Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 26 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 13 trong đó có các câu sau :

1251 Chúng con tu TST sau này thành Phật thì đồng hay khác với Đức Phật ?

1252 Tỳ kheo chưa xả giới, lấy vợ có tội không ?

1253 Lúc nhỏ đến lớn không làm tiếp cha mẹ, nay xuất gia thì có mang tội bất hiếu không ?

1254 SP khai thị Phật tánh đã thành sẵn, không phải tu mới thành

1255 Con cúng tượng Phật và hồng chung mà ghi tên mẹ cúng, vậy mẹ có được phước không ?

1256 Xin SP dùng cái lý tương đối để giải thích cái tuyệt đối để chúng con tin tự tâm hơn

1257 Phật, Tổ ngày xưa hi sinh thân mạng cầu pháp, vậy việc đó quan trọng thế nào ?

1258 Thắc mắc người chết đã lâu sao vong linh còn lẩn quẩn chỗ ngôi mộ ?

1259 Hãy ẩn thân nơi không tung tích, nơi không tung tích chớ ẩn thân, phải hiểu thế nào ?

1260 Thường cúng trai tăng trong 3 tháng hạ, không cầu chi hết, vậy cửu huyền con có được gì không ?

1261 Có nên vừa tu vừa tạo phước duyên để mai sau có duyên độ người ?

1262 Người bắt đầu tu phát nghi từ câu thoại đó, phải không ?

1263 Ăn chay tham TST mà chiêm bao thấy bắt cá bỏ đầy giỏ, vậy có sao không ?

1264 Lúc cúng dường trai tăng, những người phụ trợ duyên có được phước không ?

1265 Các quả chứng Thanh văn và Thiền khác nhau thế nào ?

1266 Tại sao giới luật thời Phật có độ Ni, còn bây giờ Nam tông không cho độ Ni ?

1267 Xin khai thị câu Tà khởi phiền não đến, Chánh khởi phiền não trừ, Tà Chánh đều chẳng chấp

1268 Ba Tốt trình bày quá trình tìm và gặp Tổ Sư Thiền

1269 SP khai thị phương pháp tu Quán Thế Âm và cách hành trì

1270 Mật tông và Tâm mật gia trì

1271 Thắc mắc tình trạng của phàm phu kiến tánh và Bồ tát thập địa kiến tánh

1272 Chướng ngại khiến người tu chánh pháp bị đọa vào Địa ngục vô gián

1273 Làm thế nào Lý được Tình và Tuyệt được Thực

1274 Thỉnh bạn đồng tham tham trước vong linh thì người nào được phước ?

1275 Ăn chay mười mấy năm, có người cho thức ăn thì người này có được phước gì không ?

1276 Không muốn phạm giới sát sinh nhưng vẫn bị phạm, vậy phải làm sao ?

1277 Những người tàn tật không được thọ đại giới, vậy tham thiền có kiến tánh không ?

1278 Người có linh tính báo trước, đó là biểu hiện của chơn tâm hay của bộ óc ?

1279 Tánh linh, thần giao cách cảm, là cái biết của bộ óc hay của Phật tánh ?

1280 Để tránh trở ngại trong việc tu hành, nói dối để được đi tu, vậy có tội không ?

1281 Nghi tình phát khởi ngày đêm không ngủ, có ảnh hưởng sức khỏe không ?

1282 Thắc mắc kiến giải của Krishnamurti có đúng với Phật pháp không ?

1283 Trang Tử nói Giấu núi trong vũng nước, người có sức có thể vác đi dược, là nghĩa thế nào ?

1284 Kinh nói Phàm có lời nói đều chẳng có nghĩa thật, vậy làm sao hiểu đúng được ?

1285 Tại sao người thế gian cho rằng Ông Trời Ông Phật là lớn nhất ?

1286 Xin SP khai thị 5 thứ nhãn trong kinh Kim Cang

1287 Ngỏ ý cho Sư Phụ cất thiền đường

1288 Ở chỗ đông khởi ý chuyển qua chỗ tịnh để tu, ở chỗ tịnh cũng tu không được

1289 Không đồng tình với câu Một niệm bất giác khởi lên nên trôi lăn trong sanh tử

1290 Người lớn tuổi hay quên câu thoại, có thể dùng thêm xâu chuổi được không ?

1291 Trước đây tin pháp môn và tin tự tâm, sau này chỉ tin pháp môn còn tự tâm thì lui sụt

1292 Ở chùa tụng kinh bái sám, công phu lúc tốt lúc không tốt,xin chỉ dạy

1293 Xin chỉ cách để tin tự tâm triệt để, tại sao đề khởi không lên ?

1294 Hàng ngày sống trong vọng tưởng, tham thiền có phải cũng là vọng tưởng không ?

1295 Biết pháp môn tu lâu rồi nhưng còn thắc mắc, nên ở chùa tu hay đến dự thiền thất, cái nào lợi hơn ?

1296 Trình cái Ý câu thoại xuất phát từ đáy lòng, và sự hiểu lầm cái tâm hiểu biết với tự tâm

1297 Hoàn cảnh anh ruột nghèo, giúp hoài đến lúc không giúp được nữa thì có tội không ?

1298 Ở chỗ đông người tham được, ở một mình sanh tâm buồn tham không được

1299 Xin khai thị câu Thế giới rộng 1 trượng, gương xưa rộng 1 trượng, thì lò lửa cũng rộng 1 trượng

1300 Trình sự hiểu lầm ý nghĩa Bát nhã vô tri, Phật tánh không phân biệt, xin khai thị

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s