Thư Mục Âm Thanh 10

0901 Phật giáo giải thích thế nào về trường hợp các thần đồng khoa học, toán học ?

0902 Một số biểu hiện không hiểu giới luật của chùa Ni hiện nay

0903 Thiền của thiền sư Nhất Hạnh có đưa đến giải thoát cứu cánh không ?

0904 Khi một người kiến tánh thì độ được 7 đời cha mẹ ông bà là thế nào ?

0905 Sa Di tham thiền khỏi nhập Hạ được không ?

0906 Hành giả gốc Đạo Hòa Hảo, xin khai thị về cái nhìn (khán)

0907 Phật dạy phải tự cứu mình rồi mới cứu được người

0908 Thế nào là bổn tham và phá bổn tham ?

0909 Chấp lý bỏ sự là kẻ vác bảng, chấp dụng bỏ thể là kẻ lỗ mãng, là sao ?

0910 Tiền cúng dường cá nhân tu sĩ, làm đám trai tăng có được phước không ?

0911 Trước khi chưa ngộ như mất cha mẹ, sau khi đại ngộ như mất mẹ cha, là thế nào ?

0912 Khi câu thoại mất thì hình ảnh người yêu cũ hiện lên, phải chăng là vọng tưởng ?

0913 Tự mình có tiền trước khi xuất gia, cho cha mẹ được không ?

0914 Tham thiền có được thiên thần gia hộ không ?

0915 Cực lạc và Địa ngục đều tại đây- Chủng tử mà Phật nói và Cơ nhân của tế bào có liên quan không ?

0916 Ăn chay ăn mặn không phân biệt thì tất cả đều không phân biệt mới đúng ?

0917 Thành tâm cầu nguyện có được thành tựu không ?

0918 Mẹ vũ trụ là ai con không biết, xin SP khai thị

0919 Đạo Phật cấm sát sinh, sao Đạo Thiên Chúa cho phép ăn thịt ?

0920 Con có hiếu hay bất hiếu với cha mẹ cũng là nhân quả

0921 Ngài Đạt Ma kiến tánh trước hay sau khi nhìn vách ?

0922 Nhập thất 7 ngày không ăn chỉ uống nước, vậy có đúng chánh pháp không ?

0923 Niệm Phật thì đi nổi, còn tham thiền thì đi không nổi, là tại sao ?

0924 Tại sao đệ tử Phật không dám đến thăm bệnh ngài cư sĩ Duy Ma Cật ?

0925 Tu TST thì các kinh luật có thể cho người khác không ?

0926 Người ăn chay có thể ăn trứng không trống được không ?

0927 Xin SP khai thị về xoay ngược hiện nghiệp cho con hiểu

0928 Con tham thiền mà đầu óc, thân thể muốn nổ tung, vậy có đúng không ?

0929 Thắc mắc 1 giấc mơ- SP giảng sơ lược Quy Y Tam Bảo và Ngũ giới

0930 Thọ giới Bồ Tát, đi đám ma, có nên lạy vong linh không ?

0931 HG tham thiền sao phải khắc chữ tử trên trán- Diễn viên tập hương công được không ?

0932 Người ta hỏi vấn đề tận thế thì con trả lời thế nào ?

0933 Tham thiền cần có thầy bên cạnh không ? Giảng tam thế nhân quả

0934 Trình hiện tượng lạ lúc tập hương công

0935 Không còn muốn sống ở thế gian này nữa nhưng không biết nên bỏ đi hay ở lại ?

0936 Con muốn 2 đứa con của con tham thiền nhưng có nhiều từ ngữ chúng không hiểu

0937 Hố thẳm của Phạm Công Thiện có phải là tánh Không không ?

0938 Đã thọ Cụ túc giới mới có thể truyền Ngũ giới được

0939 Phật nói không có vô minh, vậy nhân quả từ đâu mà có ?

0940 Nhập định không cảm nhận được thời gian- Ngài Hư Vân nhập định ở núi Chung Nam

0941 Quy Y với sư phụ không có giấy chứng nhận

0942 Cầu kiếp sau gặp minh sư để tiếp tục tu học, vậy có sở cầu không ?

0943 Sổ tức quán thì hết bệnh, tham thiền không hết bệnh, tại sao ?

0944 Cầu siêu cho chồng, chồng có được siêu thoát không ?

0945 Tại sao có người thông minh, có người ngu dốt, có phải do chất Xám không ?

0946 Không biết nghiệp gì mà cứ bệnh hoài, có cách nào giải quyết không ?

0947 Lúc đi hương lỡ đạp côn trùng chết, có nhân quả gì không ?

0948 Nguyện vọng của hành giả Vũng Tàu muốn xây thiền đường Tổ Sư Thiền, xin ý kiến SP ?

0949 Làm sao giải quyết được bệnh hôn trầm ?

0950 Đọc thơ của một nữ cư sĩ Cần Thơ, trình khối nghi tan rã

0951 Tham thiền có cần tu Lục Độ không ?

0952 Có phải thương con cháu quá, sau khi chết, tái sinh vào gia đình cũ không ?

0953 Tụng kinh là tụng bằng Thức hay bằng Trí ? Tụng kinh có nghịch với tham thiền không ?

0954 Các hành vô thường là pháp sanh diệt, hết sanh diệt, tịch diệt là vui ?

0955 Con giữ được nghi tình thì tâm con trống rỗng, vậy có đúng không ?

0956 Đã tạo nhiều nghiệp ác, mình tu có bù trừ được không ?

0957 Khi cái nhìn đã quen rồi thì phải quét luôn cái nhìn, có đúng không ?

0958 Con thỉnh kinh sách do SP dịch về đọc, có thêm cái biết không ?

0959 Con đang tham nghi tình mạnh, tự nhiên có câu trả lời

0960 Sanh tử vô minh phải do A lại da thức và Mạt na thức làm việc không ?

0961 Tại sao nhờ hành động ném vàng xuống sông của vị tăng kia mà ngài Đại Huệ ngộ ?

0962 Tham thiền có nên thỉnh thoảng giữ huyệt đơn điền cho cơ thể khỏe mạnh không ?

0963 Cảnh giới không có niệm thì lấy gì để phá, phá cái gì ?

0964 Từ ngày tham thiền, tâm con an lạc mà mọi người xa lánh con là tại sao ?

0965 Thắc mắc của đứa bé 3 tuổi (con của hành giả tham thiền)

0966 Bệnh mộng du là gì ?

0967 Thắc mắc đi hương không có nghi tình

0968 Niệm Phật đến thanh thanh tịnh tịnh, lúc đó tham thoại đầu mới kiến tánh phải không ?

0969 Không gặp minh sư, đọc sách, tham thoại đầu một mình có kiến tánh được không ?

0970 Bố thí có lỗi với trời không ?

0971 Có thể cất Cốc quyết tu Tổ Sư Thiền được không ?

0972 Con có người em gái tự nhiên xưng là lính tử trận, có trị được không ?

0973 Bác sĩ mổ bệnh nhân, chẳng may bệnh nhân chết, vậy có tội không ?

0974 Cư sĩ nhận tiền của người ta cho, đời sau có phải trả nợ không ?

0975 Con thắc mắc câu Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác do chư Tổ dạy, xin khai thị

0976 Phật tử đánh bài, mua số đề, vé số, có phạm giới không ?

0977 HG có mẹ 80 tuổi, đã thọ Sa Di 10 năm, rất sợ chết và luyến người thân, SP có cách nào giúp ?

0978 Tam Tạng Kinh và 12 phần giáo có tương ưng Tổ Sư Thiền không ?

0979 Lâu nay tu thập thiện, nếu tu TST có cần tu thập thiện nữa không ?

0980 Xin khai thị Tâm Vật hợp nhất của Đại thừa và Phi Tâm Phi Vật của Tối thượng thừa

0981 Tu TST lâu dài có thể nhất tâm bất loạn được không ?

0982 Con tham câu thoại có lúc nhanh lúc chậm lúc mất luôn vậy là sao ?

0983 Câu Trong tâm có lửa con xin lạy, Hãy đến bên bờ hỏi thái dương, có phải của người kiến tánh ?

0984 Thắc mắc về lời khai thị của ngài Bác Sơn và ngài Lai Quả

0985 Xin giảng bài kệ Lặng lặng tĩnh tĩnh phai, Tĩnh lặng hôn trầm sai…

0986 Tỳ kheo đảnh lễ Tỳ kheo ni là không đúng, vậy Tỳ kheo ni có bị nhân quả không ?

0987 Chuyện Long Nữ trong kinh Pháp Hoa cúng dường hạt châu được thành Phật

0988 Có thọ giới và không thọ giới công phu có khác nhau không ?

0989 Tứ liệu giản của ngài Lâm Tế ý nghĩa ra sao ?

0990 Tâm chứng Sơ, Nhị, Tam, Tứ Thiền là như thế nào ?

0991 Cái nghi ánh sáng lạ trong Kinh Pháp Hoa có khác với cái nghi của TST không ?

0992 Tại sao ngài Ca Diếp không nhập định ở Ấn Độ mà nhập định ở Vân Nam TQ ?

0993 Năng lễ Sở lễ tánh không tịch nghĩa là gì ?

0994 Lấy tiền người giàu bố thí người nghèo có nhân quả gì không ?

0995 Con thỉnh kinh sách của SP dịch về đọc có thêm sở tri chướng không ?

0996 Cư sĩ mời Tăng dự lễ cưới Tăng có nên đi không ?

0997 Giới chẳng ăn phi thời và giới thứ 17 của Bồ tát tại gia

0998 Người không xuất gia có thể lãnh thọ bố thí để tu hành không ?

0999 Thắc mắc việc cúng cô hồn rằm tháng 7, xin SP khai thị

1000 Con tham thiền suốt đêm không ngủ, sáng ra vẫn khỏe, sao lạ vậy ?

Advertisements
Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 9

0801 Xin giải thích chữ Lạc đường tự tại trong Thiền thất khai thị lục

0802 Tham thiền thành khối, Diêm La vương có bắt được không ?

0803 Có thể thấy tin tức công phu không ?

0804 Hiển tánh và ẩn tánh khác nhau thế nào ?

0805 Giới luật- Tùy duyên bất biến- Bảo vệ đạo tràng để hoằng pháp

0806 Trình giải ngộ, Sắc thân và Pháp thân có khác nhau không ?

0807 Giàu dễ tu hay nghèo dễ tu ?

0808 Làm cách nào (bí quyết) cho con chứng ngộ nhanh hơn đọc câu thoại ?

0809 Xem thường các pháp môn khác có trở ngại cho việc tu hành không ?

0810 Xuất gia không chuyên tu, sau ra đời nợ tín thí phải mang không ?

0811 Người ngăn cản người khác thọ TST có bị nhân quả gì không ?

0812 Tình trạng đại trí như ngu là như thế nào ?

0813 Ba con hơn 60 tuổi nghe được người cõi âm hay ma quỷ ngoài đường nói chuyện ?

0814 Trong đầu nghe nói chuyện, trị bệnh, uống thuốc không hết

0815 Hành giả có thể đóng góp giúp nhau không ?

0816 Xuất gia không cúng giỗ cha mẹ nhưng có thể mời đồng tham dùng một bữa cơm chay không ?

0817 Tham thiền thân tự động lắc

0818 Ở chùa làm công quả, ăn của tín thí 18 năm, có mắc nợ không ?

0819 Chuyện đứa bé và thiền sư <Thế à ?>

0820 Đề nghị sau giờ giải đáp, hành giả xuống cầu thang có trật tự, tránh chen lấn

0821 Thắc mắc người lên hỏi bị đuổi xuống

0822 Cái chướng người là do Ý thức hay Mạt-na ?

0823 Không bỏ bổn phận, tùy duyên làm từ thiện có được không ?

0824 Tòng Lâm không nhận để tử xuất gia thì phải làm thế nào cho đúng cách ?

0825 Hành giả cảm nhận được mùi thơm ?

0826 Cái khổ của thế gian bức bách thành khối, không vọng tưởng có thể ngộ được không ?

0827 Đang tập Hương công, tham thiền được không ?

0828 Tu Như Lai thiền, chuyển qua TST thì công phu trước đây có bị mất không ?

0829 Có hành giả cố tình lắc trong lúc tham thiền, SP cảnh cáo

830 Lúc đốt nhang lạy Phật, con chỉ lạy hình tướng, còn trong tâm vẫn giữ nghi tình, được không ?

0831 Con ở chùa một mình, nấu cơm rượu bán, có phạm giới không ?

0832 Đề nghị SP cảnh sách đối với người hiểu sai tông chỉ TST

0833 Một hành giả nhà giáo trình bày quan điểm đối với TST

0834 Xin khai thị Đoạt nhân bất đoạt cảnh, Đoạt cảnh bất đoạt nhân

0835 SP khuyến cáo một hành giả không nên dạy người khác tham TST

0836 Vì hoàn cảnh con có thể ăn rau bên cạnh thịt như Lục Tổ được không ?

0837 Có tánh hay giúp người, có phải kiếp trước mắc nợ không ?

0838 Tại sao Tổ nói chuyển thức thành trí là bệnh ?

0839 Hữu tình hay vô tình đều đang thay đổi, cũng không có chết phải không ?

0840 Ngày xưa tu có chứng đắc, ngày nay con không thấy ai chứng đắc gì hết ?

0841 Thanh niên khỏe mạnh, xin cơm chùa ăn hàng ngày, giải quyết thế nào ?

0842 Có nên cho mượn sách và băng khai thị của SP không ?

0843 Giải quyết sanh tử sự đại như thế nào ?

0844 Cái không muốn nhớ, nó tự động nhớ là tại sao ?

0845 Ăn chay 10 năm, xuất gia 10 năm, chiêm bao lại thấy ăn mặn là tại sao ?

0846 Có thể lấy câu Phật tánh là gì tham được không ?

0847 Theo Đạo Chúa khi chết Chúa rước về Trời, theo Đạo Phật, chết về đâu ?

0848 Không có nhân duyên với TST quyết tử tham có được không ?

0849 Hành giả chưa chứng mà nói chứng có hậu quả gì không ?

0850 Đệ tử bằng thầy mới được nửa đức của thầy, đệ tử hơn thầy đức mới được bằng thầy ?

0851 Ít thì giờ có thể tập hương công trung cấp được không ?

0852 Cách trả lời của con có nhân quả gì không ?

0853 Xin HT khai thị câu Vô phạm hạnh và Chân phạm hạnh của Kinh Hoa Nghiêm

0854 Hành vi thế nào là phá phạm hạnh ?

0855 Tham thiền có hiện tượng gió ù tai

0856 Một bước ra khỏi Tam Thiên nhưng cũng không ra khỏi lỗ chân lông Phổ Hiền nghĩa là sao ?

0857 Xưa tham mau ngộ sao bây giờ lâu ngộ ?

0858 Nghe tiếng nói, đó là bệnh hay ma quỷ phá mình ?

0859 Cư sĩ thọ Bồ Tát giới xuất gia, đi làm, muốn nấu ăn mặn có phạm giới không ?

0860 Dự thiền thất không có tiền cúng, con có nợ không ? Khởi nghi không được ?

0861 Thắc mắc về nhận tín thí và không nhận tín thí

0862 Có quan niệm cho rằng Cha Trời Mẹ Đất, vậy có đúng không ?

0863 Bệnh tâm thần ma nhập, có thể tu pháp môn khác hết bệnh không ?

0864 Tại sao niệm Phật thì nặng đầu, uống rượu vô thì hết ?

0865 Xưa không kinh sách tu mau kiến tánh, bây giờ kinh sách đầy đủ tu lâu kiến tánh ?

0866 Chấp do Tâm tạo có giống như do Chúa sinh ra không ?

0867 Thắc mắc tự tánh không thì làm sao tạo ra vạn vật

0868 Xin SP khai thị tổng tướng, biệt tướng

0869 Kinh Niết Bàn dài gấp 3 lần Kinh Pháp Hoa, sao chỉ thuyết 1 ngày 1 đêm ?

0870 Làm thế nào để cảnh bên ngoài không chướng ngại ?

0871 SP giải thích Ngụy Kinh

0872 Con muốn SP chỉ cho con thấy chỗ nào là Diệu Pháp Liên Hoa

0873 Muốn tìm thiền đường chuyên tu có được không ?

0874 Đại diện nhà trường cảm tạ và cung thỉnh SP đến Nhà Bè thuyết pháp

0875 Muốn vừa tham vừa học có được không ?

0876 Thắc mắc mình ở nhà lầu, tu không giống Phật khi xưa

0877 Tham thiền lúc không làm việc, vọng tưởng nói nhiều

0878 Vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp là nghĩa thế nào ?

0879 Xin phép đi trị bệnh mà dự thiền thất, có tội không ? Vừa học vừa tham được không ?

0880 Chơn với vọng là hai thứ vọng ?

0881 Con thắc mắc Đức Phật thọ ký nghĩa là sao ?

0882 Gần chết vẫn tham thoại đầu, chùa thì tụng kinh Di Đà, vậy giác linh về đâu ?

0883 Con tham thiền suốt mấy ngày, mình mẩy nóng như lửa

0884 Đoạt Nhơn đoạt Pháp nghĩa là gì ?

0885 Xin SP khai thị câu Chơn Tâm không thể nói Phi và Thị

0886 Cho con tiền đãi tiệc mặn, mẹ có bị nhân quả không ?

0887 Ngồi nửa tiếng, đi nửa tiếng ở thiền đường thì giải thoát được bao nhiêu tội ?

0888 Có phải tu Tịnh Độ còn luân hồi, tu Tổ Sư Thiền hết luân hồi ?

0889 Có tâm hướng thiện thì tốt

0890 Ông già 78 tuổi phát tâm tham Tổ Sư Thiền

0891 Muốn được tự do tự tại thì phải biết mình là cái gì

0892 Làm thế nào để ra khỏi phân biệt ?

0893 Tiền của Phật tử cúng dường con đem ấn tống kinh cho Phật tử, vậy có tội không ?

0894 Cư sĩ và Tu sĩ có được xem TV không, Làm sao để ra khỏi mở mắt chiêm bao ?

0895 Nhất thiết duy tâm tạo, vậy tâm nào tạo SP ?

0896 SP khai thị, Bát nhã và phương tiện phải đi song song

0897 Nhân chi sơ tính bổn thiện và cái không biết của SP dạy có giống nhau không ?

0898 Tam thực tướng giống hay khác nhau ?

0899 Muốn SP chỉ dạy nghi lễ hỏa táng của Thiền tông

0900 Ông già 81 tuổi từ Miền Trung đến Từ Ân dự thiền thất

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 8

0701 Trình trở ngại trên thân lúc đang tham thiền

0702 Trình công phu quên mình đang ở đâu

0703 Vì sao bài kệ của Huệ Năng được truyền Y Bát ?

0704 Ý nghĩa của Đại Dụng là như thế nào ?

0705 Kinh nói lời nói là hư vọng, vậy không nói ra không phải là hư vọng sao ?

0706 Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm nghĩa như thế nào ?

0707 Người phụ nữ thắc mắc chết đi về đâu từ cái chết của người bạn

0708 Niệm A Di Đà không giải thoát được sao mà SP phải dạy tham thoại đầu ?

0709 Tại sao chỉ riêng tác phẩm của Lục Tổ gọi là Kinh ?

0710 Thắc mắc Hư không vô sở hữu và Thành Trụ Hoại Không

0711 Cái tánh Không có dính líu tới thất đại trong kinh Lăng Nghiêm không ?

0712 Truyền tâm ấn là gì ? Tại sao Vĩnh Gia đã kiến tánh còn tìm Lục Tổ để được ấn chứng ?

0713 Tại sao các ngài Hám Sơn và Nguyệt Khê nhận xét trái nhau về Đại Thừa Khởi Tín Luận của ngài Mã Minh ?

0714 Giác minh thành lỗi lầm, Tư tưởng tức tang vật nghĩa là sao ?

0715 TST hộ niệm thế nào khi chết- Tứ liệu giản là gì ?

0716 Nữ thính chúng đề nghị giảng Gã cùng tử trong Kinh Pháp Hoa

0717 Không mà dung nạp tất cả là do Hòa thượng nói hay ngài Long Thọ nói ?

0718 Nghệ sĩ hết mình với vai diễn, vậy có tạo nghiệp không ?

0719 Phẩm thí dụ kinh Pháp Hoa có 18 pháp bất cộng nghĩa là thế nào ?

0720 Sao người phá trùng quan chưa giải thoát được sanh tử ?

0721 Tại sao bậc nhị thừa còn chấp vô ký, tất cánh không là gì ?

0722 Phật không dạy tụng kinh đám ma, sao bây giờ có ? Phật A Di Đà có phải là phương tiện không ?

0723 Kể chuyện cô Chơn Nguyệt và hòa thượng Quang Tâm với kinh Kim Cang

0724 Pháp môn tu mà mình cảm thấy thoải mái có thành tựu được không ?

0725 Xin SP giảng lại 2 bài kệ của Thần Tú và Lục Tổ

0726 Tham thiền thì kiến tánh, tụng kinh có kiến tánh không ?

0727 Trình nghi tình xem có phải đại nghi không

0728 Xin dịch nghĩa từng chữ câu Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm

0729 Nhứt nhơn đắc đạo cửu huyền siêu, câu này hợp nhân quả không ?

0730 Tâp hương công có hết bệnh hở khớp xương không ?

0731 Cúng Đại Bàng Kim Xí Điểu là sao con không hiểu ?

0732 Phật tử Cần Thơ thắc mắc cái nhìn, nêu 4 câu hỏi

0733 Một số người tập nhân điện, nay muốn tập hương công phải bỏ nhân điện hay sao ?

0734 Ai là người không cùng muôn pháp làm bạn ?

0735 Tham thiền có thể bị mất trí không, xin SP khai thị ?

0736 Người bạn của con bị mất trí, không biết phải do tham thiền ?

0737 Xin SP chỉ dạy chúng con phải y kinh nào để tu

0738 Thoại đầu- Lời Phật, Tổ không phải chân lý- Lìa vọng tưởng ?

0739 Đem chánh pháp vào tà pháp để cứu người có được không ?

0740 Làm cách nào thoát khỏi nhị nguyên ?

0741 Hành giả tham thiền có cảm giác lạ trên thân thể

0742 Nói Tịnh Độ thấp, tu Thiền cao, sự thật thế nào ?

0743 Đại Thừa và Tiểu Thừa có ý nghĩa thế nào ?

0744 Sao nói tụng kinh là có phước ?

0745 Đốt giấy tiền vàng bạc và cầu siêu có lợi ích gì không ?

0746 Tu là tìm về bổn lai diện mục vốn thanh tịnh của chúng ta phải không ?

0747 Con rất tin pháp môn nhưng vì cuộc sống con có thể tu từ từ được không ?

0748 Mục Kiền Liên trai tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ là đúng phải không ?

0749 Đạo Phật đi vào đời nhằm độ sinh hay độ tử ?

0750 Đi 7 bước nói câu Thiên thượng Thiên hạ duy ngã độc tôn, có phải ngã mạn không ?

0751 Thỉnh chư tăng cúng dường cầu siêu cho người mới chết, người đó có được lợi ích gì không ?

0752 Phật có trước hay pháp có trước ?

0753 Con không biết nhìn, kính xin SP chỉ dẫn

0754 Quy Y thường trụ Tam Bảo-Tụng kinh và tu Tam Tứ Cửu

0755 TST dạy chú tâm vào nghi tình, quên tất cả, vậy làm sao cúng con học ?

0756 SP khai thị Thiền tông, Ý hội cũng không được

0757 Phật pháp bất ly thế gian giác, vậy chúng con phải làm thế nào ?

0758 Tham thoại đầu phải nương vào cái không nào ?

0759 Xin giảng về Tứ Y Pháp của Phật

0760 Những thắc mắc trong thực hành tham thoại đầu

0761 Tri kiến ngoại đạo và thiền Phật giáo là như thế nào ?

0762 Cái không biết của SP dạy là ý của Phật, của Tổ hay của Kinh ?

0763 Làm sao trừ vọng tưởng ?

0764 Giảng Bát Quan Trai giới

0765 Thọ Bồ tát giới mà bán rượu có tội không, chuyển giùm cho người khác uống có tội không ?

0766 Tại sao ngài Đại An Tịnh Sư kiến tánh rồi còn tu Tịnh Độ ?

0767 Ni cô Thực Tế và thiền sư Thiên Long độ người

0768 Tu TST ở chùa giáo môn và tông chỉ Tịnh Độ tông

0769 Vai trò của một hành giả tham thiền trong xã hội

0770 Tại sao tâm ở trong thì khó trị còn ở ngoài thì dễ trị ?

0771 Tại sao ngồi tham thiền bị hôn trầm trạo cử, thân thể lắc lư ?

0772 Bổn lai diện mục của vô thủy vô minh và Phật tánh có giống nhau không ?

0773 Thọ 5 giới, mỗi tháng ăn chay 10 ngày, có bị nhân quả không ?

0774 Hỏi câu thoại, nhìn chỗ không biết, nhìn mãi vẫn không biết, vậy có đúng không ?

0775 Từ bi là gì, làm sao giữ tâm từ bi ?

0776 Tại sao có vật mà nói bổn lai vô nhất vật ? Tham thiền không tụng kinh nữa được không ?

0777 Xin khai thị làm cách nào dứt trừ tập khí ?

0778 Thế nào là định huệ đồng đăng- 36 phép đối của Lục Tổ

0779 Phật cao nhất xích ma cao nhất trượng là nghĩa thế nào ?

0780 Kể chuyện người bán đậu hủ đi 3 vòng thiền đường được lợi ích

0781 Làm thế nào một hành giả đi đúng đường lối Tổ Sư Thiền ?

0782 Dự đoán về tai nạn thiên thạch có phải là cộng nghiệp của loài người không ?

0783 Tam pháp ấn là gì, xin SP khai thị ?

0784 Sau mười mấy năm hoằng Tịnh Độ, sao bây giờ SP lại hoằng TST ?

0785 Nguồn gốc của tâm là tri, dụng của tâm là tri, sao Phật không biết nó ?

0786 Từ trường vật chất và phi vật chất

0787 Khí công và tham thiền có liên quan gì với nhau không ? Giảng 5 thứ nghi

0788 Tham như thế nào để khỏi rơi vào niệm và vô ký không ?

0789 Một câu hỏi có liên quan Mật tông thời Đức Phật

0790 Tại sao thanh tịnh dễ trở thành ngoại đạo ?

0791 Vãng sanh cực lạc là như thế nào ?

0792 Chánh trí là gì ?

0793 Phước báo được hưởng trong đời này hay kiếp sau ?

0794 Xin khai thị câu Tuyệt ngôn vô lự, vô trí bất thông trong Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải

0795 Tình trạng nhập định của ngài Huệ Trì ở Tứ Xuyên

0796 Tại sao ngài Mục Kiền Liên đã đắc quả A La Hán còn bị nhân quả chi phối ?

0797 Lời cảm tạ về thành tựu thiền thất chùa Hưng Phước

0798 Cõi Nam Diêm Phù Đề và cõi Ta Bà có khác nhau không ?

0799 Trong 12 bộ kinh, Pháp Cú thuộc bộ nào ?

0800 Tại sao Phật Như Lai hai mắt mà Đạo Cao Đài vẽ có một mắt ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 7

0601 Phật tử sơ cơ muốn hiểu vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ

0602 Không có nhân duyên với Phật là vĩnh viễn hay chỉ một thời gian ?

0603 Nhất niệm vô minh là gì có phải vọng khởi không ?

0604 Cảnh giới vô niệm lấy gì để phá, phá cái gì ?

0605 Trước khi tu tối thượng thừa có cần tu qua tiểu thừa không ?

0606 Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi- bất định tánh có kiến tánh không hay pháp môn nào quả vị nấy ?

0607 Hành giả trình bày tâm trạng khi tu Tổ Sư Thiền

0608 Dùng cái biết để tu có thể kiến tánh không ?

0609 Hỏi thế nào để khỏi thành niệm, nhìn thế nào để khỏi thành trụ ?

0610 A Nan thoát nạn Ma Đăng Già nhờ chú Lăng Nghiêm, ngày nay chúng con nhờ chú được không ?

0611 Thường ứng chư căn dụng mà chẳng phân biệt tướng là gì ?

0612 Thế gian lấy cái vui trị phiền não mà không hết, vậy lấy cái gì trị được ?

0613 Quy củ Tòng Lâm như thế nào ?

0614 Phật dạy phát Bồ Đề Tâm là phát cái gì ?

0615 Từ khi uống thang rượu thuốc thì lòng tin tự tâm không còn nữa

0616 Một vị tăng trình kệ bị quở vì quá sai lầm

0617 Không tập tham thiền lúc làm việc khi chưa tới mức tự động

0618 Theo bộ óc hiện nghiệp là tướng bệnh, lìa bộ óc là tướng mạnh

0619 Phật muốn mình trong mở mắt chiêm bao thức tỉnh, có lý hay không lý là sản phẩm của bộ não

0620 Hành giả nói biết cái vô tướng, SP hỏi người biết vô tướng là ai

0621 Thắc mắc về lời của Phật- Kiến tánh thì bộ óc làm đày tớ Phật tánh

0622 Tánh tướng bất nhị- Tự tánh không hữu ngã, không vô ngã

0623 Phật tử hỏi ở VN nơi nào có Tòng Lâm- Năng lực của Tâm là có sẵn không phải do học

0624 Báo chí nói Phật giáo là 1 trong 3 tôn giáo chính, có phải không ?

0625 Nói con người có số phận có đúng giáo lý Phật không ?

0626 Xin giảng lại Khoa học và Tâm linh

0627 Khi kiến tánh thì cái sức của Tâm như thế nào ?

0628 Xin hỏi chướng duyên và thuận duyên của SP trong cuộc đời tu tập ?

0629 Trình công phu nhìn chỗ một niệm chưa sanh, sau 6 tuần, nhìn thấy máu lưu thông trong cơ thể

0630 Phật tử ăn chay ăn hột gà công nghiệp được không ?

0631 Người chưa ăn chay tham Tổ Sư Thiền được không ?

0632 Sự Sự vô ngại pháp giới của tông Hoa Nghiêm ?

0633 Có phải 28 vị Tổ Ấn Độ do Tổ Sư Thiền mà kiến tánh ?

0634 Con chỉ mong giải quyết được cái khổ lẩn quẩn trong thế gian này ?

0635 Trong lúc đi hương con có cảm giác muốn té ?

0636 Làm như Phật mới kiến tánh, còn nghiệp thức của chúng con thì làm sao ?

0637 Có phải tu thiền chỉ thờ Phật Thích Ca và Tổ Ca Diếp ?

0638 Tại sao ngài Nguyệt Khê dạy khán còn ngài Lai Quả dạy đề khởi thoại đầu ?

0639 Cái tánh thấy với Phật tánh có khác nhau không ?

0640 Hành động đánh hét chửi mắng của các vị Tổ nhằm mục đích gì ?

0641 Cúng dường cho một đạo nhân vô tâm còn hơn cúng dường Phật là sao ?

0642 Ăn thịt cá có ảnh hưởng đến tham sân si không ?

0643 Hành giả TST muốn phát tâm phổ biến với bạn bè, phải làm sao ?

0644 Ngộ và kiến tánh có khác nhau không ?

0645 Xin SP khai thị cái không biết cho con hiểu

0646 Ở Tòng Lâm cá nhân không được nhận tín thí và thu đệ tử

0647 Trình sơ chứng, SP bảo quăng hết, hãy như một người khờ ngốc

0648 Tiểu thừa thiền, Đại thừa thiền có phải là Như Lai thiền không ?

0649 Quá trình tham thiền có xen sự hiểu biết, có hại gì không ?

0650 Tự tánh vốn sẵn có đầy đủ, sao bộ não xen vào ?

0651 Trình bày nguyện vọng và xin giúp đỡ để tu hành kiến tánh

0652 Trước khi có vũ trụ con người ở đâu, khi đã có vũ trụ con người từ đâu sinh ra ?

0653 Phá hòa hợp Tăng là do không đại diện cho Tam Bảo mà truyền giới phải không ?

0654 Thích Ca từ bi, Di Lặc hoan hỉ, Đạt Ma trợn mắt giận dữ ?

0655 Có duyên mới độ được sao nói độ tận chúng sanh ?

0656 Thắc mắc làm sao ngộ, ngộ rồi đồng như chưa ngộ là sao ?

0657 SP xem giùm ba mẹ con siêu thoát chưa, cúng cách nào để siêu ?

0658 Tài vật tín thí có thúc đẩy tu hành không ?

0659 Tứ nhiếp có giống với bố thí trong kinh Kim Cang không ?

0660 Nghiên cứu kinh thình lình hiểu được, đó có phải là giải ngộ không ?

0661 Xin SP giải thích lợi ích của ngồi thiền và tham thiền

0662 Có phải muốn phá trùng quan là phải nhập thất không ?

0663 Giới luật là hàng rào- Tại sao Ma Đăng Già nhiếp được A Nan

0664 Trúc Lâm Đại Sĩ nói : “Hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, Chiếc khố mẹ sanh chưa từng ướt” nghĩa là sao ?

0665 Trước đây thờ tùm lum, nay tu Tổ Sư Thiền nên làm sao ?

0666 Pháp thí có đổi được Tài thí không ?

0667 Trình công phu và hỏi về nghi tình

0668 Con chưa hiểu rõ Tứ Hoằng Thệ Nguyện, xin giảng giải

0669 Có phải thiện ác do thức biến hiện thì không dính dáng đến chánh biến tri ?

0670 Người tu thì thành Phật, còn các sinh vật nhỏ có thành Phật được không ?

0671 Giảng Đại thừa lấy kinh Tiểu thừa làm y cứ được không ?

0672 Cư sĩ thọ giới Bồ Tát xuất gia được không, phải theo quy củ không được theo ý mình

0673 Phóng sanh như thế nào mới đúng ?

0674 SP kể chuyện đi bình bát nửa năm và việc duy trì thiền đường bên Mỹ

0675 Hành giả đã kéo dài nghi tình, khi ngủ có khởi nghi tình được không ?

0676 Hầm sâu vô minh, Vô thủy vô minh, Nhất niệm vô minh

0677 Nhìn vào cái không biết hay duy trì biết cái không biết ?

0678 Đại Trí như Ngu là như thế nào ?

0679 Đến giai đoạn Đầu sào trăm thước là như thế nào ?

0680 Nếu xuất gia mà còn cha mẹ già có mang tội bất hiếu không ?

0681 Có chí tu thiền, suốt đời này có thể giải quyết sinh tử luân hồi không ?

0682 Nghi sự là gì ?

0683 Có phải tham sân si là vô minh không ?

0684 Giải ngộ có giúp ích gì cho hành giả tham thiền không ?

0685 Muốn vừa tham vừa học được không ?

0686 Ban ngày học Như Lai thiền, ban đêm tu Tổ Sư Thiền, song song có được không ?

0687 Chỉ cần chuyên chú tham thoại đầu, hễ có chỗ cho là, là sai

0688 Tiểu sử của SP bằng chữ Hán đã có ở Đài Loan, sau này sẽ dịch ra chữ Việt

0689 Quan điểm chọn pháp môn tu cho phù hợp

0690 Không có sáng tối minh và vô minh, vậy nhìn vào hầm sâu vô minh là thế nào ?

0691 Hành giả xin đóng góp ý kiến với thiền thất

0692 Trình sở thích xem kinh, vì xem hiểu, còn công phu thì khó khăn

0693 Nghĩ đến cái chết sẽ hối thúc công phu (sanh tử thiết)

0694 Trình hiện tượng tự thân nổi lên buồn bực không có lý do

0695 Chư Phật chư Tổ muốn chúng sinh buông bỏ tri kiến để được ngộ

0696 Hỏi thế nào cho đúng tinh thần Kinh, Luật, Luận ?

0697 Có phải nhìn chỗ trống rỗng bao la không ?

0698 Các Tổ truyền vô trụ hồi tâm và thuyết Như Lai tri kiến là thế nào ?

0699 Đối với những người không có đức tin Phật pháp, làm sao độ họ ?

0700 Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân nghĩa là gì ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 6

0501 Tham thiền được 1 năm, không màng mua bán, không biết đám con của con ra sao ?

0502 Trốn đi xuất gia, mẹ đòi tự tử, nếu mẹ chết, con có bị trọng tội không ?

0503 Có tội mới có địa ngục hay địa ngục có sẵn, kiến tánh có hết tội không ?

0504 Trả lời 5 câu thoại, con trâu qua khung cửa sổ, y văn giải nghĩa tam thế Phật oan

0505 Có người không tu, ngày thường rất dữ, trước khi chết lại biết ngày giờ, tại sao ?

0506 Nếu có người hỏi 12 bộ kinh do ai thuyết thì trả lời sao ?

0507 Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, con chưa phân biệt được đâu là tâm, đâu là thức

0508 Tham thiền có cần vận dụng bộ óc không ? bộ óc là chính hay tà ?

0509 Phật tử yêu cầu SP cho biết tiểu sử để giữ vững niềm tin

0510 Trình công phu không biết đến thời gian

0511 Giáo môn nói tu hành phải trải qua 3 đại a-tăng-kỳ kiếp mới được thành Phật

0512 Hành giả chưa từng biết SP nói nằm mơ thấy Sư Phụ

0513 Cái nghĩa vô trụ, vô sanh, không có chỗ, vậy làm sao giảng được ?

0514 Bảo sở, kiến tánh là gì ? Kiến tánh có thể tự biết không ?

0515 SP khai thị 4 câu : Vật bất thiên, Bất chân không, Bát nhã vô tri, Niết bàn vô danh

0516 Phá xong ngã chấp và pháp chấp là kiến tánh chưa ?

0517 Giác ngộ là ngộ cái gì ?

0518 Như thế nào là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức ?

0519 Thắc mắc tại sao mình phải tu, tu thế nào, có cần phải ăn chay không ?

0520 Trình công phu nhìn như thế nào cho đúng

0521 Người sắp đi Mỹ hỏi ý kiến SP có nên đi không

0522 Thức biến hiện thế nào, xin SP khai thị đề cập Trương Bảo Thắng

0523 Trình công phu nhìn vào chỗ đen tối

0524 Bồ tát và A la hán khác nhau thế nào ?

0525 Ăn thịt là lộc của ông, không ăn thịt là phước của ông, nghĩa là thế nào ?

0526 Ngài Lai Quả nói đến thoại đầu đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi

0527 Hành động chém con mèo của ngài Nam Tuyền có nhân quả gì không ?

0528 Lúc giáo hội mới mở giới đàn, Bồ tát tại gia có phải đến dự không ?

0529 Tham thiền mà ăn mặn không ăn chay có được kiến tánh không ?

0530 Vì sao Tổ Đạt Ma chỉ quảy trên vai có một chiếc giày ?

0531 Tham thoại đầu trong cuộc sống hàng ngày hay trong lúc nhập thiền thất là tốt ?

0532 Có phải quét sạch trần lao thì Phật tánh hiện tiền khỏi cần tìm ?

0533 Tham thoại đầu và tham công án khác nhau thế nào ?

0534 Niết bàn Tiểu thừa có phải là vô thủy vô minh không ? Tại sao VTVM lại phát sinh nhất niệm vô minh ?

0535 Khi qua sơ quan làm sao để trừ hết tập khí phiền não ?

0536 Suzuki nói Bồ tát muốn thành Phật phải nhờ Phật gia trì, có đúng không ?

0537 Trong Tịnh Độ có câu Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là sao ?

0538 Trình công phu nghe tiếng o o trong đầu, ngủ không được mất sức ?

0539 Thế nào là đại ngộ, thế nào là tiểu ngộ ?

0540 Con đã theo pháp môn TST, vậy ngày giỗ cha mẹ con phải làm sao ?

0541 Thân xuất gia tâm tại gia, chuyên tụng kinh lấy tiền, có tội không ?

0542 Vô minh thật tánh tức Phật tánh, kiến kiến chi thời kiến phi thị kiến ?

0543 Quy củ thiền đường Cao Mân Trung Hoa

0544 Kiến giải của 1 người tu không đúng tông chỉ- Phá ngã chấp

0545 Hư Vân lão hòa thượng thuộc tông phái nào ?

0546 Kể chuyện 2 vợ chồng nghèo cúng dường 1 cái xà rông

0547 Đối với nhân quả đã tạo nay phải giải quyết thế nào ?

0548 Tư thế lễ Phật ngũ thể đầu địa (2 chân, 2 tay và cái đầu chạm đất)- Vấn tín

0549 Phật đưa cành hoa, ngài Ca Diếp mỉm cười là ngộ cái gì ?

0550 Cái dụng khác nhau giữa câu niệm Phật và câu thoại ? 

0551 Cư sĩ được mở thiền thất không, người chưa kiến tánh được phép dạy TST không ?

0552 Có phải niệm Phật đến vô niệm là vô thủy vô minh không ?

0553 Bệnh Sida không đáng sợ bằng bệnh sanh tử ?

0554 Tu mà không ăn chay có giải thoát được không ?

0555 Chúng con là những phàm phu làm sao phá chấp nhanh chóng ?

0556 Tại sao Kinh Bát Nhã nói Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc ?

0557 Vợ chồng ăn chay trường, cho tiền con ăn mặn, có bị nhân quả không ?

0558 Thường ứng chư căn dụng, chẳng khởi phân biệt tưởng, nghĩa là gì ?

0559 Con thắc mắc về việc các phái Phật giáo nguyên thủy ăn mặn ?

0560 Lúc làm việc hoặc dạy học có tham thiền được không ?

0561 Đã thọ 5 giới, đi chỗ khác thọ Bồ Tát giới, có phạm tội bỏ thầy không ? Vua Ba Tư Nặc- Tội phá giới và tội nhân quả

0562 Phải trả nợ thịt xong rồi tham thiền mới được kiến tánh phải không ?

0563 SP dạy chúng con cố tình không biết hay tự nhiên không biết, 2 cái này cách nhau bao xa ?

0564 Pháp môn TST có trình tự thứ lớp vào Đạo không ?

0565 Ngài Nguyệt Khê nói Tư tưởng tức Tang vật, xin SP khai thị

0566 Tu tại gia có thể chứng quả A La Hán, quả Phật được không ?

0567 Ngày xưa đi khất thực, người cúng gì ăn nấy mà sao vẫn đắc quả A La Hán ?

0568 Bậc A La Hán siêu việt ngũ giác quan, tập khí sạch hết đến diệu giác ?

0569 Cúng giỗ cha mẹ có ăn không ? Tại sao có thân trung ấm ?

0570 Kiến tánh khỏi tu là sao- 3 quan ải của Thiền- Trùng quan và Sư Cao Phong

0571 Hạ căn chuyển thành thượng căn- Tánh sẵn có, tánh tương đối, tánh khả biến

0572 Tâm có 2 phần, 1 là tự nó thanh tịnh, 2 là lấy thức phân biệt, con không hiểu ?

0573 Khi vật thể chuyển động gần bằng tốc độ ánh sáng, thể tích nhỏ lại, tại sao ?

0574 Như Lai thiền kể từ Thích Ca có ai được kiến tánh không ?

0575 Tìm hiểu theo lời nói chư Phật, Tổ thì bị mắng là con chó chạy theo cục xương

0576 Đọc Lăng Nghiêm 2 câu, đến câu sau thì quên câu đầu

0577 Kể chuyện tiếng vọng bên tai của người tu Như Lai Thiền

0578 Sát sinh 10 năm, nay biết Đạo không sát sinh nữa, nhân quả thế nào ?

0579 Một người tham TST khi vô thường đến có được vãng sanh không ?

0580 Lúc tham thiền Tâm vắng lặng, lúc biện giải 2 cái Tâm khác nhau không ?

0581 Câu chuyện bà già bán điểm tâm độ Châu Kim Cang

0582 Vô thường đến, thành tâm phát nguyện Phật độ có được không ?

0583 Phật tử cầu siêu cho người thân có hiệu quả không ?

0584 Chuyện Kim Bích Phong- Huệ Nam luật sư- Thần Già lam

0585 Chúng sinh thì nhiều, Phật tánh chỉ một phải không ?

0586 Tham thiền nói thì dễ, tu thì rất khó, lỡ chưa kiến tánh mà vô thường đến thì sao ?

0587 Tham TST quên nhiều là tốt, dẫn chứng Trương Quốc Anh

0588 Khi mạng căn dứt thì con người trở về không phải không ?

0589 Bốn câu kệ nhắc nhở người tu sĩ

0590 Hiểu nhân quả phước báo thế nào mới đúng lời Phật dạy ?

0591 Các cảnh giới của thiền quán tưởng có ảnh hưởng tới tham thiền không ?

0592 Thọ Bồ tát giới mỗi tháng phải ăn Ngọ 6 ngày là ý nghĩa gì ?

0593 Nghi tình nặng có giảm tội không, nhân quả phải do tự mình sửa

0594 Trình bày các trở ngại trên đường tu tập Tổ Sư Thiền

0595 Khi hỏi câu thoại vọng tưởng cứ đến, làm sao cho hết ?

0596 Thắc mắc của người tu thiền quán chuyển qua tham thoại đầu

0597 Trường hợp nào chỉ khán thoại đầu mà không cần hỏi ?

0598 Chiêm bao thấy người đã chết- 2 thứ chiêm bao- đến mạt hậu quan 末後牢關mới hết

0599 Thế nào là Tam huyễn tam yếu của Tổ Lâm Tế ?

0600 Xin hỏi chướng duyên nhớ đời nhất của SP là gì ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 5

0401 Sư Phụ khai thị về nghi tình

0402 Muốn chuyển qua tu TST nhưng sợ sau này không còn được SP hướng dẫn

0403 Có nên tham thiền trong lúc làm việc không ?

0404 Tham thiền 10-15 phút thì bị nhức đầu, xả thì hết

0405 Đại chúng thỉnh cầu SP xây dựng thiền đường

0406 Tịnh Độ có 9 phẩm tùy theo quả chứng mà về, còn tu thiền chết không biết về đâu

0407 Tu thiền không đúng tông chỉ có bị trở ngại không ?

0408 Trong khi tham thiền cũng không cần biết có tiến bộ hay không ?

0409 Phiền não của con sâu nặng, xin chỉ cách giải trừ

0410 Tham TST mà đọc kinh có bị trở ngại không ?

0411 Cha mẹ qua đời con không chấp điếu, không chấp lễ vật, vong linh có được gì không ?

0412 Tham, chiếu cố, khán, cách dụng công giống hay khác nhau ?

0413 Bồ Đề Tâm là gì có tương tự Từ Bi Tâm không, có cần phát BDT không ?

0414 Từ Như Lai Thiền qua TST, lòng Từ Bi có được trưởng dưỡng không ?

0415 Người sắp chết nghe niệm Phật có thoát được 5 tội vô gián không ?

0416 Lọt vào tứ cú là như thế nào con không hiểu ?

0417 Có phải nhìn chỗ thắc mắc ta là cái gì không ?

0418 Dự thiền thất có lợi ích gì hơn ở chùa tu một mình không ?

0419 Tạp niệm nổi lên hoài, phải làm sao ?

0420 Bán đồ chay mà ăn mặn có bị nhân quả không ?

0421 Rời thế gian cầu đạo chẳng khác nào đi tìm lông rùa sừng thỏ

0422 Trước đây ăn mặn, bây giờ tu hành, nợ mạng nợ thịt có giảm bớt phần nào không ?

0423 Như Lai Thiền cũng đến chỗ nghi tình tan rã. Giảng Tam chỉ tam quán

0424 SP giảng hồ nghi và chánh nghi cho phật tử sơ phát tâm tham thiền

0425 Ý nghĩa của Phật Pháp Tăng, Thất đại và diệu dụng của nó

0426 Chuyện người làm heo ở Biên Hòa có con gái bệnh như heo

0427 Đức Phật thọ bao nhiêu tuổi, SP giảng kinh Lăng Nghiêm

0428 Tuổi già vô thường đến, sợ mê quên câu thoại

0429 Chuyện hòa thượng Hư Vân và ông lão làm đường kiến tánh

0430 Tham thiền nhiều, cầm ly nước chưa kịp uống đã bị đổ

0431 Tứ trọng tội

0432 Chưa đủ lòng tin Tổ Sư Thiền, có phải tu Tịnh Độ dễ hơn ?

0433 Thỉnh Phật về thờ phải làm sao ? Dặn lại con thế nào khi con chết ?

0434 Giảng vô thủy vô sanh, thí dụ bàn tay hoạt bát vạn năng

0435 Dùng cách nào trừ tập khí hữu lậu từ vô thủy ?

0436 Làm cái gì biết cái đó cũng là tu, so với TST không biết mới là tu

0437 Tâm không có bắt đầu sao lại có Thoại đầu và đầu sào trăm trượng ?

0438 Người xuất gia giúp đỡ nuôi nấng cha mẹ thế nào mới đúng ?

0439 Giới tiểu thừa và đại thừa, nhân quả tội báo đồng hay chẳng đồng ?

0440 Tất cả mọi vật ở thế gian có hình tướng đều lọt vào sanh trụ hoại diệt

0441Câu thoại Niệm Phật là ai còn dùng nữa không vì sách mới không có câu này ?

0442 Một vị tăng tán thán SP và xin chỉ dạy

0443 Sám hối thế nào mới đúng, nhân quả ra sao ?

0444 Tham thoại đầu có được Trí vô sư không, so với kiến tánh có khác không ?

0445 Việc làm của tà ma ngoại đạo hại người, đối trị thế nào ?

0446 Phạm giới Bồ tát sám hối thế nào, giới có bị mất không ?

0447 Công năng của chú Đại Bi thế nào, sao người trì chú vẫn còn bị ma phá ?

0448 Nghi tình tự động khởi, muốn buông không được, muốn tới cũng không được

0449 Thắc mắc những mâu thuẫn trong giáo pháp của Phật

0450 Bé trai 5 tuổi thắc mắc người chết có thể sống lại được không ?

0451 Niệm Phật có diệt được tội không ?

0452 Ngồi tham khoảng 2,3 tiếng được không, con thích ngồi hơn đi ?

0453 Mãi giữ chánh niệm không biết có rơi vào tịch tịnh không ?

0454 Cái vi tế vô minh là như thế nào ? SP giảng 2 thứ chiêm bao

0455 Thấy rồi không còn thấy nữa, biết rồi không còn biết nữa, con không hiểu ?

0456 Khi người chết, 6 thức ra trước, mạt-na và a-lại-da ra sau phải không ?

0457 Giúp người thì người bị nợ, vay trong lúc người bị thiếu thốn

0458 Có 1 số hành giả công phu trong lúc làm việc, tính toán không được chính xác

0459 Thế nào là giải thoát sanh tử, thế nào là Bi Trí Dũng ?

0460 Con thắc mắc hòa thượng chưa kiến tánh sao dẫn dắt tăng ni phật tử được ?

0461 Tham thoại đầu thì được kiến tánh, nếu không tham thì đi ngược sao ?

0462 Thầy kiến tánh có độ trò được không ? Giảng không có sự bắt đầu

0463 Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy phá Căn, Trần, Thức, tại sao ?

0464 Hành giả sơ cơ trình sự hiểu về thực hành tham Tổ Sư Thiền

0465 Nhìn vào tâm hỏi câu thoại không biết đến ngoại cảnh, tham như vậy có đúng không ?

0466 Muốn trừ ngã mạn phải làm sao, tứ tướng là gì ?

0467 Giúp người khác tham thiền sao cho đúng, nhất thiết duy tâm tạo nghĩa là gì ?

0468 Tu TST thân nhân chết, mời chư tăng tụng kinh như giáo môn được không ?

0469 Cái dụng của Phật và Tổ có đồng nhau không, làm sao lìa tứ cú ?

0470 Khai thị cho người mới phát tâm hiểu rõ lợi ích của tham Tổ Sư Thiền

0471 Hành giả trình sở chứng và sự biết ơn thầy

0472 Con ăn chay không làm đồ mặn cho các con ăn, như vậy có thiếu trách nhiệm làm mẹ không ?

0473 Khai thị cái dụng khắp không gian của tâm, lấy da làm thí dụ

0474 Thiền Tịnh song tu 10 người thành tựu cả 10, chỉ tu Thiền không tu Tịnh Độ, 10 người chỉ thành tựu 1 ?

0475 Tại sao Chứng Đạo Ca nói ngoại đạo thông minh chẳng trí huệ ?

0476 Giảng Kinh Lăng Nghiêm- Sự thấy không phải do con mắt

0477 Sau khi chết có hay không có linh hồn ?

0478 Trình công phu xin SP xem có phải nghi tình không ?

0479 Gặp cảnh thuận nghịch phải khéo hồi hỗ, nếu không ắt theo nghiệp khác

0480 Hòa thượng Tuyên Hóa kiến tánh triệt để chưa, có được ngài Hư Vân ấn chứng không ?

0481 Bình thường rất ít chiêm bao nhưng khi tham thiền đêm nào cũng chiêm bao, sợ có sai ?

0482 Giữ dâm giới trong Bồ tát giới là phải giữ thế nào ?

0483 Sau một thời gian tham thiền thấy tâm được thanh tịnh

0484 Tất cả chúng sanh do một niệm bất giác mà sanh ra thế giới sơn hà đại địa phải không ?

0485 Có phải âm phủ dương gian đồng nhất lý ? Có 18 tầng địa ngục không ?

0486 Thắc mắc cái không biết của TST làm sao độ chúng sinh ?

0487 SP giải thích tứ tướng trong kinh Kim Cang

0488 SP giảng 4 thứ đối đáp của Đức Phật

0489 Thắc mắc sao gọi là Tâm Sở sao gọi là Tâm Vương ?

0490 Tham câu Thế nào là câu nói vượt ngoài thanh giác có kiến tánh không ?

0491 Nhân sinh quan và vũ trụ quan nghĩa như thế nào ?

0492 Thắc mắc phẩm thứ 15 Tùng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa

0493 Lấy tâm phàm phu đo lường tánh Như Lai giống như lấy lửa đom đóm đốt núi Tu Di

0494 Kinh Viên Giác nói tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, con không hiểu ?

0495 Con có 1 vật trình hòa thượng xem có phải của báu Như Lai không ? An thân lập mệnh chỗ nào ?

0496 Tham thiền mà hoàn cảnh không thuận tiện ăn chay, vậy có kiến tánh không ?

0497 Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, nghĩa là sao ?

0498 Quá khứ, hiện tại, vị lai Tâm đều bất khả đắc, nghĩa là sao ?

0499 Người đời làm việc ác, gặp TST tu kiến tánh, có gặp nghiệp dữ không ?

0500 Con tham chưa được, chỉ như niệm Phật, vậy phải làm sao ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 4

0301 Phật tánh khác với Tâm chúng sanh thế nào ?

0302 Khi tham và khán có nghi tình, bị mệt, ngưng được không ?

0303 Sự chỉ trích đối với Thiền tông

0304 Thực hành tùy duyên bất biến

0305 Thắc mắc vô môn quan làm sao qua ?

0306 Trình công phu, câu thoại tự tuông ra âm thanh lớn như máy cassette

0307 Tại sao người tu hành chân chính phải phá ngã chấp ?

0308 Không tụng kinh vun bồi công đức có ảnh hưởng tu TST không ?

0309 Phật nói 3 điều so với lời khai thị của SP con không hiểu

0310 Lời của Phật, Tổ, SP không có gạt chúng con chứ ?

0311 Nghĩa của Phật, Nghi tình, Thoại đầu, Tin tự tâm

0312 Người mới phát tâm trình bày nỗi bất an- SP giảng Quy y Tam Bảo

0313  49 ngày dưới cội Bồ đề của Phật Thích Ca

0314 Tự thấy càng công phu càng biết nhiều nên không tin tự tâm

0315 Đại chúng thỉnh cầu SP về VN ở luôn

0316 Phật tánh vốn đầy đủ, sao Lục Tổ kiến tánh rồi còn phải nhờ người viết giùm bài kệ ?

0317 Nghi tình và chánh niệm giống hay khác nhau ?

0318 Trình công phu nhấn mạnh cuối câu tham 3 lần, xin khai thị

0319 Dùng cái không biết để tu, sao cái gì SP cũng biết ?

0320 Mở mắt chiêm bao đối với thiện ác như thế nào ?

0321 Nhìn vào chỗ không biết của bộ óc, rõ ràng bổn lai vô nhất vật

0322 Giảng Kinh Lăng Nghiêm, thông báo kinh vừa in xong

0323 Con muốn biết vấn đề tham thiền miên mật

0324 Lời cảnh tỉnh của một hành giả tham Tổ Sư Thiền

0325 Ý nghĩa của chữ Dung Hoát 容豁 

0326 SP nói 99 phần trăm hành giả nhìn không được nên phải tập nhìn

0327 Tham thiền có cần nhắm mắt không ?

0328 Lúc tham thiền tìm chỗ đen tối không được ?

0329 Giải thích tình trạng hữu dụng của lục căn

0330 SP giải thích hữu học và vô học

0331 Tham thiền có lọt vào cảnh giới ma không ?

0332 Thế nào là người đủ tư cách thuyết pháp- Phẩm An lạc hạnh

0333 Hiểu và hành thế nào để tương ứng ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm ?

0334 Tham thiền mọi lúc mọi nơi hay chỉ tham khi không làm việc ?

0335 Có nhiều sách viết về TST con đọc thấy lạ, xin SP chỉ dạy

0336 Nhìn chỗ không biết tức không có 2 chữ cho là

0337 Làm ruộng xịt thuốc sâu, nhân quả thế nào ?

0338 Chỗ không biết- 4 chiều kích không gian

0339 Cái tánh thấy với Phật tánh có khác nhau không ?

0340 Thế nào là mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố ?

0341 Vô thủy vô minh có phải là thức thứ 8 không ?

0342 Làm sao phát khởi nghi tình ?

0343 Có duyên mới độ được sao nói độ tận chúng sanh ?

0344 Có phải muốn phá trùng quan thì phải nhập thất không ?

0345 Ngồi tham thiền thân bị chuyển động, như vậy có sao không ?

0346 Tham thiền thấy Tâm yên lặng, ưa thích, quên mất câu thoại

0347 Vong thất Bồ đề Tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp, nghĩa là gì ?

0348 Tánh chúng sanh che mờ Phật tánh, không phải ngược lại

0349 Tu như thế nào mới đúng tông chỉ Tổ Sư Thiền ?

0350 Thoại đầu là gì ? Lời nói của Phật, Tổ không phải chân lý

0351 Ngồi và điều thân thế nào để khỏi sinh bệnh ?

0352 Hành giả trình bày những trở ngại khi tham thiền

0353 Xin SP hướng dẫn kỹ về cái nhìn

0354 Xin SP khai thị về Thiền bệnh

0355 Tại sao Tổ Sư Thiền ngày nay mới được phổ biến ?

0356 Những hiện tượng tâm linh gần đây ở Trung Quốc nên hiểu thế nào ?

0357 Thói quen tìm hiểu của bộc óc làm chướng ngại giác ngộ

0358 Tri kiến lập kiến tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tức Niết Bàn

0359 Đa tâm, thiểu tâm, vô tâm hay chỉ giữ nghi tình không biết ?

0360 Tâm nhìn chỗ không biết nhưng nhìn một hồi con biết con đang hỏi

0361 Xin giảng rõ tâm không chấp tướng và tác chỉ nhậm diệt

0362 SP thí dụ cái đồng hồ con không hiểu, nhìn không được, xin khai thị

0363 Ni cô nguyện tham TST trọn đời nhưng vì hoàn cảnh phải hoàn tục, vậy có bị nhân quả không ?

0364 Giải thích tại sao trong kinh có câu Tịch diệt vi lạc

0365 Tham thiền có bác kinh điển không, tham mà chưa kiến tánh có bị độn căn không ?

0366 Trước nguyện tụng kinh suốt kiếp, sau chuyển qua TST có bị lỗi nguyện không ?

0367 Trước kia học Phật pháp, nay tham TST, sớm muộn cũng kiến tánh

0368 Ngồi thiền một lúc, thương ghét nổi lên, quên câu thoại

0369 Thắc mắc của người Tịnh Độ chuyển qua tham TST

0370 Muốn bỏ cúng gà ngày mồng 2, 16 nhưng sợ người khuất mặt phá

0371 Khi tham nó tự tìm câu trả lời, vậy có sao không ?

0372 Hỷ xả và pháp xả khác nhau thế nào- Kể chuyện Bàng Uẩn

0373 Tương thủ thâm tâm phụng trần sát nghĩa là gì ?

0374 Làm sao biết được người kiến tánh, cảm giác kiến tánh thế nào ?

0375 Ý nghĩa đả thất- Giảng sinh tử tự do là thế nào

0376 Tu Tịnh Độ chết được A Di Đà rước còn tham thiền chết thì sao ?

0377 Kinh Pháp Hoa thí dụ Tam giới như nhà lửa chỉ có một cửa ra vào ?

0378 Khán thoại đầu có nhìn cái nhìn của mình không ?

0379  73 tuổi, tu TST chưa kiến tánh, chết về đâu, có gặp TST nữa không ?

0380 Làm cách nào bỏ được cái tâm chấp thật ?

0381 Từ loạn tâm đến đa tâm, thiểu tâm đến vô tâm, con không hiểu ?

0382 Thắc mắc của 1 nghệ sĩ đàn, có phải xuất gia tốt hơn tại gia không ?

0383 Hành giả trình bày giới luật không được tôn trọng trong đạo tràng TST

0384 Làm cách nào giảm bớt tập khí phiền não ?

0385 Chưa hiểu rõ thế nào là thế lưu bố tưởng và trước tưởng

0386 Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh không hề gián đoạn, vì sao không giác ngộ ?

0387 Tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết là nghĩa làm sao ?

0388 Hành giả mới bày tỏ nỗi niềm về tham Tổ Sư Thiền

0389 Nhắc nhở mục đích dự thiền thất là cùng nhau trị bệnh sanh tử

0390 Bày tỏ nguyên nhân đến với TST, xin SP giảng Tứ cú kệ

0391 Mắt huệ sáng, chí kiên cố, lý tánh thông

0392 Đã nhiều lần nghe phải tin tự tâm, nay xin SP giảng lại

0393 Tại sao đã phá được trùng quan, còn bị pháp thế gian chuyển ?

0394 Kinh bất liễu nghĩa và liễu nghĩa so với kinh ngoại đạo

0395 Không tu không chứng, vậy SP, đại chúng và con ở đây làm gì ?

0396 Lời của ngài Lai Quả và ngài Nguyệt Khê có mâu thuẫn không ?

0397 Trình công phu quên thời gian

0398 Khai thị cúng dường Tam Luân Thế Không

0399 Ai nói ta nhập diệt hay không nhập diệt đều không phải đệ tử của ta

0400 Phật vì sanh tử xuất gia, vậy quý vị xuất gia có giải quyết được sanh tử không ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?