Video khoa học

Video khoa học thuyết minh Tánh Không

Universe 3 – Trường Và Sóng Khả Năng Electron

Universe 2 – Nguyên Tử Phân Tử Cũng Là Sóng – VD

Cuộc Gặp Gỡ Giữa Tagore Và Einstein – VD

Universe 3 – Nguyên Lý Toàn Ảnh – Ảo Ảnh Xuất Hiện Cách Nào

Vạn Pháp Duy Thức

Tieng On Toan Anh – Truong Alaya Thuc

The Holographic Universe – Vũ Trụ Toàn Ảnh 1 – Phụ đề Việt ngữ

Double Slit Experiment – Thí Ngiệm Hai Khe Hở – Phụ đề Việt ngữ

The Holographic Universe – Vũ Trụ Toàn Ảnh 2 – Phụ đề Việt ngữ

Universe 3 – Trường và Nguyên Lý Toàn Ảnh – Phụ đề Việt ngữ

Universe 4 – Ứng dụng Toàn Ảnh – Vũ Trụ Ảo – Phụ đề Việt ngữ

Universe 5 – Bộ Não Người Là Toàn Ảnh – Phụ đề Việt ngữ

Universe 6 – Bộ não người và cơ chế tạo ra thực tại ảo

Universe 7 – Mỗi Người Có Vũ Trụ của Riêng Mình – Phụ đề Việt ngữ

Universe 8 – Thức trong Vật Lý Lượng Tử – Phụ đề Việt ngữ

Universe 9 – Chúng ta thấy thế giới không đúng như nó là – Phụ đề Việt ngữ

Universe 10 – Niềm Tin Trong Đời Sống – Phụ đề Việt ngữ

Universe 11 – Cảm Nhận, Niềm Tin Có Thể Làm Thay Đổi Gen – Phụ đề Việt ngữ 

Universe 12 – Tâm Mang Tiền Đến Cho Bạn – Phụ đề Việt ngữ

Universe 13 – Tiếng Ồn Toàn Ảnh – Chúng Ta Có Thể Làm Gì – Phụ đề Việt ngữ

Não phản ánh Tâm đã quyết định trước Ý thức 6 giây

Tâm quyết định trước ý thức 6 giây (Google Drive)

Nguoi choi Tro Choi Nhan Loai co the lam gi ?

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp 1 – Việt dịch

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp 2 – Việt dịch

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp 3 – Việt dịch

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp – Tổng Kết – Việt dịch

Vũ Trụ Song Song – Bồ Tát Vô Trước

Câu Chuyện Luân Hồi Tái Sinh Của Shanti Devi – Việt dịch

Câu chuyện tái sinh của Suresh Verma- VD

Đông Phương Kỳ Nhân Lý Liên Duyên- Việt dịch

Sợ Nhân Không Sợ Quả – Nguyễn Tường Bách

Bước Nhảy Lượng Tử – Quantum Leap

Lý Luận Đôi Găng Tay Của Einstein Để Giải Thích Liên Kết Lượng Tử

Viễn Tải Và Máy Tính Lượng Tử – Quantum Teleportation And Computer

Thí Nghiệm Hai Khe Hở – Tính Xác Suất Của Thế Giới

Bước Nhảy Lượng Tử Là Gì ? HD

Tại Sao Có Bức Xạ Nhiệt Bên Ngoài Hố Đen Và Cuối Cùng Nó Phát Nổ

Tranh Luận Giữa Bohr Và Einstein Về Cơ Học Lượng Tử

Vai Trò Của Cơ Học Lượng Tử Ngày Nay

Quantum Entanglement – Liên Kết Lượng Tử

Ăn Uống Ở Cõi giới Tây phương Cực lạc

Universe 8 – Tiến sĩ Amit Goswami nói về Thức

Vật Chất Trống Rỗng

Tiến Sĩ Amit Goswami Nói Về Tính Chất Electron

Universe 1 – Giới Thiệu Các Nhà Vật Lý Lượng Tử Hiện Đại

Advertisement