Bảng tổng hợp mp3 giải đáp của Thầy Duy Lực và Mục lục

Bảng Tổng hợp các danh mục Audio mp3 Giải đáp của Thầy Duy Lực

Bảng Tổng hợp 2, Danh mục liệt kê các công bố của Duy Lực Thiền (tiếp)

Kể từ ngày 18-09-2017 phần thuyết giảng trực tiếp của Thầy Duy Lực đã được chuyển về trang Duy Lực Mp3 Mới

Thông Báo 28-02-2014  (thông báo này chỉ còn là dấu tích lịch sử, không còn khả dụng)

Do Microsoft đã có nhiều thay đổi về cách sử dụng Skydrive (nơi chứa các files âm thanh thuyết pháp của thầy Duy Lực) mà nay đã đổi tên thành OneDrive, nên muốn download các files âm thanh đó, không thể bấm trực tiếp vào các files cụ thể liệt kê trên trang Duy Lực Thiền, quý vị chỉ cần nhớ số thứ tự của file muốn download, hãy bấm vào hàng chữ : Mở thư mục âm thanh … …

Nó sẽ mở ổ đĩa OneDrive trên mạng theo số thư mục có ghi trên hàng chữ nói trên. Xin nhớ một điều, mỗi thư mục chứa tới 100 files trong khi mỗi bảng liệt kê trên Duy Lực Thiền chỉ kê 50 files. Do đó cần thiết phải nhớ số thứ tự thì mới dễ tìm. Bảng kê trên trang Duy Lực Thiền chỉ còn tác dụng nêu đại ý của file âm thanh với chữ có dấu nên dễ đọc. Còn bảng liệt kê trên OneDrive là tên file, chữ không có dấu nên khó đọc hơn. Nhớ số thứ tự thì dễ dàng tìm đúng file mình muốn download. Bấm vào tên file để download.

Quý vị có thể dùng computer, laptop, máy tính bảng hay smartphone đều có thể download được. Tốt nhất là dùng smartphone, vì nó là một phương tiện gần gũi nhất với mỗi người và rất tiện lợi để nghe bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Tuy là files âm thanh nhưng một số files có hình của các nhân vật được đề cập, quý vị có thể thấy được hình khi nghe bằng máy nghe nhạc trên điện thoại.

Kể từ ngày 18-09-2017 phần thuyết giảng trực tiếp của Thầy Duy Lực đã được chuyển về trang Duy Lực Mp3 Mới.

Tổng kết Kinh Sách do Hòa thượng Duy Lực dịch và trứ tác

01 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Giải

02 Bá Trượng Ngữ Lục

03 Bá Trượng Quảng Lục

Bá Trượng Quảng Lục và Ngữ Lục – Hoài Hải Thiền Sư mp3

04 Bửu Tạng Luận – Tăng Triệu

Bửu Tạng Luận mp3

05 Cội nguồn truyền thừa và Phương pháp tu trì của Thiền tông

Cội Nguồn Truyền Thừa và Phương Pháp Tu Trì Thiền Tông mp3

06 Công Án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma

Công Án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma mp3

07 Đại Huệ Ngữ Lục

Đại Huệ Ngữ Lục mp3

08 Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – Nguyệt Khê Thiền sư

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận mp3

09 Danh từ Thiền Học – Ngữ vựng Phật Học

10 Đường lối thực hành Tham Tổ Sư Thiền- Duy Lực

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền mp3

11 Duy Lực Ngữ Lục Quyển Thượng

Duy Lực Ngữ Lục Quyển Thượng Phần 1 mp3

Duy Lực Ngữ Lục Quyển Thượng Phần 2 mp3

12 Duy Lực Ngữ Lục Quyển Hạ

Duy Lực Ngữ Lục Quyển Hạ Phần 1 mp3

Duy Lực Ngữ Lục Quyển Hạ Phần 2 mp3

13 Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết mp3

14 Góp nhặt lời Phật, Tổ và Thánh Hiền

Góp nhặt lời Phật, Tổ và Thánh Hiền mp3

15 Truyền Tâm Pháp Yếu – Hoàng Bá Hy Vận

Truyền Tâm Pháp Yếu- Hoàng Bá Hy Vận mp3

16 Kinh Kim Cang

Chư Kinh Tập Yếu : Kinh Kim Cang, Bát Nhã Tâm Kinh mp3

17 Kinh Lăng Già

Kinh Lăng Già mp3

18 Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm mp3

19 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Yếu chỉ

Chư Kinh Tập Yếu (Đầy Đủ) : Kim Cang, Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Pháp Bảo Đàn, Duy Ma, Viên Giác, Triệu Luận mp3

20 Kinh Viên Giác 

Kinh Viên Giác mp3

21 Lâm Tế Ngữ Lục 

Đường Lối Thực Hành Tổ Sư Thiền- Lâm Tế Ngữ Lục 1,2,3 mp3

22 Nam Tuyền Ngữ Lục

Nam Tuyền Phổ Nguyện Ngữ Lục mp3

23 Pháp Bảo Đàn Kinh- Lục Tổ Huệ Năng

Pháp Bảo Đàn Kinh- Lục Tổ Huệ Năng mp3

24 Phật Pháp với Thiền Tông – Duy Lực

Phật Pháp với Thiền Tông- Thiền Sư Đại Huệ mp3

25 Tâm Linh và Khoa Học trong Phật Pháp

Tâm Linh và Khoa Học trong Phật Pháp mp3

26 Tham Thiền Cảnh Ngữ – Bác Sơn Hòa thượng

Tham Thiền Cảnh Ngữ – Bác Sơn Hòa Thượng mp3

27 Tham Thiền Phổ Thuyết- Lai Quả Thiền Sư

Tham Thiền Phổ Thuyết – Thiền Sư Lai Quả mp3

28 Thiền Thất Khai Thị Lục – Lai Quả Thiền Sư

Thiền Thất Khai Thị Lục- Thiền Sư Lai Quả mp3

29 Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải- Trung Phong Hòa Thượng

30 Triệu Luận Lược Giải – Tác giả Tăng Triệu, Lược giải Hám Sơn

Triệu Luận Lược Giải – Tăng Triệu -Hám Sơn Chú Giải mp3

31 Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21 – Duy Lực

Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21 mp3

32 Yếu chỉ Kinh Hoa Nghiêm

33 Yếu chỉ Phật pháp – Duy Lực

34 Yếu chỉ Trung Quán Luận – Long Thọ Bồ Tát

Chư Kinh Tập Yếu (Đầy Đủ) : Kim Cang, Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Pháp Bảo Đàn, Duy Ma, Viên Giác, Triệu Luận mp3

Danh Sách Bài Viết chính của Blog Duy Lực Thiền

1 TÁNH KHÔNG TRONG PHẬT GIÁO

2 TẠI SAO TÂM LÀ KHÔNG LẠI CÓ VÔ SỐ CÔNG DỤNG ?

3 Phật giáo hiểu biết gì về thế giới ?

4 Thiền và Sức khỏe

5 THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN PHẬT GIÁO

6 Sự Thật là gì ?

7 Liễu nghĩa của “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

8 ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ LÀ AI ?

9 Lời mở đầu

10 THỜI-KHÔNG LÀ GÌ ?

11 Thế giới ta đang sống là ứng dụng của Tâm bất nhị

12 LỰC HỌC THÍCH CA ĐỐI CHIẾU VỚI CƠ HỌC NEWTON VÀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI CỦA EINSTEIN

13 ĐẶC ĐIỂM CỦA BLOG DUY LỰC THIỀN

14 Cốt tủy của Phật pháp

15 Khi Vật lý gõ cửa Bản thể học

16 Lục căn, lục trần, lục thức = 18 giới

17 Thế lưu bố tưởng và các hiện tượng lạ thường

18 Tông chỉ chung của Đạo Phật là phá chấp

19 TẬP QUÁN (THÓI QUEN) CÓ Ý NGHĨA THẾ NÀO ĐỐI VỚI VŨ TRỤ VẠN VẬT ?

20 Hướng dẫn tìm kiếm

21 AI LÀ NHÀ KHOA HỌC VĨ ĐẠI NHẤT MỌI THỜI ĐẠI ?

21 Bis PHẬT PHÁP LÀ KHOA HỌC TÂM LINH CÓ ĐÓNG GÓP LỚN CHO  NHÂN LOẠI

22 CHÚNG TA CÓ THỂ HOÀN TOÀN DỰA VÀO KHOA HỌC CHĂNG ?

23 NIẾT BÀN VÀ CHÁNH BIẾN TRI

24 CON NGƯỜI CÓ THỂ DU HÀNH TRONG THỜI GIAN CHĂNG ?

25 Từ David Bohm đến Kinh Lăng Nghiêm

26 TỨ PHÁP GIỚI CỦA KINH HOA NGHIÊM

27 Ý NGHĨA CỦA BẤT NHỊ TRONG PHẬT GIÁO

28 KHẮP KHÔNG GIAN, KHẮP THỜI GIAN VÀ VÔ SỐ LƯỢNG CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

29 NỘI DUNG GIÁC NGỘ TRONG PHẬT GIÁO

30 TÍNH VÔ THƯỜNG CỦA CÁC PHÁP

31 Thiền sư và Nhà khoa học

32 PHÁP GIỚI BÌNH ĐẲNG

33 ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO CHO HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI

34 PHẬT PHÁP VÀ ĐẶC DỊ CÔNG NĂNG

35 VẠN PHÁP DUY THỨC CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

36 Ý NGHĨA RÕ RÀNG CỦA BÁT NHÃ TÂM KINH

37 SỰ KẾT THÚC CỦA KHOA HỌC

38 SỰ KẾT THÚC CỦA VẬT LÝ HỌC

39 SỰ KẾT THÚC CỦA SINH VẬT TIẾN HÓA LUẬN

40 SỰ BẮT ĐẦU CỦA KHOA HỌC TÂM LINH

41 THẦN THÔNG CÓ THẬT HAY KHÔNG ?

42 CHỐT LẠI CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC

43 Ý NGHĨA CỦA THỜI GIAN

44 NHỮNG KHÁI NIỆM ĐẶC THÙ CỦA PHẬT GIÁO

45 THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO

46 MỘNG VÀ THỰC KHÔNG DỄ PHÂN BIỆT

47 “ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SINH KỲ TÂM” LÀ NGHĨA THẾ NÀO ?

48 Tìm hiểu về Tịnh Độ Tông

49 TU HÀNH THEO PHẬT PHÁP LÀ THẾ NÀO ?

50 ĐIỀU GÌ CHỨNG TỎ KHÔNG GIAN CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG, KHÔNG PHẢI THẬT ?

51 THIÊN ĐỊA VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ

52 Amit Goswami- Vật Lý Lượng Tử Nói Gì Về Bản Chất Của Thực Tại?

53 ĐIỀU GÌ CHỨNG TỎ SỐ LƯỢNG VẬT CHẤT LÀ ẢO KHÔNG PHẢI THẬT ?

54 CÁC THÁNH TÍCH PHẬT GIÁO TẠI ẤN ĐỘ

55 CÁC DẠNG THỨC THÔNG TIN

56 TẠI SAO CON NGƯỜI KHÓ GIÁC NGỘ ?

57 PHẬT PHÁP VÀ THÁM HIỂM KHÔNG GIAN

58 SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA VẬT LÝ VÀ TÂM LÝ

59 ĐIỀU GÌ CHỨNG TỎ THỜI GIAN CHỈ LÀ ẢO ?

60 THÔNG ĐIỆP CỦA PHẬT GIÁO

61 VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG CŨNG LÀ THÔNG TIN

62 NGŨ THỪA PHẬT GIÁO và TRƯỜNG A-LẠI-DA THỨC

63 BÀN THÊM VỀ CHÁNH BIẾN TRI

64 TRI THỨC CỦA NHÂN LOẠI ĐÃ TIẾN TỚI ĐÂU ?

65 MIỀN TẦN SỐ A-LẠI-DA THỨC

66 AI QUYẾT ĐỊNH THẾ GIỚI ?

67 TÂM VÀ VẬT TRONG PHẬT PHÁP

68 DANH VÀ SẮC ĐỀU LÀ GIẢ DANH

69 Phật giảng giải cho Ca Diếp về Thế Lưu Bố Tưởng

70 THẾ GIỚI LÀ DO THÓI QUEN TÂM LÝ TẠO RA

71 THUYẾT KIÊN BẠCH ĐỒNG DỊ CÓ Ý NGHĨA THẾ NÀO ?

72 TÂM VÀ THỜI ĐẠI LƯỢNG TỬ

73  ẢO VÀ THẬT

74 NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH TAM GIỚI

75 TRÒ ẢO THUẬT CỦA TÂM

76 ĐỐI CHIẾU VẬT LÝ VŨ TRỤ VÀ PHẬT PHÁP

77 CÁI TA THẬT RA LÀ CÁI GÌ ?

78 PHẬT GIÁO CÓ THỂ HƯỚNG DẪN GÌ CHO KHOA HỌC VÀ NHÂN LOẠI ?

Danh Sách Bài Viết phụ (Nhà sau) của Blog Duy Lực Thiền

1 Cầu bất đắc khổ

2 Giới thiệu chuyên mục Nhà sau

3 Nữ nhân thị lão hổ

4 Sống khổ : Thiên tai, Sóng thần Nhật Bản

5 Đăng Biện Giác Tự Thơ Vương Duy

6 Sống khổ : “Tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống” – Dalida

7 OÁN TẮNG HỘI KHỔ : ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA (DEVADATTA)

8 ÁI BIỆT LY KHỔ : HÒN VỌNG PHU VÀ MẠNH KHƯƠNG NỮ

9 Mối “vạn cổ sầu” của các nhà thơ

10 ĐÓN XUÂN NÀY NHỚ XUÂN XƯA

11 Chuyến viếng thăm chùa Cao Mân, Trung Quốc của Thầy Duy Lực

12 VĂN HÓA MÍNH ĐÀM

13 CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG VÀ THẾ GIỚI ẢO

14 CUỘC ĐỜI LÀ ẢO MỘNG

15 NGÔI LÀNG BÌNH YÊN

16 TRƯƠNG BẢO THẮNG – LẤY TRÁI TÁO RA KHỎI THÙNG SẮT BỊ HÀN KÍN

17 HẦU HI QUÝ – PHỤC NGUYÊN CHIẾC ĐỒNG HỒ TAY BỊ ĐẬP BẸP

18 TRƯƠNG BẢO THẮNG – DÙNG THẤU THỊ TÌM THẤY QUẢ VỆ TINH BỊ CHÌM DƯỚI ĐÁY SÔNG

19 HẦU HI QUÝ – LÀM CÁ TƯƠI BỐC MÙI- LẤY XĂNG TỪ KHOẢNG CÁCH 50KM- BẤT ĐỊNH XỨ

20 HẦU HI QUÝ – ĐẦU BỊ CHÉM ĐỨT NGƯỜI VẪN SỐNG- SÚNG BẮN KHÔNG BỊ THƯƠNG- THẤU THỊ

21 TRƯƠNG BẢO THẮNG – DÙNG THẤU THỊ TÌM THẤY CON BÒ BỊ CHÌM DƯỚI LỚP BĂNG DÀY

22 HẦU HI QUÝ- Tác động người khác, biến ra thuốc lá và rượu, dùng tâm niệm lấy chiếc đồng hồ cho xuyên qua tường

23 LIÊU VĂN VĨ – NHẬN THỨC VỀ NHÂN THỂ ĐẶC DỊ CÔNG NĂNG

24 Trương Bảo Thắng – Cảnh cáo nữ ảo thuật gia nước ngoài và nhà xã hội học bảo thủ

25 Hầu Hi Quý – Biến ra thức ăn và thuốc lá, biến cua giấy thành cua thật

26 TRƯƠNG BẢO THẮNG- Thời thơ ấu gian khổ – Kết cục thành đạt

27 Trương Bảo Thắng trong trận động đất Đường Sơn khủng khiếp

28 Trương Bảo Thắng bị cha nuôi bỏ rơi, người đời bắt đầu phát hiện siêu nhân

29 Trương Bảo Thắng – Lần đầu được tiến dẫn về tỉnh Liêu Ninh, chưa được trọng thị

30 Hầu Hi Quý – Trị bệnh thần tốc, hô phong hoán vũ, nhận ra và đọc đúng âm của những chữ ông chưa từng học

31 Trương Bảo Thắng – Đản sinh kỳ lạ, tuổi thơ bất hạnh

32 CÁ NHÂN TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

33 Trương Bảo Thắng – Đi về nam, đến Quảng Châu, Thâm Quyến

34 Trương Bảo Thắng- Tranh cãi với cảnh sát và cảnh vệ

35 Trương Bảo Thắng- Tha tâm thông và dùng ý niệm di chuyển vật thể

36 Trương Bảo Thắng- Khả năng đi xuyên tường

37 CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ NHÂN SINH

38 Hầu Hi Quý- những chuyện thần kỳ xảy ra năm 1979, sau “cách mạng văn hóa”

39 LIÊU VĂN VĨ- LỜI BẠT (SÁCH VỀ HẦU HI QUÝ)

40 Lời tác giả- Lời tựa- Lời bạt của sách Siêu Nhân Trương Bảo Thắng

41 Trương Bảo Thắng- Trị bệnh cho nguyên soái Diệp Kiếm Anh

42 CÓ PHẢI ZÉNON (ZENO) NGỤY BIỆN KHÔNG ?

43 Ý NGHĨA KHOA HỌC VỀ VIỆC BIẾN RA THUỐC LÁ CỦA HẦU HI QUÝ

44 Hầu Hi Quý – Gặp gỡ những người nổi tiếng của Hong Kong

45 Hầu Hi Quý- Biến ra đô la Mỹ, cảnh cáo cô tiếp viên nhà hàng Tây Uyển

46 Những nhà ngoại cảm, họ là ai ?

47 MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

48 DUY TÂM – LƯƠNG KHẢI SIÊU

49 VÔ THƯỜNG MÙA WORLD CUP

50 CHÍNH TRỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ TIN HỌC

51 Thí nghiệm của Maria Chekhova về rối lượng tử (quantum entanglement)

52 HIỆU ỨNG TU HÀNH

53 VẤN ĐỀ CỦA NỀN GIÁO DỤC THẾ GIỚI

54 Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng

55 MỸ NHÂN VÀ CHUYỆN TU HÀNH

56 Ý NGHĨA CỦA THỜI GIAN TƯƠNG ĐỐI

57 Du Ký Tây phương Cực lạc của Pháp Sư Khoan Tịnh

58 NGÀY PHỤ NỮ 8-3, PHI CƠ MH370 CỦA MALAYSIA BAY ĐI ĐÂU ?

59 ĐỨNG TRƯỚC THẾ GIỚI

60 THẦN THÔNG THỜI HIỆN ĐẠI

Một số video clips về Khoa học hỗ trợ để hiểu Tánh Không

Vạn Pháp Duy Thức

Tieng On Toan Anh – Truong Alaya Thuc

The Holographic Universe – Vũ Trụ Toàn Ảnh 1 – Phụ đề Việt ngữ

Double Slit Experiment – Thí Ngiệm Hai Khe Hở – Phụ đề Việt ngữ

The Holographic Universe – Vũ Trụ Toàn Ảnh 2 – Phụ đề Việt ngữ

Universe 3 – Trường và Nguyên Lý Toàn Ảnh – Phụ đề Việt ngữ

Universe 4 – Ứng dụng Toàn Ảnh – Vũ Trụ Ảo – Phụ đề Việt ngữ

Universe 5 – Bộ Não Người Là Toàn Ảnh – Phụ đề Việt ngữ

Universe 6 – Bộ não người và cơ chế tạo ra thực tại ảo

Universe 7 – Mỗi Người Có Vũ Trụ của Riêng Mình – Phụ đề Việt ngữ

Universe 8 – Thức trong Vật Lý Lượng Tử – Phụ đề Việt ngữ

Universe 9 – Chúng ta thấy thế giới không đúng như nó là – Phụ đề Việt ngữ

Universe 10 – Niềm Tin Trong Đời Sống – Phụ đề Việt ngữ

Universe 11 – Cảm Nhận, Niềm Tin Có Thể Làm Thay Đổi Gen – Phụ đề Việt ngữ 

Universe 12 – Tâm Mang Tiền Đến Cho Bạn – Phụ đề Việt ngữ

Universe 13 – Tiếng Ồn Toàn Ảnh – Chúng Ta Có Thể Làm Gì – Phụ đề Việt ngữ

Não phản ánh Tâm đã quyết định trước Ý thức 6 giây

Nguoi choi Tro Choi Nhan Loai co the lam gi ?

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp 1 – Việt dịch

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp 2 – Việt dịch

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp 3 – Việt dịch

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp – Tổng Kết – Việt dịch

Vũ Trụ Song Song – Bồ Tát Vô Trước

Advertisements
Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | 2 phản hồi

VŨ TRỤ VẠN VẬT VÀ NHÂN SINH

Mô tả của Khoa Học

Cuộc sống của con người trên thế gian gọi là nhân sinh. Cuộc sống diễn ra trên quả Địa cầu là hành tinh thứ ba của Thái dương hệ. Hệ mặt trời của chúng ta nằm trong thiên hà gọi là dải Ngân Hà tiếng Anh gọi là Milky Way hay còn gọi là Galaxy. Ngân Hà thì nằm trong Vũ Trụ mênh mông có đường kính khoảng 156 tỷ quang niên. Một quang niên bằng 9.460. 800.000.000 (chín ngàn bốn trăm sáu chục tỷ tám trăm triệu) km. Người ta tính cách nào để ra con số 156 tỷ quang niên ? Dựa vào tuổi của các vì sao và sự giãn nở của vũ trụ, các nhà khoa học xác định được tuổi của vũ trụ là 13,7 tỷ năm. Điều đó có nghĩa là một bức xạ phát ra từ “vũ trụ sơ khai” (lúc xảy ra vụ nổ Big Bang hình thành vũ trụ) đã đi được 13,7 tỷ năm. Theo tính toán, với tốc độ giãn nỡ của vũ trụ, 1 photon di chuyển trong 13,7 tỷ năm đang cách vị trí xuất phát của nó 78 tỉ năm ánh sáng. (bán kính của vũ trụ). Như vậy đường kính vũ trụ là 156 tỷ quang niên.

Con người bao gồm thân thể tứ đại của mỗi người, cùng với chim muông cầm thú, cây cối hoa cỏ, thủy hải sản, côn trùng, sơn hà đại địa, hành tinh, các vì sao, các hệ mặt trời, các thiên hà, các hố đen, các thiên thể trong vũ trụ, gọi chung là vũ trụ vạn vật.

Năm 1859 Charles Darwin xuất bản cuốn sách Nguồn Gốc Muôn Loài (On the Origin of Species) trong đó tác giả đưa ra thuyết Sinh vật tiến hóa. Ông là người đầu tiên dùng khái nhiệm biến dị cá thể để chỉ sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài trong quá trình sinh sản. Về nguồn gốc của sinh vật, ông cho rằng do sự tương tác ngẫu nhiên mà các nguyên tố C, H, O, N đã kết hợp thành acid amin là chất sống cơ bản đầu tiên của sinh vật. Nhà khoa học xuất sắc của Nga tên Dimitri Ivanovich Mendelev, một trong nhóm 6 nhà khoa học nghiên cứu về các nguyên tố hóa học, đã giới thiệu bảng tuần hoàn trong những năm 1860. Nhưng trước đó một nhà khoa học khác cũng trong nhóm 6 người này, một nhà địa chất học người Pháp tên Alexandre Emile Béguyer de Chancourtois đã khám phá ra bản chất hệ thống các nguyên tố hóa học, nhưng nhà xuất bản đã không thể in ấn sơ đồ bảng tuần hoàn phức tạp mà ông đã gửi kèm cùng bài viết. Kết quả là ông de Chancourtois chỉ có chút danh tiếng và nhiều người đã không biết đến ông.

Phân tử chất sống cơ bản Acid Amin

Cấu trúc chung của một phân tử acid amin, với nhóm amin (-NH2) ở bên trái và nhóm acid cacbonxylic (-COOH) ở bên phải, cùng với một nhóm thay thế R (Replace). Nhóm R tùy vào từng acid amin cụ thể. Các nguyên tố chính của acid amin là carbon, hydro, oxy, và nitro, và một số nguyên tố khác có mặt trong nhóm thay thế của từng acid amin.

Acid amin tạo ra sinh vật đơn bào giản dị. Do sự tiến hóa và biến dị, sinh vật đơn bào phát triển thành sinh vật đa bào, rồi phát triển tiếp trong hàng tỷ năm để thành sinh vật biển như cá tôm, rồi thành con thú, con vượn và cuối cùng thành con người với đời sống vô cùng phong phú như hiện nay.

Mô tả giản lược từ con cá tiến hóa thành con người

Nhưng ngày nay, trong thế kỷ 21, thuyết Sinh vật tiến hóa của Darwin bị chỉ trích rất nhiều vì thiếu cơ sở khoa học với các lý do sau :

Xác xuất để các nguyên tố C, H, O, N ngẫu nhiên kết hợp thành acid amin tức chất sống đầu tiên là bằng 0 nghĩa là chẳng bao giờ xảy ra. Điều đó cũng giống như một đứa trẻ ngô nghê viết ngẫu nhiên bậy bạ không bao giờ tạo ra được một chương trình tin học hoàn chỉnh, một application cho smartphone chẳng hạn.

Sự kiện các vi khuẩn đơn bào tiến hóa thành những tế bào lớn hơn và phức tạp hơn chúng gấp trăm lần là một câu chuyện huyền thoại không có trong thực tế.

Các hóa thạch của sinh vật như con gián, con dế chứng tỏ không hề có biến dị qua hàng trăm triệu năm, tức là không có sự tiến hóa.

Người ta không tìm thấy hóa thạch các giai đoạn trung gian từ con vượn biến dị dần dần thành con người.

Kết luận rút ra là thuyết sinh vật tiến hóa của Darwin chỉ là một giả thuyết hoang đường không đúng thực tế, không thể chứng minh được.

Nói chung mô tả của khoa học về vũ trụ vạn vật và nhân sinh đại khái là như thế. Nhưng các nhà tôn giáo, chẳng hạn Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo và Kinh điển Phật Giáo thì mô tả khác. Bên Đạo Thiên Chúa có thuyết Sáng Thế nghĩa là Đức Chúa Trời tạo ra Vũ trụ van vật. Còn bên Phật giáo thì nói rằng Nhất thiết duy Tâm tạo, nghĩa là Tâm tạo ra Vũ trụ vạn vật và nhân sinh. Trong bài này, tôi sẽ chủ yếu nói về vũ trụ vạn vật và nhân sinh theo mô tả của Phật giáo.

Phật giáo nói thế nào về vũ trụ vạn vật ?

Cái mà con người gọi là vũ trụ, chỉ là một phần nhỏ trong thế giới quan Phật giáo, kinh điển nói tới Tam giới là một khái niệm rộng lớn hơn vũ trụ vật chất của con người rất nhiều. Kinh điển PG đề cập Tam thiên đại thiên thế giới, nghĩa là một đại thiên thế giới gồm có một ngàn trung thiên thế giới, một trung thiên thế giới thì có một ngàn tiểu thiên thế giới, một tiểu thiên thế giới thì có một ngàn thế giới. Một thế giới là một hệ mặt trời trong đó có ít nhất một hành tinh có sự sống, ví dụ như Thái dương hệ của chúng ta là một thế giới. Vậy một Đại thiên thế giới bao gồm 10003 (một ngàn lũy thừa 3 thế giới), đó chính là mô tả về vũ trụ vật lý của chúng ta. Nhưng Tam giới bao gồm Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới, lại còn rộng lớn hơn nữa, đại khái như sau :

74/ NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH TAM GIỚI

Kinh điển Đại Thừa Phật giáo mô tả thế giới, nhân sinh chỉ là tưởng tượng, không có thật, gọi là thế lưu bố tưởng, tức là tưởng tượng phổ biến đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, thành tập quán. Chính cái tập quán đó, PG gọi là tập khí, đã được thay thế vào một cấu trúc ảo gọi là vô thủy vô minh, để thành vũ trụ vạn vật và nhân sinh, chứ nó không có thực chất.

Nguồn gốc của vũ trụ vạn vật là Tâm với 8 thức bao gồm lục căn, lục trần và lục thức gọi chung là 18 giới trong đó ý thức thống lĩnh 18 giới, phân biệt ra đủ thứ vật, đủ thứ cảnh giới. Nói chung vũ trụ vạn vật chỉ là thức, tức là thông tin, là một loại sóng vô hình không có thực thể, không thể khẳng định là Có, cũng không thể khẳng định là Không. Đối với một cá thể chúng sinh thì tất cả thông tin về cá thể đó được chứa trong một cái kho vô hình gọi là Mạt-na thức (Manas). Thông tin về tất cả chúng sinh khác, về phần còn lại của vũ trụ được chứa trong cái kho vô cùng lớn gọi là A-lại-da thức (Alaya). Alaya tất nhiên bao gồm tất cả Manas nghĩa là bao trùm cả 18 giới của tất cả Manas. Alaya cũng là một tên gọi khác của Tâm. Như vậy Manas tức là ngã và ngã sở của một chúng sinh. Còn Alaya là nguồn gốc của tất cả Manas, của toàn bộ vũ trụ vạn vật.

Bản chất của Alaya là sóng vô hình chứa đựng toàn bộ thông tin của vũ trụ vạn vật và nhân sinh, nó không có hình tướng, cũng không có nghĩa lý gì cả, không có không gian cũng không có thời gian, không có số lượng. Nhưng khi một chúng sinh, chẳng hạn một con người, khởi lên nhất niệm vô minh, nó liền thay thế tập khí tập quán của mình vào sóng vô hình đó, thì tức khắc sóng biến thành hạt, thành vật chất, có số lượng, có vị trí trong không gian và thời gian, có hình tướng, có màu sắc, có hương vị, có đủ các đặc tính mềm cứng trơn nhám của vật chất. Điều này đã được khoa học chứng tỏ rõ ràng trong thí nghiệm hai khe hở.

Double Slit Experiment – Thí Ngiệm Hai Khe Hở – Phụ đề Việt ngữ

Cuộc tranh luận cực kỳ quan trọng, cực kỳ cơ bản về các đặc trưng của vật chất giữa hai nhà khoa học hàng đầu thế giới là Niels Bohr và Albert Einstein trong thế kỷ 20 cũng đã kết thúc với phần đúng nghiêng về Bohr, kết quả của cuộc tranh luận này đã đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa duy vật khách quan, nó chứng tỏ vật chất là chủ quan chứ không phải khách quan, một điều mà Kurt Gödel, (1906-1978) nhà toán học người Áo  đã nhận định trong thập niên 1930 : Chủ nghĩa duy vật là sai lầm (Materialism is false). Đến năm 1982, sau khi Gödel đã qua đời, nhận định này đã được Alain Aspect chứng minh tại Paris trong thí nghiệm về liên kết lượng tử (quantum entanglement).

Chủ nghĩa duy vật là sai lầm theo nhận định của giới khoa học hàng đầu thế giới hiện nay : Materialism claims that everything is physical; everything can be exhaustively described and explained in principle by physics. For over half a century, challenges to materialism have focused on mental phenomena such as consciousness, reason, and value. … But there is reason to think that this assumption is false. (Chủ nghĩa duy vật khẳng định rằng tất cả mọi thứ đều là vật chất; mọi thứ đều có thể được mô tả và giải thích một cách tường tận trong nguyên lý của vật lý học. Trong hơn nửa thế kỷ, các thách thức đối với chủ nghĩa duy vật đã tập trung vào những hiện tượng tâm linh như ý thức, lý lẽ và giá trị. … Nhưng có lý do để nghĩ rằng nhận định này là sai lầm.)  Đó là nhận định của William Jaworski trong bài viết công bố ngày 16-02-2016 trên tạp chí Triết học (The Philosophy) của Viện Triết học Hoàng gia (The Royal Institute of Philosophy- Anh Quốc).

Tại sao chủ nghĩa duy vật là sai lầm ?

Thứ nhất, vật chất không khách quan. Thí nghiệm hai khe hở cho thấy rõ hạt electron chỉ xuất hiện khi có người quan sát hoặc thiết bị theo dõi, chính người hay thiết bị này đã thay thế ý thức (của con người) hay sóng (phát ra từ sensor, tức bộ cảm biến của thiết bị) khiến cho electron từ dạng sóng vô hình biến thành dạng hạt hữu hình. Đó chính là cách mà vật chất xuất hiện, từ không biến thành có. Nếu không có người hay thiết bị quan sát, thì electron chỉ là sóng vô hình, không phải là vật chất, chỉ là Không (emptiness) mà thôi.

Khi electron là sóng vô hình, nó vô sở trụ (non locality) kể cả về mặt không gian và thời gian. Điều này thì người bình thường chúng ta ngày nay có thể dễ dàng trải nghiệm với chiếc smartphone của mình. Các thông tin trên internet hiện diện khắp mọi nơi, mọi lúc.

Chỉ khi electron trở thành hạt hữu hình thì nó xuất hiện trên màn hình điện thoại dưới dạng chữ viết (text), âm thanh (audio), hình ảnh (images) hoặc phim (video).

Điều đó chứng tỏ vật chất (hạt electron, hạt photon) chỉ là thức (conciousness) tức là một dạng thông tin, chính “thức” làm cho sóng vô hình biến thành hạt vật chất hữu hình. PG mô tả cái thức đó chính là nhất niệm vô minh xuất phát từ bộ não.

Thứ hai, vật chất không có sẵn đặc trưng. Thí nghiệm liên kết lượng tử của Alain Aspect năm 1982 tại Paris chứng tỏ rằng Einstein đã sai lầm khi cho rằng hạt photon hay hạt electron luôn luôn có sẵn những đặc trưng như vị trí, khối lượng, điện tích, số đo spin. Những đặc trưng này thật ra không có sẵn và chỉ xuất hiện khi có người quan sát, đo đạc. Như vậy chính hành vi quan sát, đo đạc, làm phát sinh hạt electron với các đặc trưng mà người ta đã đo đạc. Hay nói cách khác, chính nhất niệm vô minh làm phát sinh vật chất, nghĩa là vật chất là do tâm tạo. Nếu không có ai quan sát thì hạt electron chỉ là sóng vô hình và không phải là vật chất.

Tại sao sóng tiềm năng (nói tiềm năng là bởi vì nó chưa thành hiện thực của hạt) của photon hoặc electron không phải là vật chất ? Bởi vì sóng đó là vô hình, là thông tin, là ý thức, là tinh thần, là tâm, chứ không phải là vật chất. Chính loại sóng vô hình đó mới là nền tảng của vũ trụ vạn vật và nhân sinh chứ không phải các hạt cơ bản của vật chất là nền tảng. Các hạt cơ bản (elementary particles) thực ra không có thực chất, bản chất của chúng chính là sóng vô hình, là thông tin, là ý thức, là tinh thần. Nói một cách rõ ràng hơn nữa, 18 loại hạt cơ bản của mô hình chuẩn vật lý hạt hiện đại chỉ là hạt ảo, không có thực chất, chúng chỉ trở thành vật chất cứng, đặc, rắn chắc với nhiều đặc trưng khác khi bị quan sát, bị đo đạc. Tất cả mọi đặc điểm, mọi cảnh giới vật chất chỉ là tưởng tượng của tâm bao gồm 8 thức đã trình bày ở trên.

Mô hình chuẩn của vật lý hạt (Standard Model of Particle Physics) gồm có 18 hạt cơ bản : 6 leptons, 6 quarks, 1 higg và 5 forces (photon, gluon, Z boson, W boson, graviton). Trong mô hình này còn thiếu hạt graviton là hạt mới được khám phá năm 2016.

Nếu không có “thức” thì các hạt cơ bản chỉ là trừu tượng, như Bohr đã nhận định : “Isolated material particles are abstractions” (Hạt vật chất cơ bản cô lập là những sự vật trừu tượng- tức không phải vật thật).

Các hạt cơ bản của vật chất cũng như cấu trúc nguyên tử, phân tử của chúng chỉ là Tánh Không như Phật giáo đã thuyết trong Bát Nhã Tâm Kinh. Video sau đây là nhận định của các nhà vật lý học hiện đại.

Universe 2 – Nguyên Tử Phân Tử Cũng Là Sóng – VD

Thứ ba, vật chất không có vị trí nhất định. Thí nghiệm về liên kết lượng tử do Nicolas Gisin của Đại học Geneva tiến hành tại Thụy Sĩ năm 2008 với những điều kiện hiện đại và chính xác hơn những thí nghiệm trước đó, do đã có sự hỗ trợ của internet và tin học hiện đại, đã chứng minh chắc chắn rằng một photon xuất hiện đồng thời ở hai vị trí khác nhau, cách xa nhau 18km, khi photon ở vị trí này bị tác động thì ngay tức khắc photon ở vị trí kia bị tác động theo, cụ thể là spin của photon này xoay theo chiều kim đồng hồ thì spin của photon kia chắc chắn xoay theo chiều ngược lại, không mất chút thời gian nào. Người ta thử tính, nếu giả sử có tín hiệu truyền đi qua khoảng cách 18km giữa hai vị trí, thì tốc độ truyền phải gấp hơn 10 triệu lần tốc độ ánh sáng, một điều hoàn toàn không thể có, vì theo định đề của Einstein, không thể có vật chất hay tín hiệu nào đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Vậy chỉ có thể kết luận rằng khoảng cách không gian chỉ là biểu kiến, là tưởng tượng của tâm chứ không có thật. Vật chất thật ra không có vị trí nhất định. Không phải chỉ có hạt cơ bản như photon, electron, không có vị trí nhất định, mà cả những cố thể vật chất cũng không có vị trí nhất định, Phật giáo gọi là vô sở trụ. Năm 1979, kỳ nhân Hầu Hi Quý đã dùng tâm niệm lấy một gói thuốc lá ở khoảng cách xa 1600 km là một sự chứng tỏ.

43/ Ý NGHĨA KHOA HỌC VỀ VIỆC BIẾN RA THUỐC LÁ CỦA HẦU HI QUÝ

Thứ tư, vật chất không có số lượng. Năm 2012, với thí nghiệm tạo được liên kết lượng tử giữa 100.000 photon của Maria Chekhova của đại học Moscow càng khiến cho nhận thức của nhân loại tiến xa thêm một bậc nữa.

Maria Chekhova tiến sĩ vật lý Đại học Moscow

Ý nghĩa triết học của thí nghiệm này là số lượng không có thật (non quantity). Một photon có thể xuất hiện đồng thời ở 100.000 vị trí khác nhau hoặc nhiều hơn nữa, đến mức vô lượng vô biên, điều đó cho phép suy ra rằng bản ngã của cá thể là không có thật. Một trăm ngàn photon xuất hiện đồng thời tại một trăm ngàn vị trí khác nhau, mỗi photon không hoàn toàn giống các photon khác, giữa chúng vẫn có những điểm khác nhau, chẳng hạn vị trí khác nhau, số đo spin khác nhau. Như vậy một photon đã đồng thời biến thành 100.000 photon khác nhau. Số lượng vật chất chỉ là ảo chứ không phải thật.

Kinh Vô Lượng Thọ mô tả cuộc sống ở cõi Tây phương Cực lạc dựa trên nguyên lý vật chất là ảo, không có số lượng như sau :

Ăn Uống Ở Cõi giới Tây phương Cực lạc

Những nhận thức của các nhà vật lý học hiện đại gây kinh hoàng cho giới khoa học và triết học vì nó làm sụp đổ tất cả mọi niềm tin về một thế giới vật chất khách quan. Do đó, một số người đã đề cập tới sự khủng hoảng của Khoa Học.

37/ SỰ KẾT THÚC CỦA KHOA HỌC

Song số người thực sự hiểu được ý nghĩa khoa học và triết học của những nhận thức mới này còn rất ít, tuyệt đại đa số mọi người, kể cả một số nhà khoa học vẫn còn mê ngủ, không hiểu rằng họ đang nằm mơ giữa ban ngày tức là đang mở mắt chiêm bao.

Thật ra những nhận thức này chỉ là mới mẻ đối với các nhà khoa học, chứ đối với tôn giáo như Đạo Phật chẳng hạn thì chẳng có gì mới, chúng đã được ghi trong kinh điển hàng ngàn năm trước. Chẳng qua là vì có rất ít người hiểu nên chúng bị quên lãng, hoặc có được lặp đi lặp lại cũng chẳng mấy ai hiểu, chẳng mấy ai tin. Chẳng hạn Kinh Kim Cang có bài kệ :

一切有為法,Nhất thiết hữu vi pháp        Tất cả pháp hữu vi

如夢幻泡影,Như mộng huyễn bào ảnh   Như mộng huyễn bọt bèo

如露亦如電,Như lộ diệc như điện           Như sương mai điện chớp

應作如是觀.  Ưng tác như thị quán           Nên xem thấy như thế

Thế giới là mộng huyễn, thực tế là mộng ảo chẳng phải có thật.

Đến khi chúng ta xem lại kinh điển Phật giáo thì vấn đề trở nên rõ ràng. Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng :

一切法無自性  Nhất thiết pháp vô tự tính  Tất cả các pháp đều không có tự tính

一切唯心造      Nhất thiết duy tâm tạo       Tất cả đều là do tâm tạo

Tất cả các pháp không có tự tính, điều đó có nghĩa rằng hạt electron, photon, quark và tất cả các hạt cơ bản khác đều không có đặc trưng đặc điểm gì cả.

Tất cả đều là do tâm tạo có nghĩa rằng tất cả mọi đặc điểm, đặc trưng của vật chất đều là do Tâm tưởng tượng ra, cụ thể là Mạt-na thức của mỗi chúng sinh đều lấy tập khí, tập quán của mình thay thế vào cấu trúc ảo của vật chất từ đó tưởng tượng ra nhiều cảnh giới khác nhau, nhưng tự mình không làm chủ được, hễ hợp ý thì vui, trái ý thì khổ, chẳng có gì gọi là khách quan cả. Khách quan chỉ là sự hiểu nhầm do nhiều người có tưởng tượng gần giống nhau mà thôi.

Cuộc sống con người tức nhân sinh nên như thế nào ?           

Điều đó hoàn toàn tùy thuộc cá nhân mỗi người, không có một công thức chung nào. Trong Thập Mục Ngưu Đồ, các bức tranh chăn trâu được sáng tạo từ thời nhà Tống ở Trung Quốc (960 – 1279). Ngay từ ban đầu nó đã được xem như là những bức họa tiêu biểu, trình bày về tinh hoa Phật giáo Thiền tông – Trung Hoa. Mười bức tranh Thập mục Ngưu đồ của Thiền tông tương ứng với quá trình hành đạo của một người phát nguyện đạt đến sự giác ngộ và bên trong nó ẩn giấu những tư tưởng của Phật giáo Đại thừa. Trong bức tranh thứ mười, mô tả hành giả đã giác ngộ thì : Nhập triền thùy thủ 入廛垂手 (buông tay vào chợ). Chợ là nơi hỗn tạp, lẫn lộn kẻ tốt người xấu, thiện ác gì cũng có. Đó không phải là nơi thanh tịnh. Vậy hành giả vào đó làm gì ? Có thể là đi mua đồ cần dùng, có thể là đi du hí, làm bạn với cả kẻ tốt người xấu.

吉州青原惟信禪師,上堂:「老僧三十年前未參禪時,見山是山,見水是水。及至後來,親見知識,有箇入處。見山不是山,見水不是水。而今得箇休歇處,依前見山祇是山,見水祇是水。大眾,這三般見解,是同是別?有人緇素得出,許汝親見老僧。Sư Thanh Nguyên Duy Tín ở Cát Châu, (Sách Chỉ Nguyệt Lục《指月录》chép Duy Tín thiền sư ở Cát Châu là đệ tử đời thứ 15 của Lục Tổ Huệ Năng) lên giảng đường, nói : “Lão tăng 30 năm trước lúc chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy nước là nước. Về sau, khi đã vào cửa thiền, có chút tri thức, thấy núi không phải là núi, thấy nước không phải là nước. Nay đã tới chỗ nghỉ ngơi, thì giống như trước, thấy núi chỉ là núi, thấy nước chỉ là nước. Này mọi người, ba giai đoạn kiến giải đó là đồng hay khác ? Nếu có ai ngộ ra điều trắng đen gì, xin hãy đến gặp lão tăng.”  (Trích trong Ngũ Đăng Hội Nguyên đời Tống  宋代《五燈會元》)

Thiền sư Duy Tín muốn nói điều gì ? Ngộ và chưa ngộ, cảnh thì cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ có tâm không còn chấp thật, ngã và pháp đều không chấp. Tất cả mọi cảnh giới đều là vọng tưởng như Phật đã từng nói với Ca Diếp : bậc thánh nhân giác ngộ cũng có thế lưu bố tưởng như mọi người khác, nghĩa là thấy trâu là trâu, thấy ngựa là ngựa, cũng giống như Duy Tín, thấy núi là núi, thấy nước là nước, nhưng không sinh ra trước tưởng nên không còn khổ nữa, dù có thiếu thốn vật chất, tiền bạc hay bệnh tật, tai nạn hay cái chết, trong lòng cũng không xao xuyến, uy quyền của vua cũng không thể áp bức được. Như clip thuyết giảng của thầy Duy Lực :

1194/ Thiền sư kiến tánh sinh tử tự do, không sợ uy quyền của vua

Đối diện với tình hình xã hội và thế giới 

Hành giả vẫn có thể sống cuộc sống bình thường. Cuộc sống trong gia đình, nghĩa vụ đối với chồng, vợ, con cái và xã hội cũng không có gì thay đổi. Vẫn cứ tiếp tục làm việc, ai thích nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nghệ thuật hay tin học thì vẫn cứ tiếp tục. Cuộc sống, làm việc và sản xuất, buôn bán vẫn như cũ, chỉ có tâm thái là thoáng, không còn quá cố chấp vào một cái gì, dù đó là cái tôi, lòng tự ái hay ngã sở, những cái thuộc về tôi, không còn cố chấp cái gì là chân lý mặc dù vẫn sống một cách đàng hoàng, trật tự. Hành giả vẫn có thể theo dõi cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Donald Trump và Kim Jong Un, họ lên tiếng đe dọa hủy diệt lẫn nhau bằng vũ khí hạt nhân, hành giả chỉ mỉm cười mà không có chút lo âu sợ hãi nào, bởi vì hiểu rằng bọn họ chỉ là diễn viên của đại hí trường cuộc đời, họ chỉ khoác lác chứ không ai dám khơi mào chiến tranh. Mà nếu chiến tranh có thực sự xảy ra thì đó là cộng nghiệp của loài người, phải chấp nhận thôi, còn nếu nghiệp chưa tới thì nó sẽ không xảy ra.

Hành giả vẫn có thể theo dõi TQ với thái độ hết sức bình tĩnh. Nước này đang muốn kiểm soát Biển Đông, đẩy Mỹ ra xa khỏi khu vực, nên xây dựng các đảo nhân tạo, bố trí các đường băng cho các loại máy bay cỡ lớn có thể lên xuống, đặt các radar và tên lửa để phòng thủ và kiểm soát. Năm 2014, họ giả vờ khoan dầu trong vùng biển tranh chấp với VN bằng giàn khoan khổng lồ 981 để thu hút tất cả chú ý của thế giới, trong khi đó thì họ ráo riết bồi đắp bảy đảo nhân tạo trong một thời gian rất ngắn. Khi thế giới quay lại nhìn thì việc đã rồi. Khi Mỹ đem tàu chiến đến thực thi quyền tự do hàng hải thì họ có lý do để xây dựng các nhà chứa máy bay cỡ lớn, radar và tên lửa. Họ có rất nhiều tiền và một năng lực sản xuất hiện nay đã vượt qua Mỹ, nên đề ra những kế hoạch cực lớn gọi là Vành đai và con đường (nhất đới nhất lộ) cần số tiền đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đô la để tìm cách xây dựng một trật tự thế giới mới mà Mỹ và phương tây không còn giữ thế thượng phong.   Hành giả vẫn có thể theo dõi phương tây, cụ thể Mỹ và Tây Âu, những nước tự hào về nền dân chủ lâu đời, những nước đi trước về khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự, từ thế kỷ 18 cho tới đầu thế kỷ 21, thống trị thế giới, lập ra một trật tự thế giới do họ chủ đạo. Họ có nền văn hóa nhân bản, lãng mạn, tôn thờ tự do cá nhân, quyền của con người. Nhưng phương tây hiện đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, khi nền dân chủ thể hiện bằng quyền bầu cử của người dân, nhưng không chọn ra được những nhà lãnh đạo tài giỏi nhất. Chẳng hạn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 chỉ chọn ra được một vị tổng thống nóng nảy, chủ quan, không có một chính sách đúng đắn, thông minh, tinh tế. Nhà lãnh đạo này có vẻ không đem lại cho nước Mỹ sự đoàn kết nhất trí để giữ vững được vị trí của mình trên thế giới, mà thực tế lại tạo cơ hội cho các nước mới nổi giành lấy ưu thế. Ví dụ Mỹ đã rút ra khỏi hiệp ước TPP ( viết tắt của từ ngữ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương), là một hiệp định, thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia ven Thái Bình Dương. Điều đó khiến cho các nước đó dù muốn dù không cũng ngã về phía TQ. Một ví dụ khác là Mỹ cũng đã rút ra khỏi hiệp ước chống biến đổi khí hậu toàn cầu của Liên Hiệp Quốc (gọi tắt là COP 21- Conference of the Parties, referring to the countries that have signed up to the 1992 United Nations Framework -Hội nghị của Các bên tham gia liên quan đến các nước đã ký Công ước khung Kyoto 1992 về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, lần thứ 21-tại Paris ). Như vậy vô hình trung Mỹ đã nhường vị trí lãnh đạo thế giới cho TQ. Mỹ đã co cụm lại, rút lui khỏi những hiệp ước quốc tế quan trọng. Mỹ cũng không có kế hoạch gì to tát có thể làm đối trọng với kế hoạch Nhất đới nhất lộ vĩ đại của TQ bởi vì Mỹ không còn năng lực mạnh về tài chính mặc dù Mỹ là nước làm chủ đồng đô la và có quyền in tiền. Tình hình thế giới hiện nay cho thấy Mỹ và phương tây đã suy yếu rõ ràng. Họ rất muốn ủng hộ phe phiến loạn nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp của Syria, nhưng rõ ràng không đủ sức. Bây giờ ngay cả một nước nhỏ bé nghèo nàn như Triều Tiên cũng dám lớn tiếng thách thức Mỹ, mà nước Mỹ của Trump có vẻ bất lực, không thể làm gì được ngoài những lời đe dọa có tính chất hiếu chiến, ví dụ như phát biểu đe dọa xóa sổ hoàn toàn quốc gia Triều Tiên của Trump tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 19-09-2017. Kim Jong Un đã phản pháo bằng cách đe dọa cho nổ bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương. Sự bất lực của Mỹ và phương tây thể hiện ở chỗ họ cứ muốn tăng cường cấm vận trong khi biết rõ rằng cấm vận không hề có chút hiệu quả nào, còn biện pháp quân sự thì không dám thực hiện, bởi vì TQ đã lên tiếng rằng nếu Mỹ tấn công Triều Tiên trước, TQ sẽ can thiệp, như vậy cuộc chiến sẽ trở nên vô vọng, chắc chắn sẽ tệ hại hơn cuộc chiến hồi 1950-1953 lúc TQ còn hết sức lạc hậu, nhưng đã can thiệp, và Mỹ đã không thể giành chiến thắng, trong khi TQ hiện nay đã hùng mạnh hơn rất nhiều. Ký ức về cuộc bại trận năm 1975 trong chiến tranh VN vẫn còn đó. Không lật đổ nổi chính quyền Assad tại Syria sau 7 năm chiến tranh khốc liệt chứng tỏ Mỹ đã suy yếu như thế nào. Triều Tiên không cần sử dụng tới vũ khí hạt nhân, Mỹ cũng không thể thay đổi được chế độ Bình Nhưỡng, đó là điều quá rõ ràng khiến Mỹ không thể sử dụng biện pháp quân sự.

Trong cuộc sống cá nhân của hành giả tu thiền, mọi việc đều có thể diễn ra như bình thường, chỉ có tâm thái là khác thôi. Ai đi làm việc cho nhà nước, cho công ty, xí nghiệp, nhà máy, công trường, thì vẫn đi làm như cũ. Nhưng vì không còn quá chấp ngã, chấp pháp nên tâm tư lúc nào cũng nhẹ nhàng, sống không lo sợ, không thù hằn. Hành giả chỉ cần tránh những ác nghiệp như sát sinh, hại vật, trộm cướp, dối gạt hại người, rượu chè be bét, tà dâm v.v…Đó là 5 giới cơ bản của Phật giáo. Hành giả cũng có quyền lựa chọn ăn chay hay không ăn chay. Ăn chay để tránh hại mạng của sinh vật. Ăn mặn, thí dụ ăn tôm tép, thịt cá, cua ghẹ… là vay nợ mạng sống của chúng sinh khác, nhưng nếu không sợ, sẵn sàng trả nợ, thì cứ ăn. Các giới khác cũng vậy, mọi hành vi đều bị chi phối bởi luật nhân quả, nếu không sợ nợ vay thì cứ vay. Nhưng cần phải hiểu rõ, lúc nghiệp tới thì phải chấp nhận, không thể mở miệng kêu trời, kêu khổ. Những trường hợp thương tâm xảy ra hàng ngày trong xã hội, nên hiểu rằng đó là lúc nghiệp tới, không phải ngẫu nhiên trời giáng họa. Hành giả cũng không cần phải lấy mũ ni che tai hay phải nhắm mắt để khỏi nghe thấy những điều trái tai gai mắt trong đời sống xã hội. Chỉ cần hiểu rằng tất cả mọi cảnh giới đều vô thường, dù là thuận duyên phước báo hay nghịch duyên ác báo. Các cảnh đó đều là ảo hóa, tâm không cần phải quá hoan hỉ hay bi ai. Gặp nghịch cảnh không cần phải quá buồn rầu đau khổ. Gặp thuận cảnh cũng không nên quá vui mừng kiêu hãnh. Bởi vì các cảnh giới đều là vô thường và chỉ là ảo hóa. Hành giả cư sĩ hàng ngày vẫn có thể xem tivi, xem video trên mạng, thưởng thức ca nhạc, xem phim thời sự, phim tài liệu, phim truyện v.v…tức là vẫn nắm được mọi thông tin, mọi tình hình trong nước và thế giới, nhưng với tâm thái thoáng, nghĩa là không bị tác động tuyên truyền hay ảnh hưởng của những thông tin đó. Tại sao không bị ảnh hưởng ? Bởi vì tâm thái cởi mở, thoáng nên không bị vướng mắc, không phát sinh ý nghĩ ưa ghét, tôn sùng hay thù hận. Hành giả không phát sinh ý nghĩ thù ghét Kim Jong Un vì cho rằng ông ta đe dọa an ninh của các nước chung quanh và cho cả thế giới. Ông ta quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa là nhằm mục đích tự vệ chống Mỹ bởi vì thấy tấm gương Mỹ đã lật đổ Saddam Hussein của Iraq, đã lật đổ Gaddafi của Lybia, và muốn lật đổ Assad của Syria nhưng bất thành. Nhưng ông ta cũng không dại gì dùng vũ khí hạt nhân để tấn công các nước khác, bởi vì sẽ bị phản công hạt nhân từ nước Mỹ khiến Triều Tiên bị xóa sổ. Hành giả cũng không thù hận bọn IS dù cho chúng tàn bạo vô lương tâm, đi đánh bom hoặc dùng xe tải cán chết người dân của các thành phố nhiều nơi trên thế giới, nhất là Châu Âu. Bởi vì bọn chúng là nhân họa, nhân họa thì cũng chẳng khác gì thiên tai, đó là do cộng nghiệp của nhân loại. Những chuyện xảy ra trên thế giới là một chuổi nhân quả do mê muội lầm lạc chứ chẳng phải là ngẫu nhiên. Và tất cả mọi điều diễn ra trên thế giới giống như một vở kịch lớn. Thế giới là một đại hí trường, mọi người đều là diễn viên của vở đại hí kịch, có người đóng vai chính diện, tích cực chuyên làm việc thiện, cũng có người đóng vai phản diện, tiêu cực, chuyên làm việc xấu ác.Hành giả vẫn sống cuộc sống gia đình bình thường, làm tròn nghĩa vụ của vợ, chồng, cha mẹ, con cái. Hang ngày vẫn làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Nghĩa là vẫn có thể tiến hành mọi việc một  cách bình thường nhưng với tâm thái thoải mái nhẹ nhàng, không phải nặng trĩu lo âu về bất cứ vấn đề gì vì giác ngộ tánh không của vũ trụ vạn vật, thấu triệt tam pháp ấn của Phật giáo : vô thường là bản chất ảo hóa của thế giới. Vô thường tất nhiên sẽ dẫn đến khổ. Nhưng khổ cũng không có thật, và phương thuốc để trị khổ là giác ngộ tính vô ngã, không có thật của vạn hữu. Tóm lại khổ là một chứng bệnh giả, và Phật pháp là phương thuốc giả để trị chứng bệnh giả ấy. Tóm lại không có cái gì là thật, là chân lý cả. Xin hãy nghe thầy Duy Lực thuyết.

0565 Phật pháp là thuốc giả để trị bệnh giả. Ngài Nguyệt Khê nói Tư tưởng tức là Tang vật

Mặc dù hoạt động của bộ não là vọng tưởng tạo ra sự ảo hóa chẳng có gì chân thật, nhưng trong cảnh thế gian tương đối, bộ não người là một công dụng rất lớn của tâm, nó có thể tạo ra thiên đường, địa ngục, khoa học, nghệ thuật, văn hóa, cảnh đẹp, người đẹp. Vậy hành giả nên có thái độ thế nào ?

Khoa học của bộ não tuy bị hạn chế không thể giải quyết được vấn đề sinh tử luân hồi, vấn đề giác ngộ, nhưng nó có năng lực lớn để giúp cuộc sống của con người trên thế gian thoải mái hơn. Chẳng hạn công việc giặt quần áo cho cả gia đình là nặng nhọc, nay khoa học chế tạo ra máy giặt giúp cho việc này được giảm nhẹ rất nhiều. Thân nhân trong một gia đình hiện nay có thể ở tứ tán khắp nơi trên thế giới, nếu không có thân nhân bạn bè ở nước ngoài thì cũng có thân hữu ở nơi xa trong nước. Trước đây vài chục năm, sự liên lạc rất khó khăn khi phải dùng thư giấy gởi qua bưu điện. Nay đã có điện thoại và smartphone, rõ ràng đem lại sự thuận tiện rất lớn cho mọi người. Chúng ta có thể gởi tin nhắn, thư, hình ảnh, video, siêu văn bản (hypertext) rất tiện lợi và ít tốn tiền. Smartphone ứng dụng được mệnh đề “Ưng vô sở trụ” trong Kinh Kim Cang, bởi vì dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể liên lạc với thân nhân, bạn bè trên khắp thế giới miễn là kết nối được internet qua các ứng dụng Email, Facebook, Messenger và OTT (Over The Top) như Zalo, Viber, Whatsapp, …Ví dụ nếu có thân nhân đi du lịch ở Sicily, chúng ta ở nhà vẫn có thể thấy toàn cảnh của thành phố Palermo trên đảo Sicilia của Italy qua tin nhắn ảnh.

Nhờ có khoa học chúng ta được hưởng những tiện nghi vật chất như điện, nước, gaz dẫn đến tận nhà, thông tin liên lạc với bất cứ nơi đâu có internet trên thế giới. Khi cần đi đâu thì có xe máy, xe hơi, xe lửa, máy bay, tàu thủy v.v…thật là tiện lợi. Dù muốn dù không thì chúng ta cũng đã thừa hưởng những tiện nghi do khoa học đem lại. Chúng ta không cần phải phủ nhận hay chối bỏ những tiện nghi đó. Chỉ cần hiểu khả năng của khoa học là có hạn, nó không thể giúp con người giác ngộ, nhận ra bản lai diện mục và thoát khỏi luân hồi sinh tử. Muốn làm được điều đó thì phải tu tập công phu, kết nối được với bản tâm của mình.

Bộ não tuy mê muội, lầm lẫn nhưng nó có khả năng sáng tạo rất lớn bởi vì nó là một ứng dụng tuyệt vời của bản tâm. Những sáng tạo của nó về mặt văn hóa nghệ thuật cũng đem lại một sự giải trí thư giãn phong phú cho đời sống con người sau một ngày lao động vất vả kiếm sống. Sáng tạo về mặt triết học tư tưởng, điển hình là Phật giáo, cung cấp một nhãn quan phi thường về thế giới quan, hướng dẫn con người giác ngộ, thoát khổ. Sáng tạo về mặt âm nhạc đem lại những phút giây giải trí sâu lắng, nhàn tĩnh. Chẳng hạn những bài hát sau đây mang hương vị giải thoát :

117/ Bài Ca Tánh Không – Huệ Phổ Pháp Sư – Việt dịch

Hoặc bài hát phổ nhạc bài kinh tụng hàng ngày của giới tu sĩ Phật giáo.

146/ Bát Nhã Tâm Kinh- VD- Tôn Lộ

Trong kinh điển Phật giáo cũng có đề cập tới mỹ nhân, ví dụ Ma Đăng Già và Liên Hoa Sắc. Mỹ nhân hay mỹ cảnh cũng đều là sáng tạo của Tâm. Chẳng hạn :

Truyện Ma Đăng Già Nữ

Ma Đăng Già Nữ摩登遮女(Matàngi) là một dâm nữ quyến rũ ngài A Nan Đà. A Nan sau khi thoát nạn, kể lại cho Phật nghe : “Hôm qua, lúc con đi khất thực, thấy bên bờ sông có một thiếu nữ đang gánh nước, con mới theo cô ta xin nước. Uống nước xong, sau đó, con lại về đến chỗ Phật. Đến sáng nay thì có một người nữ muốn thỉnh con về nhà để dùng cơm. Nhưng đến khi sắp ra về, bà mẹ và cô con gái bắt con ở lại bà mẹ muốn đem con gái của mình để gả cho con. Con nói: “Tôi giữ giới của Phật không thể lấy vợ”. Ma Đăng Già nữ dùng 《Sa-tì-cà-la Tiên Phạm Thiên chú》mê hoặc A Nan, đưa vào buồng riêng, dựa kề vuốt ve, làm cho ông suýt phá giới, sắp vầy cuộc ái ân thì Phật đã kịp thời sai Văn Thù cầm Phật Đảnh thần chú đến giải cứu.

Sáng hôm sau, Ma Đăng Già đi đến tịnh xá đòi Phật phải trả A Nan lại cho nàng. Nhưng may quá, dọc đường nàng thấy A Nan đang đi khất thực. Ma Đăng Già bèn lẻo đẻo theo sau. Thế là nàng nhìn xuống chân, rồi nhìn lên mặt A Nan. Tôn giả A Nan mắc cỡ lảng tránh đi, nhưng nàng Ma Đăng lại đi theo mãi không thôi. Cuối cùng, A Nan trở về được chỗ Phật ngự. Ma Đăng lại đón giữ ngay cửa, vì chờ lâu quá không thấy A Nan ra nên nàng khóc và cuối cùng đành bỏ về. Phật biết Ma Đăng Già có duyên được độ nên cho gọi nàng đến. Phật bảo nàng hãy cắt hết tóc thì sẽ cho phép A Nan lấy nàng. Bà mẹ không muốn cắt tóc con gái nhưng nàng quyết tâm xuống tóc, bà mẹ đành gạt nước mắt làm theo thỉnh cầu. Xuống tóc xong nàng trở lại chỗ Phật.

Phật nói: “Ngươi nói yêu A Nan, vậy ngươi yêu ở chỗ nào?”.

Nàng nói: “Con yêu đôi mắt A Nan, yêu lỗ mũi A Nan, yêu miệng A Nan, yêu tai A Nan, yêu giọng nói A Nan và yêu từng bước đi của A Nan”.

Phật nói: “Trong mắt A Nan chỉ có nước mắt, mũi A Nan chỉ có nước mũi, trong miệng A Nan chỉ có nước miếng, trong tai A Nan chỉ có cáu bẩn, còn trong thân thì chỉ có máu me, phân và nước tiểu, toàn là những thứ bất tịnh, hôi thối. Cho dù có được làm chồng vợ của nhau đi nữa thì chỉ có phơi bày sự xấu xa, bất tịnh. Trong sự phơi bày xấu xa ấy, con cái được sinh ra. Khi đã có con rồi thì có sự chết, đã có chết thì liền có sự khóc lóc. Thế thì thân nầy có ích gì đâu?!”.

Ma Đăng Già nghe Phật nói xong, liền tự ngẫm nghĩ về sự ô uế của thân thể, nàng tự mình giữ tâm chân chánh. Sau đó chứng được quả A La Hán. Phật biết nàng đã chứng quả A La Hán, liền bảo: “Thôi! Ngươi hãy đến chỗ A Nan đi!”.

Cô cảm thấy e thẹn, gục đầu xuống, quỳ trước Phật và bạch rằng: “Con trước đây thật ngu si nên đeo đuổi theo A Nan. Hôm nay, tâm con đã được khai ngộ, giống như trong chốn tối tăm có đèn sáng, như người đi thuyền gặp lúc thuyền đắm  được nương tựa vào bờ, như người mù được sự dìu dắt, như người già được gậy. Hôm nay, Đức Phật nói đạo lý vô thượng, khiến cho tâm con được tỏ ngộ”. Về sau nàng gia nhập hàng ngũ tăng già làm tỳ kheo ni, trong đoàn thể ni giới do bà Mahā Pajāpatī Gotamī (Ma-ha ba-xà ba-đề Kiều-đàm-di) làm Ni trưởng.

Các tỳ kheo hỏi Phật: “Mẹ của người nữ đó theo con đường xấu ác, vì duyên cớ gì mà cô ta được quả A La Hán?”.

Phật hỏi lại: “Này các tỳ kheo, các ông muốn hiểu biết thêm về người nữ đó không?”. Các thầy tỳ kheo bạch: “Chúng con xin vâng”.

Phật nói: “Nàng Ma Đăng Già này 500 đời trước đã từng làm vợ A Nan. Vì trong 500 đời ấy, họ từng kính mến, tôn trọng, say đắm và yêu thương nhau. Thế nên hôm nay, hai người vừa gặp nhau thì giống như đã quen biết mến mộ nhau từ lâu rồi”. Vì họ đã từng tu tập nhiều đời trong giáo pháp của ta nên hôm nay được chứng quả.

Truyện Liên Hoa Sắc

Liên Hoa Sắc 蓮華色 (Utpalavarṇā) là một tuyệt thế giai nhân mà cuộc đời chìm đắm trong nỗi truân chuyên vô cùng éo le. Nàng là con gái yêu của một vị trưởng giả thành Taxila, sống cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Dĩ nhiên nàng được ăn học tử tế như bao cô gái khuê các khác, rồi đến năm mười sáu tuổi thì được cha gả cho một anh chàng đẹp trai cân xứng, môn đăng hộ đối, chẳng bao lâu nàng có bầu. Cuộc đời như nở hoa ấy bỗng đất bằng dậy sóng. Do Ấn Độ có tập tục, phụ nữ phải về nhà mẹ ruột sinh con, chồng của Liên Hoa Sắc liền đưa nàng về nhà mẹ ruột chờ sinh. Trong thời gian nàng sinh con, người chồng không tránh khỏi cảm giác trống vắng, thiếu thốn nên tư thông với mẹ của nàng. Liên Hoa Sắc phát hiện, đau đớn vô cùng, nhưng vì đứa con, nên đành nhẫn nhục sống qua ngày, đến khi đứa con được 8 tuổi, nàng mới lặng lẽ bỏ đi. Nàng Liên Hoa Sắc được thừa hưởng nhiều gen di truyền của mẹ nàng, vừa đẹp lại vừa dâm nên đã tạo thêm ra rất nhiều nghiệp chướng. Nàng lang thang đến thành Ba La Nại kiếm sống qua ngày. Thời gian sau nàng gặp được một ông trưởng giả giàu sang, yêu thương và cưới nàng làm vợ chánh thất. Họ sống rất hạnh phúc trong khoảng mười năm, rồi nghiệp quả lại giáng xuống đầu nàng một lần nữa khi chồng nàng, sau thời gian dài đi buôn bán phương xa, đã mang về một người tỳ thiếp trẻ mà ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua. Nàng cũng rất rộng lượng sẵn sàng đón nhận người vợ lẽ của chồng, nhưng oan nghiệt thay ngay lần đầu gặp mặt nàng đã nhận ra cô gái trẻ chính là đứa con gái bị bỏ rơi của nàng.  Nàng Liên Hoa Sắc trong cơn tuyệt vọng, rời bỏ vị trưởng giả bắt đầu sống cuộc sống phóng túng, buông thả, chỉ cần chàng trai nào bỏ ra 500 đồng vàng, đều có thể qua đêm với  nàng. Không lâu sau, nàng Liên Hoa Sắc được ngài Mục Kiền Liên hóa độ, trở nên tỉnh ngộ. Lúc ấy, nàng nghe nói Đức Phật đang tuyên thuyết pháp giải thoát trên núi Linh Thứu, tâm khởi lên lòng cầu pháp. Nàng liền tới núi Linh Thứu tìm Phật. Đi đến giữa đường, cảm thấy khát nước, nàng xuống một con suối, uống nước rửa tay. Bấy giờ, nàng soi thấy hình bóng diễm lệ của mình trong nước, liền sinh khởi tâm ái niệm: “Ta vì sao lại phải xả bỏ khuôn mặt đẹp đẽ này mà xuất gia làm Sa môn?” Nàng do dự muốn quay về. Phật dùng thiên nhãn quán biết Liên Hoa Sắc cần phải được hóa độ, bèn hóa thành một vị phu nhân đẹp tuyệt trần, đẹp hơn cả Liên Hoa Sắc, bước đến bên cạnh nàng. Liên Hoa Sắc chợt thấy người phụ nữ đó, tưởng là người trời, hai người làm bạn chuyện trò vui vẻ. Đi một đoạn đường, cả hai đều hơi mệt, bèn ngồi nghỉ ngơi bên suối, người phụ nữ ngủ thiếp gối đầu lên đùi của Liên Hoa Sắc. Bỗng nhiên, người phụ nữ dường như ngừng thở, chẳng bao lâu thi thể sình lên hôi thối, giòi bọ bò lổm ngổm, răng rời ra từng cái, tóc tơi tả bay rụng, da thịt trên thân thể tan rã, hình dạng hết sức ghê tởm đáng sợ. Khi đó Liên Hoa Sắc vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm: “Làm sao một người đang khỏe mạnh, bỗng nhiên lại lăn ra chết vậy? Mà sao một người đẹp tuyệt trần, sau khi chết rồi lại trở nên ghê tởm đến vậy, rồi mình tương lai cũng thế mà thôi” Dứt niệm, nàng vội vã quay lại, hướng lên núi Linh Thứu, quyết ý cầu pháp với Đức Phật. Sau đó nàng tu hành chứng được thánh quả A La Hán.

Kết luận

Các câu chuyện này biểu trưng cho thái độ của Phật giáo đối với mỹ nhân. Đó là vô thường luôn đe dọa, thân thể là bất tịnh. Bà mẹ của Tất Đạt Đa cũng là mỹ nhân, vợ vua Tịnh Phạn, Bà là hoàng hậu Ma Da摩耶 (Mayadevi) lúc gần ngày sinh, đi về quê mẹ để chuẩn bị sinh con theo truyền thống, dọc đường đến vườn Lâm Tỳ Ni (藍毗尼Lumbini) thì hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa. Bảy ngày sau khi hạ sinh thì bà qua đời. Nếu không chết bất đắc kỳ tử như Bà Ma Da, thì cũng gặp chuyện éo le oan trái như nàng Liên Hoa Sắc. Hoặc nhận thức cơ thể ô uế bất tịnh chẳng có gì là đẹp như hai câu chuyện liên quan đến hai mỹ nhân nói trên. Điều đó gần giống như thuyết hồng nhan bạc mệnh của bên Á Đông mà Nguyễn Du từng mô tả trong Truyện Kiều :

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Trời ganh với vẻ đẹp của hồng nhan, hay nói cho chính xác hơn, trời đã cho phụ nữ vẻ đẹp yêu kiều thì cũng đồng thời cho họ một số mệnh bất hạnh như nàng Liên Hoa Sắc để cho cân bằng.

Song đó chỉ là một cách diễn đạt để khuyến khích người ta tu hành giải thoát. Chứ chính trong Phật giáo cũng nói rất rõ rằng phàm là lời nói đều không có nghĩa thật. Thiện ác, tốt xấu, bền vững hay mau biến đổi đều chỉ là vọng tưởng của con người, không có gì là thật cả. Kinh Kim Cang nói : Nhược nhân ngôn Như Lai hữu sở thuyết pháp tức vi báng Phật, bất năng giải ngã sở thuyết cố 若人言如來有所說法,即為謗佛,不能解我所說故 (Nếu có ai nói Như Lai có pháp để thuyết là phỉ báng Phật, không hiểu vì sao ta thuyết).  

Trong cuộc sống nhân sinh thực tế thì người ta luôn có khuynh hướng về chân thiện mỹ. Mỹ nhân là một người đẹp mà bất cứ xã hội nào cũng trọng vọng. Mỹ nhân theo quan niệm xưa cũng không nhất thiết là phụ nữ, mà có thể là nam nhân có tư cách đẹp, cao thượng hoặc là bậc tôn quý. Ví dụ bài Sở từ trích trong Cửu Ca của Khuất Nguyên mà Tô Thức đã trích lại trong bài Tiền Xích Bích Phú của mình :

桂棹兮蘭槳          Quế trạo hề lan tương                Chèo quế hề dầm lan

擊空明兮泝流光 Kích không minh hề tố lưu quang Bơi trong vắng lặng hề ngược ánh trăng

渺渺兮予懷          Miểu miểu hề dư hoài                  Man mác hề lòng ta nhung nhớ

望美人兮天一方  Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương  Ngóng mỹ nhân hề một phương trời

Khuất Nguyên làm bài từ này khi ông bị Sở Tương Vương đày xuống Giang Nam, vùng sông Tương, sông Mịch La. Mỹ nhân mà ông hướng về, trông đợi, là Sở Hoài Vương đã đi xa rồi, đã khuất núi rồi.

Chân trong cõi thế gian tương đối là những quy luật quy tắc chi phối sự vận động của vật chất và ý thức. Ví dụ các nguyên lý cơ bản nhất của vũ trụ vạn vật như : nguyên lý nhân quả, nguyên lý nhân duyên hay duyên khởi, nguyên lý bất định, nguyên lý bất toàn, nguyên lý thay thế. Rồi đến các định luật vật lý, các quy tắc về thiện ác, đạo đức, về ứng xử trong xã hội v.v…

Thiện là việc tốt lành, chân chính, tử tế, đem lại sự an vui cho mọi người. Ví dụ như từ bi, bố thí, từ thiện, công bằng, vô tư, không vụ lợi. Thiện cũng là những việc ích nước, lợi dân, quan lại thanh liêm, mình vì mọi người, phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no cho dân chúng.

Mỹ là cái đẹp, vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên, vẻ đẹp của hình thể con người, vẻ đẹp của văn minh như đô thị, đường sá, cầu kiều, phi trường, bến cảng, sản phẩm vật chất do con người sản xuất ra, hay sản phẩm văn hóa tinh thần phi vật thể do con người làm ra.

Tất cả những việc chân thiện mỹ nói trên, hành giả tu hành theo Phật pháp đều có thể ai theo nghiệp nấy, không có cái gì phải bỏ cả, nhưng cũng không cố chấp, chỉ tùy duyên thôi. Tóm lại, Phật pháp bất ly thế gian pháp, hành giả chỉ cần giác ngộ thay đổi tâm thái để tự mình làm chủ cuộc đời mình, làm chủ hoàn cảnh, làm chủ thế giới, làm chủ vũ trụ vạn vật, không phải bằng cách dựa vào cái ngã của mình, chiếm đoạt xâm phạm những cái không phải của mình. Vậy cái gì là của mình ? Đó là bản tâm, bản lai diện mục sẵn có trước khi cha mẹ chưa sinh ra, chỉ cần nhận ra và thể nhập. Khi ta dùng lời nói diễn tả thì đã không đúng vì đã chia ra có năng sở (chủ thể và đối tượng). Với các bậc kiến tánh giác ngộ thì  bản tâm là chánh biến tri, tự biết chứ không còn năng sở.

Truyền Bình

Đăng tải tại Bài viết | 16 phản hồi

Thư Mục Âm Hình- Thuyết giảng tiêu biểu

0002 Lục Tổ Huệ Năng là người nước nào ?

0010 Đại Trí Độ Luận của Long Thọ Bồ Tát

0012 Bốn bài kệ của Vĩnh Gia Huyền Giác- Không thể kiến lập cái biết

0013 Thấy không phải do con mắt, tánh thấy bất sinh bất diệt

0026 Bộ lạc Kogi ở Nam Mỹ

0029 Công án Hương Nghiêm- người treo mình ngậm cành cây

0033 Giới thiệu Hòa thượng Duy Lực

0038 Thuyết pháp tại Long Khánh- Câu chuyện Huỳnh Đình Kiên

0039 Nói về sự Mê Ngộ của sư Cao Phong

0050 Hướng dẫn tham Tổ Sư Thiền

0062 Mục Kiền Liên- Lực hấp dẫn- Cứu độ- Tịnh độ- 5 thứ nghi…

0065 Huỳnh Đình Kiên- Đầu thai- Khứ hậu lai tiên- Chiêm bao- Tăng và Ni

0094 Như thị- Phỉ bang Phật Pháp- Chúng sinh là Phật đã thành- Mâu thuẫn Hawking- Hội Long Hoa

0105 Hư Vân hòa thượng và ông tăng đắp đường lộ

0106 Hữu tình- Ẩn tâm- Hồi hướng- Biểu đồ Nguyệt Khê- Newton Einstein Thích Ca- Chủ khách

0107 In kinh- Biên kiến- Vô ngã- Pavlov- Các vị Phật Bồ Tát- Liễu Nhiên- Ni Thực Tế

0116 Hành bổn phận- DNA- Cộng nghiệp, biệt nghiệp- Tướng, tưởng, hành ấm- Tam tịnh nhục

0119 Hám Sơn 20 cuốn- Tứ tướng- Lực học Thích Ca- Định Huệ- Lời dạy của Lục Tổ

0120 Tham thoại đầu có thấy gì là sai- Hawking- Hoạt bát vạn năng- 4 bài kệ của Vĩnh Gia- Mạt pháp

0125 Cầu xuất gia với Văn Thù- Nhân duyên xuất gia- Cách tham thiền-Ms Phương Canada

0127 Định Huệ không hai- Không, Giả, Trung- Pháp Nhãn Văn Ích

0137 Bơm mực- Tham thiền lười học- Huỳnh Bá, Lâm Tế- Thí nghiệm Pavlov

0145 Biểu đồ 4 thừa của Phật giáo theo Ngài Nguyệt Khê

0146 Tông chỉ Tổ Sư Thiền- Thiên Thai Tông- Hoa Nghiêm Tông

0202 Bộ lạc Kogi sinh hoạt giống Tăng Đoàn

0292 Con thấy Krisnamurti luận rất hay nhưng không biết có đúng chánh pháp không ?

0301 Phật tánh khác với tâm chúng sanh thế nào ?

0309 Phật nói 3 điều không thể biết

0316 Phật tánh vốn đầy đủ, sao Lục Tổ vẫn phải nhờ người viết chữ giúp

0356 Những hiện tượng đặc dị công năng xảy ra ở Trung Quốc gần đây

0376 Kết quả tu Tịnh Độ và Tham Thiền ra sao ?

0396 Lời của ngài Lai Quả và Nguyệt Khê có mâu thuẫn không ?

0454 Vô thủy vô minh và Nhất niệm vô minh- 2 loại chiêm bao

0475 Tại sao Chứng Đạo Ca nói ngoại đạo thông minh chẳng trí huệ ?

0480 Hòa thượng Tuyên Hóa kiến tánh triệt để chưa ? có được ngài Hư Vân chứng nhận không ?

0526 Ngài Lai Quả nói lúc đến thoại đầu, đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi…

0530 Vì sao Tổ Đạt Ma chỉ quảy trên vai có một chiếc giày ?

0536 Ngài Suzuki nói Bồ Tát muốn thành Phật phải nhờ Phật gia trì ?

0543 Sư phụ kể chuyện quy củ Thiền đường Cao Mân ở Trung Quốc

0545 Hư Vân hòa thượng thuộc tông phái nào ?

0549 Phật đưa cành hoa, Ca Diếp mỉm cười, niêm hoa vi tiếu

0561 Đang thọ 5 giới, muốn thọ Bồ Tát giới- chuyện vua Ba Tư Nặc- Tội phá giới và tội nhân quả

0565 Phật pháp là thuốc giả để trị bệnh giả. Ngài Nguyệt Khê nói Tư tưởng tức là Tang vật

0584 Chuyện Kim Bích Phong- Huệ Nam luật sư- Thần Già lam

0599 Thế nào là Tam Huyền Tam Yếu của Tổ Lâm Tế ?

0637 Có phải tu thiền chỉ thờ Phật Thích Ca và Tổ Ca Diếp chứ không thờ Phật khác ?

0638 Tại sao ngài Nguyệt Khê dạy khán còn ngài Lai Quả dạy đề khởi thoại đầu ?

0654 Con thấy Phật Thích Ca từ bi, Phật Di Lặc hoan hỉ còn Tổ Đạt Ma trợn mắt giận dữ, xin Sư phụ giải thích ?

0664 Trúc Lâm Đại Sĩ nói hừng hực nóng toát mồ hôi, chiếc khố mẹ sanh chưa từng ướt nghĩa là sao, xin Sư phụ giải thích ?

0703 Vì sao bài kệ của Huệ Năng được truyền Y Bát ?

0705 Kinh nói Tất cả lời nói đều là hư vọng không có nghĩa thật, còn không nói ra có phải là hư vọng không ?

0707 Giải thích về tham Tổ Sư Thiền khi có Phật tử thắc mắc Chết đi về đâu

0712 Truyền tâm ấn là gì, tại sao ngài Vĩnh Gia đã ngộ còn phải tìm Lục Tổ xin ấn chứng ?

0713 Tại sao ngài Hám Sơn và ngài Nguyệt Khê nhận xét trái nhau về Đại Thừa Khởi Tín Luận ?

0717 Cái Không dung nạp tất cả là do Hòa thượng nói hay ngài Long Thọ nói ?

0723 Kể chuyện cô Chơn Nguyệt và Hòa thượng Quang Tâm với Kinh Kim Cang

0725 Xin Hòa thượng kể về hai bài kệ của Thần Tú và Lục Tổ

0748 Mục Kiền Liên trai tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ như Kinh nói, vậy có đúng không ?

0767 Ni cô Thực Tế và thiền sư Thiên Long độ người

0795 Câu chuyện về pháp sư Huệ Trì nhập định 700 năm ở Tứ Xuyên

0796 Tại sao ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả A La Hán mà vẫn còn bị nhân quả chi phối ?

0800 Tại sao Phật Như Lai hai mắt mà Đạo Cao Đài chỉ vẽ có một mắt ?

0903 Thiền của thiền sư Nhất Hạnh có đưa con người đến cứu cánh giải thoát không ?

0909 Chấp lý bỏ sự là kẻ vác bảng, chấp dụng bỏ thể là kẻ lỗ mãng

0921 Ngài Đạt Ma kiến tánh trước hay sau khi nhìn vách 9 năm ?

0937 Hố Thẳm của Phạm Công Thiện có phải là Tánh Không không ?

0940 Nhập định không cảm nhận được thời gian của ngài Hư Vân ở núi Chung Nam

0980 Tâm vật hợp nhất và phi tâm phi vật

0984 Thắc mắc về lời khai thị của ngài Bác Sơn và ngài Lai Quả

0989 Tứ Liệu Giản của ngài Lâm Tế ý nghĩa thế nào ?

0992 Tại sao ngài Ca Diếp không nhập định ở Ấn Độ mà nhập định ở Vân Nam Trung Quốc ?

1017 Thắc mắc việc vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch mà nghe Phật thuyết pháp tội tiêu được

1032 Trong bài kệ của Tuệ Trung thượng sĩ, con không biết ai là khách còn về quê là ở đâu

1051 Có nên thờ ông Quan Công và bà Mẹ Sanh không ?

1052 Thiền sư Việt Nam có vị nào tu Tổ Sư Thiền được kiến tánh không ?

1056 Vô vi của Phật giáo và Vô vi của Lão Tử có khác nhau không ?

1057 Thiền của Hòa thượng Thanh Từ có phải là Như Lai Thiền không ?

1070 Một vị tăng hỏi ngài Tuệ Trung (Việt Nam) về thanh tịnh pháp thân

1077 Trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận ngài Nguyệt Khê nói Thanh văn Duyên giác phá được ngã chấp nhưng vẫn còn pháp chấp, đúng không ?

1078 Do nhân duyên gì mà Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như đầu tiên ?

1095 Vô Môn Quan có phải cũng là pháp môn Tổ Sư Thiền không ?

1103 Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, xin Sư phụ khai thị

1104 Nguyên do gì Phật chỉ nhận lễ vật của ông Thuần Đà ?

1111 Ngài Bác Sơn nói hành giả dù 8 cảnh thay nhau đến cũng không biết, 8 cảnh đó là gì ?

1124 Pháp môn tu Quán Thế Âm của sư cô Thanh Hải có đúng chánh pháp không ?

1128 Người tại gia cũng có thể kiến tánh- Kể chuyện gia đình Bàng Uẩn

1141 Thắc mắc về việc Hòa thượng Hư Vân gặp ông lão đắp đường

1191 Trình kiến giải về Huỳnh Bá, Lâm Tế, Đại Ngu

1194 Thiền sư kiến tánh sinh tử tự do, không sợ uy quyền của vua

1210 Quan Âm Diệu Trí Lực năng cứu thế gian khổ- kể chuyện Trương Bảo Thắng

1225 Trình kiến giải về việc ngài Toàn Khoát không công nhận Đức Sơn và Động Sơn

1228 Không thấy Lục Tổ tu gì hết sao được kiến tánh ?

1242 Giải thích bài kệ của sư Động Sơn Lương Giới

1245 Tổ Đạt Ma nói kiến tánh triệt để đại tội cũng tiêu, vậy nhân quả ở đâu ?

1313 Trình công phu- Thắc mắc về lời khai thị của ngài Lai Quả

1318 Ba trụ thiền và truyền nhân của ngài Đạo Nguyên (Nhật Bản)

1334 Ngài Lai Quả đánh người phạm quy củ, có phải thiếu lòng từ bi không ?

1356 Có phái đoàn quen cô Chơn Nguyệt đến thăm thiền đường

1371 Tịnh Độ và Thiền tông có hòa hợp không qua bài kệ của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ?

1382 Thắc mắc việc ngộ đạo của Lục Tổ qua kinh Pháp Bảo Đàn

1384 Trình 4 cái biết đối với Lục Tổ lúc ở núi Hoàng Mai

1395 Xin pháp danh- Hỏi về công án Đức Sơn, Tuyết Phong, Nham Đầu

1401 Việc trần sa kiếp cũng như việc hiện nay- Ý nghĩa của thời gian

1403 Giới thiệu Hòa thượng Hoằng Tu và thiền đường chuyên tu ở Trung Quốc

1414 Hòa thượng Hư Vân nói tham thiền đến một lúc nào đó cần có con mắt kim cang

1415 Thắc mắc việc dầu của Phật bị chuột rúc vô trong Kinh Duy Ma Cật

1416 Con không hiểu sao Tổ Ưu Ba Cúc Đa đã kiến tánh còn bị lầm

1421 Ngài Đại Huệ bưng chén cơm không biết đưa vô miệng là biểu hiện của cái không biết chăng ?

1426 Tại sao ngài Đại Huệ mạt sát Mặc Chiếu Thiền ?

1430 Thắc mắc lời Phật nói sau khi vua A Xà Thế chứng quả Tu đà hoàn

1438 Thắc mắc sao ngài Hư Vân và ông lão làm đường đã kiến tánh rồi mà còn phải trắc nghiệm nhau

1449 Công án Quy Sơn và Hương Nghiêm

1464 Vua Khang Hi cũng bị đánh hương bảng khi phạm quy

1467 Tại sao Nguyệt Khê khán thoại đầu có hai năm thì kiến tánh ?

1483 Công án Nam Tuyền chém mèo và Cố Sơn tiêu ngược

1487 Có phải ngài Hám Sơn dạy đối với người nghiệp nặng nên vừa tham thiền vừa trì chú ?

1488 Thắc mắc về một câu niệm Phật súc miệng ba ngày của Tổ Triệu Châu

1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ?

1507 Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy A Nan thế nào con không hiểu ?

1509 Tại sao trong kim quan Phật duổi chân thị hiện chỉ một mình ngài Ca Diếp thấy ?

1535 Từ Bi và Bác Ái khác nhau thế nào ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 16

1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ?

1502 Con không hiểu một đoạn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ

1503 Tụng Bát Nhã hàng ngày mà không hiểu

1504 Trình nghi tình xin SP xem xét có phải đại nghi không ?

1505 Thắc mắc tụng kinh, vái lạy, sơn tượng Bồ tát có công đức không ?

1506 Hiểu biết của con về cái Ngộ của Tổ chắc không đúng xin SP chỉ dạy

1507 Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy ngài A Nan ra sao con không hiểu

1508 Một số câu hỏi của hành giả đang tham thiền xin SP khai thị

1509 Sao trong pháp hội Niêm Hoa Vi Tiếu chỉ một mình ngài Ca Diếp ngộ, và trong Kim Quan Phật chỉ duổi chân thị hiện cho một mình Ca Diếp ?

1510 Phát biểu của hành giả đang tham thiền

1511 Gợi ý xin SP chuyển thiền thất từ chùa Từ Ân về chùa Long Nguyên Phú Lâm

1512 Kính bạch SP tham thoại đầu có rơi vào tứ cú không ?

1513 Thắc mắc về thời gian bị đọa địa ngục của người phạm giới

1514 Muốn biết sự truyền thừa đối với hòa thượng- Giảng Như Lai thọ lượng

1515 Lo làm từ thiện, kinh tế gia đình suy sụp, không dám tu, xin SP khai thị

1516 Trong Thiền tông Ý Hội cũng không được

1517 TST dạy chú tâm vào nghi tình quên tất cả, vậy làm sao chúng con học ?

1518 Kính xin SP truyền đạt lại kinh nghiệm hạ thủ công phu của mình để chúng con noi gương

1519 Pháp môn TST trong tương lai sẽ tồn tại và phát triển như thế nào ?

1520 Vô tình thuyết pháp Hữu tình nghe là thế nào ?

1521 Nhứt niệm vô minh có tương ưng như chủng tử hiện hành không ?

1522 Bạch tình thức có tương ưng với Đầu sào trăm thước không ?

1523 Thế nào là nhân quả xuất thế gian ?

1524 Xin SP kể thêm vài mẫu chuyện về tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ

1525 Tại sao Hữu tình chết trở thành Vô tình ?

1526 SP nêu Giới luật và giảng về Khai Giá Trì Phạm 开遮持犯

1527 Chưa đủ tư cách hoằng pháp mà ra hoằng pháp tội như thế nào ?

1528 Cái không làm sao dung chứa cái có ?

1529 Sa di chê Tỳ kheo tụng kinh tiếng như chó sủa bị đọa

1530 Thắc mắc khi hỏi pháp thường hay bị dũa

1531 Đại Trí Độ Luận tánh không hiển dụng 10b

1532 Đại Trí Độ Luận tánh không hiển dụng 10c

1533 Đại Trí Độ Luận tánh không hiển dụng 10d

1534 Thuận nghịch tranh nhau chẳng biết hành xử, nhọc công là bệnh

1535 Từ Bi và Bác Ái khác nhau như thế nào ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 15

1401 Việc trần sa kiếp cũng như việc hiện nay- Ý nghĩa của thời gian

1402 Ngưng bộ óc thì Linh chi hiện ra ? Con không hiểu

1403 Giới thiệu HT bổn sư Hoằng Tu và thiền đường chuyên tu TST ở Trung Quốc

1404 Tham thiền con sợ lạc đường, trường hợp thế này

1405 Những việc đã qua hiện lên lúc tọa hương, làm cách nào dứt được ?

1406 Là Tỳ kheo Tổ Sư Thiền, con không đắp y, vậy có lỗi không ?

1407 Khi tọa hương, cái việc nhắm mắt, mở mắt quan trọng không ?

1408 Tham thiền khi thấy khó chịu thì xả hay cứ tiếp tục tham ?

1409 SP dạy ngủ cũng tham nhưng khi ngủ con không có tham

1410 Người chết cúng 49 ngày thì đầu thai, con không hiểu

1411 Khi đi hương thì có nghi, lúc ngồi thì không nghi, câu thoại lúc chậm lúc nhanh

1412 Từ Sắc giới trở lên, bố thí là bệnh, tham lam bỏn sẻn là thức, nghĩa là sao ?

1413 Hữu tác giới là cắt đứt pháp thế gian, chẳng phải khoanh tay làm là không có lỗi ?

1414 Ngài Hư Vân nói tham thiền đến một lúc nào đó cần phải có con mắt Kim Cang ?

1415 Thắc mắc câu Dầu của Phật bị chuột rúc vô trong kinh Duy Ma Cật

1416 Tổ Ưu Ba Cúc Đa (Upagupta) đã kiến tánh còn bị lầm sao ?

Phật Thích Ca truyền Pháp Thiền cho Tổ thứ nhất là Ma Ha Ca Diếp 摩訶迦葉 (Mahākāśyapa). Ca Diếp truyền cho A Nan Đà 阿難陀(ānanda) làm Tổ thứ hai. A Nan truyền cho Thương Na Hòa Tu 商那和修 (śānavāsin) làm Tổ thứ ba. Thương Na Hòa Tu truyền cho Ưu Ba Cúc Đa 優婆掬多 (upagupta) làm Tổ thứ tư.

1417 Thường Bất Khinh Bồ Tát lễ lạy Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, họ có bị tổn đức không ?

Upadesa Hán phiên âm là Ưu Bà Đề Xá 優婆提舍dịch nghĩa là luận thuyết. Người tiếp xúc gần gũi với luận thuyết của Phật giáo (Phật pháp), nếu là nam gọi là Ưu Bà Tắc 優婆塞 (Upāsaka Cận Sự Nam)nếu là nữ thì gọi là Ưu Bà Di 優婆夷 (Upāsikā Cận Sự Nữ)

1418 Thiền tông lìa tất cả lý, vậy thế nào là thiền, thế nào là người tham thiền ?

1419 Tham 12 tháng không có kẽ hở, bỗng nghe trong đầu có tiếng nổ như đại bác

1420 Có phải công phu thuần thục thì tập khí bớt dần ?

1421 Công phu thuần thục so với ngài Đại Huệ bưng chén cơm không biết đưa vô miệng ?

1422 Trong lúc tham thiền chúng con phải mượn tạm năng sở để tham phải không ?

1423 Đề nghị có tuần hương để cảnh tỉnh hôn trầm và điều chỉnh khoảng cách lúc đi hương

1424 Phật vì Tăng thượng mạn mà nói tánh của dâm, nộ, si là trói buộc ?

1425 Thắc mắc 32 ứng thân trong kinh Pháp Hoa

1426 Tại sao ngài Đại Huệ mạt sát Mặc Chiếu Thiền ?

1427 Tạo nhiều nghiệp nặng kiếp này có thể tham thiền kiến tánh được không ?

1428 Lời đề nghị củng cố quy củ thiền đường của Sư Cô Thuần

1429 Minh Không, đệ tử Sư Tấn chùa Phổ Quang, cảm tạ SP

1430 Thắc mắc lời Phật nói sau khi vua A Xà Thế chứng quả Tu Đà Hoàn

Tứ thánh quả là bốn quả vị mà người tu Tiểu Thừa chứng đắc gồm : sơ quả Tu đà hoàn (Sotāpatti), nhị quả Tư đà hàm (Sakadāgāmī), tam quả A na hàm (Anāgāmī), tứ quả A la hán (Arahanta).

1431 Xin khai thị câu Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ trong Kinh Bát Nhã

1432 Một ông tăng niệm Phật té sông, một cư sĩ quán tưởng té xe đạp

1433 Trình cái nhìn và đưa ra 3 sự cảm nhận

1434 Cư sĩ mới Miền Tây hỏi cách dụng công cơ bản để tránh nguy hiểm

1435 Hàng xuất gia vì nghịch cảnh muốn tự tử, có bị nhân quả gì không ?

1436 Hỏi câu thoại vừa dứt thì nó tự động nổi lên, vậy có sao không ?

1437 Lúc bình thường đề không lên, lúc làm nặng câu thoại tự hiện, lúc làm việc thì quên

1438 Ngài Hư Vân kiến tánh rồi sao còn trắc nghiệm lại và ấn chứng cho nhau với ông tăng đắp đường ?

1439 Tại sao A La Hán mê rượu phong tình, khởi niệm lui sụt, còn bị rơi vào địa ngục ?

1440 Người học đạo cần phải có kiến giải chân chánh như thế nào ?

1441 Khai thị Hạnh khởi giải tuyệt trong DLTH tham TST

1442 Ý nghĩa tương đối trong vấn đề sát sinh và phóng sinh

1443 Nếu tự có cái nghi khác với 5 câu SP dạy thì có tham được không ?

1444 Thực hành tham thiền để thoát khỏi luân hồi tự do tự tại

1445 Cảm thấy phiền não lúc tham thiền

1446 Có phải chẳng rời kiến văn giác tri như mò kim đáy nước ?

1447 Tham thoại đầu có phải nhất thiết một câu không ?

1448 Tại sao có nhân nghi thì có quả ngộ ?

1449 Công án Quy Sơn và Hương Nghiêm

1450 Giảng ánh sáng cùng khắp không gian thời gian

1451 Tham thoại đầu có bao gồm giới định huệ không ?

1452 Chơn tâm bất nhị không có đối đãi

1453 Thường thấy lỗi mình, chớ thấy lỗi người

1454 Tu sĩ chuyên tu là phục vụ xã hội

1455 Mọi người nên làm tròn bổn phận của mình cho xã hội yên vui

1456 Nên tự làm chủ chính mình

1457 Công án hạt châu ma ni tùy sắc của Phật Thích Ca

1458 Nhập định cõi trời sao không giải thoát ?

1459 Thập địa Bồ tát sao cái thấy còn lờ mờ ?

1460 Thiền môn, Giáo môn và các thứ tu chứng trong Kinh Lăng Nghiêm

1461 Vô thượng sư tức A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, chỉ có chư Phật

1462 Nhìn được thoại đầu khỏi hỏi câu thoại cũng được

1463 Chưa kiến tánh rất khó dứt tập khí

1464 Đến vua Khang Hy còn bị đánh hương bảng

1465 Công phu khẩn, thiết, miên mật, dung hoát

1466 Tập khí thế gian và tập khí xuất thế gian

1467 Sao Tổ Nguyệt Khê khán có 2 năm đã kiến tánh ?

1468 Hành vi của Tổ sao chẳng khác người thường ?

1469 Để lại nhục thân chưa chắc đã là kiến tánh

1470 Thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp ?

1471 Cắt đứt nguồn suối ý thức thì ngộ liền

1472 Giải thích tu ở nhà không bằng tu ở thiền đường

1473 Tham thiền đến lúc không có mùi vị cũng cần phải tiếp tục

1474 Trở ngại lúc tham thiền khi SP không có ở nhà thì hỏi ai ?

1475 Tự tánh Quan Âm tự cứu lúc nguy hiểm như thế nào ?

1476 Bồ tát độ chúng sanh như thế nào ?

1477 Cần xem địa lý phong thủy để xây chùa không ?

1478 Ba cấp giữ giới của người tu

1479 Không tạo nhân phạm giới thì không có quả phạm giới

1480 Nêu lý do xin đổi câu thoại

1481 Bán đắt bán ế không phải do tham thiền

1482 Xuất gia rồi về nhà tu được không ?

1483 Công án Nam Tuyền chém mèo và Cố Sơn tiêu ngược

1484 Chấp tự tại vô ngại lấy gì để phá ?

1485 Chứng tỏ tham thiền ngu dốt là không đúng

1486 Thắc mắc dùng tình sắc căn để khán thoại đầu được không ?

1487 Có phải ngài Hám Sơn dạy, đối với người nghiệp nặng có thể vừa tham thiền vừa trì chú ?

1488 Tổ Triệu Châu nói Một câu niệm Phật súc miệng ba ngày

1489 Giới thứ 5 cấm rượu nhưng uống bia được không ?

1490 Kiến lập hình tướng thì cái không bị hạn chế

1491 Tâm không tạo tác thì cái không sẵn sàng, không có giáo lý cao siêu

1492 Sắc không bất nhị phải là công án chung không ?

1493 Sao gọi là làm thân Phật ra máu ?

1494 Thắc mắc sao câu thoại lại nhiệm mầu như thế ?

1495 Dốt nát tham thiền cũng kiến tánh

1496 Bệnh chấp nặng thành mạt pháp

1497 Thống thiết vì sanh tử mà bất an là tiến bộ

1498 Trình công phu phải nghi tình mạnh không ?

1499 Năm 1 sơ tham, năm 2 lão tham, năm 3 vô tham, tại sao ?

1500 Giới luật Phật giáo uyển chuyển theo tình hình địa phương gọi là giá giới 遮戒

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 14

1301 Khi nghi tình phát khởi tương ưng lý pháp thân, cần phải cắt đứt mạng căn, xin khai thị

1302 Làm việc thiện, việc tốt, có giảm bớt nhân ác xấu đã tạo không ?

1303 Kinh Địa Tạng nói Trong nhà có người chết, nên làm phước bố thí

1304 Nhìn vào chỗ không biết của bộ óc thì rõ ràng bổn lai vô nhất vật

1305 Ở chùa Tịnh Độ làm Phật sự có trở ngại tham thiền không ?

1306 Thắc mắc về hành trạng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn-Kể chuyện Bạch Vân Thủ Đoan thăm đứa bé 3 tuổi, nó nói đã chia tay 4 năm

1307 Hành giả TST kể chuyện 11 lần bị gây mê giải phẫu và tình trạng tỉnh lại

1308 Hỏi tham thoại đầu phát nghi tình liền hay chừng nào mới phát

1309 Giảng Kinh Lăng Nghiêm-thông báo kinh vừa in xong có phát hành

1310 Niệm A Di Đà liên tục có thể kiến tánh không ?

1311 Khi tham phát khởi nghi tình, cần phải giữ cho nó liên tục phải không ?

1312 Thông báo về thiền thất và các thỉnh cầu của hành giả

1313 Trình công phu- Thắc mắc lời khai thị của ngài Lai Quả

1314 Hỏi câu thoại liên tục hay chờ cho nó yếu mới hỏi tiếp ?

1315 Trình công phu, buồn ngủ như chưa từng được ngủ

1316 Đám tang mình sát sinh để cúng, nhân quả mình chịu, ông bà có chịu lây không ?

1317 Tham thiền có cần tụng giới không ?

1318 Ba trụ thiền và truyền nhân của ngài Đạo Nguyên (Dogen Kigen) bên Nhật Bản

1319 Tịnh khẩu-không hiểu 2 chữ kiến tánh-tụng kinh không tham thiền được

1320 Ở nhà tham không được, dự thiền thất thì tham được, vậy có trở ngại không ?

1321 Hàng đêm cầu cho chư tăng ni phật tử tu được kiến tánh, vậy có ích gì không ?

1322 Hai người ở cách xa, cùng tham 1 câu thoại, có bổ sung cho nhau được không ?

1323 Chỉ đọc Đường lối thực hành tham TST, không đọc kinh sách khác, được không ?

1324 Trước đây đọc sách nhớ hết, sau tham thiền đọc sách quên hết

1325 Hỏi về việc thiêu người thân lúc chết

1326 Thông báo thiền thất Hưng Phước và thuyết pháp tại Đại Tòng Lâm

1327 Xin Sư Phụ khai thị về thiền bệnh

1328 Thắc mắc nguồn gốc ngôi sao, có tham được không ?

1329 Trình lợi ích tham thiền và nêu 3 thắc mắc

1330 Hỏi 1 giờ tham thiền 1 giờ lần chuổi được không ?

1331 Tham thiền rồi không muốn cúng Thần Tài nữa, vậy có tội không ?

1332 Một hành giả mới muốn biết có bao nhiêu người giữ được cái không biết ?

1333 Trình cách dụng công, thắc mắc sao chư Tổ dễ kiến tánh

1334 Tổ Lai Quả đánh chết người phạm quy củ, có phải thiếu từ bi không ?

1335 Người có lòng tin lớn tại sao không phát hiện được Phật tánh mà phải tu hành ?

1336 Nếu có tâm trông mau kiến tánh là đại vọng tưởng

1337 Trình tình trạng công phu không biết tốt hay xấu, xin khai thị

1338 Có phải mình tự chọn câu thoại mình thích để tham phải không ?

1339 Xuất gia có thể giải thoát khỏi Sinh Lão Bệnh Tử không (câu có sửa)

1340 Nghi tình bùng nổ tức Kiến tánh là ai biết ?

1341 Trình công phu ngồi tham cứ bị xen việc khác

1342 Đang từ pháp môn khác chuyển qua TST, làm ăn sợ người ta phá

1343 TST trong cách ứng xử mua bán có kiến tánh được không ? Hạt châu của Thái hậu

1344 Nếu ai cũng dùng chánh nghi quét hồ nghi (khoa học) thì nhân loại làm sao tồn tại ?

1345 Một hành giả sợ tham thiền trở thành khờ ngốc mà không được kiến tánh

1346 Tu pháp môn TST, bệnh tâm thần có thể hết không ?

1347 Nhắc lại câu nói chỉ mành treo chuông đối với Thiền tông

1348 Quán khác với Khán như thế nào ?

1349 Tại sao người ăn chay trường Phật giáo không được ăn Ngũ tân 五辛 ?

1350 Phật tử quan niệm Vật dưỡng nhơn có đúng không ?

1351 Lỡ đi con đường cứt sình trở ra không được, phải làm sao ?

1352 SP khai thị Nghiệp không dính dáng đến mình, vậy Quả báo có dính không ?

1353 Theo đạo Cao Đài có lời thề trời tru đất diệt, qua tu TST có bị diệt không ?

1354 Có người em xuất gia lên núi tu một mình, lại thờ Bà Chúa Xứ

1355 Phật tử mới ăn chay bị người ta cười- Nhắc nhở quy củ thiền đường

1356 Có phái đoàn quen cô Chơn Nguệt đến thăm thiền đường

1357 Tham 6 thất chưa khởi được nghi tình, xin đổi câu thoại

1358 Kém sức khỏe có thể uống bia+sữa được không ?

1359 Tham thoại đầu đang sống kiến tánh hay chết mới kiến tánh ? Chuyện Huỳnh Đình Kiên

1360 Chưa thọ 5 giới, tham thiền có thể kiến tánh không ?

1361 Trước đây đi hành hương rất nhiều, nay tham TST không đi nữa, có sao không ?

1362 Có một số Phật tử còn đi hành hương cúng quỷ thần, cái đó nên bỏ không ?

1363 Tự nhận xét sau vài giờ tham thiền, so với tụng kinh trước đây

1364 Ăn chay tụng kinh mà chơi hụi, cho vay trả góp, chồng mắng quỷ chứng chớ ai chứng, đúng hay sai ?

1365 Một hành giả bán vé số, hỏi bán vé số có tội không ?

1366 Hỏi khi nghi tình miên mật câu thoại tự mất- SP dạy cách hỏi câu thoại

1367 SP khai thị cho một hành giả sơ cơ bị điếc

1368 Đến cảnh giới nào thì biết mình kiến tánh ? thí dụ người mù và Ông Trương

1369 Cư sĩ đang tham thiền mà phóng thí 放屁 (địt) có bị tội lỗi không ?

1370 Con người tu được kiến tánh, con vật có kiến tánh không ?

1371 Tịnh Độ và Thiền tông có hòa hợp không ? Bài kệ của Vĩnh Minh Diên Thọ

1372 Phật tử Rạch Giá hỏi cách dụng công của Châu Lai Bát Đạt Ca

1373 Trình sự hiểu biết về 49 ngày tham thiền của Phật Thích Ca

1374 Trình kiến giải và so sánh quan điểm của các nhà Phật học trên thế giới, nói chung họ chưa hiểu TST

1375 Một hành giả kể cuộc đời tu hành chưa đúng, nay gặp TST sợ lại mọc thêm 1 cái đầu

1376 Từ giáo môn chuyển qua tu TST thấy đơn giản quá, chưa tự tin

1377 Không hiểu câu nói trên đầu mọc thêm cái đầu, xin khai thị

1378 Giải thích thêm trường hợp người có bệnh đến dự thiền thất

1379 Giải thích nhân quả việc vợ ăn chay trường mà làm thức ăn mặn cho chồng

1380 Cái không biết của Thiền so với cái không biết của đứa bé sơ sinh có khác nhau không ?

1381 Các danh hiệu Phật khác nhau là khác danh hiệu hay khác tánh ?

1382 Thắc mắc việc ngộ đạo của Lục Tổ với Kinh Pháp Bảo Đàn

1383 Trình công phu, có tham hay không tham đều có nghi tình

1384 Trình 4 cái biết đối với Lục Tổ lúc ở núi Hoàng Mai

1385 Thắc mắc tại sao trong trí Bồ Đề mà không thanh tịnh ?

1386 Thắc mắc tại sao cảnh giải thoát mà sanh ra ràng buộc ?

1387 Ban ngày tham thiền, ban đêm mơ thấy niệm Phật, có sao không ?

1388 Trình công phu, nhấn mạnh cuối câu tham 3 lần

1389 Tham thiền cảm thấy con và dâu không kính trọng như trước

1390 Người đại tu hành kiến tánh có còn phải tu không ?

1391 Làm nghề sát sanh tham thiền được không ?

1392 Tại sao người tu hành chân chính phải phá ngã chấp ?

1393 Hỏi sao tu rồi mà cứ thấy chuyện cũ hoài ?

1394 Tham thiền mệt tạm nghỉ được không, hay phải đề khởi câu thoại suốt ?

1395 Phật tử buổi ban đầu xin pháp danh-Thắc mắc về công án Đức Sơn, Tuyết Phong, Nham Đầu

1396 Xin pháp yếu cảnh tỉnh những người không chịu hỏi

1397 SP chỉ dạy tham thiền, không dạy làm trụ trì

1398 Thắc mắc về việc lấy tâm vô thường cầu đạo chơn thường

1399 Ba điều tin : 1 tin tự tâm-2 tin pháp môn- 3 tin có người mắt sáng

1400 Nói chúng sinh trôi lăn trong 5 đường, sao không nói tới A TU LA ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 13

1201 Thế nào là công phu cách vật đến vật cách, thế nào là đạo lực chuyển được nghiệp ?

1202 Trách nhiệm của người tuần hương như thế nào ?

1203 Giải thích tình trạng hưu dụng của lục căn

1204 Một đạo nhân hỏi Diệu trạm tổng trì bất động tôn nghĩa là gì ?

Trích từ Lăng Nghiêm Chú Sớ

妙湛總持不動尊Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Mãi suốt trong bất động quý tôn

首楞嚴王世希Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu. Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có.

Lăng Nghiêm Chú 楞 嚴 咒Shurangama Mantra. Shurangama phiên âm đủ là Thủ Lăng Nghiêm 首楞嚴có nghĩa là đại định thường hằng bất động, ý chỉ Tâm.

Nhân duyên khiến Ðức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm là vì A Nan bị dâm nữ Ma Ðăng Già  dùng tà chú của Phạm thiên mê hoặc, nhiếp dẫn vào nhà dâm, dựa kề vuốt ve, làm cho A Nan sắp phá giới. Ðức Phật sai Bồ tát Văn Thù đem chú Lăng Nghiêm đến cứu hộ, dắt A Nan về chỗ Phật. Vì thế nên biết Chú Lăng Nghiêm là chủ thể của Kinh Lăng Nghiêm.

1205 Làm nghề biển nghề rẫy, tự thấy sát sinh nhiều, bây giờ phải làm sao ?

1206 Trong Duy thức học nói Ngũ tiền năng là như thế nào ?

1207 Khi người chết, cái thần thức có đồng a lại da thức không ?

1208 Phật bác bỏ sự thay đổi 4 duyên không phải là nghĩa rốt ráo

1209 Tạo nhân gì mà bị chết đói ?

1210 Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ- Trương Bảo Thắng- Nghiêm Tân

1211 Hiện nay xuất hiện nhiều kinh điển ngụy tạo, điển hình là Đại Thừa Khởi Tín Luận

1212 Quan niệm tham thiền không cần học giới luật có đúng không ?

1213 Có 3 đứa cháu uống độc dược cùng chết một lượt, vậy có đầu thai được không ?

1214 Tu TST có tuyệt dục và triệt hết tham sân si không ?

1215 Công phu quên ngoại cảnh có phải chứng đạo không ?

1216 Hữu tâm thì thành chúng sanh, phi tâm thì thành Phật là sao ?

1217 Câu Thường kiến tự kỷ quá nghĩa là sao ?

1218 Thắc mắc về lời giảng của Hòa thượng Từ Thông không có Niết bàn nào cả

1219 Phải chăng những nhà khoa học kiếp trước có tu ?

1220 Nếu nổi lên một niệm phạm giới trộm cắp, thì bất cứ người nào cũng phạm giới trộm cắp ?

1221 Nghe các thầy nói người tự tử chết, hồn vật vờ vật vưởng như người thế gian không có hộ khẩu ?

1222 Địa ngục có ở thế gian hay ở một cảnh giới nào khác ?

1223 Nhất xiển đề không tin nhân quả và Phật pháp, sau này có thể thành Phật không ?

Nhất xiển đề一闡提(梵語 Sanskrit: Icchāntika )

Nhất-xiển-đề có nhiều nghĩa. Theo kinh Đại bát Niết-bàn8, bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm, quyển 5 và quyển 19, nhất-xiển-đề là một hạng người hội tụ các tính chất: 1, Không có niềm tin. 2, Không thể chữa trị. 3, Đoạn diệt hết thảy căn lành. 4 Tâm lý không liên hệ đến một chút thiện pháp. 5, Không tin nhân quả. 6, Vô tàm vô quý (không biết mắc cỡ). 7, Không tin nghiệp báo. 8, Không tin hiểu hiện tại và tương lai. 9, Không có bạn lành. 10, Không thể tiếp thu chư Phật thuyết giảng và giáo hóa.

1224 Thắc mắc việc các tông phái đều cho tông mình là hơn hết

1225 Trình kiến giải về ngài Toàn Khoát không công nhận kiến tánh các ngài Đức Sơn và Động Sơn

1226 Lời đề nghị tu chỉnh quy củ thiền đường của thầy Thiền Đức

1227 Khai thị tư cách trụ trì Thiền tông

1228 Không thấy Lục Tổ tu gì hết, sao được kiến tánh ?

1229 Một số hành giả bất kính Tăng Ni nên bên ngoài ngoại đạo phỉ báng

1230 Thắc mắc về tội Ba la di của Thanh văn và Bồ tát, quả báo có đồng hay không ?

1231 Không phân biệt vọng tưởng, nó liền tiêu, còn suy nghĩ phân biệt thì nó kéo dài

1232 Xin SP nói rõ nhiệm vụ của quan sát viên thiền đường

1233 Lúc tham thiền tay chân bị co giật là tại sao, có thể tiếp tục không ?

1234 Là sơ tham, chúng con rất muốn nghe SP kể lại kinh nghiệm tu hành của mình

1235 Tại sao Tăng độ Ni là có lỗi, con không hiểu ?

1236 Hành giả tham thiền hỏi pháp thế nào mới đúng ?

1237 PG Nam tông không cho người nữ thọ giới Tỳ kheo, vậy có đúng không ?

1238 Xuất gia có nguyện, nếu làm không xong sẽ đọa 3 đường ác, khi về nhà có bị gì không ?

1239 Khi không có SP vị nào là người kế thừa để chúng con nương theo học hỏi ?

1240 Cùng Đạo tương ưng, cùng Tình tương ưng nghĩa là sao ?

1241 Ý nghĩa câu Pháp giới bất khả đắc, Niết bàn bất khả đắc ?

1242 Xin SP giải thích bài kệ của ngài Động Sơn Lương Giới

1243 Con nghe người ta nói trời đánh là bị xóa sổ, có thật vậy chăng ?

1244 Cư sĩ tại gia còn chung sống vợ chồng, tham thiền đến kiến tánh được không ?

1245 Tổ Đạt Ma nói kiến tánh thì đại tội cũng hết, vậy nhân quả thế nào ?

1246 Con tham thiền gia đình lộn xộn hoài, có phải bị khảo không ?

1247 Kinh Bát Vương có phải của Phật không ?

1248 Trình nỗi vui mừng của một Sư Cô khi gặp được pháp môn TST

1249 Chưa tham thiền, gặp cảnh ý thức liền nhận, sao tham thiền rồi nó còn hoạt động mạnh hơn ?

1250 Có 1 vị không muốn con tu pháp môn TST nên nói những điều không tốt về SP

1251 Chúng con tu TST sau này thành Phật thì đồng hay khác với Đức Phật ?

1252 Tỳ kheo chưa xả giới, lấy vợ có tội không ?

1253 Lúc nhỏ đến lớn không làm tiếp cha mẹ, nay xuất gia thì có mang tội bất hiếu không ?

1254 SP khai thị Phật tánh đã thành sẵn, không phải tu mới thành

1255 Con cúng tượng Phật và hồng chung mà ghi tên mẹ cúng, vậy mẹ có được phước không ?

1256 Xin SP dùng cái lý tương đối để giải thích cái tuyệt đối để chúng con tin tự tâm hơn

1257 Phật, Tổ ngày xưa hi sinh thân mạng cầu pháp, vậy việc đó quan trọng thế nào ?

1258 Thắc mắc người chết đã lâu sao vong linh còn lẩn quẩn chỗ ngôi mộ ?

1259 Hãy ẩn thân nơi không tung tích, nơi không tung tích chớ ẩn thân, phải hiểu thế nào ?

1260 Thường cúng trai tăng trong 3 tháng hạ, không cầu chi hết, vậy cửu huyền con có được gì không ?

1261 Có nên vừa tu vừa tạo phước duyên để mai sau có duyên độ người ?

1262 Người bắt đầu tu phát nghi từ câu thoại đó, phải không ?

1263 Ăn chay tham TST mà chiêm bao thấy bắt cá bỏ đầy giỏ, vậy có sao không ?

1264 Lúc cúng dường trai tăng, những người phụ trợ duyên có được phước không ?

1265 Các quả chứng Thanh văn và Thiền khác nhau thế nào ?

1266 Tại sao giới luật thời Phật có độ Ni, còn bây giờ Nam tông không cho độ Ni ?

1267 Xin khai thị câu Tà khởi phiền não đến, Chánh khởi phiền não trừ, Tà Chánh đều chẳng chấp

1268 Ba Tốt trình bày quá trình tìm và gặp Tổ Sư Thiền

1269 SP khai thị phương pháp tu Quán Thế Âm và cách hành trì

1270 Mật tông và Tâm mật gia trì

1271 Thắc mắc tình trạng của phàm phu kiến tánh và Bồ tát thập địa kiến tánh

1272 Chướng ngại khiến người tu chánh pháp bị đọa vào Địa ngục vô gián

1273 Làm thế nào Lý được Tình và Tuyệt được Thực

1274 Thỉnh bạn đồng tham tham trước vong linh thì người nào được phước ?

1275 Ăn chay mười mấy năm, có người cho thức ăn thì người này có được phước gì không ?

1276 Không muốn phạm giới sát sinh nhưng vẫn bị phạm, vậy phải làm sao ?

1277 Những người tàn tật không được thọ đại giới, vậy tham thiền có kiến tánh không ?

1278 Người có linh tính báo trước, đó là biểu hiện của chơn tâm hay của bộ óc ?

1279 Tánh linh, thần giao cách cảm, là cái biết của bộ óc hay của Phật tánh ?

1280 Để tránh trở ngại trong việc tu hành, nói dối để được đi tu, vậy có tội không ?

1281 Nghi tình phát khởi ngày đêm không ngủ, có ảnh hưởng sức khỏe không ?

1282 Thắc mắc kiến giải của Krishnamurti có đúng với Phật pháp không ?

1283 Trang Tử nói Giấu núi trong vũng nước, người có sức có thể vác đi được, là nghĩa thế nào ?

1284 Kinh nói Phàm có lời nói đều chẳng có nghĩa thật, vậy làm sao hiểu đúng được ?

1285 Tại sao người thế gian cho rằng Ông Trời Ông Phật là lớn nhất ?

1286 Xin SP khai thị 5 thứ nhãn trong kinh Kim Cang

1287 Ngỏ ý cho Sư Phụ cất thiền đường

1288 Ở chỗ đông khởi ý chuyển qua chỗ tịnh để tu, ở chỗ tịnh cũng tu không được

1289 Không đồng tình với câu Một niệm bất giác khởi lên nên trôi lăn trong sanh tử

1290 Người lớn tuổi hay quên câu thoại, có thể dùng thêm xâu chuổi được không ?

1291 Trước đây tin pháp môn và tin tự tâm, sau này chỉ tin pháp môn còn tự tâm thì lui sụt

1292 Ở chùa tụng kinh bái sám, công phu lúc tốt lúc không tốt,xin chỉ dạy

1293 Xin chỉ cách để tin tự tâm triệt để, tại sao đề khởi không lên ?

1294 Hàng ngày sống trong vọng tưởng, tham thiền có phải cũng là vọng tưởng không ?

1295 Biết pháp môn tu lâu rồi nhưng còn thắc mắc, nên ở chùa tu hay đến dự thiền thất, cái nào lợi hơn ?

1296 Trình cái Ý câu thoại xuất phát từ đáy lòng, và sự hiểu lầm cái tâm hiểu biết với tự tâm

1297 Hoàn cảnh anh ruột nghèo, giúp hoài đến lúc không giúp được nữa thì có tội không ?

1298 Ở chỗ đông người tham được, ở một mình sanh tâm buồn tham không được

1299 Xin khai thị câu Thế giới rộng 1 trượng, gương xưa rộng 1 trượng, thì lò lửa cũng rộng 1 trượng

1300 Trình sự hiểu lầm ý nghĩa Bát nhã vô tri, Phật tánh không phân biệt, xin khai thị

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 12

1101 Cho thuốc cho người, bệnh không hết chẳng may chết, người cho có bị quả báo không ?

1102 Người ta nói Mẹ Địa mẫu là mẹ của muôn loài, phải vậy không ?

1103 Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, xin SP khai thị

1104 Nguyên do gì Phật chỉ nhận phẩm vật của ông Thuần Đà 纯 陀 trước khi nhập diệt ?

1105 Một hành giả phát tâm sám hối trước đại chúng vì phạm quy củ thiền đường

1106 Trình sự vui mừng được nghe băng giảng, hỏi nếu ngoại đạo sám hối đến quy y học tham thiền có nhận không ?

1107 Thắc mắc 18 vị La Hán tu các hạnh khác nhau như thế nào ?

1108 Anh của con có 3 con đều tật nguyền, đó là do nghiệp của anh hay của 3 đứa con ?

1109 Con có bạn ăn chay 8 năm, nay ngã mặn, vậy tội có nặng hơn không ?

1110 Biết trước thời tiết có phải là biết được thời gian và không gian không ?

1111 Ngài Bác Sơn nói dù cho 8 cảnh thay nhau đến cũng không hay không biết, 8 cảnh đó là gì ?

1112 Con thấy người có tật ngồi phía trước tham thiền, người bị giật, vậy có sao không ?

1113 Thế nào là Nội giới và Ngoại giới, các bài chú có hiệu nghiệm gì không ?

1114 Bến Tre có đứa bé 6 tuổi nói pháp rất hay, có phải tiền kiếp tu cao không ?

1115 Ở Huế có chùa nào dạy tham TST không ? Người sắp chết nên niệm Phật hay tham thoại đầu ?

1116 Ông bà có đức con cháu hưởng, vậy ông bà qua đời con cháu cầu siêu, ông bà có siêu không ?

1117 Bình thường trong hiện tại mình phải sống làm sao cho hợp với bản tâm của mình ?

1118 Tại sao vô tâm chưa phải là đạo mà còn cách một Trùng quan ?

1119 Có phải đời cha ăn mặn đời con khát nước không ?

1120 Hiện tiền sát na bất động, có phải vậy không ?

1121 Nghĩa chữ pháp là gì ? TST không phân biệt thượng căn hạ căn, kiến tánh rồi mới trừ tập khí ?

1122 Có thể tự nhiên mà giải thoát được không ?

1123 Nuôi mèo chó, chúng không chịu ăn chay, mua thịt cá cho chúng được không ?

1124 Pháp môn Quán Thế Âm của Sư Cô Thanh Hải có đúng chánh pháp không ?

1125 Ăn đồ cúng được không, cúng Ngọ ý nghĩa gì, cúng thí thực là sao ?

1126 Con ăn chay mà gia đình ăn mặn, khuyên hoài không được

1127 Có 3 ngày vía Quan Âm ngày nào là chính ?

1128 Câu nói của hòa thượng khất sĩ. Gia đình Bàng Uẩn

1129 Thọ giới Bồ tát tại gia có ăn mặn được không ?

1130 Chúng con đi cứu trợ những người nghèo, có giúp ích được gì cho họ không ?

1131 Thấy con tu chồng con chán nản không lo gia đình

1132 Đa số người theo tôn giáo khác không biết ăn cục thịt phải trả cục thịt

1133 Nghiệp lực mạnh quá, sợ đời này tu không kiến tánh, chết bị nó lôi đi

1134 Thuận nghịch tranh nhau, không biết hành xử, nhọc công là bệnh

1135 Con không biết học hỏi, chỉ biết ăn chay quyết tử tu, đôi khi buồn quên tham

1136 Vợ tu TST, chồng buồn chán nhậu nhẹt hoài, vậy vợ có bị nhân quả không ?

1137 Ăn chay có được ăn hành hẹ tỏi không ?

1138 Xin SP giải thích câu trong kinh : Thước ca ra tâm vô động chuyển

Đối với câu hỏi 1138, xin được giải thích thêm như sau :

Trong Kinh Lăng Nghiêm có câu :

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong, 舜若多性可銷亡  Tánh không kia còn cơ tiêu mất,

Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. 爍迦囉心無動轉  Bổn tâm này kiên cố chẳng lay.

Thuấn-nhã-đa  (Sunyata) và Thước-ca-ra (Vajra) là phiên âm từ tiếng Phạn (Sanskrit)

Śūnyatā có nghĩa là tánh không, trống rỗng (emptiness)

Vajra nghĩa đen là kim cương , nghĩa bóng chỉ Tâm linh. Chữ Vajra thấy trong thần chú Kim cang Thượng sư (Vajra Guru Mantra) OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Vajra là kim cương có đặc tính rất cứng chắc được ví với Tâm

Vajra còn còn có nghĩa là sức mạnh sấm sét (Vajra is a Sanskrit word meaning both thunderbolt and diamond. Additionally, it is a weapon won in battle which is used as a ritual object to symbolize both the properties of a diamond (indestructibility) and a thunderbolt (irresistible force). Vajra là một từ tiếng Phạn có hai nghĩa là sấm sét và kim cương. Ngoài ra nó là một vũ khí (kim cương chùy) chiến thắng trong các trận chiến được sử dụng như một vật trong nghi lễ biểu tượng cho cả hai thuộc tính của kim cương (không thể phá hủy) và sấm sét (sức mạnh không thể chống lại).

1139 Nhân quả và nghiệp lực giống nhau hay khác nhau ?

1140 Tham thiền mấy năm lười đốt nhang, không biết có bị quấy phá không ?

1141 Thắc mắc về HT Hư Vân và ông lão đắp đường

1142 Cảnh giới trú xứ của Bồ tát và A la hán khác hay không khác ?

1143 Có phải ăn chay trường là công đức vô lượng ?

1144 Con tham thiền, thường đến Tịnh xá nghe pháp và nghiên cứu kinh điển, được không ?

1145 Xuất gia có cần coi năm tốt xấu hay không ?

1146 Làm nghề lò rèn có nhân quả gì không ?

1147 Nấu cơm giúp bà già 80 tuổi ăn mặn có bị nhân quả không ?

1148 Có một Ni Cô nói Phật tử đông là không tốt- Xin SP kể nhà 4 người đều kiến tánh

1149 Thờ Phật đằng trước, thờ Tổ đằng sau, ý nghĩa thế nào ?

1150 Trình việc khai quang điểm nhãn của ngoại đạo

1151 Trước kia đi chùa cầu tài lộc là sai lầm phải không, nay theo TST nên làm sao ?

1152 Tham thiền đã 3 năm, ở chỗ tịnh, vọng tưởng nhiều, hay bị nhức đầu

1153 Con ăn chay mà bán thức ăn mặn, tiền lời làm việc từ thiện, có nhân quả không ?

1154 Người xuất gia đem của Tam Bảo về giúp gia đình được không ?

1155 Tham thiền mà ăn mặn không ăn chay có được kiến tánh không ?

1156 Người ta không chịu trả nợ cho mình, mình la mắng có tạo ác nghiệp không ?

1157 Trong tất cả Phật, vị nào lớn nhất ?

1158 Có ông tu tại gia, khi tắt thở, có ánh sáng xẹt ra, phải Phật rước không ?

1159 Có một tu sĩ khi chết đem thiêu, thu được xá lợi sáng to bằng hột nhãn, có kiến tánh không ?

1160 SP dạy trong trường hợp nuôi súc vật phải qua tịnh thí

1161 Con không biết tu như thế nào đến cõi Phi tưởng Phi phi tưởng, chắc cao lắm ?

1162 Trình công phu quen thành lạ, lạ thành quen

1163 Cực lạ cực quen phi phàm phi thánh, xin SP khai thị

1164 XIN SP khai thị 4 câu này, con không hiểu

1165 Chuyển ngữ là như thế nào xin SP cho một thí dụ

1166 Có phải vào thiền đường có Long Thần Hộ Pháp giúp đỡ, cộng thêm lực của SP ?

1167 Lời tỏ bày của một Sư Cô- SP kể chuyện Từ Hồi thiền sư

1168 Xuất gia có tiền riêng giúp thân nhân, tại gia có tiền gởi ngân hàng được không ?

1169 Thọ 5 giới giữ không được có bị quả báo không ? Chồng chết chiêm bao thấy như còn sống

1170 Cư sĩ thọ 5 giới, chiêm bao thấy Phật Bà bảo phải giữ 12 giới

1171 Con phát nguyện rằm tháng 7 dâng Y nhưng chưa làm được, có nhân quả gì không ?

1172 Con muốn dẹp bàn thờ Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thần Tài, Quan Công mà không dám, sợ làm ăn không được

1173 Trình bày sự việc, hỏi có vô tình gây ác khẩu cho người khác không ?

1174 Hồi hướng, gia trì lực là gì ? Phật gia trì cho ai, cách nào ?

1175 Không cố tình, lỡ làm chết những con vật nhỏ như kiến, gián có bị nhân quả không ?

1176 Bác sĩ vì lòng từ mà nói dối bệnh nhân có bị nhân quả ràng buộc không ?

1177 Tổ Huệ Năng có để lại kinh mà không thờ, Tổ Đạt Ma không có để lại kinh mà có thờ ?

1178 SP nói bất sanh bất diệt trong khi Kinh Lăng Nghiêm nói đời bây giờ là mạt pháp ?

1179 Giải thích thế nào là hương bảng

1180 Nghe nói tham thiền lâu thường bị ma chướng, giải trừ cách nào ?

1181 Tu Đạo Phật là tự triệt tiêu, quả vị Phật là Không, quan niệm vậy có đúng không ?

1182 Câu thoại Sanh từ đâu đến, Chết đi về đâu, có thể chia 2 phần để hỏi không ?

1183 Có một ông Sư bảo con, chú về trụ Pháp vương, gia trì Như Lai tạng, nghĩa là sao ?

1184 Cái dụng của Phật tánh, Phật thị hiện giác ngộ để khuyến khích mọi người ?

1185 Đã định tâm vào nơi xuất phát câu thoại, như vậy đúng không ?

1186 Thiền tri vọng và Thiền thoại đầu có cùng tông chỉ không ?

1187 Hiểu chữ Độ của Phật giáo như thế nào mới đúng ?

1188 Tham thiền bị chồng chửi mắng đánh đập vô cớ hoài, ly hôn có tội không ?

1189 Chưa thuộc Tịnh Độ mà tu Thiền giống như chưa học lớp 1 mà nhảy lên lớp 10, phải không ?

1190 Ngiên cứu Phật pháp 1 thời gian, nay tu TST, sớm muộn gì cũng kiến tánh ?

1191 Trình kiến giải về câu chuyện Huỳnh Bá, Lâm Tế, Đại Ngu

1192 Cấu tạo bộ não đối với khoa học và tâm linh- kể chuyện Trương Bảo Thắng

1193 Thấy người thân tu không đúng chánh pháp, khuyên tu TST, vậy đúng không ?

1194 Việc đặc biệt đối với các vị thiền sư kiến tánh là thế nào ?

1195 Lúc chán tham thấy cảnh hãi hùng, nhớ câu thoại, vượt qua được, nay không dám bỏ

1196 Bán hàng giá 1 triệu, khách yêu cầu viết hóa đơn 1,2 triệu, vậy có tội không ?

1197 Thợ đập đá tụng kinh Pháp Hoa, chuyển qua tham TST được kiến tánh

1198 Thắc mắc về hành trạng của ngài Hư Vân sau khi kiến tánh ra hoằng pháp

1199 Hành trạng ngài Phật Đăng tu 49 ngày kiến tánh

1200 Xin SP cho biết công phu của con có tạm được xem là thâm nhập không ?

 

Chú thích thêm :

Về câu 1138 có Phật tử hỏi về một câu trong kinh Lăng Nghiêm : Thước-ca-ra tâm vô động chuyển

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?