm (Sakadāgāmī), tam quả A na hàm (Anāgāmī), tứ quả A la hán (Arahanta).

1431 Xin khai thị câu Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ trong Kinh Bát Nhã

1432 Một ông tăng niệm Phật té sông, một cư sĩ quán tưởng té xe đạp

1433 Trình cái nhìn và đưa ra 3 sự cảm nhận

1434 Cư sĩ mới Miền Tây hỏi cách dụng công cơ bản để tránh nguy hiểm

1435 Hàng xuất gia vì nghịch cảnh muốn tự tử, có bị nhân quả gì không ?

1436 Hỏi câu thoại vừa dứt thì nó tự động nổi lên, vậy có sao không ?

1437 Lúc bình thường đề không lên, lúc làm nặng câu thoại tự hiện, lúc làm việc thì quên

1438 Ngài Hư Vân kiến tánh rồi sao còn trắc nghiệm lại và ấn chứng cho nhau với ông tăng đắp đường ?

1439 Tại sao A La Hán mê rượu phong tình, khởi niệm lui sụt, còn bị rơi vào địa ngục ?

1440 Người học đạo cần phải có kiến giải chân chánh như thế nào ?

1441 Khai thị Hạnh khởi giải tuyệt trong DLTH tham TST

1442 Ý nghĩa tương đối trong vấn đề sát sinh và phóng sinh

1443 Nếu tự có cái nghi khác với 5 câu SP dạy thì có tham được không ?

1444 Thực hành tham thiền để thoát khỏi luân hồi tự do tự tại

1445 Cảm thấy phiền não lúc tham thiền

1446 Có phải chẳng rời kiến văn giác tri như mò kim đáy nước ?

1447 Tham thoại đầu có phải nhất thiết một câu không ?

1448 Tại sao có nhân nghi thì có quả ngộ ?

1449 Công án Quy Sơn và Hương Nghiêm

1450 Giảng ánh sáng cùng khắp không gian thời gian

1451 Tham thoại đầu có bao gồm giới định huệ không ?

1452 Chơn tâm bất nhị không có đối đãi

1453 Thường thấy lỗi mình, chớ thấy lỗi người

1454 Tu sĩ chuyên tu là phục vụ xã hội

1455 Mọi người nên làm tròn bổn phận của mình cho xã hội yên vui

1456 Nên tự làm chủ chính mình

1457 Công án hạt châu ma ni tùy sắc của Phật Thích Ca

1458 Nhập định cõi trời sao không giải thoát ?

1459 Thập địa Bồ tát sao cái thấy còn lờ mờ ?

1460 Thiền môn, Giáo môn và các thứ tu chứng trong Kinh Lăng Nghiêm

1461 Vô thượng sư tức A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, chỉ có chư Phật

1462 Nhìn được thoại đầu khỏi hỏi câu thoại cũng được

1463 Chưa kiến tánh rất khó dứt tập khí

1464 Đến vua Khang Hy còn bị đánh hương bảng

1465 Công phu khẩn, thiết, miên mật, dung hoát

1466 Tập khí thế gian và tập khí xuất thế gian

1467 Sao Tổ Nguyệt Khê khán có 2 năm đã kiến tánh ?

1468 Hành vi của Tổ sao chẳng khác người thường ?

1469 Để lại nhục thân chưa chắc đã là kiến tánh

1470 Thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp ?

1471 Cắt đứt nguồn suối ý thức thì ngộ liền

1472 Giải thích tu ở nhà không bằng tu ở thiền đường

1473 Tham thiền đến lúc không có mùi vị cũng cần phải tiếp tục

1474 Trở ngại lúc tham thiền khi SP không có ở nhà thì hỏi ai ?

1475 Tự tánh Quan Âm tự cứu lúc nguy hiểm như thế nào ?

1476 Bồ tát độ chúng sanh như thế nào ?

1477 Cần xem địa lý phong thủy để xây chùa không ?

1478 Ba cấp giữ giới của người tu

1479 Không tạo nhân phạm giới thì không có quả phạm giới

1480 Nêu lý do xin đổi câu thoại

1481 Bán đắt bán ế không phải do tham thiền

1482 Xuất gia rồi về nhà tu được không ?

1483 Công án Nam Tuyền chém mèo và Cố Sơn tiêu ngược

1484 Chấp tự tại vô ngại lấy gì để phá ?

1485 Chứng tỏ tham thiền ngu dốt là không đúng

1486 Thắc mắc dùng tình sắc căn để khán thoại đầu được không ?

1487 Có phải ngài Hám Sơn dạy, đối với người nghiệp nặng có thể vừa tham thiền vừa trì chú ?

1488 Tổ Triệu Châu nói Một câu niệm Phật súc miệng ba ngày

1489 Giới thứ 5 cấm rượu nhưng uống bia được không ?

1490 Kiến lập hình tướng thì cái không bị hạn chế

1491 Tâm không tạo tác thì cái không sẵn sàng, không có giáo lý cao siêu

1492 Sắc không bất nhị phải là công án chung không ?

1493 Sao gọi là làm thân Phật ra máu ?

1494 Thắc mắc sao câu thoại lại nhiệm mầu như thế ?

1495 Dốt nát tham thiền cũng kiến tánh

1496 Bệnh chấp nặng thành mạt pháp

1497 Thống thiết vì sanh tử mà bất an là tiến bộ

1498 Trình công phu phải nghi tình mạnh không ?

1499 Năm 1 sơ tham, năm 2 lão tham, năm 3 vô tham, tại sao ?

1500 Giới luật Phật giáo uyển chuyển theo tình hình địa phương gọi là giá giới 遮戒

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 14

1301 Khi nghi tình phát khởi tương ưng lý pháp thân, cần phải cắt đứt mạng căn, xin khai thị

1302 Làm việc thiện, việc tốt, có giảm bớt nhân ác xấu đã tạo không ?

1303 Kinh Địa Tạng nói Trong nhà có người chết, nên làm phước bố thí

1304 Nhìn vào chỗ không biết của bộ óc thì rõ ràng bổn lai vô nhất vật

1305 Ở chùa Tịnh Độ làm Phật sự có trở ngại tham thiền không ?

1306 Thắc mắc về hành trạng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn-Kể chuyện Bạch Vân Thủ Đoan thăm đứa bé 3 tuổi, nó nói đã chia tay 4 năm

1307 Hành giả TST kể chuyện 11 lần bị gây mê giải phẫu và tình trạng tỉnh lại

1308 Hỏi tham thoại đầu phát nghi tình liền hay chừng nào mới phát

1309 Giảng Kinh Lăng Nghiêm-thông báo kinh vừa in xong có phát hành

1310 Niệm A Di Đà liên tục có thể kiến tánh không ?

1311 Khi tham phát khởi nghi tình, cần phải giữ cho nó liên tục phải không ?

1312 Thông báo về thiền thất và các thỉnh cầu của hành giả

1313 Trình công phu- Thắc mắc lời khai thị của ngài Lai Quả

1314 Hỏi câu thoại liên tục hay chờ cho nó yếu mới hỏi tiếp ?

1315 Trình công phu, buồn ngủ như chưa từng được ngủ

1316 Đám tang mình sát sinh để cúng, nhân quả mình chịu, ông bà có chịu lây không ?

1317 Tham thiền có cần tụng giới không ?

1318 Ba trụ thiền và truyền nhân của ngài Đạo Nguyên (Dogen Kigen) bên Nhật Bản

1319 Tịnh khẩu-không hiểu 2 chữ kiến tánh-tụng kinh không tham thiền được

1320 Ở nhà tham không được, dự thiền thất thì tham được, vậy có trở ngại không ?

1321 Hàng đêm cầu cho chư tăng ni phật tử tu được kiến tánh, vậy có ích gì không ?

1322 Hai người ở cách xa, cùng tham 1 câu thoại, có bổ sung cho nhau được không ?

1323 Chỉ đọc Đường lối thực hành tham TST, không đọc kinh sách khác, được không ?

1324 Trước đây đọc sách nhớ hết, sau tham thiền đọc sách quên hết

1325 Hỏi về việc thiêu người thân lúc chết

1326 Thông báo thiền thất Hưng Phước và thuyết pháp tại Đại Tòng Lâm

1327 Xin Sư Phụ khai thị về thiền bệnh

1328 Thắc mắc nguồn gốc ngôi sao, có tham được không ?

1329 Trình lợi ích tham thiền và nêu 3 thắc mắc

1330 Hỏi 1 giờ tham thiền 1 giờ lần chuổi được không ?

1331 Tham thiền rồi không muốn cúng Thần Tài nữa, vậy có tội không ?

1332 Một hành giả mới muốn biết có bao nhiêu người giữ được cái không biết ?

1333 Trình cách dụng công, thắc mắc sao chư Tổ dễ kiến tánh

1334 Tổ Lai Quả đánh chết người phạm quy củ, có phải thiếu từ bi không ?

1335 Người có lòng tin lớn tại sao không phát hiện được Phật tánh mà phải tu hành ?

1336 Nếu có tâm trông mau kiến tánh là đại vọng tưởng

1337 Trình tình trạng công phu không biết tốt hay xấu, xin khai thị

1338 Có phải mình tự chọn câu thoại mình thích để tham phải không ?

1339 Xuất gia có thể giải thoát khỏi Sinh Lão Bệnh Tử không (câu có sửa)

1340 Nghi tình bùng nổ tức Kiến tánh là ai biết ?

1341 Trình công phu ngồi tham cứ bị xen việc khác

1342 Đang từ pháp môn khác chuyển qua TST, làm ăn sợ người ta phá

1343 TST trong cách ứng xử mua bán có kiến tánh được không ? Hạt châu của Thái hậu

1344 Nếu ai cũng dùng chánh nghi quét hồ nghi (khoa học) thì nhân loại làm sao tồn tại ?

1345 Một hành giả sợ tham thiền trở thành khờ ngốc mà không được kiến tánh

1346 Tu pháp môn TST, bệnh tâm thần có thể hết không ?

1347 Nhắc lại câu nói chỉ mành treo chuông đối với Thiền tông

1348 Quán khác với Khán như thế nào ?

1349 Tại sao người ăn chay trường Phật giáo không được ăn Ngũ tân 五辛 ?

1350 Phật tử quan niệm Vật dưỡng nhơn có đúng không ?

1351 Lỡ đi con đường cứt sình trở ra không được, phải làm sao ?

1352 SP khai thị Nghiệp không dính dáng đến mình, vậy Quả báo có dính không ?

1353 Theo đạo Cao Đài có lời thề trời tru đất diệt, qua tu TST có bị diệt không ?

1354 Có người em xuất gia lên núi tu một mình, lại thờ Bà Chúa Xứ

1355 Phật tử mới ăn chay bị người ta cười- Nhắc nhở quy củ thiền đường

1356 Có phái đoàn quen cô Chơn Nguệt đến thăm thiền đường

1357 Tham 6 thất chưa khởi được nghi tình, xin đổi câu thoại

1358 Kém sức khỏe có thể uống bia+sữa được không ?

1359 Tham thoại đầu đang sống kiến tánh hay chết mới kiến tánh ? Chuyện Huỳnh Đình Kiên

1360 Chưa thọ 5 giới, tham thiền có thể kiến tánh không ?

1361 Trước đây đi hành hương rất nhiều, nay tham TST không đi nữa, có sao không ?

1362 Có một số Phật tử còn đi hành hương cúng quỷ thần, cái đó nên bỏ không ?

1363 Tự nhận xét sau vài giờ tham thiền, so với tụng kinh trước đây

1364 Ăn chay tụng kinh mà chơi hụi, cho vay trả góp, chồng mắng quỷ chứng chớ ai chứng, đúng hay sai ?

1365 Một hành giả bán vé số, hỏi bán vé số có tội không ?

1366 Hỏi khi nghi tình miên mật câu thoại tự mất- SP dạy cách hỏi câu thoại

1367 SP khai thị cho một hành giả sơ cơ bị điếc

1368 Đến cảnh giới nào thì biết mình kiến tánh ? thí dụ người mù và Ông Trương

1369 Cư sĩ đang tham thiền mà phóng thí 放屁 (địt) có bị tội lỗi không ?

1370 Con người tu được kiến tánh, con vật có kiến tánh không ?

1371 Tịnh Độ và Thiền tông có hòa hợp không ? Bài kệ của Vĩnh Minh Diên Thọ

1372 Phật tử Rạch Giá hỏi cách dụng công của Châu Lai Bát Đạt Ca

1373 Trình sự hiểu biết về 49 ngày tham thiền của Phật Thích Ca

1374 Trình kiến giải và so sánh quan điểm của các nhà Phật học trên thế giới, nói chung họ chưa hiểu TST

1375 Một hành giả kể cuộc đời tu hành chưa đúng, nay gặp TST sợ lại mọc thêm 1 cái đầu

1376 Từ giáo môn chuyển qua tu TST thấy đơn giản quá, chưa tự tin

1377 Không hiểu câu nói trên đầu mọc thêm cái đầu, xin khai thị

1378 Giải thích thêm trường hợp người có bệnh đến dự thiền thất

1379 Giải thích nhân quả việc vợ ăn chay trường mà làm thức ăn mặn cho chồng

1380 Cái không biết của Thiền so với cái không biết của đứa bé sơ sinh có khác nhau không ?

1381 Các danh hiệu Phật khác nhau là khác danh hiệu hay khác tánh ?

1382 Thắc mắc việc ngộ đạo của Lục Tổ với Kinh Pháp Bảo Đàn

1383 Trình công phu, có tham hay không tham đều có nghi tình

1384 Trình 4 cái biết đối với Lục Tổ lúc ở núi Hoàng Mai

1385 Thắc mắc tại sao trong trí Bồ Đề mà không thanh tịnh ?

1386 Thắc mắc tại sao cảnh giải thoát mà sanh ra ràng buộc ?

1387 Ban ngày tham thiền, ban đêm mơ thấy niệm Phật, có sao không ?

1388 Trình công phu, nhấn mạnh cuối câu tham 3 lần

1389 Tham thiền cảm thấy con và dâu không kính trọng như trước

1390 Người đại tu hành kiến tánh có còn phải tu không ?

1391 Làm nghề sát sanh tham thiền được không ?

1392 Tại sao người tu hành chân chính phải phá ngã chấp ?

1393 Hỏi sao tu rồi mà cứ thấy chuyện cũ hoài ?

1394 Tham thiền mệt tạm nghỉ được không, hay phải đề khởi câu thoại suốt ?

1395 Phật tử buổi ban đầu xin pháp danh-Thắc mắc về công án Đức Sơn, Tuyết Phong, Nham Đầu

1396 Xin pháp yếu cảnh tỉnh những người không chịu hỏi

1397 SP chỉ dạy tham thiền, không dạy làm trụ trì

1398 Thắc mắc về việc lấy tâm vô thường cầu đạo chơn thường

1399 Ba điều tin : 1 tin tự tâm-2 tin pháp môn- 3 tin có người mắt sáng

1400 Nói chúng sinh trôi lăn trong 5 đường, sao không nói tới A TU LA ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 13

1201 Thế nào là công phu cách vật đến vật cách, thế nào là đạo lực chuyển được nghiệp ?

1202 Trách nhiệm của người tuần hương như thế nào ?

1203 Giải thích tình trạng hưu dụng của lục căn

1204 Một đạo nhân hỏi Diệu trạm tổng trì bất động tôn nghĩa là gì ?

Trích từ Lăng Nghiêm Chú Sớ

妙湛總持不動尊Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Mãi suốt trong bất động quý tôn

首楞嚴王世希Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu. Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có.

Lăng Nghiêm Chú 楞 嚴 咒Shurangama Mantra. Shurangama phiên âm đủ là Thủ Lăng Nghiêm 首楞嚴có nghĩa là đại định thường hằng bất động, ý chỉ Tâm.

Nhân duyên khiến Ðức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm là vì A Nan bị dâm nữ Ma Ðăng Già  dùng tà chú của Phạm thiên mê hoặc, nhiếp dẫn vào nhà dâm, dựa kề vuốt ve, làm cho A Nan sắp phá giới. Ðức Phật sai Bồ tát Văn Thù đem chú Lăng Nghiêm đến cứu hộ, dắt A Nan về chỗ Phật. Vì thế nên biết Chú Lăng Nghiêm là chủ thể của Kinh Lăng Nghiêm.

1205 Làm nghề biển nghề rẫy, tự thấy sát sinh nhiều, bây giờ phải làm sao ?

1206 Trong Duy thức học nói Ngũ tiền năng là như thế nào ?

1207 Khi người chết, cái thần thức có đồng a lại da thức không ?

1208 Phật bác bỏ sự thay đổi 4 duyên không phải là nghĩa rốt ráo

1209 Tạo nhân gì mà bị chết đói ?

1210 Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ- Trương Bảo Thắng- Nghiêm Tân

1211 Hiện nay xuất hiện nhiều kinh điển ngụy tạo, điển hình là Đại Thừa Khởi Tín Luận

1212 Quan niệm tham thiền không cần học giới luật có đúng không ?

1213 Có 3 đứa cháu uống độc dược cùng chết một lượt, vậy có đầu thai được không ?

1214 Tu TST có tuyệt dục và triệt hết tham sân si không ?

1215 Công phu quên ngoại cảnh có phải chứng đạo không ?

1216 Hữu tâm thì thành chúng sanh, phi tâm thì thành Phật là sao ?

1217 Câu Thường kiến tự kỷ quá nghĩa là sao ?

1218 Thắc mắc về lời giảng của Hòa thượng Từ Thông không có Niết bàn nào cả

1219 Phải chăng những nhà khoa học kiếp trước có tu ?

1220 Nếu nổi lên một niệm phạm giới trộm cắp, thì bất cứ người nào cũng phạm giới trộm cắp ?

1221 Nghe các thầy nói người tự tử chết, hồn vật vờ vật vưởng như người thế gian không có hộ khẩu ?

1222 Địa ngục có ở thế gian hay ở một cảnh giới nào khác ?

1223 Nhất xiển đề không tin nhân quả và Phật pháp, sau này có thể thành Phật không ?

Nhất xiển đề一闡提(梵語 Sanskrit: Icchāntika )

Nhất-xiển-đề có nhiều nghĩa. Theo kinh Đại bát Niết-bàn8, bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm, quyển 5 và quyển 19, nhất-xiển-đề là một hạng người hội tụ các tính chất: 1, Không có niềm tin. 2, Không thể chữa trị. 3, Đoạn diệt hết thảy căn lành. 4 Tâm lý không liên hệ đến một chút thiện pháp. 5, Không tin nhân quả. 6, Vô tàm vô quý (không biết mắc cỡ). 7, Không tin nghiệp báo. 8, Không tin hiểu hiện tại và tương lai. 9, Không có bạn lành. 10, Không thể tiếp thu chư Phật thuyết giảng và giáo hóa.

1224 Thắc mắc việc các tông phái đều cho tông mình là hơn hết

1225 Trình kiến giải về ngài Toàn Khoát không công nhận kiến tánh các ngài Đức Sơn và Động Sơn

1226 Lời đề nghị tu chỉnh quy củ thiền đường của thầy Thiền Đức

1227 Khai thị tư cách trụ trì Thiền tông

1228 Không thấy Lục Tổ tu gì hết, sao được kiến tánh ?

1229 Một số hành giả bất kính Tăng Ni nên bên ngoài ngoại đạo phỉ báng

1230 Thắc mắc về tội Ba la di của Thanh văn và Bồ tát, quả báo có đồng hay không ?

1231 Không phân biệt vọng tưởng, nó liền tiêu, còn suy nghĩ phân biệt thì nó kéo dài

1232 Xin SP nói rõ nhiệm vụ của quan sát viên thiền đường

1233 Lúc tham thiền tay chân bị co giật là tại sao, có thể tiếp tục không ?

1234 Là sơ tham, chúng con rất muốn nghe SP kể lại kinh nghiệm tu hành của mình

1235 Tại sao Tăng độ Ni là có lỗi, con không hiểu ?

1236 Hành giả tham thiền hỏi pháp thế nào mới đúng ?

1237 PG Nam tông không cho người nữ thọ giới Tỳ kheo, vậy có đúng không ?

1238 Xuất gia có nguyện, nếu làm không xong sẽ đọa 3 đường ác, khi về nhà có bị gì không ?

1239 Khi không có SP vị nào là người kế thừa để chúng con nương theo học hỏi ?

1240 Cùng Đạo tương ưng, cùng Tình tương ưng nghĩa là sao ?

1241 Ý nghĩa câu Pháp giới bất khả đắc, Niết bàn bất khả đắc ?

1242 Xin SP giải thích bài kệ của ngài Động Sơn Lương Giới

1243 Con nghe người ta nói trời đánh là bị xóa sổ, có thật vậy chăng ?

1244 Cư sĩ tại gia còn chung sống vợ chồng, tham thiền đến kiến tánh được không ?

1245 Tổ Đạt Ma nói kiến tánh thì đại tội cũng hết, vậy nhân quả thế nào ?

1246 Con tham thiền gia đình lộn xộn hoài, có phải bị khảo không ?

1247 Kinh Bát Vương có phải của Phật không ?

1248 Trình nỗi vui mừng của một Sư Cô khi gặp được pháp môn TST

1249 Chưa tham thiền, gặp cảnh ý thức liền nhận, sao tham thiền rồi nó còn hoạt động mạnh hơn ?

1250 Có 1 vị không muốn con tu pháp môn TST nên nói những điều không tốt về SP

1251 Chúng con tu TST sau này thành Phật thì đồng hay khác với Đức Phật ?

1252 Tỳ kheo chưa xả giới, lấy vợ có tội không ?

1253 Lúc nhỏ đến lớn không làm tiếp cha mẹ, nay xuất gia thì có mang tội bất hiếu không ?

1254 SP khai thị Phật tánh đã thành sẵn, không phải tu mới thành

1255 Con cúng tượng Phật và hồng chung mà ghi tên mẹ cúng, vậy mẹ có được phước không ?

1256 Xin SP dùng cái lý tương đối để giải thích cái tuyệt đối để chúng con tin tự tâm hơn

1257 Phật, Tổ ngày xưa hi sinh thân mạng cầu pháp, vậy việc đó quan trọng thế nào ?

1258 Thắc mắc người chết đã lâu sao vong linh còn lẩn quẩn chỗ ngôi mộ ?

1259 Hãy ẩn thân nơi không tung tích, nơi không tung tích chớ ẩn thân, phải hiểu thế nào ?

1260 Thường cúng trai tăng trong 3 tháng hạ, không cầu chi hết, vậy cửu huyền con có được gì không ?

1261 Có nên vừa tu vừa tạo phước duyên để mai sau có duyên độ người ?

1262 Người bắt đầu tu phát nghi từ câu thoại đó, phải không ?

1263 Ăn chay tham TST mà chiêm bao thấy bắt cá bỏ đầy giỏ, vậy có sao không ?

1264 Lúc cúng dường trai tăng, những người phụ trợ duyên có được phước không ?

1265 Các quả chứng Thanh văn và Thiền khác nhau thế nào ?

1266 Tại sao giới luật thời Phật có độ Ni, còn bây giờ Nam tông không cho độ Ni ?

1267 Xin khai thị câu Tà khởi phiền não đến, Chánh khởi phiền não trừ, Tà Chánh đều chẳng chấp

1268 Ba Tốt trình bày quá trình tìm và gặp Tổ Sư Thiền

1269 SP khai thị phương pháp tu Quán Thế Âm và cách hành trì

1270 Mật tông và Tâm mật gia trì

1271 Thắc mắc tình trạng của phàm phu kiến tánh và Bồ tát thập địa kiến tánh

1272 Chướng ngại khiến người tu chánh pháp bị đọa vào Địa ngục vô gián

1273 Làm thế nào Lý được Tình và Tuyệt được Thực

1274 Thỉnh bạn đồng tham tham trước vong linh thì người nào được phước ?

1275 Ăn chay mười mấy năm, có người cho thức ăn thì người này có được phước gì không ?

1276 Không muốn phạm giới sát sinh nhưng vẫn bị phạm, vậy phải làm sao ?

1277 Những người tàn tật không được thọ đại giới, vậy tham thiền có kiến tánh không ?

1278 Người có linh tính báo trước, đó là biểu hiện của chơn tâm hay của bộ óc ?

1279 Tánh linh, thần giao cách cảm, là cái biết của bộ óc hay của Phật tánh ?

1280 Để tránh trở ngại trong việc tu hành, nói dối để được đi tu, vậy có tội không ?

1281 Nghi tình phát khởi ngày đêm không ngủ, có ảnh hưởng sức khỏe không ?

1282 Thắc mắc kiến giải của Krishnamurti có đúng với Phật pháp không ?

1283 Trang Tử nói Giấu núi trong vũng nước, người có sức có thể vác đi được, là nghĩa thế nào ?

1284 Kinh nói Phàm có lời nói đều chẳng có nghĩa thật, vậy làm sao hiểu đúng được ?

1285 Tại sao người thế gian cho rằng Ông Trời Ông Phật là lớn nhất ?

1286 Xin SP khai thị 5 thứ nhãn trong kinh Kim Cang

1287 Ngỏ ý cho Sư Phụ cất thiền đường

1288 Ở chỗ đông khởi ý chuyển qua chỗ tịnh để tu, ở chỗ tịnh cũng tu không được

1289 Không đồng tình với câu Một niệm bất giác khởi lên nên trôi lăn trong sanh tử

1290 Người lớn tuổi hay quên câu thoại, có thể dùng thêm xâu chuổi được không ?

1291 Trước đây tin pháp môn và tin tự tâm, sau này chỉ tin pháp môn còn tự tâm thì lui sụt

1292 Ở chùa tụng kinh bái sám, công phu lúc tốt lúc không tốt,xin chỉ dạy

1293 Xin chỉ cách để tin tự tâm triệt để, tại sao đề khởi không lên ?

1294 Hàng ngày sống trong vọng tưởng, tham thiền có phải cũng là vọng tưởng không ?

1295 Biết pháp môn tu lâu rồi nhưng còn thắc mắc, nên ở chùa tu hay đến dự thiền thất, cái nào lợi hơn ?

1296 Trình cái Ý câu thoại xuất phát từ đáy lòng, và sự hiểu lầm cái tâm hiểu biết với tự tâm

1297 Hoàn cảnh anh ruột nghèo, giúp hoài đến lúc không giúp được nữa thì có tội không ?

1298 Ở chỗ đông người tham được, ở một mình sanh tâm buồn tham không được

1299 Xin khai thị câu Thế giới rộng 1 trượng, gương xưa rộng 1 trượng, thì lò lửa cũng rộng 1 trượng

1300 Trình sự hiểu lầm ý nghĩa Bát nhã vô tri, Phật tánh không phân biệt, xin khai thị

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 12

1101 Cho thuốc cho người, bệnh không hết chẳng may chết, người cho có bị quả báo không ?

1102 Người ta nói Mẹ Địa mẫu là mẹ của muôn loài, phải vậy không ?

1103 Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, xin SP khai thị

1104 Nguyên do gì Phật chỉ nhận phẩm vật của ông Thuần Đà 纯 陀 trước khi nhập diệt ?

1105 Một hành giả phát tâm sám hối trước đại chúng vì phạm quy củ thiền đường

1106 Trình sự vui mừng được nghe băng giảng, hỏi nếu ngoại đạo sám hối đến quy y học tham thiền có nhận không ?

1107 Thắc mắc 18 vị La Hán tu các hạnh khác nhau như thế nào ?

1108 Anh của con có 3 con đều tật nguyền, đó là do nghiệp của anh hay của 3 đứa con ?

1109 Con có bạn ăn chay 8 năm, nay ngã mặn, vậy tội có nặng hơn không ?

1110 Biết trước thời tiết có phải là biết được thời gian và không gian không ?

1111 Ngài Bác Sơn nói dù cho 8 cảnh thay nhau đến cũng không hay không biết, 8 cảnh đó là gì ?

1112 Con thấy người có tật ngồi phía trước tham thiền, người bị giật, vậy có sao không ?

1113 Thế nào là Nội giới và Ngoại giới, các bài chú có hiệu nghiệm gì không ?

1114 Bến Tre có đứa bé 6 tuổi nói pháp rất hay, có phải tiền kiếp tu cao không ?

1115 Ở Huế có chùa nào dạy tham TST không ? Người sắp chết nên niệm Phật hay tham thoại đầu ?

1116 Ông bà có đức con cháu hưởng, vậy ông bà qua đời con cháu cầu siêu, ông bà có siêu không ?

1117 Bình thường trong hiện tại mình phải sống làm sao cho hợp với bản tâm của mình ?

1118 Tại sao vô tâm chưa phải là đạo mà còn cách một Trùng quan ?

1119 Có phải đời cha ăn mặn đời con khát nước không ?

1120 Hiện tiền sát na bất động, có phải vậy không ?

1121 Nghĩa chữ pháp là gì ? TST không phân biệt thượng căn hạ căn, kiến tánh rồi mới trừ tập khí ?

1122 Có thể tự nhiên mà giải thoát được không ?

1123 Nuôi mèo chó, chúng không chịu ăn chay, mua thịt cá cho chúng được không ?

1124 Pháp môn Quán Thế Âm của Sư Cô Thanh Hải có đúng chánh pháp không ?

1125 Ăn đồ cúng được không, cúng Ngọ ý nghĩa gì, cúng thí thực là sao ?

1126 Con ăn chay mà gia đình ăn mặn, khuyên hoài không được

1127 Có 3 ngày vía Quan Âm ngày nào là chính ?

1128 Câu nói của hòa thượng khất sĩ. Gia đình Bàng Uẩn

1129 Thọ giới Bồ tát tại gia có ăn mặn được không ?

1130 Chúng con đi cứu trợ những người nghèo, có giúp ích được gì cho họ không ?

1131 Thấy con tu chồng con chán nản không lo gia đình

1132 Đa số người theo tôn giáo khác không biết ăn cục thịt phải trả cục thịt

1133 Nghiệp lực mạnh quá, sợ đời này tu không kiến tánh, chết bị nó lôi đi

1134 Thuận nghịch tranh nhau, không biết hành xử, nhọc công là bệnh

1135 Con không biết học hỏi, chỉ biết ăn chay quyết tử tu, đôi khi buồn quên tham

1136 Vợ tu TST, chồng buồn chán nhậu nhẹt hoài, vậy vợ có bị nhân quả không ?

1137 Ăn chay có được ăn hành hẹ tỏi không ?

1138 Xin SP giải thích câu trong kinh : Thước ca ra tâm vô động chuyển

Đối với câu hỏi 1138, xin được giải thích thêm như sau :

Trong Kinh Lăng Nghiêm có câu :

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong, 舜若多性可銷亡  Tánh không kia còn cơ tiêu mất,

Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. 爍迦囉心無動轉  Bổn tâm này kiên cố chẳng lay.

Thuấn-nhã-đa  (Sunyata) và Thước-ca-ra (Vajra) là phiên âm từ tiếng Phạn (Sanskrit)

Śūnyatā có nghĩa là tánh không, trống rỗng (emptiness)

Vajra nghĩa đen là kim cương , nghĩa bóng chỉ Tâm linh. Chữ Vajra thấy trong thần chú Kim cang Thượng sư (Vajra Guru Mantra) OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Vajra là kim cương có đặc tính rất cứng chắc được ví với Tâm

Vajra còn còn có nghĩa là sức mạnh sấm sét (Vajra is a Sanskrit word meaning both thunderbolt and diamond. Additionally, it is a weapon won in battle which is used as a ritual object to symbolize both the properties of a diamond (indestructibility) and a thunderbolt (irresistible force). Vajra là một từ tiếng Phạn có hai nghĩa là sấm sét và kim cương. Ngoài ra nó là một vũ khí (kim cương chùy) chiến thắng trong các trận chiến được sử dụng như một vật trong nghi lễ biểu tượng cho cả hai thuộc tính của kim cương (không thể phá hủy) và sấm sét (sức mạnh không thể chống lại).

1139 Nhân quả và nghiệp lực giống nhau hay khác nhau ?

1140 Tham thiền mấy năm lười đốt nhang, không biết có bị quấy phá không ?

1141 Thắc mắc về HT Hư Vân và ông lão đắp đường

1142 Cảnh giới trú xứ của Bồ tát và A la hán khác hay không khác ?

1143 Có phải ăn chay trường là công đức vô lượng ?

1144 Con tham thiền, thường đến Tịnh xá nghe pháp và nghiên cứu kinh điển, được không ?

1145 Xuất gia có cần coi năm tốt xấu hay không ?

1146 Làm nghề lò rèn có nhân quả gì không ?

1147 Nấu cơm giúp bà già 80 tuổi ăn mặn có bị nhân quả không ?

1148 Có một Ni Cô nói Phật tử đông là không tốt- Xin SP kể nhà 4 người đều kiến tánh

1149 Thờ Phật đằng trước, thờ Tổ đằng sau, ý nghĩa thế nào ?

1150 Trình việc khai quang điểm nhãn của ngoại đạo

1151 Trước kia đi chùa cầu tài lộc là sai lầm phải không, nay theo TST nên làm sao ?

1152 Tham thiền đã 3 năm, ở chỗ tịnh, vọng tưởng nhiều, hay bị nhức đầu

1153 Con ăn chay mà bán thức ăn mặn, tiền lời làm việc từ thiện, có nhân quả không ?

1154 Người xuất gia đem của Tam Bảo về giúp gia đình được không ?

1155 Tham thiền mà ăn mặn không ăn chay có được kiến tánh không ?

1156 Người ta không chịu trả nợ cho mình, mình la mắng có tạo ác nghiệp không ?

1157 Trong tất cả Phật, vị nào lớn nhất ?

1158 Có ông tu tại gia, khi tắt thở, có ánh sáng xẹt ra, phải Phật rước không ?

1159 Có một tu sĩ khi chết đem thiêu, thu được xá lợi sáng to bằng hột nhãn, có kiến tánh không ?

1160 SP dạy trong trường hợp nuôi súc vật phải qua tịnh thí

1161 Con không biết tu như thế nào đến cõi Phi tưởng Phi phi tưởng, chắc cao lắm ?

1162 Trình công phu quen thành lạ, lạ thành quen

1163 Cực lạ cực quen phi phàm phi thánh, xin SP khai thị

1164 XIN SP khai thị 4 câu này, con không hiểu

1165 Chuyển ngữ là như thế nào xin SP cho một thí dụ

1166 Có phải vào thiền đường có Long Thần Hộ Pháp giúp đỡ, cộng thêm lực của SP ?

1167 Lời tỏ bày của một Sư Cô- SP kể chuyện Từ Hồi thiền sư

1168 Xuất gia có tiền riêng giúp thân nhân, tại gia có tiền gởi ngân hàng được không ?

1169 Thọ 5 giới giữ không được có bị quả báo không ? Chồng chết chiêm bao thấy như còn sống

1170 Cư sĩ thọ 5 giới, chiêm bao thấy Phật Bà bảo phải giữ 12 giới

1171 Con phát nguyện rằm tháng 7 dâng Y nhưng chưa làm được, có nhân quả gì không ?

1172 Con muốn dẹp bàn thờ Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thần Tài, Quan Công mà không dám, sợ làm ăn không được

1173 Trình bày sự việc, hỏi có vô tình gây ác khẩu cho người khác không ?

1174 Hồi hướng, gia trì lực là gì ? Phật gia trì cho ai, cách nào ?

1175 Không cố tình, lỡ làm chết những con vật nhỏ như kiến, gián có bị nhân quả không ?

1176 Bác sĩ vì lòng từ mà nói dối bệnh nhân có bị nhân quả ràng buộc không ?

1177 Tổ Huệ Năng có để lại kinh mà không thờ, Tổ Đạt Ma không có để lại kinh mà có thờ ?

1178 SP nói bất sanh bất diệt trong khi Kinh Lăng Nghiêm nói đời bây giờ là mạt pháp ?

1179 Giải thích thế nào là hương bảng

1180 Nghe nói tham thiền lâu thường bị ma chướng, giải trừ cách nào ?

1181 Tu Đạo Phật là tự triệt tiêu, quả vị Phật là Không, quan niệm vậy có đúng không ?

1182 Câu thoại Sanh từ đâu đến, Chết đi về đâu, có thể chia 2 phần để hỏi không ?

1183 Có một ông Sư bảo con, chú về trụ Pháp vương, gia trì Như Lai tạng, nghĩa là sao ?

1184 Cái dụng của Phật tánh, Phật thị hiện giác ngộ để khuyến khích mọi người ?

1185 Đã định tâm vào nơi xuất phát câu thoại, như vậy đúng không ?

1186 Thiền tri vọng và Thiền thoại đầu có cùng tông chỉ không ?

1187 Hiểu chữ Độ của Phật giáo như thế nào mới đúng ?

1188 Tham thiền bị chồng chửi mắng đánh đập vô cớ hoài, ly hôn có tội không ?

1189 Chưa thuộc Tịnh Độ mà tu Thiền giống như chưa học lớp 1 mà nhảy lên lớp 10, phải không ?

1190 Ngiên cứu Phật pháp 1 thời gian, nay tu TST, sớm muộn gì cũng kiến tánh ?

1191 Trình kiến giải về câu chuyện Huỳnh Bá, Lâm Tế, Đại Ngu

1192 Cấu tạo bộ não đối với khoa học và tâm linh- kể chuyện Trương Bảo Thắng

1193 Thấy người thân tu không đúng chánh pháp, khuyên tu TST, vậy đúng không ?

1194 Việc đặc biệt đối với các vị thiền sư kiến tánh là thế nào ?

1195 Lúc chán tham thấy cảnh hãi hùng, nhớ câu thoại, vượt qua được, nay không dám bỏ

1196 Bán hàng giá 1 triệu, khách yêu cầu viết hóa đơn 1,2 triệu, vậy có tội không ?

1197 Thợ đập đá tụng kinh Pháp Hoa, chuyển qua tham TST được kiến tánh

1198 Thắc mắc về hành trạng của ngài Hư Vân sau khi kiến tánh ra hoằng pháp

1199 Hành trạng ngài Phật Đăng tu 49 ngày kiến tánh

1200 Xin SP cho biết công phu của con có tạm được xem là thâm nhập không ?

 

Chú thích thêm :

Về câu 1138 có Phật tử hỏi về một câu trong kinh Lăng Nghiêm : Thước-ca-ra tâm vô động chuyển

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 11

1001 Không tnể dùng quán tưởng để sửa đổi nhân quả

1002 Có phải đời này cúng bông hoa đời sau thân được tốt đẹp- Ngồi thiền có điều khí không ?

1003 Khi tập hương công có thở theo cách nào không ?

1004 Thắc mắc người kiến tánh có phải là thánh nhân không

1005 Làm sao bỏ bớt được tánh nóng nảy ?

1006 Sư Cô tu đã lâu mà không biết tâm mình ở đâu

1007 Do chết ít, dân số thế giới tăng, vậy thuyết tái sinh hiểu như thế nào ?

1008 Nương theo hơi thở để khởi câu thoại, vậy có đúng không ?

1009 Thiền đường Pháp Thành tu TST, cúng 3 rằm lớn trong năm, có lợi ích gì không ?

1010 Trước con cúng sao hội, đọc sớ cầu an trong thời gian khá lâu, vậy có bị quả báo không ?

1011 Có phải Phật Thích Ca tham thiền kiến tánh không ?

1012 Nếu tu theo phép biết vọng thì cảnh giới cao nhất là gì ?

1013 Người xuất gia nuôi súc vật thế nào mới đúng ?

1014 Chuyện con rít ở chùa Tam Bảo- Súc sinh phải chuyển qua thân người rồi tu mới kiến tánh

1015 Tu sĩ xuất gia lấy tiền của Phật tử cúng dường, cúng giỗ cha mẹ thì nhân quả thế nào ?

1016 Tu sĩ nên sử dụng thế nào tiền cúng dường của 10 phương ?

1017 Thắc mắc việc vua A Xà Thế mắc tội ngũ nghịch, vậy mà nghe Phật thuyết pháp, tội tiêu được

1018 Duyên lành được gặp Sư Phụ, xin cho con tu Tổ Sư Thiền

1019 Trình tình trạng bị ma nhập phiền não, SP dạy căn bản tham thiền

1020 Tham thiền có phải công phu sáng chiều không, có thể đi đưa đám được không ?

1021 Khi ngồi tư tưởng xóa trắng, trống rỗng, có phải lọt vào vô ký không ?

1022 Trình ước vọng muốn tu tắt tu mau, xin Thầy chỉ dạy

1023 Xin HT giải thích sự vay trả nghiệp đời đối với đứa bé sơ sinh này

1024 Tịnh Độ là gì ? Có thể hướng dẫn người Tin Lành, Thiên Chúa tập hương công, tham thiền không ?

1025 Có thể ở miếu Ngũ Hành tu được không ?

1026 Tưởng lên tình xuống, không tưởng không tình ra ngoài Tam giới

1027 Nghe tiếng suối chảy sao được đắc đạo ?

1028 Loài Vô tình có thể thành Phật không ?

1029 Con chọn câu thoại khó hiểu. xin SP khai thị cho con tham

1030 Không tham TST nữa, đổi qua pháp môn khác có ảnh hưởng công phu không ?

1031 Tỳ kheo Ni hoàn tục, lại xuất gia lần 2, thầy bổn sư có bị nhân quả không ?

1032 Bài kệ của Tuệ Trung thượng sĩ, con không biết ai là khách, còn về quê là về đâu ?

1033 Các thầy các cô tham thiền có cần phải học không ?

1034 Con không xuất gia, tu TST giờ giấc như ở thiền đường có thể kiến tánh không ?

1035 Ông Thích Thiện Chơn chùa Tam Bảo, lâm chung vẫn còn câu thoại, cầu siêu có ích gì không ?

1036 Chùa lo nuôi 3 con mèo, cho ăn cá, nay không cho ăn cá nữa, chúng chết, vậy có nhân quả không ?

1037 Các vị Tổ ngày xưa kiến tánh, tại sao phải trốn tránh, không ra hoằng pháp ?

1038 Trước đây 1 tháng sám hối 2 lần, nay tu TST không sám hối nữa, vậy tội có tiêu trừ không ?

1039 Dùng tiền bạc kéo người thân vào đạo thế nào mới đúng ?

1040 Phát tâm ấn tống kinh, trả nợ cho người đã chết

1041 Trong Quảng Lục có câu Khắp sơn hà đại địa tìm 1 người làm bạn cũng không có, đó là lời của thầy phải không ?

1042 Một số người chưa vào đạo hỏi Phật giáo có phải là một tôn giáo không

1043 Loài Vô tình có thể tiến hóa thành loài Hữu tình không ? Khoa Tử Vi có phải mê tín không ?

1044 Có nên lượm tiền đánh rơi cúng dường Tam Bảo không ?

1045 Hành Ấm là trạng thái sanh diệt của tư tưởng đúng không ?

1046 Chùa Đậu thờ nhục thân 2 vị thiền sư tịch đã hơn 300 năm, tại sao nhục thân không hư hoại ?

1047 Mẹ bị bệnh nặng, vái van xuống tóc cầu bình an, có đúng không ?

1048 Hỏi SP về việc giới thiệu nuôi trẻ mồ côi

1049 Xuất gia hoặc độ người xuất gia, có cần cha mẹ cho phép không ?

1050 Khi tham thoại đầu có cần phản văn tự kỷ để tránh hôn trầm không ?

1051 Có nên thờ Ông Quan Công và Bà Mẹ Sanh không ?

1052 Thiền sư Việt Nam có vị nào tu Tổ Sư Thiền được kiến tánh chưa ?

1053 Gieo nhân gì mà đời này lùn quá, hai mươi mấy tuổi mà chỉ cao bằng đứa bé 5 tuổi

1054 Cứu nhái hay cứu rắn ? SP giải thích từ bi và bác ái

1055 Chuyện 1 hành giả muốn mẹ mình ăn chay mà bị gia đình cản trở

1056 Vô vi của Phật pháp và Vô vi của Lão Tử đồng và khác thế nào ?

1057 Thiền của Hòa thượng Thanh Từ có phải Như Lai Thiền không ?

1058 Con thiếu nợ có được xuất gia không ?

1059 Giới tự động là như thế nào ?

1060 Vô ý làm gãy tượng Phật, có bị nhân quả gì không ?

1061 Thắc mắc về 3 loại lịch, Âm lịch, Dương lịch và Phật lịch

1062 Những thắc mắc về đời thường của Phật tử

1063 Mạn nghi ác kiến khác với nghi tình như thế nào ?

1064 Có thể coi Thiên Chúa như một vị Bồ Tát ở một cõi trời nào đó không ?

1065 Làm cách nào để chấm dứt được mê tín dị đoan ?

1066 Làm thức ăn chay bề ngoài giống như thức ăn mặn có nhân quả gì không ?

1067 Xin SP chọn cho con ngày khai trương quán cơm chay

1068 Đứa bé 5 tuổi làm được những bài thơ rất đúng rất hay, đó là hiện tượng gì ?

1069 Xin SP giải thích câu nói của thiền sư Pháp Loa dòng Trúc Lâm VN

1070 Một vị tăng hỏi ngài Tuệ Trung thượng sĩ (VN) thế nào là thanh tịnh pháp thân

1071 Phật tử ở Atlanta viết thơ nhờ SP giải đáp thắc mắc

1072 Người thọ giới Bồ Tát kể chuyện bố thí cho người uống rượu

1073 Tham thiền quên ngày giỗ cha mẹ, không đi bình bát, không nghe pháp, có lỗi không ?

1074 Mẹ con ngày xưa bán rượu, nay đã chết, làm sao giúp bà bớt nghiệp ?

1075 Tại sao không lấy 5 hay 10 ngày mà lấy 7 ngày làm thiền thất ?

1076 Con đã già không biết có tham thiền được hay không ? Tham thiền khác Tịnh Độ thế nào ?

1077 Tại sao trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận, ngài Nguyệt Khê nói Thanh Văn còn ở giai đoạn ngã chấp ?

1078 Có nhân duyên gì mà Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như đầu tiên ?

1079 Ngồi thiền lâu có sanh bệnh không ?

1080 Nữ trình nguyện vọng muốn xuất gia- SP nói xuất gia phải chân tu mới lợi ích

1081 Ai chứng minh tuổi Hạ cho hàng xuất gia chúng con ?

1082 Những người ở bên Pháp có thể dựa vào sách vở của SP mà tu được không ?

1083 Thiền này có giống Yoga phương Tây không, lợi ích ra sao ?

1084 Lấy cái Không thành lập bộ óc nên không được thành Phật phải không ?

1085 Mỗi lần con tham lưỡi uốn lại, tham rất mạnh, như vậy có đúng không ?

1086 Đi Châu Đốc cúng Bà có lợi ích gì không ? Khai quang điểm nhãn- 6 nẻo luân hồi

1087 Khi mệt mỏi nằm tham thiền có lợi ích gì không ?

1088 Ngồi thiền lâu có thấy Đức Phật không ?

1089 Tham thiền tự nhiên cảnh tượng hiện ra, thấy lửa cháy xung quanh

1090 Có phải lúc đầu là tham thoại vĩ, sau mới đến thoại đầu ?

1091 Con đi học chưa ăn chay được, không dám tham thiền vì sợ tẩu hỏa nhập ma

1092 Tăng Ni chưa học giáo lý, tham thiền làm sao nắm được giáo lý ?

1093 Xin SP khai thị một đoạn trong Quy Nguyên Trực Chỉ

1094 Người biết mình chiêm bao có ngộ được gì không ? Chưa ngộ kiếp sau có được tu tiếp không ?

1095 Vô Môn Quan thiền sư có cùng pháp môn Tổ Sư Thiền ?

1096 Tham thiền không được bực tức nói sằng, nếu nói có sao không ?

1097 Truyền thống giáo môn có ngày cúng giỗ, TST có ngày kỷ niệm không ?

1098 Lọt vào vô ký không là như thế nào ?

1099 Tham 3 năm câu Niệm Phật là ai, nay muốn đổi câu khác, xin SP cho

1100 Tham thiền có phải trả cho bộ óc tự do hoàn toàn không ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?