Bảng tổng hợp mp3 giải đáp của Thầy Duy Lực và Mục lục

Bảng Tổng hợp các danh mục Audio mp3 Giải đáp của Thầy Duy Lực

Bảng Tổng hợp 2, Danh mục liệt kê các công bố của Duy Lực Thiền (tiếp)

Kể từ ngày 18-09-2017 phần thuyết giảng trực tiếp của Thầy Duy Lực đã được chuyển về trang Duy Lực Mp3 Mới

Thông Báo 28-02-2014  (thông báo này chỉ còn là dấu tích lịch sử, không còn khả dụng)

Do Microsoft đã có nhiều thay đổi về cách sử dụng Skydrive (nơi chứa các files âm thanh thuyết pháp của thầy Duy Lực) mà nay đã đổi tên thành OneDrive, nên muốn download các files âm thanh đó, không thể bấm trực tiếp vào các files cụ thể liệt kê trên trang Duy Lực Thiền, quý vị chỉ cần nhớ số thứ tự của file muốn download, hãy bấm vào hàng chữ : Mở thư mục âm thanh … …

Nó sẽ mở ổ đĩa OneDrive trên mạng theo số thư mục có ghi trên hàng chữ nói trên. Xin nhớ một điều, mỗi thư mục chứa tới 100 files trong khi mỗi bảng liệt kê trên Duy Lực Thiền chỉ kê 50 files. Do đó cần thiết phải nhớ số thứ tự thì mới dễ tìm. Bảng kê trên trang Duy Lực Thiền chỉ còn tác dụng nêu đại ý của file âm thanh với chữ có dấu nên dễ đọc. Còn bảng liệt kê trên OneDrive là tên file, chữ không có dấu nên khó đọc hơn. Nhớ số thứ tự thì dễ dàng tìm đúng file mình muốn download. Bấm vào tên file để download.

Quý vị có thể dùng computer, laptop, máy tính bảng hay smartphone đều có thể download được. Tốt nhất là dùng smartphone, vì nó là một phương tiện gần gũi nhất với mỗi người và rất tiện lợi để nghe bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Tuy là files âm thanh nhưng một số files có hình của các nhân vật được đề cập, quý vị có thể thấy được hình khi nghe bằng máy nghe nhạc trên điện thoại.

Kể từ ngày 18-09-2017 phần thuyết giảng trực tiếp của Thầy Duy Lực đã được chuyển về trang Duy Lực Mp3 Mới.

Tổng kết Kinh Sách do Hòa thượng Duy Lực dịch và trứ tác

01 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Giải

02 Bá Trượng Ngữ Lục

03 Bá Trượng Quảng Lục

Bá Trượng Quảng Lục và Ngữ Lục – Hoài Hải Thiền Sư mp3

04 Bửu Tạng Luận – Tăng Triệu

Bửu Tạng Luận mp3

05 Cội nguồn truyền thừa và Phương pháp tu trì của Thiền tông

Cội Nguồn Truyền Thừa và Phương Pháp Tu Trì Thiền Tông mp3

06 Công Án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma

Công Án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma mp3

07 Đại Huệ Ngữ Lục

Đại Huệ Ngữ Lục mp3

08 Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – Nguyệt Khê Thiền sư

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận mp3

09 Danh từ Thiền Học – Ngữ vựng Phật Học

10 Đường lối thực hành Tham Tổ Sư Thiền- Duy Lực

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền mp3

11 Duy Lực Ngữ Lục Quyển Thượng

Duy Lực Ngữ Lục Quyển Thượng Phần 1 mp3

Duy Lực Ngữ Lục Quyển Thượng Phần 2 mp3

12 Duy Lực Ngữ Lục Quyển Hạ

Duy Lực Ngữ Lục Quyển Hạ Phần 1 mp3

Duy Lực Ngữ Lục Quyển Hạ Phần 2 mp3

13 Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết mp3

14 Góp nhặt lời Phật, Tổ và Thánh Hiền

Góp nhặt lời Phật, Tổ và Thánh Hiền mp3

15 Truyền Tâm Pháp Yếu – Hoàng Bá Hy Vận

Truyền Tâm Pháp Yếu- Hoàng Bá Hy Vận mp3

16 Kinh Kim Cang

Chư Kinh Tập Yếu : Kinh Kim Cang, Bát Nhã Tâm Kinh mp3

17 Kinh Lăng Già

Kinh Lăng Già mp3

18 Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm mp3

19 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Yếu chỉ

Chư Kinh Tập Yếu (Đầy Đủ) : Kim Cang, Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Pháp Bảo Đàn, Duy Ma, Viên Giác, Triệu Luận mp3

20 Kinh Viên Giác 

Kinh Viên Giác mp3

21 Lâm Tế Ngữ Lục 

Đường Lối Thực Hành Tổ Sư Thiền- Lâm Tế Ngữ Lục 1,2,3 mp3

22 Nam Tuyền Ngữ Lục

Nam Tuyền Phổ Nguyện Ngữ Lục mp3

23 Pháp Bảo Đàn Kinh- Lục Tổ Huệ Năng

Pháp Bảo Đàn Kinh- Lục Tổ Huệ Năng mp3

24 Phật Pháp với Thiền Tông – Duy Lực

Phật Pháp với Thiền Tông- Thiền Sư Đại Huệ mp3

25 Tâm Linh và Khoa Học trong Phật Pháp

Tâm Linh và Khoa Học trong Phật Pháp mp3

26 Tham Thiền Cảnh Ngữ – Bác Sơn Hòa thượng

Tham Thiền Cảnh Ngữ – Bác Sơn Hòa Thượng mp3

27 Tham Thiền Phổ Thuyết- Lai Quả Thiền Sư

Tham Thiền Phổ Thuyết – Thiền Sư Lai Quả mp3

28 Thiền Thất Khai Thị Lục – Lai Quả Thiền Sư

Thiền Thất Khai Thị Lục- Thiền Sư Lai Quả mp3

29 Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải- Trung Phong Hòa Thượng

30 Triệu Luận Lược Giải – Tác giả Tăng Triệu, Lược giải Hám Sơn

Triệu Luận Lược Giải – Tăng Triệu -Hám Sơn Chú Giải mp3

31 Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21 – Duy Lực

Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21 mp3

32 Yếu chỉ Kinh Hoa Nghiêm

33 Yếu chỉ Phật pháp – Duy Lực

34 Yếu chỉ Trung Quán Luận – Long Thọ Bồ Tát

Chư Kinh Tập Yếu (Đầy Đủ) : Kim Cang, Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Pháp Bảo Đàn, Duy Ma, Viên Giác, Triệu Luận mp3

Danh Sách Bài Viết chính của Blog Duy Lực Thiền

1 TÁNH KHÔNG TRONG PHẬT GIÁO

2 TẠI SAO TÂM LÀ KHÔNG LẠI CÓ VÔ SỐ CÔNG DỤNG ?

3 Phật giáo hiểu biết gì về thế giới ?

4 Thiền và Sức khỏe

5 THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN PHẬT GIÁO

6 Sự Thật là gì ?

7 Liễu nghĩa của “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

8 ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ LÀ AI ?

9 Lời mở đầu

10 THỜI-KHÔNG LÀ GÌ ?

11 Thế giới ta đang sống là ứng dụng của Tâm bất nhị

12 LỰC HỌC THÍCH CA ĐỐI CHIẾU VỚI CƠ HỌC NEWTON VÀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI CỦA EINSTEIN

13 ĐẶC ĐIỂM CỦA BLOG DUY LỰC THIỀN

14 Cốt tủy của Phật pháp

15 Khi Vật lý gõ cửa Bản thể học

16 Lục căn, lục trần, lục thức = 18 giới

17 Thế lưu bố tưởng và các hiện tượng lạ thường

18 Tông chỉ chung của Đạo Phật là phá chấp

19 TẬP QUÁN (THÓI QUEN) CÓ Ý NGHĨA THẾ NÀO ĐỐI VỚI VŨ TRỤ VẠN VẬT ?

20 Hướng dẫn tìm kiếm

21 AI LÀ NHÀ KHOA HỌC VĨ ĐẠI NHẤT MỌI THỜI ĐẠI ?

21 Bis PHẬT PHÁP LÀ KHOA HỌC TÂM LINH CÓ ĐÓNG GÓP LỚN CHO  NHÂN LOẠI

22 CHÚNG TA CÓ THỂ HOÀN TOÀN DỰA VÀO KHOA HỌC CHĂNG ?

23 NIẾT BÀN VÀ CHÁNH BIẾN TRI

24 CON NGƯỜI CÓ THỂ DU HÀNH TRONG THỜI GIAN CHĂNG ?

25 Từ David Bohm đến Kinh Lăng Nghiêm

26 TỨ PHÁP GIỚI CỦA KINH HOA NGHIÊM

27 Ý NGHĨA CỦA BẤT NHỊ TRONG PHẬT GIÁO

28 KHẮP KHÔNG GIAN, KHẮP THỜI GIAN VÀ VÔ SỐ LƯỢNG CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

29 NỘI DUNG GIÁC NGỘ TRONG PHẬT GIÁO

30 TÍNH VÔ THƯỜNG CỦA CÁC PHÁP

31 Thiền sư và Nhà khoa học

32 PHÁP GIỚI BÌNH ĐẲNG

33 ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO CHO HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI

34 PHẬT PHÁP VÀ ĐẶC DỊ CÔNG NĂNG

35 VẠN PHÁP DUY THỨC CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

36 Ý NGHĨA RÕ RÀNG CỦA BÁT NHÃ TÂM KINH

37 SỰ KẾT THÚC CỦA KHOA HỌC

38 SỰ KẾT THÚC CỦA VẬT LÝ HỌC

39 SỰ KẾT THÚC CỦA SINH VẬT TIẾN HÓA LUẬN

40 SỰ BẮT ĐẦU CỦA KHOA HỌC TÂM LINH

41 THẦN THÔNG CÓ THẬT HAY KHÔNG ?

42 CHỐT LẠI CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC

43 Ý NGHĨA CỦA THỜI GIAN

44 NHỮNG KHÁI NIỆM ĐẶC THÙ CỦA PHẬT GIÁO

45 THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO

46 MỘNG VÀ THỰC KHÔNG DỄ PHÂN BIỆT

47 “ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SINH KỲ TÂM” LÀ NGHĨA THẾ NÀO ?

48 Tìm hiểu về Tịnh Độ Tông

49 TU HÀNH THEO PHẬT PHÁP LÀ THẾ NÀO ?

50 ĐIỀU GÌ CHỨNG TỎ KHÔNG GIAN CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG, KHÔNG PHẢI THẬT ?

51 THIÊN ĐỊA VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ

52 Amit Goswami- Vật Lý Lượng Tử Nói Gì Về Bản Chất Của Thực Tại?

53 ĐIỀU GÌ CHỨNG TỎ SỐ LƯỢNG VẬT CHẤT LÀ ẢO KHÔNG PHẢI THẬT ?

54 CÁC THÁNH TÍCH PHẬT GIÁO TẠI ẤN ĐỘ

55 CÁC DẠNG THỨC THÔNG TIN

56 TẠI SAO CON NGƯỜI KHÓ GIÁC NGỘ ?

57 PHẬT PHÁP VÀ THÁM HIỂM KHÔNG GIAN

58 SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA VẬT LÝ VÀ TÂM LÝ

59 ĐIỀU GÌ CHỨNG TỎ THỜI GIAN CHỈ LÀ ẢO ?

60 THÔNG ĐIỆP CỦA PHẬT GIÁO

61 VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG CŨNG LÀ THÔNG TIN

62 NGŨ THỪA PHẬT GIÁO và TRƯỜNG A-LẠI-DA THỨC

63 BÀN THÊM VỀ CHÁNH BIẾN TRI

64 TRI THỨC CỦA NHÂN LOẠI ĐÃ TIẾN TỚI ĐÂU ?

65 MIỀN TẦN SỐ A-LẠI-DA THỨC

66 AI QUYẾT ĐỊNH THẾ GIỚI ?

67 TÂM VÀ VẬT TRONG PHẬT PHÁP

68 DANH VÀ SẮC ĐỀU LÀ GIẢ DANH

69 Phật giảng giải cho Ca Diếp về Thế Lưu Bố Tưởng

70 THẾ GIỚI LÀ DO THÓI QUEN TÂM LÝ TẠO RA

71 THUYẾT KIÊN BẠCH ĐỒNG DỊ CÓ Ý NGHĨA THẾ NÀO ?

72 TÂM VÀ THỜI ĐẠI LƯỢNG TỬ

73  ẢO VÀ THẬT

74 NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH TAM GIỚI

75 TRÒ ẢO THUẬT CỦA TÂM

76 ĐỐI CHIẾU VẬT LÝ VŨ TRỤ VÀ PHẬT PHÁP

77 CÁI TA THẬT RA LÀ CÁI GÌ ?

78 PHẬT GIÁO CÓ THỂ HƯỚNG DẪN GÌ CHO KHOA HỌC VÀ NHÂN LOẠI ?

Danh Sách Bài Viết phụ (Nhà sau) của Blog Duy Lực Thiền

1 Cầu bất đắc khổ

2 Giới thiệu chuyên mục Nhà sau

3 Nữ nhân thị lão hổ

4 Sống khổ : Thiên tai, Sóng thần Nhật Bản

5 Đăng Biện Giác Tự Thơ Vương Duy

6 Sống khổ : “Tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống” – Dalida

7 OÁN TẮNG HỘI KHỔ : ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA (DEVADATTA)

8 ÁI BIỆT LY KHỔ : HÒN VỌNG PHU VÀ MẠNH KHƯƠNG NỮ

9 Mối “vạn cổ sầu” của các nhà thơ

10 ĐÓN XUÂN NÀY NHỚ XUÂN XƯA

11 Chuyến viếng thăm chùa Cao Mân, Trung Quốc của Thầy Duy Lực

12 VĂN HÓA MÍNH ĐÀM

13 CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG VÀ THẾ GIỚI ẢO

14 CUỘC ĐỜI LÀ ẢO MỘNG

15 NGÔI LÀNG BÌNH YÊN

16 TRƯƠNG BẢO THẮNG – LẤY TRÁI TÁO RA KHỎI THÙNG SẮT BỊ HÀN KÍN

17 HẦU HI QUÝ – PHỤC NGUYÊN CHIẾC ĐỒNG HỒ TAY BỊ ĐẬP BẸP

18 TRƯƠNG BẢO THẮNG – DÙNG THẤU THỊ TÌM THẤY QUẢ VỆ TINH BỊ CHÌM DƯỚI ĐÁY SÔNG

19 HẦU HI QUÝ – LÀM CÁ TƯƠI BỐC MÙI- LẤY XĂNG TỪ KHOẢNG CÁCH 50KM- BẤT ĐỊNH XỨ

20 HẦU HI QUÝ – ĐẦU BỊ CHÉM ĐỨT NGƯỜI VẪN SỐNG- SÚNG BẮN KHÔNG BỊ THƯƠNG- THẤU THỊ

21 TRƯƠNG BẢO THẮNG – DÙNG THẤU THỊ TÌM THẤY CON BÒ BỊ CHÌM DƯỚI LỚP BĂNG DÀY

22 HẦU HI QUÝ- Tác động người khác, biến ra thuốc lá và rượu, dùng tâm niệm lấy chiếc đồng hồ cho xuyên qua tường

23 LIÊU VĂN VĨ – NHẬN THỨC VỀ NHÂN THỂ ĐẶC DỊ CÔNG NĂNG

24 Trương Bảo Thắng – Cảnh cáo nữ ảo thuật gia nước ngoài và nhà xã hội học bảo thủ

25 Hầu Hi Quý – Biến ra thức ăn và thuốc lá, biến cua giấy thành cua thật

26 TRƯƠNG BẢO THẮNG- Thời thơ ấu gian khổ – Kết cục thành đạt

27 Trương Bảo Thắng trong trận động đất Đường Sơn khủng khiếp

28 Trương Bảo Thắng bị cha nuôi bỏ rơi, người đời bắt đầu phát hiện siêu nhân

29 Trương Bảo Thắng – Lần đầu được tiến dẫn về tỉnh Liêu Ninh, chưa được trọng thị

30 Hầu Hi Quý – Trị bệnh thần tốc, hô phong hoán vũ, nhận ra và đọc đúng âm của những chữ ông chưa từng học

31 Trương Bảo Thắng – Đản sinh kỳ lạ, tuổi thơ bất hạnh

32 CÁ NHÂN TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

33 Trương Bảo Thắng – Đi về nam, đến Quảng Châu, Thâm Quyến

34 Trương Bảo Thắng- Tranh cãi với cảnh sát và cảnh vệ

35 Trương Bảo Thắng- Tha tâm thông và dùng ý niệm di chuyển vật thể

36 Trương Bảo Thắng- Khả năng đi xuyên tường

37 CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ NHÂN SINH

38 Hầu Hi Quý- những chuyện thần kỳ xảy ra năm 1979, sau “cách mạng văn hóa”

39 LIÊU VĂN VĨ- LỜI BẠT (SÁCH VỀ HẦU HI QUÝ)

40 Lời tác giả- Lời tựa- Lời bạt của sách Siêu Nhân Trương Bảo Thắng

41 Trương Bảo Thắng- Trị bệnh cho nguyên soái Diệp Kiếm Anh

42 CÓ PHẢI ZÉNON (ZENO) NGỤY BIỆN KHÔNG ?

43 Ý NGHĨA KHOA HỌC VỀ VIỆC BIẾN RA THUỐC LÁ CỦA HẦU HI QUÝ

44 Hầu Hi Quý – Gặp gỡ những người nổi tiếng của Hong Kong

45 Hầu Hi Quý- Biến ra đô la Mỹ, cảnh cáo cô tiếp viên nhà hàng Tây Uyển

46 Những nhà ngoại cảm, họ là ai ?

47 MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

48 DUY TÂM – LƯƠNG KHẢI SIÊU

49 VÔ THƯỜNG MÙA WORLD CUP

50 CHÍNH TRỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ TIN HỌC

51 Thí nghiệm của Maria Chekhova về rối lượng tử (quantum entanglement)

52 HIỆU ỨNG TU HÀNH

53 VẤN ĐỀ CỦA NỀN GIÁO DỤC THẾ GIỚI

54 Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng

55 MỸ NHÂN VÀ CHUYỆN TU HÀNH

56 Ý NGHĨA CỦA THỜI GIAN TƯƠNG ĐỐI

57 Du Ký Tây phương Cực lạc của Pháp Sư Khoan Tịnh

58 NGÀY PHỤ NỮ 8-3, PHI CƠ MH370 CỦA MALAYSIA BAY ĐI ĐÂU ?

59 ĐỨNG TRƯỚC THẾ GIỚI

60 THẦN THÔNG THỜI HIỆN ĐẠI

Một số video clips về Khoa học hỗ trợ để hiểu Tánh Không

Vạn Pháp Duy Thức

Tieng On Toan Anh – Truong Alaya Thuc

The Holographic Universe – Vũ Trụ Toàn Ảnh 1 – Phụ đề Việt ngữ

Double Slit Experiment – Thí Ngiệm Hai Khe Hở – Phụ đề Việt ngữ

The Holographic Universe – Vũ Trụ Toàn Ảnh 2 – Phụ đề Việt ngữ

Universe 3 – Trường và Nguyên Lý Toàn Ảnh – Phụ đề Việt ngữ

Universe 4 – Ứng dụng Toàn Ảnh – Vũ Trụ Ảo – Phụ đề Việt ngữ

Universe 5 – Bộ Não Người Là Toàn Ảnh – Phụ đề Việt ngữ

Universe 6 – Bộ não người và cơ chế tạo ra thực tại ảo

Universe 7 – Mỗi Người Có Vũ Trụ của Riêng Mình – Phụ đề Việt ngữ

Universe 8 – Thức trong Vật Lý Lượng Tử – Phụ đề Việt ngữ

Universe 9 – Chúng ta thấy thế giới không đúng như nó là – Phụ đề Việt ngữ

Universe 10 – Niềm Tin Trong Đời Sống – Phụ đề Việt ngữ

Universe 11 – Cảm Nhận, Niềm Tin Có Thể Làm Thay Đổi Gen – Phụ đề Việt ngữ 

Universe 12 – Tâm Mang Tiền Đến Cho Bạn – Phụ đề Việt ngữ

Universe 13 – Tiếng Ồn Toàn Ảnh – Chúng Ta Có Thể Làm Gì – Phụ đề Việt ngữ

Não phản ánh Tâm đã quyết định trước Ý thức 6 giây

Nguoi choi Tro Choi Nhan Loai co the lam gi ?

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp 1 – Việt dịch

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp 2 – Việt dịch

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp 3 – Việt dịch

Đối Chiếu Vật Lý Vũ Trụ Và Phật Pháp – Tổng Kết – Việt dịch

Vũ Trụ Song Song – Bồ Tát Vô Trước

Advertisements
Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | 2 phản hồi

VÔ THƯỢNG THỪA PHẬT GIÁO

Giới thiệu qua về vô thượng thừa

Vô thượng thừa Phật giáo là một trường phái tu tập thiền định do Đức Phật Thích Ca sáng lập và các Tổ Sư triển khai qua nhiều thế hệ. Họ không phải là nhà lý thuyết suông mà chủ yếu là nhà thực hành, họ ứng dụng vô thượng thừa trong cuộc sống của bản thân mình đạt tới giác ngộ cả về lý thuyết và thực hành.

Về mặt thực hành, họ đã phát hiện ra Tâm là nguồn gốc của vũ trụ vạn vật. Giác ngộ tức là thành Phật, nghĩa là thành người giác ngộ (giác giả tức là Phật hay còn có tên gọi khác là Chánh biến tri, nghĩa là hiểu biết đúng thực tế khắp cả không gian và thời gian của Tam giới – gồm Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) và họ có thần thông, cụ thể là lục thông (6 loại thần thông mà kinh điển có nêu) bao gồm :

Lục thông, 六通 , tiếng Phạn ṣaḍ abhijñāḥ: Sáu phép thần thông, biểu hiện năng lực tâm thức bát nhã của chư Phật và Bồ tát.

A-tì-đạt-ma-câu-xá luận zh. 阿毗達磨俱舍論, sa. abhidharmakośa-śāstra, thường được gọi tắt là Câu-xá luận) có kể rõ lục thông là :

  1. Thân như ý thông, Phạn (sa) ṛiddhi viṣaga-jñānaṃ, còn gọi là Thần túc thông: biến hiện tuỳ theo ý muốn, thân có thể bay lên trời, đi trên biển, chui vào trong núi… tất cả mọi động tác đều tuỳ theo ý muốn, không hề chướng ngại.
  2. Thiên nhãn thông, sa. divyaṃ-cakṣuḥ-jñānaṃ: nhìn thấy tất cả mọi hình sắc ở gần hay ở xa trong cả thế gian, nhìn thấy mọi hình tướng khổ vui của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi.
  3. Thiên nhĩ thông, sa.  divyaṃ-śrotraṃ-jñānaṃ: nghe và hiểu hết mọi âm thanh trong thế gian, nghe và hiểu hết mọi ngôn ngữ của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi.
  4. Tha tâm thông, sa.  paracitta-jñānaṃ: biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo.
  5. Túc mệnh thông, sa.  purvanivasānusmṛiti-jñānaṃ, còn gọi là Túc mệnh minh: biết được kiếp trước của chính bản thân mình và của chúng sinh trong lục đạo, từ một đời, hai đời cho đến trăm ngàn vạn đời trước đều biết rõ, nhớ rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên gì, làm gì…
  6. Lậu tận thông , sa.  āsravakṣaya-jñānaṃ: lậu tức là kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi. Lậu tận thông là dứt trừ toàn bộ kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn.

Đức Phật hay Tổ Sư Vô Trước đã từng chứng tỏ là họ có khả năng đi lên các cõi trời. Đức Phật đi lên cõi trời Đao Lợi 忉利天để thuyết pháp cho thân mẫu là hoàng hậu Ma Da nghe, khi trở về Ấn Độ tại nơi có địa danh Sankasya (Tăng Già Thi僧伽施 gần New Delhi ngày nay) có Phạm Thiên và Đế Thích theo hầu.

Bia đá tạc sự tích Đế Thích và Phạm Thiên hầu Phật trở về thế gian tại Sankasya (Tăng Già Thi)

Còn Vô Trước Asaṅga dành nhiều năm thiền định nghiêm túc, trong thời gian này, theo truyền thuật, ban đêm ông thường viếng thăm cõi trời Tuṣita (Đâu-suất) để nghe giảng pháp từ Bồ tát Maitreya (Di-lặc) và ban ngày về thế gian giảng giải lại cho tín đồ.

Vô thượng thừa phá tất cả mọi chấp trước

Về mặt lý thuyết, họ giảng nhiều bộ kinh có ý nghĩa thâm sâu và rốt ráo đủ khả năng bác bỏ những niềm tin sai lầm của nhiều nhà khoa học đời sau, kể cả nhà khoa học vĩ đại nhất thế gian trong thế kỷ 20 là Albert Einstein.

Einstein tin rằng thế giới vật chất là khách quan, là có thật, cụ thể là những hạt cơ bản (element particles) của vật chất như photon, electron là có thật. Những đặc trưng cơ bản của chúng như vị trí, khối lượng, điện tích, số đo spin, luôn luôn tồn tại. Trong khi đó kinh điển Phật giáo nói rằng các hạt cơ bản chỉ là hoa đốm trong hư không, chỉ là tưởng tượng chứ không có thật. Kinh Hoa Nghiêm còn nói rõ rằng Nhất thiết pháp vô tự tính 一切法無自性 Tất cả các pháp đều không có tự tính, điều đó có nghĩa là hạt photon hoặc hạt electron và tất cả các hạt cơ bản khác không có sẵn bất cứ đặc trưng gì. Tất cả mọi đặc trưng của hạt cơ bản như vị trí, khối lượng, điện tích, số đo spin đều không có sẵn, chính người quan sát hay người khảo sát đo đạc, đã gán ghép tâm niệm, tưởng tượng của mình để tạo ra những đặc trưng của chúng. Những đặc trưng vô cùng cơ bản của vũ trụ như không gian, thời gian, số lượng cũng đều như vậy, nghĩa là do bộ óc tưởng tượng ra, hay nói cách khác, chỉ là vọng tưởng mà thôi. Cuộc tranh luận giữa Niels Bohr và Albert Einstein đến năm 1982 đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về Bohr. Einstein đã sai lầm như tuyệt đại đa số chúng ta tưởng rằng vật chất là có thật. Tuyệt đại đa số người trên thế gian đều không hiểu rằng chính vì các hạt cơ bản không có đặc trưng, đặc trưng chỉ xuất hiện khi có người quan sát và đặc trưng tưởng tượng đó đã tạo ra thế giới vật chất, từ nguyên tử, phân tử cho tới cố thể vật chất, sinh vật, con người, sơn hà đại địa, vũ trụ .

Sai lầm của Einstein không phải nhỏ, đó là sai lầm rất lớn, rất cơ bản. Nhưng tại sao Einstein vẫn được người đời hết mực tôn sùng và tuyệt đại đa số hầu như không biết gì về sai lầm cơ bản của ông ? Bởi vì có một nguyên lý gọi là Nguyên lý bất định do Werner Heisenberg phát biểu lần đầu năm 1927. Ý nghĩa của nguyên lý đó về mặt triết học là nói rằng : không thể xác định electron thực chất là sóng hay là hạt; nó vừa là sóng, vừa là hạt; vừa là không phải sóng cũng không phải hạt; khoa học và loài người không thể khẳng định nó là cái gì; nó không phải là cái gì cả. Chúng ta phải trở lại triết học của Kant khi ông nói rằng : Người ta không thể nhận thức được vật tự thể (Ding an sich), mà chỉ nhận thức được sự trình hiện (Erscheinung) của nó. Electron và các hạt cơ bản khác của vật chất là cái gì thì con người không thể biết được. Cái đó Tổ Sư Thiền gọi là vô thủy vô minh (không có khởi đầu, không thể xác định). Còn sự trình hiện của nó là vũ trụ vạn vật mà chúng ta đang thấy. Bởi vì tuyệt đại đa số nhân loại và Einstein cùng thấy trình hiện như nhau nên họ hoàn toàn tin tưởng vào Einstein và không biết rằng ông hoàn toàn sai lầm, thực tế là mê muội, mộng ảo. Cái này Bát Nhã Tâm Kinh diễn tả là Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc; Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc. Einstein là người rất hâm mộ Phật giáo ông từng nói :

Nếu có tôn giáo nào có thể đối mặt với yêu cầu của khoa học hiện đại, nó có lẽ là Phật giáo

Thế nhưng rõ ràng là ông chưa hiểu hết PG nên mới tranh luận kịch liệt với Niels Bohr về vấn đề hạt photon có sẵn đặc trưng hay không, vì ông không biết PG có nói rằng Nhất thiết pháp vô tự tính 一切法無自性 Tất cả các pháp đều không có tự tính. Kết quả là ông đã thất bại.

Kinh điển cũng bác bỏ thuyết Sinh vật tiến hóa của Darwin, đó chỉ là một giả thuyết khoa học lầm lạc. Thuyết sinh vật tiến hóa cho rằng do một sự ngẫu nhiên may mắn mà các chất vô cơ không phải chất sống như Carbon, Hydrogen, Oxygen và Nitrogen đã kết hợp được thành một thành phần cần thiết của chất sống đầu tiên là acid amin và từ đó hình thành các phân tử protein, tiến hóa dần thành các sinh vật, ban đầu chỉ là sinh vật đơn bào đơn giản và ngày càng phức tạp tinh vi cho đến trở thành con người với bộ não và các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, vô cùng phức tạp. Thuyết này có vẻ rất có lý, nhưng thực tế không phải như vậy.

Cấu trúc chung của một phân tử acid amin, với nhóm amin ở bên trái và nhóm acid cacbonxylic ở bên phải. Nhóm R là nhóm thay thế tùy theo từng acid amin cụ thể.

Niềm tin vào tiến hóa giống như tin rằng một đứa trẻ không có chút hiểu biết gì, chỉ viết bậy viết bạ một cách ngẫu nhiên, cuối cùng may mắn tạo ra được một hệ điều hành Windows vô cùng tinh vi phức tạp. Đó thực tế chỉ là điều hoang tưởng không bao giờ xảy ra. Thực tế được Đức Phật và các vị Tổ Sư phát hiện là Tâm giác ngộ hay Phật, là tánh giác kỳ diệu, là sự hiểu biết vô cùng vi diệu, chứ không phải là vật chất tự mò mẫm một cách ngẫu nhiên, đã tạo ra vũ trụ vạn vật và mọi cấu trúc sinh vật tinh vi nhất. Vì vậy cái tánh giác vi diệu đó được gọi là Chánh biến tri 正遍知Samyaksaṃbodhi  còn được dịch âm là Tam Miệu Tam Bồ Đề hoặc dịch nghĩa là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tính chất kỳ diệu của Chánh biến tri được các nhà đặc dị công năng hiện đại chứng tỏ một cách vô cùng thuyết phục. Chánh biến tri là một sức mạnh có ý thức vô cùng kỳ diệu, có khả phục hồi một tấm danh thiếp và một bức họa bị xé nát. Chính sức mạnh trí tuệ vô song đó là động lực tạo ra vũ trụ vạn vật, chính là cái kinh điển gọi là Nhất thiết duy tâm tạo 一切唯心造  Tất cả đều là do tâm tạo, điều này có nghĩa là toàn bộ vũ trụ vạn vật đều không có thực thể, không phải khách quan, không có thật mà chỉ là chủ quan do tâm tưởng tượng ra, là vọng tưởng, có nghĩa là chúng ta đang sống trong thế giới ảo, phi hiện thực (non realism).

TRƯƠNG BẢO THẮNG PHỤC NGUYÊN TẤM DANH THIẾP VÀ BỨC HỌA 

Một bức họa bị xé nát, bị ngâm nước cho tan rã hoàn toàn, không thể nào phục nguyên một cách ngẫu nhiên được. Chính điều này bác bỏ thuyết tiến hóa. Bởi vì nếu thuyết tiến hóa mà đúng thì bức tranh bị xé nát đó sau một thời gian dài xào xáo có thể tự phục nguyên thành bức tranh hoàn chỉnh. Điều đó không bao giờ xảy ra. Thực tế phải có sự tác động tâm linh của Trương Bảo Thắng, các mảnh vụn mới phục nguyên được. Nó phải được một lực kỳ diệu vô song có ý thức là Chánh biến tri điều khiển mới có thể phục nguyên được.

Câu chuyện của Trương Bảo Thắng là một hình ảnh minh họa cho nguồn gốc của muôn loài sinh vật, chúng không phải do tiến hóa, mà xuất hiện một cách đột ngột mang tính thần thoại (thần thoại chính là hiện thực của cơ học lượng tử) và bản chất của chúng là huyễn ảo không có thật. Thuyết sinh vật tiến hóa bị bác bỏ vì một lý do tưởng chừng rất đơn giản nhưng thực tế là nan giải, đó là sinh vật không có chỗ bắt đầu, cũng giống như vũ trụ không có chỗ bắt đầu như mô tả dưới đây.

Các nhà khoa học hiện đại hầu hết đều đồng ý với nhau là vũ trụ vạn vật có khởi điểm là vụ nổ Big Bang, trước vụ nổ, vũ trụ chỉ là một điểm kỳ dị có kích thứơc là 10-33 (mười lũy thừa âm 33) cm. Đó là kích thước Planck, kích thước nhỏ nhất còn có ý nghĩa trong vật lý học, nghĩa là con người còn phân biệt được. Dưới kích thước đó chỉ là con số toán học vô nghĩa, nằm ngoài khả năng phân biệt của con người. Đó là về mặt không gian, còn về mặt thời gian, thời điểm trước Big Bang là sự giãn nở lạm phát của vũ trụ, khi thể tích của vũ trụ mở rộng tăng theo hàm mũ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn đến thời điểm giữa 10−33 và 10−32 giây, phát sinh ra vụ nổ Sau giai đoạn lạm phát, kích thước vũ trụ đã tăng lên gấp 1030 so với kích thước ban đầu.

Nhưng các nhà khoa học không thể trả lời được câu hỏi : Nguyên nhân hay cái gì đã sinh ra điểm kỳ dị, từ đâu mà có cái điểm kỳ dị đó ? Cũng như các nhà khoa học sẽ không thể trả lời được câu hỏi : nguồn gốc phát sinh ra con người là gì ? Trong thế kỷ 19, Charles Darwin trong tác phẩm Nguồn Gốc Các Loài (On the Origin of Species, xuất bản năm 1859) có vẻ như trả lời được câu hỏi nguồn gốc của sinh vật, song qua thế kỷ thứ 21, đã có nhiều phản biện cho thấy những nhận định của Darwin chỉ là một dự phóng quá xa so với thực tế, thiếu rất nhiều chứng cứ khoa học về hóa thạch để chỉ ra quá trình trung gian của tiến hóa, hay nói cách khác, tiến hóa đã không xảy ra trong thực tế. Trái lại, hóa thạch của nhiều loài côn trùng như con gián, con dế, con cá…có tuổi hàng trăm triệu năm lại chứng tỏ rằng không hề có tiến hóa.

Nhận thức trong Tối Thượng Thừa của kinh điển Phật giáo nói rằng tất cả vũ trụ vạn vật chỉ là thế lưu bố tưởng (tưởng tượng đã phổ biến trải qua nhiều đời) của con người chứ không cái gì là có thật. Từ Tâm như hư không vô sở hữu (Tâm giống như hư không không có thật) cho tới 18 hạt cơ bản của vật chất (element particles) tương ứng với 18 giới của Duy Thức Học (lục căn, lục trần, lục thức), cho tới nguyên tử, phân tử, cố thể vật chất, cho tới tinh thần, ý thức (ngũ uẩn :  sắc, thọ, tưởng, hành, thức), không cái gì là có thực chất, nghĩa là có thật cả. Tất cả đều chỉ là vọng tưởng. Điều này được diễn tả tập trung trong Bát Nhã Tâm Kinh.

Bát Nhã Tâm Kinh- Biểu diễn Tôn Lộ

Tại sao tất cả đều không có thực chất mà chúng ta lại cảm nhận rất là thật ? Đó là do tác động của hai nguyên lý :

Một là Nhất thiết pháp vô tự tính 一切法無自性 Tất cả các pháp đều không có tự tính, điều đó có nghĩa là hạt photon hoặc hạt electron và tất cả các hạt cơ bản khác không có sẵn bất cứ đặc trưng gì. Và chúng cần được thay thế bởi những đặc trưng, đặc điểm của tâm niệm để có thể tưởng tượng ra vật. Và sự thay thế này được diễn ra với nguyên lý thứ hai.

Hai là Nhất thiết duy tâm tạo 一切唯心造  Tất cả đều là do tâm tạo, điều này có nghĩa là toàn bộ vũ trụ vạn vật đều không có thực thể, không phải khách quan, không có thật mà chỉ là chủ quan do tâm tưởng tượng ra, là vọng tưởng, có nghĩa là chúng ta đang sống trong thế giới ảo, phi hiện thực (non realism).

Hai nguyên lý này, chúng ta thấy rất rõ trong tin học.

Chúng ta biết rằng dữ liệu tin học chỉ là những dãy số 0 và 1 được sắp xếp theo một thứ tự khác nhau vô cùng tận. Chúng chỉ là vô số những con số khác nhau sắp xếp theo hệ nhị phân. Bộ vi xử lý (processor) của máy tính sẽ nhanh chóng thay thế các đặc điểm cho những con số đó. Nào là đặc điểm về hình dáng, màu sắc, độ sáng rồi cả âm thanh nữa. Thế là các con số đã biến đổi trở thành văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, âm nhạc…vô cùng phong phú.

Trong cuộc sống đời thường, sự việc cũng diễn ra tương tự như vậy, các ý niệm, tưởng tượng đã được triển khai đồng bộ cho lục căn, lục trần khiến cho lục thức hiển hiện trong bộ não thành cảnh giới thế gian vô cùng sinh động, vô cùng phong phú.

Vậy làm thế nào chúng ta biết được tâm niệm lại có khả năng thần kỳ như vậy ? Một số nhà đặc dị công năng hiện đại chứng tỏ cho chúng ta thấy. Hầu Hi Quý có khả năng dùng tâm niệm của mình di chuyển vật thể qua không gian một cách vô ngại, bất kể khoảng cách là bao xa, bất kể những chướng ngại của vách tường hay hộp gỗ hay bàn tay nắm chặt.

22 HẦU HI QUÝ- Tác động người khác, biến ra thuốc lá và rượu, dùng tâm niệm lấy chiếc đồng hồ cho xuyên qua tường

Tối thượng thừa Phật giáo nói rằng toàn bộ Tam giới chỉ là Thức (vạn pháp duy thức 萬法唯識) không có gì là thật cả, vật chất cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Một số nhà khoa học ngày nay cũng đồng tình với nhận thức này, họ làm ra video sau đây để diễn tả.

Vạn Pháp Duy Thức

Một số nhà khoa học khác nghi ngờ rằng cái vũ trụ mà chúng ta sống trong đó là giả lập chứ không phải có thật.

Vũ trụ là giả lập

Nhưng cách mà các nhà khoa học suy nghĩ thì có thể chưa đúng, không phải một nền văn minh của một nhân loại giả lập ra vũ trụ, mà vũ trụ là một sản phẩm tưởng tượng của Tâm như hư không vô sở hữu, cái tâm đó chính là người đã tạo ra vũ trụ, và nhân loại gọi cái tâm đó bằng những danh xưng khác nhau như Trời, Thượng Đế, Phật, Allah. Các nhà khoa học hiện đại đã tìm cách lý giải về cái vũ trụ không có thật đó như sau.

Universe 3 – Trường và Nguyên Lý Toàn Ảnh – Phụ đề Việt ngữ

Cuối cùng thì cuộc sống trên thế gian của chúng ta sẽ ra sao ?

Tối thượng thừa nêu ra nhận thức xác thực hơn về thế giới và đưa ra phương pháp giúp cho hành giả làm chủ được tâm. Làm chủ tâm cũng tức là làm chủ cả vũ trụ vạn vật, bởi vì nói cho cùng, vũ trụ chỉ là giả lập hay tưởng tượng của tâm. Chúng ta tưởng tượng như thế nào thì vũ trụ sẽ như thế ấy, không có cái gì gọi là thực tế khách quan cả.

Phương pháp của tối thượng thừa là tham thiền hay tham thoại đầu để đến được chỗ gọi là vô thủy vô minh. Đó là cái chỗ mà các nhà khoa học bị bế tắc. Các nhà vật lý nhận thức tới điểm kỳ dị nhưng không biết cái điểm kỳ dị ấy từ đâu mà ra và nguyên nhân gì phát sinh ra vụ nổ Big Bang tạo lập ra vũ trụ này. Họ cũng nghi ngờ rằng đây cũng không phải là vũ trụ duy nhất mà thực tế có rất nhiều vũ trụ song song đồng thời tồn tại với vũ trụ này, chỉ vì chúng ta không thấy, không tiếp xúc được nên tưởng là không có. Ví dụ cõi trời, cõi tiên, cõi âm, cõi tây phương cực lạc, cõi địa ngục, cõi quá khứ, cõi vị lai…đó là những cõi giới mà chỉ một số rất ít người thấy được, còn tuyệt đại đa số không thấy nên cảm thấy mơ hồ không thể tin được. Còn các nhà theo chủ thuyết tiến hóa thì bế tắc ở chỗ không thể xác định được sinh vật đầu tiên, cũng không thể chứng minh được là chất vô cơ không sống đã kết hợp lại thành chất sống như thế nào. Họ cứ tin như thế mà không có thực tế nào chứng minh cả. Các thí nghiệm chỉ chứng tỏ rằng xác suất để chất vô cơ ngẫu nhiên kết hợp lại thành chất sống là cực kỳ nhỏ, gần như không bao giờ có thể xảy ra được.

Mặc dù acid amin là một thành phần cơ bản của sự sống như ta thấy ngày nay, nhưng liệu chúng có thể NGẪU NHIÊN tập hợp lại với nhau để tạo thành protein không?

Để trả lời câu hỏi này, cần biết rằng khoa học ngày nay đã biết trong tự nhiên có 100 loại acid amin khác nhau, nhưng chỉ có 20 loại có mặt trong sự sống (sự sống chỉ sử dụng 20 loại). Hơn thế nữa, tất cả 20 loại acid amin này đều thuận tay trái. Vậy bài toán đặt ra là làm thế nào để 20 loại acid amin thuận tay trái trong tự nhiên ngẫu nhiên tập hợp lại với nhau để tạo thành protein?

Sẽ không giải được bài toán trên nếu không biết một định luật cơ bản của sự sống: Định luật sự sống bất đối xứng hay Định luật sự sống thuận tay trái do Louis Pasteur khám phá ra năm 1848, khi ông mới 26 tuổi.

Về mặt lý thuyết, đối với một hợp chất hữu cơ, xác suất để xuất hiện hai dạng cấu trúc đó là như nhau: tỷ lệ 50-50. Nhưng điều kỳ lạ là hợp chất hữu cơ trong các tế bào sống chỉ có cấu trúc bàn tay trái (chỉ thuận tay trái). Pasteur khám phá ra điều này khi ông nghiên cứu tinh thể acid tartaric. Trong khi acid tartaric do con người chế tạo ra trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp (gọi là acid paratartaric) xuất hiện cả hai loại cấu trúc ban tay phải và bàn tay trái với tỷ lệ 50-50 thì acid tartaric chiết xuất từ sự sống (bã nho) chỉ có phân tử thuận tay trái. Với trực giác thiên tài, Pasteur đã tổng quát hóa nhận xét đó thành một định luật, rằng tính chất thuận tay trái là đặc trưng của sự sống – ở đâu có sự sống, ở đó có phân tử chỉ thuận tay trái, và ngược lại, ở đâu có phân tử chỉ thuận tay trái, ở đó có sự sống.

Qua hơn 150 năm thử thách, định luật này được kiểm chứng là tuyệt đối đúng – không có bất cứ một trường hợp thực tế nào trái với nó. Giới tiến hóa rất khó chịu, vì bị định luật này thách thức, nhưng họ vẫn phải thừa nhận đó là một sự thật khó hiểu của sự sống.

Áp dụng định luật này vào trường hợp của acid amin, chúng ta có nhận xét sau đây: trong 100 loại acid amin có trong tự nhiên, những acid amin có hai loại cấu trúc thuận tay phải và thuận tay trái với tỷ lệ 50-50 đều không có mặt trong sự sống, trong khi những loại acid amin được sự sống sử dụng đều có cấu trúc thuận tay trái.

Thật thú vị để nhắc lại một chút về thí nghiệm Urey-Miller năm 1953, một thí nghiệm đã được nhiều báo chí thời đó quảng cáo rùm beng là đã “chế tạo ra sự sống”, gây chấn động dư luận. Nhưng thực ra đó là chuyện phóng đại – Miller chỉ chế tạo được một vài loại acid amin, nhưng đều là những acid amin không sống, tức là những acid amin có cấu trúc đối xứng (phân tử thuận tay phải và thuận tay trái có mặt với tỷ lệ ngang bằng). Hóa ra thí nghiệm này có tác dụng ngược: nó cảnh báo rằng sự sống không thể tạo ra từ vật chất không sống! Sự sống đòi hỏi phải có những phân tử CHỈ THUẬN TAY TRÁI, và đó là điều vượt quá khả năng của con người. Bản thân Miller 40 năm sau đã thú nhận với tạp chí Scientific American rằng “Vấn đề nguồn gốc sự sống thực ra khó hơn tôi và hầu hết những người khác dự kiến” Năm 1969, giáo sư sinh học Dean Kenyon, người từng tin vào học thuyết Darwin, kết luận: “Về cơ bản, không thể tin được là vật chất và năng lượng không cần ai giúp mà tự tổ chức thành các hệ thống có sự sống”.

Sự bế tắc của thuyết tiến hóa đã được Phật pháp đề cập từ rất lâu rồi, trong một luận đề về Con gà và Cái trứng, cái nào có trước, cái nào sinh ra cái nào ? Ngày nay có người trả lời là con gà có trước quả trứng, song đó là một câu trả lời gượng gạo không mang tính triết học cao, bởi vì như thế chúng ta phải chấp nhận rằng con gà đột ngột xuất hiện không theo quy luật nhân quả. Như thế chúng ta cũng phải chấp nhận rằng con người đột ngột xuất hiện trên quả địa cầu cách nay khoảng 3 triệu năm mà không phải do con người sinh ra, có thể là do con vượn sinh ra theo tiến hóa luận.

Những tổ tiên thật sự gần của loài người chỉ xuất hiện vào khoảng 3,7 triệu năm trước, đó là thời điểm xa nhất mà đến nay chúng ta có thể ghi lại được dấu chân của loài vượn người đã có thể đi bằng hai chân. Loài này có tên Australopithecus, phát triển trong các vùng rừng châu Phi. Sự sa mạc hóa của lục địa này khiến rừng biến thành sa mạc hoặc thảo nguyên, không còn cây cối để leo trèo, loài Australopithecus mới dần tiến hóa để có thể thích nghi với việc sống thiếu các ngọn cây.

Australopithecus sau này tiến hóa thành Homo habilis với mức độ giống con người ngày nay nhiều hơn, và rồi xa hơn là Homo ergaster, rồi Homo erectus với ít lông hơn, chỉ tập trung chính ở trên đầu, các chức năng cơ thể khá giống với con người ngày nay.

Homo erectus được cho là tổ tiên đầu tiên ở dạng người của loài người chúng ta ngày nay, với bộ não có kích thước khoảng 74% bộ não của con người hiện đại. Đó là khoảng 1,8 triệu năm trước.

Cho tới tận 100.000 năm trước, loài người có trí tuệ đầu tiên mới thật sự xuất hiện, đó là những người Homo sapien. Họ là nhánh phát triển nhất về trí tuệ trong số các nhánh phát triển của thế hệ các loài vượn người Homo. Với sự sa mạc hóa của châu Phi, họ vượt qua ranh giới giữa châu Phi và châu Âu, phân tán trên cả châu Âu và châu Á (ban đầu là vùng Trung Đông) ngày nay.

Đoạn trên là mô tả của thuyết tiến hóa về nguồn gốc loài người, những mô tả đó ngày nay không còn đáng tin cậy bởi vì không tìm được hóa thạch trung gian giữa các loài đó để chứng tỏ rằng có sự tiến hóa từ Australopithecus tới Homo sapiens, những hình ảnh này chỉ là do những người theo thuyết tiến hóa vẽ vời ra.

Những chất sống đầu tiên đã không thể chế tạo được thì những giai đoạn tiếp theo chỉ là suy đoán. Những suy đoán này rất giống với việc tâm niệm của con người đã đánh tráo các đặc trưng của mình vào các cấu trúc tưởng tượng của các hạt cơ bản để tạo ra thế giới vật chất. Các nhà tiến hóa đã đánh tráo các suy đoán của mình thành học thuyết tiến hóa luận chứ đó không hẳn là thực tế của quả địa cầu.

Tóm lại về mặt vật lý học, Einstein đã đánh tráo tâm niệm của mình vào hạt photon và electron, nghĩa là ông đã tưởng tượng ra những đặc trưng như vị trí, khối lượng, điện tích, số đo spin và gán cho photon cũng như các hạt cơ bản khác, chứ bản thân các hạt cơ bản là không có thật, cũng không hề có sẵn bất cứ đặc trưng gì, mà thí nghiệm về hai khe hở đã chứng tỏ một cách rõ ràng,

Double Slit Experiment – Thí Ngiệm Hai Khe Hở – Phụ đề Việt ngữ

Chính cái tưởng tượng cơ bản nhất về các hạt cơ bản đã đặt nền tảng cho sự tồn tại của 18 hạt cơ bản trong mô hình chuẩn của Vật lý học về Hạt (Standard Model of Particle Physics). Và từ các hạt cơ bản đó, tâm đã tưởng tượng thành vũ trụ vạn vật, từ vụ nổ Big Bang cho tới các thiên hà, các hệ mặt trời, các hành tinh và sinh vật, con người.

Về mặt sinh vật học thì Charles Darwin đã tưởng tượng ra cuộc tiến hóa từ chất vô cơ thành hữu cơ rồi thành chất sống, sinh vật đơn bào, côn trùng, chim cá, loài vật có xương sống và hệ thần kinh, cuối cùng thành con người. Bởi vì loài người đang hiện hữu trên địa cầu với tổng dân số lên đến 7,5 tỷ người, đang xây dựng nền văn minh vô cùng phong phú và vĩ đại, nên những người ủng hộ thuyết tiến hóa tin chắc rằng học thuyết của mình là đúng.

Họ không nghi ngờ rằng bản thân vật chất, từ các hạt cơ bản đã không có thật, cho nên cái cấu trúc về con người cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đó thực tế chỉ là thông tin, toàn bộ vũ trụ vạn vật cũng chỉ là thông tin. Điều này một số nhà khoa học hiện đại gọi là Vũ trụ Toàn ảnh (Holographic Universe) có nghĩa là một vũ trụ ảo được xây dựng bằng thông tin, có người còn đề xuất cả bit thông tin vũ trụ là như thế nào. Craig Hogan đề xuất như thế này.

Theo lý thuyết của Hogan, mọi vật trong thế giới 3D (thế giới đời thường của chúng ta) đều có thể mã hóa trên một diện tích 2D ở độ phân giải Planck. Kích cỡ Planck là kích cỡ nhỏ nhất. Và những bit cơ bản của thông tin nằm trong kích cỡ Planck. Kích thước Planck là khoảng cách vật lý nhỏ nhất còn có ý nghĩa, dưới khoảng cách này thì con số chỉ còn là con số toán học vô nghĩa, nó vô nghĩa vì không còn tương ứng với một thực thể vật lý nào. Kích thước Planck là 10-33   (mười lũy thừa trừ 33) cm. Đó chính là kích thước của lượng tử (quantum). Từ kích thước Planck, ông tính ra diện tích Planck là 10-66 cm2 (mười lũy thừa trừ 66 centimét vuông). Một bit thông tin vũ trụ bằng 4 diện tích Planck.

Vũ trụ vạn vật nếu đã là thông tin thì thuyết sinh vật tiến hóa chỉ là ảo tưởng của Darwin. Con người chẳng phải do tiến hóa gì cả mà là do tâm tưởng tượng. Tâm tưởng tượng như thế nào thì con người và cả vạn vật là như thế ấy. Đó chính là điều mà Vô Thượng Thừa Phật giáo đề cập và ghi trong kinh điển bằng câu Nhất thiết duy tâm tạo 唯心造  Tất cả đều là do tâm tạo, điều này có nghĩa là toàn bộ vũ trụ vạn vật đều không có thực thể, không phải khách quan, không có thật mà chỉ là chủ quan do tâm tưởng tượng ra, là vọng tưởng, có nghĩa là chúng ta đang sống trong thế giới ảo, phi hiện thực (non realism).

Phá đổ mọi chấp trước để làm gì ?

Trong vọng tưởng của con người, của Einstein và Darwin thì thế giới là có thật, là khách quan, có không gian, có thời gian, có số lượng, có cuộc sống, có tiến hóa, có lịch sử, có nền văn minh và hiện tại đang là năm 2018 của thế kỷ 21 Công nguyên. Các cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, TQ, Nga, đang tranh bá, đang muốn thống trị thế giới. Còn các nước nhỏ thì đành phải phụ tùy vào các nước lớn, kẻ theo Mỹ, người theo TQ, kẻ khác ngã về Nga. Nhưng một số nhà khoa học thì nghi ngờ rằng cả vũ trụ và thế giới chỉ là giả lập chứ không phải là có thực hoàn toàn.

Tại sao con người cứ sống mê muội đau khổ triền miên mà không thể sống theo phương châm : Vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ (úy) ?  Bởi vì tuyệt đại đa số người chấp thật, họ tự trói buộc mình trong nhận thức nhị nguyên điên đảo mộng tưởng. Phá chấp trước để hội nhập với tâm bản nguyên có đủ mọi năng lực, chính năng lực này tạo ra vũ trụ vạn vật mà kinh điển nói là Nhất thiết duy tâm tạo.

Một số không ít người đau khổ, bất như ý với cuộc sống thế gian, nên hướng về một thế giới tốt đẹp hơn gọi là Thế giới Tây phương cực lạc do Phật A Di Đà chủ quản. Chúng sinh ở thế giới đó có sức mạnh lớn về tâm niệm, nên khi họ muốn ăn uống hay có quần áo, đồ dùng, thì tự khắc những vật phẩm đó sẽ hiện ra, khi dùng xong thì chúng tự biến mất.

Ăn Uống Ở Cõi giới Tây phương Cực lạc

Tuy nhiên thế giới đó cũng chỉ là hóa thành, một trạm dừng chân tạm thời trên con đường diệu vợi tới giác ngộ.

Kết luận

Vô thượng thừa Phật giáo chỉ ra tất cả mọi cảnh giới kể cả tương đối và tuyệt đối cho mọi người thấy. Ai muốn tiếp tục sống trong thế giới vọng tưởng, mê muội, đầy phiền não, đau khổ, thì cứ tiếp tục sống cuộc sống thế gian đời thường trong đó có áp bức bất công, có thiên tai nhân họa, có sinh lão bệnh tử, vui buồn bất chợt.

Còn ai muốn sống giác ngộ hơn thì làm quen với những khái niệm mới trong đó không gian, thời gian và số lượng không còn được coi là tuyệt đối, mà chỉ còn giá trị tương đối, thậm chí cái tương đối này đi xa hơn quan niệm của Einstein trong hai thuyết tương đối, hẹp và rộng của ông. Einstein tuy nói rằng không gian tương đối, thời gian tương đối nhưng vẫn còn mắc kẹt trong thế giới khách quan, không hiểu rằng không gian và thời gian cũng là do tâm niệm của ông sinh ra. Vì vậy Einstein không thể hiểu, không thể chấp nhận được hiện tượng liên kết lượng tử (quantum entanglement) là có xảy ra. Và quan điểm của Einstein đã bị chứng minh là sai lầm trong thí nghiệm do Alain Aspect tiến hành tại Paris năm 1982.

Không gian, thời gian và số lượng không thể có bắt đầu. Phật pháp gọi đó là vô sinh pháp nhẫn 無生法忍(Phạn ngữ :anutpattika-dharma-kṣānti). Pháp nhẫn là nhận thức kết tinh từ phép tu nhẫn nhục ba la mật phát hiện được bờ bên kia của nhận thức là vô sinh, là tánh không của vạn pháp. Các nhà khoa học vọng lập ra điểm bắt đầu của không gian và thời gian gọi là điểm kỳ dị có kích thước là 10-33 (mười lũy thừa âm 33) cm. Đó là kích thước Planck, kích thước nhỏ nhất còn có ý nghĩa trong vật lý học, nghĩa là con người còn phân biệt được. Dưới kích thước đó chỉ là con số toán học vô nghĩa, nằm ngoài khả năng phân biệt của con người. Đó là về mặt không gian, còn về mặt thời gian, thời điểm trước Big Bang là sự giãn nở lạm phát của vũ trụ, khi thể tích của vũ trụ mở rộng tăng theo hàm mũ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn đến thời điểm giữa 10−33 và 10−32 giây, phát sinh ra vụ nổ Big Bang. Đó chỉ là vọng tưởng về vũ trụ.

Kinh Kim Cang đã chỉ ra rằng : “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc”.

Ý nói là thời gian không có thật, không thể có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, sự phân biệt quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là vọng tưởng.

Các nhà khoa học về sinh vật mà nổi tiếng nhất là Darwin, vọng tưởng về sự bắt đầu của sinh vật. 4 Tỷ Năm trước: Các nguyên tử hidrogen và oxygen nối kết với nhau thành phân tử nước. Nước giúp cho sự tạo ra những phân tử khác, nước là chất cần thiết để tạo ra sự sống. Rồi chất hữu cơ là loại vật chất sống hình thành, đại phân tử hữu cơ có chứa cả 4 nguyên tố : carbon, hydro, oxy và nitro – phân tử protein đầu tiên, ra đời. Với cấu trúc bậc 4 (cấu trúc không gian), chất protein có một khả năng đặc biệt mà chất vô cơ không có được, đó là sự trao đổi chất. Sự sống đầu tiên hình thành. Còn động vật đầu tiên xuất hiện vào khoảng cách nay 640 triệu năm, đó là bọt biển

Bọt biển có thể đã xuất hiện trên Trái Đất từ 640 triệu năm trước, sớm hơn 100 triệu năm so với đa số các loài kỷ Cambri, giai đoạn hầu hết các nhóm động vật xuất hiện (540 triệu năm trước).  

Rồi do tiến hóa, động vật đầu tiên đã tiến hóa thành con người. Nhưng cũng theo nghiên cứu của ngành cổ sinh vật học. Hầu hết các nhóm động vật xuất hiện đồng thời ở kỷ Cambri, chúng đã có cấu trúc hoàn thiện như động vật ngày nay, không có sự tiến hóa. Ví dụ người ta tìm được hóa thạch của cá vây tay cách nay 240 triệu năm. Nó giống hệt như cá vây tay ngày nay.

Cá vây tay (coelacanth fish)

Tuổi: 240 triệu năm
Thời kỳ: Kỷ Triat
Địa điểm: Ambilobe, Madagascar

Cá vây tay ngày nay

Như vậy theo cái nhìn của vô thượng thừa Phật giáo, các nhà khoa học chỉ là vọng tưởng, dựa trên tưởng tượng, từ hạt cơ bản cho tới nguyên tử, phân tử, chất vô cơ, chất sống. Thế gian hiện tại là một bức tranh tưởng tượng toàn bích của tâm mà thuật ngữ Phật giáo gọi là thế lưu bố tưởng 世流布. Trong kinh “Đại bát Niết bàn” 大般涅槃经  do ngài Đàm Vô Sấm 昙无谶 (Dharmaraksa) pháp sư người Ấn dịch, Phật nói với Ca Diếp.

Tất cả phàm phu có hai loại tưởng tượng, thứ nhứt là thế lưu bố tưởng, thứ hai là trước tưởng. Tất cả bậc thánh nhân chỉ có thế lưu bố tưởng mà không có trước tưởng. Tất cả phàm phu vì dựa vào cảm giác sai lầm của giác quan , từ thế lưu bố tưởng sinh ra trước tưởng. Tất cả bậc thánh vì có chánh giác thấu suốt, từ thế lưu bố tưởng không sinh ra trước tưởng. Vì vậy mới gọi cái thấy của phàm phu là điên đảo tưởng. Thánh nhân tuy cũng có tri giác (giống phàm phu) nhưng không gọi là điên đảo tưởng

Hành giả vô thượng thừa vẫn sống trong cảnh giới thế gian đời thường nhưng không còn quá chấp thật, dần dần phá ngã chấp và pháp chấp để đi tới giác ngộ kiến tánh thành Phật. Thành Phật không phải là thành một vị chúa tể của vũ trụ, mà chỉ là giác giả, người giác ngộ, hiểu rốt ráo và tự chứng rằng vũ trụ vạn vật là không có thật, cũng chỉ là giả tạm do tâm tạo.

Truyền Bình

Đăng tải tại Bài viết | 5 phản hồi

ĐƯƠNG THỂ TỨC KHÔNG

Đương thể tức không nghĩa là gì ?

Nhất thiết pháp đương thể tức không 一切法當體即空 nghĩa là trong tất cả các pháp, cái vật thể hiện tại đang là cũng là không có thật, chứ không phải đợi cho tới lúc nó bị hoại diệt mới là không. Nhiều vị sư giảng kinh cũng còn nhầm lẫn về vấn đề này. Nhiều người vẫn cho là vật thể hiện tại là có thật, ví dụ cái xe hơi mà mình đang sử dụng là có thật, phải trải qua một thời gian lâu sau, ví dụ sau 100 năm hoặc 1000 năm, khi cái xe hơi ấy đã bị hoại diệt, thì nó mới trở thành không.

Tại sao cái xe hơi chúng ta đang đi cũng là không có thật ? Bởi vì xe là một cố thể vật chất cấu tạo bằng phân tử, nguyên tử vật chất như sắt, đồng, kẽm, cao su, nhựa v.v…Mà nguyên tử cấu tạo bằng các hạt cơ bản như quark, electron, các hạt tạo ra khối lượng như higgs boson, các hạt tạo ra lực truyền dẫn như boson W, boson Z v.v…

Mà tất cả các hạt cơ bản này theo như nhận định của nhà khoa học trứ danh Niels Bohr, đều là hạt ảo, ông nói :  “Isolated material particles are abstractions” (Hạt vật chất cơ bản cô lập thì trừu tượng- tức không phải vật thật)

Heisenberg là người phát minh ra nguyên lý bất định, cũng nói : “Atoms and elementary particles…form a world of potentialities or possibilities, rather than one of things or facts…atoms are not things” (Nguyên tử và các hạt cơ bản…hình thành một thế giới tiềm thể hay có khả năng hiện hữu, chứ không phải một thế giới của vật thể hay sự vật có thật…Nguyên tử không phải là vật).

Nguyên tử, cấu trúc nền tảng nhất của vật chất đã không phải là vật thì là gì ? Nguyên tử chỉ là một vọng tưởng, một tưởng tượng mà thuật ngữ Phật giáo gọi là thế lưu bố tưởng. Và cái cố thể vật chất là chiếc xe hơi được tạo thành từ rất nhiều nguyên tử cũng chỉ là một vật ảo không có thật. Chiếc xe hơi là ảo nhưng công dụng của nó thì rất thật, nó có thể chở con người đi xa một cách nhanh chóng. Cũng giống như thế giới tin học là thế giới ảo nhưng công dụng của nó thì rất thật và vô cùng lớn lao.

Niels Bohr và Einstein từng có một cuộc tranh luận rất quyết liệt trong thế kỷ 20. Einstein cho rằng hạt photon hoặc hạt electron là những vật có thật, chúng có các đặc điểm, đặc trưng  như vị trí, khối lượng, điện tích, số đo spin, chúng là tồn tại khách quan. Nhưng Bohr cho rằng hạt photon hoặc hạt electron chỉ xuất hiện khi có người quan sát và đo đạc chứ không có sẵn. Chúng là do người quan sát tưởng tượng ra. Sự tưởng tượng này không phải chỉ bằng ý thức mà là sự tưởng tượng đồng bộ của cả 6 giác quan : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, não bộ. Do đó con người không có cách nào để ngộ ra các vật thể chỉ là tưởng tượng chứ không phải có thật.

Thí nghiệm liên kết lượng tử (quantum entanglement) của Alain Aspect tiến hành tại Paris năm 1982 đã xác nhận một cách chắc chắn rằng lập trường của Bohr là đúng, lập trường của Einstein là sai.

Kinh điển Phật giáo từ lâu cũng nói rằng Nhất thiết duy tâm tạo, chính nhất niệm vô minh của bộ não con người đã tạo ra vũ trụ vạn vật. Vì vậy Phật giáo mới nói rằng Tất cả là do tâm tạo.

Sự lầm lạc của con người là do đâu mà có ?

Thứ nhất là do các giác quan đánh lừa.

Mắt thấy, tai nghe, thân thể tiếp xúc, lưỡi nếm , mũi ngửi, đều chỉ là những cảm giác, những tín hiệu của dòng điện truyền vào não. Bộ não phân biệt đó là màu sắc gì : đỏ, cam, vàng, lục, lam. chàm, tím; hình dáng ra sao, thanh nhã hay cục mịch, từ dữ liệu do mắt cung cấp qua những hạt truyền dẫn là photon ánh sáng. Những màu sắc đỏ cam vàng…không có thực chất, con người tưởng tượng ra màu sắc dựa trên thói quen phân biệt.

Độ dài sóng của ánh sáng đơn sắc đỏ có bước sóng nằm trong khoảng 630-760 nm (1 nm- nanomét- = một phần tỷ mét). Các bức xạ điện từ có tần số thấp hơn tức có bước sóng dài hơn được gọi là hồng ngoại tức là ngoài quang phổ về phía đỏ. Sóng điện từ của radio có bước sóng dài hơn nhiều, ví dụ ở băng tần sóng ngắn (SW Short Wave) có bước sóng 25m, 31m, 49m, 75m v.v…Bước sóng dưới 200m thường được liệt vào sóng ngắn. Sóng ngắn có tần số từ 2300 kHz 26100 kHz. Bước sóng 360m, 400m, 485m được coi là sóng trung (Medium Wave). Sóng trung có tần số từ 531 kHz đến 1602 kHz

Màu chàm (indigo) và màu tím (violet) có bước sóng ngắn nhất trong quang phổ bảy màu mà mắt con người thấy được, vào khoảng 380 đến 420 nanômét. Bức xạ ngắn hơn nữa nằm ngoài quang phổ về phía tím gọi là tử ngoại. Quang phổ của tia tử ngoại được chia ra thành tử ngoại gần (có bước sóng từ 380 đến 200 nm) và tử ngoại xa hay tử ngoại chân không (có bước sóng từ 200 đến 10 nm). Bước sóng của tia X từ dưới 10 nm đến 0,1 nm. Tia gamma còn có bước sóng ngắn hơn tia X, nó là loại bức xạ điện từ có tần số cực cao.

Tóm lại ánh sáng không hề có màu sắc, màu sắc là do con người tưởng tượng ra dựa trên tần số dao động, tần số nhỏ hay bước sóng dài thì thấy là đỏ, tần số lớn hay bước sóng ngắn thì thấy là tím. Tần số nhỏ hơn đỏ gọi là hồng ngoại, tần số lớn hơn tím gọi là tử ngoại.

Quang phổ ánh sáng mặt trời

Visible light : ánh sáng nhìn thấy được

Ultraviolet : tử ngoại

Infrared : hồng ngoại

Cảm giác của giác quan khác cũng tương tự như vậy, tất cả cảm giác đều chỉ là tín hiệu của dòng điện được não phân tích và nhận thức theo một thói quen lâu đời mà Phật giáo gọi là thế lưu bố tưởng.

Video sau đây diễn tả tính cách ảo hóa của cảm giác. Tất cả mọi cảm giác đều chỉ là tưởng tượng đồng bộ của 6 giác quan.

Vạn Pháp Duy Thức

Thứ hai : nguyên lý thay thế.  Nguyên lý thay thế đóng một vai trò vô cùng cơ bản, vô cùng quan trọng cho sự phân biệt và nhận thức thế giới hay nói cách khác, đó là sự tưởng tượng ra vũ trụ vạn vật. Tâm nguyên thủy vốn là đồng nhất, vô phân biệt, vô hình, vô thể. Giới khoa học hình dung đó là một trường thống nhất (unified field) mà không ai chứng minh được là nó tồn tại, nhưng cũng không thể phủ định nó, bởi vì nó rõ ràng là có công dụng. Nó là một dạng sóng vô hình, không phải là sóng vật chất. Tình trạng của nó là đồng nhất, không có không gian, không có vật chất, không có thời gian, không có số lượng. Phật giáo gọi nó là Phật hay Tâm giác ngộ. Tổ Sư Thiền gọi nó là vô thủy vô minh. Người tham Như Lai Thiền hay Tổ Sư Thiền cuối cùng khi đã dứt bặt hết mọi vọng tưởng, vọng niệm thì đồng quy ở chỗ vô thủy vô minh đó. Nhưng đó vẫn chưa phải là giác ngộ. Đời Tống, thiền sư Chiêu Hiềndiễn tả nó bằng bài kệ sau :

百尺竿頭不動人       Bách xích can đầu bất động nhân, Sào cao trăm thước người lặng thinh,
Tuy nhiên đắc nhập vi vi chân.  Tuy là cao vút hết đường binh
竿 頭須 步  Bách xích can đầu, tu tiến bộ, Đầu sào vẫn cần tiếp bước nữa  
全身   Thập phương thế giới thị toàn thân. Mười phương thế giới chính là mình.

Như vậy theo các bậc kiến tánh, vô thủy vô minh cũng không phải là thực tại khách quan, nó vẫn không nằm ngoài tâm, nó vẫn là một với chính mình, mọi người đều có chung cái vô thủy vô minh đó. Nó là một thứ Chánh biến tri có tất cả mọi khả năng mà người ta gán cho Thượng Đế hay Trời. Nó có khả năng phân lập ra thế giới bên ngoài gọi là khách thể (object) và thế giới bên trong gọi là chủ thể (subject). Nó sáng tạo ra mọi thứ quy luật của vũ trụ vạn vật. Những quy luật nền tảng, cơ bản, phổ biến nhất thì gọi là nguyên lý. Sự thay thế (replacement) chính là một nguyên lý vận hành của vũ trụ.

Từ một loại sóng đồng nhất của trường thống nhất, chánh biến tri tạo ra nhiều loại sóng có tần số khác nhau, cụ thể là tạo ra 18 loại sóng. Ở dạng sóng thì các loại sóng này không phải là vật chất, nhưng nó lại có khả năng biến thành hạt. Khi thành hạt thì nó chính là các hạt cơ bản của vật chất. Khi không có chủ thể phân biệt thì tất cả chỉ là tánh không, không phải sóng cũng chẳng phải hạt, nó là vô thủy vô minh chẳng phải là cái gì cả. Nhưng khi có chủ thể phân biệt thì nó là 18 loại hạt cơ bản của vật chất theo như bảng sơ đồ mô hình chuẩn sau :

Standard Model of Particle Physics

Mô hình chuẩn của vật lý hạt (Standard Model of Particle Physics) gồm có 18 hạt cơ bản : 6 leptons, 6 quarks, 1 higg và 5 forces (photon, gluon, Z boson, W boson, graviton). Trong mô hình này còn thiếu hạt graviton là hạt mới được khám phá năm 2016.

Ở dạng hạt, chánh biến tri tạo ra vũ trụ vạn vật khách quan (khách quan là theo cái thấy đời thường của con người) trong đó có không gian, thời gian và số lượng. Chánh biến tri tạo ra các thiên hà trong đó có rất nhiều mặt trời, nhiều hành tinh. Một trong số thiên hà đó là dải ngân hà (Galaxy) trong đó có Thái dương hệ của chúng ta. Trong Thái dương hệ có quả Địa cầu, ban sơ không có sinh vật. Chánh biến tri lại tạo ra chất sống, tạo ra các loài sinh vật, tạo ra con người có bộ não rất phát triển. Theo thuyết Sinh vật tiến hóa của Darwin thì ban đầu chỉ có những sinh vật đơn bào rồi dần dần tiến hóa thành sinh vật đa bào, rồi thành sinh vật có bộ não, có xương sống, cuối cùng thành con người. Thuyết đó mặc dù rất có lý nhưng thực tế có thể không phải như vậy, các sinh vật xuất hiện đột ngột rất nhiều chủng loài trong từng thời kỳ nhất định. Con người xuất hiện trong một thời kỳ tương đối gần ngày nay, chỉ cách nay khoảng 3 triệu năm mà không phải do tiến hóa. Các nhà khoa học đã khai quật được hóa thạch một mẩu xương răng người hàm dưới ở Ethiopia, châu Phi có niên đại 2,8 triệu năm tại khu vực Ledi-Geraru ở bang Afar, phía bắc Ethiopia. Trước đây, hóa thạch người cổ nhất được biết đến có niên đại khoảng 2,3-2,4 triệu năm. Phát hiện này giúp đẩy lùi lịch sử của nhân loại vào quá khứ tức sớm hơn khoảng 400 nghìn năm.

Nguyên lý thay thế sẽ tác động như thế nào ?

Khi đã phân lập được chủ thể và đối tượng thì có cuộc sống đời thường diễn ra. Cuộc sống đó vốn là không có thật, tất cả chỉ là tánh không, nhưng nguyên lý thay thế sẽ vận hành để cho thế gian hiện hữu. Nó sẽ vận hành như thế nào ? Bộ não của con người chính là một cơ quan vô cùng trọng yếu để biến không thành có. Nó sẽ biến 18 loại sóng vô hình vô thể thành 18 loại hạt cơ bản của vật chất. Mỗi hạt đều có đặc trưng riêng như vị trí, khối lượng, điện tích, số đo spin. Nó lại biến ra số lượng. Sóng vốn vô hình không có số lượng, bộ não lại biến sóng thành hạt hữu hình và có số lượng rất nhiều xuất hiện đồng thời tại vô số vị trí khác nhau trong không gian. Từ vô số hạt đó, nó tạo ra vũ trụ vạn vật, nhiều loài sinh vật trong đó có con người. Năm 2012 Maria Chekhova của Đại học Moscow đã tạo được thí nghiệm cho một photon xuất hiện đồng thời tại 100.000 vị trí khác nhau trong không gian là một minh chứng.

Vậy bộ não thay thế cái gì bằng cái gì ? Nó thay thế vô thủy vô minh bằng tâm niệm, bằng tưởng tượng của mình. Những loài cùng cộng nghiệp thì có tâm niệm, tưởng tượng khá gần nhau nên thấy có vẻ như thế giới là khách quan, là có thật, mặc dù cũng không phải hoàn toàn giống nhau, vì mỗi người còn có biệt nghiệp.

Nguyên lý thay thế được thấy rõ trong thí nghiệm liên kết lượng tử (quantum entanglement) và trong thí nghiệm hai khe hở. Trong thí nghiệm liên kết lượng tử, khi có người quan sát đo đạc thì các đặc trưng của hạt photon hoặc hạt electron mới xuất hiện, chứ chúng không có sẵn. Đây chính là tâm điểm cuộc tranh luận thế kỷ giữa Niels Bohr và Albert Einstein. Kết quả là lập trường của Einstein về hạt photon luôn luôn có sẵn đặc trưng đã sai.

Trong thí nghiệm hai khe hở (double slit experiment), khi có người hoặc thiết bị quan sát thì hạt electron mới đúng là hạt và xuất hiện trên màn hứng sau hai khe hở là hai vạch. Còn nếu không có người hoặc thiết bị quan sát thì hạt electron chỉ là sóng và nó xuất hiện thành nhiều vạch trên màn hứng. Điều đó chứng tỏ là người quan sát đã thay thế tâm niệm của mình vào để sóng biến thành hạt. Hoặc thiết bị cảm biến cũng làm cho sóng biến thành hạt. Thí nghiệm được diễn tả trong video sau :

Double Slit Experiment – Thí Ngiệm Hai Khe Hở – Phụ đề Việt ngữ

Thứ ba : tại sao chúng ta có cảm giác vật chất cứng chắc và nặng.

Cảm nhận về sự cứng rắn hay nặng của vật chất là do tác động của vài loại hạt tương ứng. Ví dụ hạt Higgs truyền khối lượng cho vật thể khiến cho vật có sức nặng, sức ỳ, tức là có quán tính, và cố thể càng lớn thì càng khó bị di chuyển. Đó là lý do khiến chúng ta thấy cái bàn cứ nằm miết một chỗ chứ không thể tự động di chuyển đi chỗ khác. Nhưng đó chỉ là cảm giác chủ quan của chúng ta thôi chứ không phải cái bàn là có sở trụ, có vị trí nhất định. Cái bàn vẫn là vô sở trụ (non locality) giống như hạt photon mà thôi. Sự kiện sau đây sẽ chứng tỏ.

54 Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng

Hầu Hi Quý có khả năng dùng tâm niệm để di chuyển cái bàn mạ vàng rất nặng của tỷ phú Lý Gia Thành, người giàu nhất Hong Kong, từ nhà tới văn phòng làm việc của ông ta. Ông ta không hề dùng ngoại lực để tác động vào cái bàn để nó thay đổi vị trí, mà cái bàn tự biến mất ở chỗ này và xuất hiện ở chỗ kia tức thời, không mất thời gian di chuyển, giống như hạt photon.     

Còn về việc tại sao vật chất cứng chắc, đó là do tác dụng của các loại hạt cực kỳ bền vững trong hạt nhân nguyên tử, đó là hạt proton và hạt neutron, hai thành phần của hạt nhân nguyên tử. Chúng rất bền, tuổi thọ cực kỳ lâu dài, rất khó bị phá vỡ. Chúng khó bị phá vỡ là do hiện tượng giam hãm (confinement). Các hạt quark cấu tạo nên hạt proton và neutron gần như bị giam cầm vĩnh viễn bên trong chúng không có cách gì phá vỡ được, vì vậy mà chúng tạo ra nguyên tử cứng chắc, nghĩa là nguyên tử của một nguyên tố ổn định, bền vững, rất khó bị phá vỡ. Tuy nhiên đối với một nguyên tố nặng như Uranium, bắn một hạt neutron có thể khiến nguyên tử bị phá vỡ.

Nguyên tử Urani 235 bị phá vỡ thành 3 nguyên tử : Urani 236, Krypton và Barium

Đó là lý do khiến Uranium được sử dụng làm nguyên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân và chế tạo bom nguyên tử có sức công phá rất khủng khiếp.

Sở dĩ nguyên tử bền, cứng chắc là do hạt nhân của nó gồm những hạt proton và neutron kết dính với nhau rất chắc bằng lực tương tác mạnh hay lực hạt nhân mạnh (strong interaction or strong nuclear force). Hạt nhân ổn định giữ cho nguyên tử ổn định rất khó bị phá vỡ, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt có chỗ yếu là gót chân Achilles mà con người đã khám phá và lợi dụng như nguyên tử uranium có thể bị phá vỡ bằng một hạt neutron. Phần lớn nguyên tử đều rất bền vững. Tuy nhiên trong hạt nhân có một lực gọi là lực tương tác yếu hay lực hạt nhân yếu (weak interaction or weak nuclear force) có tác dụng làm phân rã hạt nhân. Một nguyên tử nặng có khối lượng lớn như uranium có thể bị lực hạt nhân yếu làm phân rã thành những nguyên tử nhỏ hơn đồng thời phát ra ba loại tia phóng xạ rất nguy hiểm cho sức khỏe con người là tia alpha, tia beta và tia gamma. Mỗi loại tia tương ứng với một loại hạt. Các hạt alpha (α) có thể dễ dàng bị chặn lại bởi một tờ giấy. Hạt beta (β) cần miếng kim loại để chặn. Trong khi đó hạt gamma (Ɣ) có khả năng xuyên qua vật chất rất cao; cần một khối vật chất có mật độ dày đặc như khối chì dày mới chặn lại được.

Trong bảng phân loại tuần hoàn có 38 nguyên tố phóng xạ (radioactive elements) trong đó chúng ta quen thuộc với những nguyên tố phóng xạ như  Polonium, Radium, Uranium.

Mặc dù chúng ta có cảm giác vật chất cứng chắc bền vững, song đó chỉ là cảm giác thường nghiệm, nghĩa là chúng ta quen có cảm giác như vậy, chứ đó không phải là tất cả sự thật. Thực nghiệm đặc dị công năng sau đây chứng tỏ vật chất không thực sự cứng chắc như chúng ta tưởng.

NGÓN TAY ĐÂM XUYÊN CỤC GẠCH (CHỈ CÔNG)

Hầu Hi Quý đã biểu diễn cho rất nhiều người coi ông đã dùng ngón tay bằng da bằng thịt đâm xuyên dễ dàng qua cục gạch nung. Nếu cục gạch nung thực sự cứng chắc thì ngón tay bằng da thịt không thể nào đâm xuyên qua được. Không phải ngón tay cứng hơn gạch nung, thật ra ông đã dùng tâm lực làm cho cục gạch mất đi những tính chất vật lý vốn có để dễ dàng dùng ngón tay đâm xuyên qua. Cục gạch cũng như tất cả vật chất trên thế gian đều là vật ảo mà thôi.

Cuộc sống giác ngộ

Chúng ta đã hiểu Nhất thiết pháp đương thể tức không và không tự nguyện sống một cuộc đời lầm lạc chạy theo những vọng tưởng mê muội, vậy người giác ngộ sống như thế nào ?

Chúng ta không cần sống một cuộc đời lập dị khác người, vẫn sống bình thường như mọi người khác trong xã hội hiện đại này. Cũng không nhất thiết phải xuất gia vào chùa tu. Giới tu sĩ chỉ là cái gương mẫu cho một cuộc sống xa lìa điên đảo mộng tưởng, hướng đến một cuộc sống giác ngộ theo lời dạy của Đức Phật, nhưng đó cũng không phải là tất cả cuộc sống trên thế gian. Chẳng hạn các tu sĩ cát ái, ly gia, không có gia đình, không có người hôn phối, không có con cái. Hoặc trước khi xuất gia họ có gia đình con cái nhưng đã từ bỏ.

Hành giả tu theo Đạo Phật là am hiểu lời dạy của Đức Phật trong đó có những chỉ dẫn quan trọng chẳng hạn :

Nhất thiết pháp vô tự tính 一切法無自性 Tất cả các pháp đều không có tự tính, điều đó có nghĩa là hạt photon hoặc hạt electron và tất cả các hạt cơ bản khác không có sẵn bất cứ đặc trưng gì. Tất cả mọi đặc trưng của hạt cơ bản như vị trí, khối lượng, điện tích, số đo spin đều không có sẵn, chính người quan sát hay người khảo sát đo đạc, đã gán ghép tâm niệm, tưởng tượng của mình để tạo ra những đặc trưng của chúng. Những đặc trưng vô cùng cơ bản của vũ trụ như không gian, thời gian, số lượng cũng đều như vậy, nghĩa là do bộ óc tưởng tượng ra, hay nói cách khác, chỉ là vọng tưởng mà thôi. Cuộc tranh luận giữa Niels Bohr và Albert Einstein đến năm 1982 đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về Bohr. Einstein đã sai lầm như tuyệt đại đa số chúng ta tưởng rằng vật chất là có thật. Tuyệt đại đa số người trên thế gian đều không hiểu rằng chính vì các hạt cơ bản không có đặc trưng, đặc trưng chỉ xuất hiện khi có người quan sát và đặc trưng tưởng tượng đó đã tạo ra thế giới vật chất, từ nguyên tử, phân tử cho tới cố thể vật chất, sinh vật, con người, sơn hà đại địa, vũ trụ . Chính con người đã vọng tưởng ra bảng phân loại tuần hoàn gồm 118 nguyên tố hóa học như dưới đây.

Nhất thiết duy tâm tạo 唯心造  Tất cả đều là do tâm tạo, điều này có nghĩa là toàn bộ vũ trụ vạn vật đều không có thực thể, không phải khách quan, không có thật mà chỉ là chủ quan do tâm tưởng tượng ra, là vọng tưởng có nghĩa là chúng ta đang sống trong thế giới ảo, phi hiện thực (non realism).

Niels Bohr đã nói rằng : “Tất cả những gì chúng ta gọi là thật được làm bằng những vật không thể được xem là thật. Nếu cơ học lượng tử không làm cho bạn bị sốc nặng thì bạn đã chưa hiểu được nó.”

Tại sao ai hiểu được cơ học lượng tử ắt phải bị sốc nặng ? Bởi vì nó làm sụp đổ tất cả mọi niềm tin của con người vào một thế giới vật chất khách quan. Bởi vì cái thế giới vật chất khách quan đó là không có thật. Einstein đã sai lầm, chỉ có cái thế giới tưởng tượng chủ quan do tâm tạo ra của con người mà thôi.

Bohr đã đưa ra một nhân định làm sụp đổ môn khoa học vật lý : Niels Bohr nói “Isolated material particles are abstractions”  (Hạt vật chất cơ bản cô lập thì trừu tượng- tức không phải vật thật). Điều này có ý nghĩa sâu xa là tất cả các hạt cơ bản của vật chất chỉ là những hạt ảo không có thật. Vũ trụ vật chất xây dựng bằng những hạt ảo cũng chỉ là vũ trụ ảo không có thật. Loài người trên thế gian hoàn toàn sống trong mê muội chấp thật, họ sống trong thế giới tưởng tượng mà không tự biết.

Chúng ta hiểu được sâu xa lời dạy của Đức Phật và đã dùng khoa học hiện đại để kiểm chứng tính chính xác đúng đắn của lời dạy đó về mặt lý thuyết, đồng thời dùng đặc dị công năng của một số kỳ nhân đương đại để kiểm chứng về mặt thực nghiệm.

Đức Phật dạy rằng cái ta không có thật, thế giới không có thật, nên công phu tu hành đích thực của hành giả là phá ngã chấp và phá pháp chấp. Chấp ngã, chấp pháp chính là nguồn gốc của mọi phiền não, đau khổ trên cõi đời. Muốn thoát khỏi phiền não phải làm chủ được tâm cũng tức là làm chủ cả vũ trụ vạn vật dựa trên nguyên lý nhất thiết duy tâm tạo.

Làm thế nào để tự mình làm chủ ?  Thế nào là làm chủ ?     

Làm chủ tức là không còn quá chấp cái ta, cái ý thức, cái thân thể của mình là thật, khám phá được nghiệp là do tâm tạo, cái ta cũng do tâm tạo, vũ trụ vạn vật cũng do tâm tạo, tâm vô sinh vô diệt mới chính thật là mình, còn cái ta chỉ là ảo hóa, không cố chấp cái ta nữa mới thật là tự do tự tại. Bát Nhã Tâm Kinh nói :

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄

QUÁN TỰ TẠI BỔ TÁT, HÀNH THÂM BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THỜI, CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG, ĐỘ NHẤT THIẾT KHỒ ÁCH

Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu phép quán Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức dùng trí bát nhã soi thấu bản thể của thế giới, thì thấy Ngũ Uẩn đều là không, nên giải thoát được tất cả mọi khổ nạn.

Trong lịch sử thiền tông, Ngài Động Sơn Lương Giới (807-869), khi kiến tánh có làm bài kệ :

切忌从他觅  Thiết kị tòng tha mích (mịch) Rất kị tìm cầu ở người khác

迢迢与我疏  Điều điều dữ ngã sơ               Như vậy là xa với chính mình

我今独自往  Ngã kim độc tự vãng             Nay ta tự mình đến

处处得逢渠  Xứ xứ đắc phùng cừ              Khắp nơi đều gặp nó

渠今正是我  Cừ kim chính thị ngã           Nó chính là mình đây

我今不是渠  Ngã kim bất thị cừ                Mà mình không phải là nó

应须恁么会  Ưng tu nhẫm ma hội           Phải được ngộ như thế

方得契如如  Phương  đắc khế như như   Mới khế hợp với chân như

Thầy Duy Lực đã giảng như sau (câu 1242)

1242 Xin Sư phụ giải thích bài kệ của ngài Động Sơn Lương Giới

Cái mà Ngài Động Sơn nói khắp nơi đều gặp nó tức là khắp không gian, khắp thời gian đều gặp nó, nó không có số lượng, nên nó chính là mình, cũng chính là bất cứ sự vật gì trong tứ tướng (ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng) mà mình (ngã tướng) thì không phải là nó vì nó rộng lớn vô lượng vô biên, còn mình thì hữu hạn, nhỏ bé. Nó tức là Tâm hay Phật tánh. Ngộ hay kiến tánh là thấy cái tự tánh của chính mình. Tự mình thấy mình nên vẫn là bất nhị. Tất cả sự vật trong vũ trụ như lượng tử hay các hạt cơ bản, sơn hà đại địa, sinh vật, con người đều là thọ giả tướng, không ngoài tứ tướng.

Cái ta không có thật, khổ nạn cũng không có thật, đó chính là giải thoát. Cái ta cũng như khổ nạn là do tập khí (thói quen tâm lý) tạo thành, bỏ bớt dần tập khí thì cái ta và khổ nạn dần dần tiêu. Gia đình Bàng Uẩn đã chứng tỏ rằng kiến tánh làm chủ được sinh tử.

Những tai họa tưởng như là do Trời đổ xuống (thiên tai) không thể tránh được, thật ra cũng là do tâm tạo, là do cộng nghiệp của một tập thể chúng sinh. Nếu tập thể chúng sinh đó không có nghiệp chịu thiên tai thì thiên tai cũng sẽ tránh họ. Nhiều năm trước tôi có viết bài Ngôi Làng Bình Yên, giới thiệu ngôi làng này hàng trăm năm nay không bị thiên tai, giông bão đi đến đây đều tránh nó. Cuối năm 2017 tôi có dịp kiểm nghiệm. Cơn bão số 16 (Tembin) được dự báo sẽ đổ vào Nam Bộ, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h), đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13.

Tôi để ý theo dõi xem cơn bão sẽ diễn ra thế nào, có tấn công ngôi làng bình yên không. Và kết quả như mọi người đều biết, nó đi lệch xuống phía nam để tránh ngôi làng bình yên và không gây ra thiệt hại gì nhiều. Mọi người đều thở phào coi đó như là một sự ngẫu nhiên may mắn, còn người có tâm đạo thì nên hiểu rằng thiên tai cũng là do tâm tạo, nó tùy nghiệp chứ không phải ngẫu nhiên.

Chúng ta nói làm chủ, thật ra chỉ là một cách diễn tả, chứ tâm vốn là vô sinh vô diệt, không có lay động, không có biến đổi, bàng bạc khắp không gian, khắp thời gian, không thêm, không bớt nên Xứ xứ đắc phùng cừ (khắp nơi đều gặp nó). Nó chính là ta mà ta thì không phải là nó (Ngã kim bất thị cừ). Cuộc sống giác ngộ làm chủ chính mình là không quá chấp ngã, hội nhập vào tâm vô sinh có năng lực vô biên vậy.

Cuộc sống giác ngộ bình thường cũng không có gì khác cả, cuộc sống đời thường vẫn cứ diễn ra như vậy, nhưng tâm trạng của hành giả thì khác, không còn quá lo âu, sợ hãi, thân tâm thường an lạc không tùy thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh, thực hiện theo phương châm 9 chữ mà thầy Duy Lực thường hay nói : Vô sở cầu, Vô sở đắc, Vô sở sợ (úy). Không có một biến cố nào làm cho chúng ta kinh hoàng nữa, dù đó là thất nghiệp, đói kém, bệnh tật, thiên tai, nhân họa, chiến tranh, tai nạn, bom nguyên tử nổ…

Truyền Bình

Đăng tải tại Bài viết | 10 phản hồi

NGÓN TAY ĐÂM XUYÊN CỤC GẠCH (CHỈ CÔNG)

Tôi (tác giả Liêu Văn Vĩ) bỗng nhiên nhớ lại, năm 1985 mùa mai vàng nở, Hầu Hi Quý từng hiển lộ “chỉ công” tại một đại lâu ở Trường Sa, nhưng đó là lần biểu diễn công khai.

Nhớ lại hôm đó chưa tới 7 giờ tối, tôi đến đường lên đồi mời Hầu Hi Quý đến nhà nghỉ của Thị Ủy, hội trường lầu hai, biểu diễn, không ngờ ông nhất quyết không chịu lên xe, thời may lúc đó có sư phó Tiểu Triệu của Hỏa Cung Điện cũng có mặt, năn nỉ ỉ ôi mới mời được ông đi, lúc đến nhà nghỉ thị ủy, đã 7giờ rưỡi, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bách Nguyên Hòa, Phó thị trưởng Trường Sa Lưu Tương Cao và nhiều cán bộ đảng, chính quyền phải đợi khá lâu.

“Biểu diễn cái gì,” Hầu Hi Quý lướt mắt qua các cán bộ đảng, chính quyền, bỗng nhiên cao giọng hỏi “có ai mang theo bộ bài không ?”

Người xem nhìn nhau, hiển nhiên không có ai mang theo bộ bài. Một thanh niên ở cơ quan thị ủy vội chạy ra ngoài hội trường, nhanh chóng mang lại một bộ bài. Hầu Hi Quý bảo anh thanh niên xào bài, sau đó tiếp nhận và đưa ra trước mặt anh thanh niên, đó là lá Già (K) Bích, tôi và quần chúng ở cùng phía đều nhìn thấy rất rõ ràng.

“Ghi nhớ lá bài này nhé.” Hầu Hi Quý nói, “Các anh tìm cho tôi một cây đinh có đầu.”

Mọi người ở bốn phía đều tìm, có người lấy trên tường xuống một cây giao cho Hầu Hi Quý, nhìn xem ông cầm cây đinh đưa vào miệng, răng cắn đinh, đầu đinh lộ ra ngoài môi. Chuẩn bị xong, Hầu Hi Quý hướng về cánh cửa gỗ đã đóng của hội trường, im lặng trong giây lát, bỗng nhiên hét to một tiếng, tức thì vung tay ném bộ bài về phía cửa gỗ, đụng vào cánh cửa, rơi lả tả xuống đất. Lúc mọi người nhìn thì trên cửa còn lưu lại một lá bài, anh thanh niên tiến đến xem, đó đúng là lá Già Bích, bị cây đinh ghim chặt trên cửa. Lúc đó mọi người mới vỡ òa, trên mặt mọi người lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ.

“Cái này không tính, hãy đem chiếc đồng hồ tay lại.” Hầu Hi Quý đưa một bàn tay to lớn ra.

Lập tức có người lột chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay đưa cho ông. Hầu Hi Quý tay trái cầm đồng hồ, tay phải đưa ngang, miệng liên tục nói : “Vài người lại đây, giữ chặt hai tay tôi lại nhé !”

Thế là bốn năm người bước đến, chia nhau nắm chặt tay trái tay phải của Hầu Hi Quý, và cũng để hết sức giảm thiểu cảm tưởng ảo thuật của quần chúng, Hầu Hi Quý lần nữa xòe bàn tay trái ra, chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên ở đó, rồi ông từ từ nắm lại, bảo mọi người giữ chặt. Sau đó ông ngưng thần một chút, kêu lên “đi”, rồi tức thì thoát khỏi những bàn tay đang giữ chặt ông, xòe hai bàn tay ra, chiếc đồng hồ không hiểu sao lại xuất hiện trong bàn tay phải.

“Làm thêm một trò gì khác đi.”  Hầu Hi Quý cầm đồng hồ trả lại cho chủ nhân, vừa nói một câu pha trò : “Coi cho kỹ nhé, xem có bị người khác đổi không ?”

Người đó cười, nói đó đúng là đồng hồ của anh.

“Trong tòa nhà có gạch thẻ đỏ không, mau đem một hai chục cục lại.” Hầu Hi Quý nói tiếp. Trong số người ở hội trường, có vài cán bộ đảng và chính quyền đứng dậy, bàn bạc với nhau rồi xuống lầu, chia nhau đi tìm gạch đỏ trong tòa nhà. Không bao lâu, hai chục viên gạch thẻ đỏ đã chất thành chồng trước mặt Hầu Hi Quý. Chỉ thấy Hầu Hi Quý khom lưng đếm gạch rồi thẳng lưng lên, cởi áo ngoài ra, tay phải vận khí, chặt mạnh bàn tay trên chồng gạch. Chỉ nghe một tiếng “rắc” 20 viên gạch đã bể vụn ra. Mọi người tại hiện trường lại một phen kinh ngạc, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin nổi thần lực này. Nhiều người tại hiện trường đã từng xem qua các thầy khí công dùng lực chặt gạch, nhưng chỉ là một viên hay vài viên, còn ở đây là 20 viên !

Không đợi mọi người định thần lại, Hầu Hi Quý từ trong đống gạch vỡ vụn, lấy ra một khúc gạch nung đỏ, năm ngón tay của bàn tay trái cầm chặt, ngón trỏ của bàn tay phải chìa ra, vận khí một chút, đâm xuyên qua cục gạch, chỉ thấy bụi gạch rơi lả tả, ngón trỏ từ màu hồng biến thành màu tím, năm ba phút sau, rút ra khỏi cục gạch để lại một cái lỗ đường kính hai phân. Trong số khán giả có một người trung niên chạy đến, giật lấy viên gạch xem, kế đó đưa lên để mọi người xem qua. Thật không tưởng tượng nổi, trên cục gạch rõ ràng có cái lỗ mắt có thể nhìn xuyên qua. Nếu không chính mắt nhìn thấy, ai có thể tin nổi, ngón tay không phải gang thép mà có thể đâm xuyên qua cục gạch ?!

Đăng tải tại Nhà sau | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hầu Hi Quý biến cơ thể mình cao lớn lên

Tác giả sách Đông Phương Kỳ Nhân là Liêu Văn Vĩ đã chính mắt mục kích việc biến ra “cao thấp” của Hầu Hi Quý và kể lại như sau :

“Tôi nghe nói anh có thể tùy ý làm cho thân thể biến thành cao lớn, trong công ty du lịch đã có không ít người từng xem qua, tôi cảm thấy có chút ly kỳ, vậy anh có thể biến cho tôi xem không ?”

Hầu Hi Quý cũng không trả lời, ông kéo cửa bước ra ngoài, một lát sau, ông trở lại cùng với một người từ trong phòng khách. Người đó họ Nhiếp tên Tổ Đức, từng công tác trong đoàn Hán Kịch tại thành phố Thừơng Đức, cũng từng gặp cha của Hầu Hi Quý, là một trong số rất đông những người sùng bái cha con họ Hầu. Ông đi Trường Sa chơi, đặc biệt đến thăm Hầu Hi Quý.

“Anh cứ sờ vào đỉnh đầu của hai chúng tôi.” Hầu Hi Quý bảo Nhiếp Tổ Đức cùng với ông dựa lưng vào nhau, đứng thẳng đầu kề nhau, muốn tôi dùng bàn tay đặt lên hai đỉnh đầu, ông hỏi “Ai cao ?”

Chiều cao của hai người xê xích không nhiều, nói một cách nghiêm nhặt, Nhiếp Tổ Đức cao hơn một hai phân.

“Được, hãy xem chân của chúng tôi, có ai xoạc chân không ?” Hầu Hi Quý nghiểm nhiên bố trí một phương thức trắc nghiệm nghiêm túc, “Anh nhìn rõ chưa ?”

Dĩ nhiên tôi không dám dễ dãi, tay đặt lên hai đỉnh đầu, mắt nhìn hai đôi chân. Bỗng nhiên tôi cảm thấy nửa bàn tay đặt trên đầu Hầu Hi Quý bị đội lên, nghiêng đi, nghiêng hẳn đi, cuối cùng rời khỏi hẳn đầu của Nhiếp Tổ Đức. Đang lúc đó tôi xác định đôi chân của hai người không hề nhúc nhích, bèn nhìn lên hai cái đầu. Trời ơi, cái đầu to lớn của Hầu Hi Quý đã cao hơn đầu của Nhiếp Tổ Đức đến hơn 10 phân tây !

“Như vậy được chưa ký giả ?” Hầu Hi Quý quay đầu hỏi tôi, không đợi tôi trả lời, bèn rời khỏi Nhiếp Tổ Đức.

“Thật là thần thoại ! thật là thần thoại !” tôi lắc đầu đưa ra nhận thức, đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cửa.

Nhiếp Tổ Đức thấy tôi kinh ngạc đến thất sắc, vội đến đỡ tôi, “Nếu nói là thần thoại thì lại có hai sự kiện, ông có muốn nghe không ?”

Tôi định thần, muốn ông ta mau kể.

Đăng tải tại Nhà sau | 8 phản hồi

MÊ VÀ NGỘ, BÌNH THƯỜNG TÂM

Con người sống trên thế gian có vui có khổ lẫn lộn, niềm vui qua mau, nỗi khổ kéo dài. Chẳng hạn niềm hoan lạc ái ân chỉ trong phút chốc, còn nỗi khổ vì bệnh tật có thể kéo dài suốt kiếp. Do đó có những bậc thánh nhân xuất hiện chỉ đường cho nhân loại giác ngộ thực tế, thoát khỏi mê lầm, có thể bình an vĩnh viễn. Chúng ta sẽ tìm hiểu thực chất của mê và ngộ như thế nào.

Thế nào là mê ?

Mê theo Phật pháp chính là cái tâm thái chấp thật của con người chúng ta. Chúng ta cho là cảnh giới thế gian là có thật, thân thể tứ đại (theo quan niệm xưa thân thể cấu tạo bởi bốn thành phần gồm đất, nước, gió, lửa) của mình là có thật. Cái ta của mình là có thật, và những thứ sở hữu của mình (ngã sở) là có thật. Nói chung, quan niệm chấp thật của người đời là cho rằng ngã (cái tôi) và pháp (cảnh giới vật chất và tinh thần) là có thật. Từ đó mê chấp, tranh giành và khổ vì đủ thứ phiền não như : thân thể bệnh tật, sinh lão bệnh tử, tai nạn; xung đột chiến tranh vì tranh giành tài nguyên, biển đảo, tiền tài danh vọng, tranh giành cả những cái thuộc về quan điểm như ý thức hệ, quan niệm về độc tài, dân chủ, tự do; đau khổ vì thiên tai hoành hành, nhân họa giặc giả, áp bức, bất công. Chính vì mê lầm như vậy nên tranh giành xung đột quyết liệt, thế giới không có một ngày bình yên, nhân loại sống triền miên trong đau khổ.

Dựa vào đâu, chúng ta biết được tuyệt đại đa số nhân loại sống trong mê muội ?

Dựa vào sự khai thị của một bậc giác ngộ. Đức Phật Thích Ca là giác giả, tức là người giác ngộ, chữ Phật cũng chỉ có nghĩa là giác giả tức là người giác ngộ chứ không phải là một vị thần linh. Còn một số vị thiền sư kiến tánh thành Phật cũng chỉ có nghĩa là trở thành người giác ngộ mà thôi. Phật nhìn thấy (bằng tâm chứ không phải bằng con mắt) thấu suốt cả Tam giới (bao gồm Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới) và chỉ dạy cho chúng sinh rằng : Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức (Ba cõi giới chỉ là tâm, muôn vạn pháp chỉ là thức). Tâm là trí bất nhị, vô phân biệt, là bản chất vô hình vô thể vô dạng, nguồn gốc của vũ trụ vạn vật. Thức là tâm của chúng sinh (mạt-na thức) phân biệt ra những cặp phạm trù mâu thuẫn, phân biệt rạch ròi vi tế tất cả những khác biệt nhỏ nhất của các pháp.

Nếu chúng ta giải thích theo kiểu của khoa học thì Tâm (Citta) là trường thống nhất (unified field), bản chất của tâm là sóng vô hình, phi vật chất, đồng nhất, vô phân biệt, ở đâu cũng như nhau, không có không gian, không có thời gian, không có số lượng. Còn thức (consciousness) là tâm phân biệt của chúng sinh, là nhất niệm vô minh của bộ não, nó tưởng tượng ra đủ mọi pháp khác nhau. Các hạt cơ bản của vật chất (material particles) như photon, electron, quark vốn là không có thật, không có bất cứ đặc điểm đặc trưng gì cả, nhưng thức tưởng tượng là chúng có thật, là hạt cơ bản của vật chất có các đặc trưng như vị trí trong không gian, khối lượng, điện tích, số spin. Chẳng hạn hạt electron có các đặc trưng như sau :

Ký hiệu e, β
Khối lượng { 9,109 382 15(45) × 10–31 kg

5,485 799 09(27) × 10–4 u
11822.888 4843(11) u (u là đơn vị đo khối lượng nguyên tử = 1/12 của khối lượng nguyên tử carbon 12)
0.510 998 918(44) MeV/c2 (MeV là mega electronvolt. C là vận tốc ánh sáng)

Điện tích –1,602 176 487(40) × 10–19 C(Coulomb)
Spin ½

 

Riêng về vị trí thì không thể xác định được vị trí của electron theo nguyên lý bất định của Heisenberg, chỉ xác định được vận tốc. Vận tốc của electron trong chân không xấp xỉ nhưng không bao giờ bằng c, hay vận tốc ánh sáng trong chân không, điều này là do hiệu ứng tương đối tính theo thuyết tương đối. Hiệu ứng của thuyết tương đối dựa trên một đại lượng được biết đến là gamma hay hệ số Lorentz. Gamma là một hàm của v – vận tốc của hạt, và c – vận tốc ánh sáng, với gamma hay hệ số lorentz :

γ = (1 − v2/c2)−1/2

Theo kết quả cuộc tranh luận thế kỷ của hai nhà khoa học hàng đầu thế giới là Niels Bohr và Albert Einstein, mà cuộc thí nghiệm của Alain Aspect tiến hành năm 1982 tại Paris đã chứng tỏ, hạt photon hoặc hạt electron không có sẵn bất cứ đặc trưng gì. Chỉ khi có người tiến hành quan sát và đo đạc chúng thì các đặc trưng mới xuất hiện. Điều đó chứng tỏ rằng các đặc trưng của hạt cơ bản chỉ là tưởng tượng của con người mà thôi chứ nó không có thật. Điều này trong kinh điển có ghi rõ ràng. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng : Nhất thiết pháp vô tự tính 一切法無自性 Tất cả các pháp đều không có tự tính, điều đó có nghĩa là hạt photon hoặc hạt electron không có sẵn bất cứ đặc trưng gì. Điều đó cũng hiển bày ý nghĩa mà kinh điển Phật giáo từ lâu đã nói rõ Nhất thiết duy tâm tạo 一切唯心造  Tất cả đều là do tâm tạo, điều này có nghĩa là toàn bộ vũ trụ vạn vật đều không có thực thể, không phải khách quan, không có thật mà chỉ là chủ quan do tâm tưởng tượng ra, có nghĩa là chúng ta đang sống trong thế giới ảo, phi hiện thực (non realism).

Niels Bohr đã nói rằng : “Tất cả những gì chúng ta gọi là thật được làm bằng những vật không thể được xem là thật. Nếu cơ học lượng tử không làm cho bạn bị sốc nặng thì bạn đã chưa hiểu được nó.”

Tại sao ai hiểu được cơ học lượng tử ắt phải bị sốc nặng ? Bởi vì nó làm sụp đổ tất cả mọi niềm tin của con người vào một thế giới vật chất khách quan. Bởi vì cái thế giới vật chất khách quan đó là không có thật. Einstein đã sai lầm, chỉ có cái thế giới tưởng tượng chủ quan do tâm tạo ra của con người mà thôi.

Bohr đã đưa ra một nhân định làm sụp đổ môn khoa học vật lý : Niels Bohr nói “Isolated material particles are abstractions”  (Hạt vật chất cơ bản cô lập thì trừu tượng- tức không phải vật thật). Điều này có ý nghĩa sâu xa là tất cả các hạt cơ bản của vật chất chỉ là những hạt ảo không có thật. Vũ trụ vật chất xây dựng bằng những hạt ảo cũng chỉ là vũ trụ ảo không có thật. Loài người trên thế gian hoàn toàn sống trong mê muội chấp thật, họ sống trong thế giới tưởng tượng mà không tự biết.

Nhận định khoa học của Bohr khiến chúng ta phải trở lại, xem xét lại kinh điển Phật giáo dưới nhãn quang khoa học, chứ không phải với niềm tin tôn giáo nữa. Hãy xem lại lời dạy về Ngũ uẩn giai không của Đức Phật.

Ngũ uẩn giai không 五蘊皆空 nghĩa là năm uẩn đều không có thật. Chữ uẩn 蘊 (skandha) còn gọi là ấm 陰 Uẩn là nhóm hay tập hợp hoặc tích hợp. Ngũ uẩn bao gồm : Sắc (vật chất, matter, material); Thọ (cảm giác, perception); Tưởng (tưởng tượng, imagination) ; Hành (chuyển động, motion); Thức (nhận thức, phân biệt, conciousness, alaya, discrimination).
Chữ uẩn mang hàm ý tích hợp, là tập hợp của nhiều phần tử để tạo ra một hiện tượng ảo hóa. Bởi vì hiện tượng ảo hóa đó kéo dài và con người không có cách nào để phát hiện tính cách giả tạo của hiện tượng nên lầm tưởng là thật, và từ lầm tưởng đó mà sướng khổ một cách vô căn cứ. Tất cả mọi sướng khổ đều là vô căn cứ bởi vì nó dựa trên tưởng tượng. Tưởng tượng này kinh điển Phật giáo gọi là thế lưu bố tưởng tức là tưởng tượng đã phổ biến qua nhiều đời ở thế gian. Nguyên lý của vấn đề này nằm ở chỗ kinh điển diễn tả rằng tất cả các pháp đều không có tự tính, tất cả mọi tính chất của pháp là do tưởng tượng gán ghép của con người. Dễ thấy nhất là ngôn ngữ, từ ngữ của của bất cứ ngôn ngữ nào đều không có ý nghĩa, mọi ý nghĩa đều là do con người gán ghép cho từ ngữ. Tương tự như vậy, tất cả mọi vật trong vũ trụ đều không có thực chất, mọi tính chất đều do chúng sinh gán ghép cho vật. Đó cũng chính là ý nghĩa của ngũ uẩn giai không. Khoa học thế kỷ 20 đã xác minh vấn đề này qua cuộc tranh luận thế kỷ giữa hai nhà khoa học hàng đầu thế giới, là Niels Bohr và Albert Einstein. Kết quả của cuộc tranh luận này chứng tỏ rằng các hạt cơ bản của vật chất đều chỉ là do con người tưởng tượng ra. Từ đó các cảnh giới vật chất cũng chỉ là tưởng tượng đồng bộ của các giác quan. Thí nghiệm hai khe hở là một chứng tỏ rõ ràng rằng hạt electron chỉ là tưởng tượng của người quan sát.

Double Slit Experiment – Thí Ngiệm Hai Khe Hở – Phụ đề Việt ngữ

Đức Phật xuất hiện trên thế gian khoảng hơn 2600 năm trước, đã hướng dẫn cho con người biết cuộc sống trên thế gian chỉ là ảo tưởng mê muội, sướng khổ vô căn cứ, không có gì là thật cả, và chỉ dạy cho con người cách giác ngộ, thoát khổ.

Thế nào là ngộ ?     

Ngộ là khám phá ra Tâm chính là nguồn gốc của vũ trụ vạn vật. Trực tiếp hội nhập vào tâm bất nhị đó. Về mặt ý thức thì hiểu rằng cuộc sống thế gian chỉ là mê muội, ảo tưởng, đó là sự giải ngộ. Giải ngộ là hiểu về mặt ý thức chứ chưa phải chứng ngộ triệt để. Hội nhập được với bản tâm và diệu dụng được nó mới là chứng ngộ. Bởi vì tập quán, tập khí thế lưu bố tưởng đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp quá sâu nặng, nên muốn phá hay giải thoát khỏi tập khí lâu đời đó, con người phải tu tập lâu năm, dùng giới, định, huệ để chuyển đổi thức thành trí. Cụ thể là chuyển bát thức thành tứ trí, nghĩa là chuyển đổi thói quen phân biệt của thức thành vô phân biệt trí và thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Theo Duy Thức Học thì tất cả chúng sinh đều cùng một tâm mà ra. Bởi vì chúng sinh chấp ngã, chấp pháp nên trôi lăn trong lục đạo luân hồi nếm trải đủ mùi vị ngọt bùi, cay đắng, sướng khổ của Tam giới. Trong tâm thức của chúng sinh thì có bát thức gồm : tiền ngũ thức (5 thức cơ bản : thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc), ý thức, mạt-na thức và a-lại-da thức. Khi tu hành giác ngộ thì bát thức sẽ chuyển thành tứ trí như sau :

Tiền ngũ thức chuyển thành Thành sở tác trí, tức là khả năng cơ bản có thể đặt nền tảng cho mọi thứ công dụng ảo hóa. Thế gian tuy là cảnh ảo không phải thật nhưng ảo hóa cũng chính là công dụng của tâm. Tâm có công năng tạo ra vũ trụ vạn vật. Thành sở tác trí cung cấp dữ liệu cơ bản cho cuộc biến hóa vĩ đại của vũ trụ.

Ý thức chuyển thành Diệu quan sát trí, tức là khả năng phân biệt, dữ liệu của Thành sở tác trí chưa có phân biệt thành cặp phạm trù mâu thuẫn như tốt xấu, đúng sai, sáng tối. Diệu quan sát trí sẽ phân biệt các dữ liệu đó và hoạt động tương tác, khởi động cuộc xoay vần ảo hóa của vũ trụ.

Mạt-na thức chuyển thành Bình đẳng tánh trí. Đây là khả năng phân biệt ta người và muôn pháp. Bình đẳng tánh trí là không phân biệt, ta và người đều bình đẳng, tất cả chúng sinh, tất cả các pháp đều bình đẳng không phân biệt. Nhưng khi hoạt động thì Bình đẳng tánh trí chuyển thành Mạt-na thức và biết phân biệt. Nó phân biệt rõ ràng ta người, ngã và phần còn lại của vũ trụ.

A-lại-da thức chuyển thành Đại viên cảnh trí. Giống như một chiếc gương lớn phản ánh tất cả mọi hoạt động, mọi biến đổi của Tam giới, nhưng không lưu lại dấu vết, bởi vì tất cả mọi biến đổi, vô lượng vô biên pháp đều chỉ là ảo hóa. Đây là nguồn dữ liệu vô cùng lớn, vô lượng vô biên, không phân biệt, nhưng khi nhất niệm vô minh của mạt-na thức khởi lên thì phân biệt ra ta người và vạn pháp.

Tóm lại Tứ trí là bốn khả năng lớn của tâm. Ở trạng thái tĩnh lặng, vô phân biệt, thì đó là tứ trí, nhưng ở trạng thái hoạt động, ứng dụng thì đó là bát thức, tạo ra vô lượng vô biên cảnh giới kỳ ảo của Tam giới với vô lượng vô biên chúng sinh.

Có thể nói vô lượng cảnh giới và vô lượng chúng sinh đều chỉ là ảo hóa, không có thật, nên chúng sinh, con người, đừng có chấp thật, đừng có chấp ngã thì sẽ không cảm thấy phiền não hay khổ, đó chỉ là công dụng vĩ đại của tâm mà thôi.

Người giác ngộ liên thông được với tâm và có thể làm chủ được thân, sinh tử tự do và có thể có thần thông.

1194 Thiền sư kiến tánh sinh tử tự do, không sợ uy quyền của vua

1128 Người tại gia cũng có thể kiến tánh- Kể chuyện gia đình Bàng Uẩn

1210 Quan Âm Diệu Trí Lực năng cứu thế gian khổ- kể chuyện Trương Bảo Thắng

Thần thông hay đặc dị công năng có thể làm được những điều phi thường mà người bình không thể nào hiểu được vì nó trái với cảm nhận thường nghiệm.

42 CÓ PHẢI ZÉNON (ZENO) NGỤY BIỆN KHÔNG ?

Cuộc sống hàng ngày, bình thường tâm là đạo

Một số vị thiền sư kiến tánh là Triệu Châu và Mã Tổ Đạo Nhất có nói như sau :

有学僧参访赵州禅师,向其请教什么是禅?赵州禅师问:吃粥了吗?僧人答:吃粥了。赵州说:“那就洗钵去吧!” 这则“洗钵去”的公案和另一则“吃茶去”的公案同样著名,寓意也异曲同工。 无论是洗钵还是吃茶,都是日常生活中再平常不过的事,却成为禅机中的重要意象。 禅宗大德马祖道一说,“平常心是道,无造作,无是非,无取舍,无断 无断常,无凡无圣。只今行住坐卧,应机接物,尽是道”,又说“道不用修,但莫污染。何为污染?但有生死心,造作趣向,皆是污染。

(Dịch nghĩa) Có một vị tăng tham vấn thiền sư Triệu Châu, xin thỉnh giáo thế nào là thiền ? Triệu Châu hỏi lại : ông có ăn cháo chưa ? ông tăng trả lời : ăn cháo rồi. Triệu Châu nói : “Vậy đi rửa bát đi !” Đây là công án “Đi rửa bát” cùng với công án “Uống trà đi” đều rất nổi tiếng, tuy lời khác nhau nhưng đồng công dụng. Bất luận là rửa bát hay uống trà, đều là trong việc sinh hoạt thường ngày, cứ hành xử bình thường là không sai, điều đó trở thành ấn tượng trọng yếu trong thiền cơ. Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất của Thiền tông nói : “Tâm bình thường là đạo, không tạo tác, không đúng sai, không lấy bỏ, không đoạn tuyệt không thường còn, không phàm không thánh. Chỉ việc bây giờ đi đứng ngồi nằm, ứng cơ tiếp vật, tất cả đều là đạo”. Ngài lại nói “Đạo không cần phải tu sửa, chỉ đừng làm ô nhiễm. Thế nào là ô nhiễm ? Đó chỉ là có tâm sinh tử, tạo tác, thú hướng (hướng tới một mục tiêu nào đó, ví dụ ăn phải đòi ngon mới chịu ăn, mặc phải đòi đẹp mới chịu mặc) đều là ô nhiễm.

Trong cuộc sống đời thường, chúng ta cảm thấy dường như lời dạy của Mã Tổ Đạo Nhất trái với nhu cầu của xã hội hiện đại. Xã hội ngày càng hướng tới văn minh, ăn ngon, mặc đẹp, chế tạo các công cụ ngày càng tinh vi hoàn thiện, tiện dụng hơn. Thật ra thì lời dạy của Mã Tổ không hẳn là trái với sự tiến bộ xã hội, mà cần phải hiểu theo nghĩa biện chứng. Xã hội không thể đứng yên một chỗ mà phải phát triển, tiến tới. Cái hình thức bình thường của sự vật tùy thời mà thay đổi. Thí dụ ngày xưa đi giày cỏ, ngày nay có giày da. Vậy cái bình thường của ngày nay là giày da chứ không phải giày cỏ như hồi xưa nữa. Ngày xưa các vị tăng đi đâu cũng chỉ là hành cước tức đi bộ, còn cái bình thường của ngày nay là đi xe hơi, đi máy bay. Vật bình thường của ngày xưa là cây quạt giấy, chén trà, cây bút lông. Còn vật bình thường của ngày nay là quạt máy, máy điều hòa, computer, điện thoại di động. Tâm bình thường trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có ứng dụng phù hợp và vô ngại, nó cũng không làm trì trệ sự phát triển của xã hội, đó gọi là tùy duyên. Tâm bình thường là không chê áo vải thô cũng không chê áo vải polyester cao cấp, áo nào cũng mặc được. Ăn thì món gì cũng ăn được, dù cao lương mỹ vị hay chay lạt, gạo lứt muối mè cũng xong.

Không tạo tác tức là tâm hạn chế phát sinh vọng tưởng chấp thật chứ không có nghĩa là không phát minh sáng chế hay không sáng tạo. Xã hội loài người không thể dừng lại ở cuộc sống đơn sơ như bộ lạc Kogi. Năm 1974, một chiếc phi cơ bay lạc vào khu rừng rậm xứ Colombia thuộc Nam Mỹ châu – về phía bắc của rặng Sierra Nevada de Santa Marta, là một phần của dãy núi lớn Andes, phi công của chiếc máy bay này đã khám phá ra bên dưới thấp thoáng một công trình xây cất cổ xưa bằng đá có hình dạng kim tự tháp nhưng không giống kim tự tháp Ai Cập hay kim tự tháp thường thấy ở Nam Mỹ. Đó chính là nơi cư trú của bộ lạc Kogi.

0026 Bộ lạc Kogi ở Nam Mỹ

Chúng ta cần phải hiểu toàn thế giới như là một người do một tâm tạo ra nhưng tâm phân thân ra thành vô lượng người và chúng sinh, giống như một hạt photon có thể xuất hiện ở 100.000 hay vô lượng vô biên vị trí khác nhau. Các chúng sinh trong Tam giới cũng thế, từ một tâm mà ra, có cuộc sống riêng, sở thích riêng, hình tướng cũng khác nhau, công việc của mỗi người mỗi vật đều khác nhau nhưng phối hợp điều hòa, không xung đột, không tranh giành, đó là điều mà người dân tộc Kogi làm được, nhưng nhân loại thì không làm được bởi vì đa số nhân loại chấp ngã và ngã sở một cách mê muội, chưa có được bình thường tâm.

Trong xã hội hiện đại, liệu con người có thể giữ bình thường tâm được không ? Tôi thiết tưởng không có gì mà không được. Nhà khoa học thì cứ tiếp tục phát minh sáng chế ra những phương pháp sản xuất hiệu quả hơn, ít tốn kém, ít ô nhiễm hơn, ngày càng có khuynh hướng thiên về phương pháp tin học hơn là phương pháp công nghiệp. Chẳng hạn sản xuất vật dụng bằng phương pháp in 3D sẽ ít tốn kém, ít lãng phí nguyên liệu, năng lượng, ít chất thải hơn, lại mau chóng và chính xác hơn. Nhưng nhà khoa học với bình thường tâm sẽ không phát minh ra bom đạn, bom nguyên tử, vũ khí hủy diệt, chất độc hóa học, bởi vì không có ý đồ tranh hơn thua.

Các nhà sản xuất đều có ý thức về bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn năng lượng sạch như mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều để tạo ra năng lượng, giảm bớt đi tới chấm dứt sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường, loại bỏ dần cả những nhà máy điện nguyên tử. Nhà sản xuất với bình thường tâm sẽ không quá chú trọng lợi nhuận, chỉ chú tâm phục vụ cho xã hội, mọi người đều được no cơm, ấm áo, có nhà cửa phương tiện sinh hoạt tiện lợi. Nhà buôn bán không đầu cơ kiếm lãi bất chính mà chỉ chú tâm làm tốt công việc lưu thông phân phối để hàng hóa đến tay của người cần dùng một cách thuận lợi, nhanh chóng, ít tốn kém.

Các nhà khoa học chú tâm nghiên cứu về vấn đề sản xuất trực tiếp protein làm thực phẩm mà không cần phải chăn nuôi giết mổ gia súc gia cầm, thủy hải sản, nghĩa là tránh sát sinh hại vật. Tức là có thể sản xuất ra thịt cá nhân tạo không cần phải chăn nuôi đánh bắt. Đó là một bước tiến lớn của nhân loại khi con người có thể sản xuất ra protein thực vật và động vật phục vụ nhu cầu ăn uống cho con người bằng phương pháp công nghiệp hoặc tin học mà không cần phải trồng trọt hoặc chăn nuôi. Khi xã hội tin học hóa cao độ thì thời đại đó ngày càng đến gần.

Theo kinh Vô Lượng Thọ thì chúng sinh ở cõi Tây phương Cực lạc không cần phải chăn nuôi trồng trọt hay sản xuất công nghiệp mà vẫn có đồ ăn thức uống và vật dụng sinh hoạt, thực hiện được hoàn toàn nguyên lý nhất thiết duy tâm tạo.

Ăn Uống Ở Cõi giới Tây phương Cực lạc

Các nhà lãnh đạo chính trị với bình thường tâm, thì không có ý tranh giành về tài nguyên biển đảo hoặc quyền lực mà chỉ cốt sao cho thế giới được hòa bình, cuộc sống của toàn thể nhân loại được hạnh phúc. Công nhân viên chức với bình thường tâm sẽ không tham ô móc ngoặc, chỉ tận tâm phục vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Các nghệ sĩ với bình thường tâm có thể phát huy sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật và văn hóa phục vụ nhu cầu tinh thần, giải trí cho con người một cách lành mạnh, vui tươi, để lại những tác phẩm văn học, phim ảnh, âm nhạc điển hình,  phản ánh cuộc sống của từng thời đại.

Tóm lại trong xã hội văn minh hiện đại, con người vẫn có thể sống với bình thường tâm, một trạng thái giác ngộ, an nhiên tự tại mà vẫn không làm cho xã hội trì trệ chứ không nhất thiết phải sống nguyên sơ như một bộ lạc nguyên thủy, điển hình là bộ lạc Kogi ở Colombia.

Con người vẫn sống trong xã hội văn minh hiện đại, hưởng thụ cuộc sống hiện đại, nhưng với bình thường tâm, an nhiên tự tại và hòa bình, làm chủ cả cảnh giới, cả thiên nhiên, liệu có thực hiện được không ? Điều này thuộc về cá nhân chứ không tùy thuộc xã hội, cá nhân là quyết định. Bởi vì mỗi người đều sống trong vũ trụ của mình, mỗi người mỗi khác. Một hành giả có thể sống với bình thường tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chẳng hạn hòa thượng Hư Vân (1840-1959) là người kiến tánh, sống trong thời kỳ cuối Nhà Thanh dưới triều Đạo Quang, trải qua thời Trung Hoa Dân Quốc và viên tịch dưới thời Trung Quốc Cộng Sản, qua bao biến loạn của thời thế, bản thân ngài cũng bị khổ nạn trong biến cố Vân Môn là ngôi chùa ngài trụ trì.

Chùa Vân Môn là thánh địa đạo tràng của thiền tông Trung Hoa dựng lên từ năm 923 bởi tổ Vân Môn Văn Yển, tọa lạc trên núi Vân Môn – một danh sơn thuộc huyện Nhũ Nguyên 乳源, phía bắc tỉnh Quảng Đông. Sau hơn 1.000 năm hưng phế, đến đầu thế kỷ 20, chùa nghiêng đổ tiêu điều, không người lui tới  – chỉ còn sót một vị tăng già ngày đêm giữ ngọn lửa Phật bên nền điện Đại Hùng lạnh cóng. Quanh ngôi cổ tự đầy những lùm lau lách, cỏ dại, hang hốc, chồn hoang, rắn, chuột…

Đến năm 1942, giữa thời chiến tranh Trung Nhật, chùa Vân Môn được trùng hưng trong suốt 9 năm, mọc lên điện đài, lầu gác, sảnh đường và các công trình kiến trúc mới, uy nghiêm đồ sộ với ngót 180 ngôi, trên diện tích hơn 20 mẫu – là nhờ nguyện lực và sức bình sinh đích thân đứng ra tái tạo của vị đại sư nổi danh nhất Trung Quốc thời ấy: hòa thượng Hư Vân.

Nhưng, đầu xuân Tân Mão, Thứ bảy 31.3.1951, ngài Hư Vân đang mở “giới đàn Ngàn Phật” ở chùa Vân Môn, có đông đảo tứ chúng vân tập cùng 120 tăng, bỗng bị công an đến bao vây. Họ ào vào chùa, ngang nhiên bắt hòa thượng Hư Vân nhốt trong Phương trượng. Tất cả các cổng ra vào chùa đều có công an ngăn giữ, không cho ai thoát đi. Phật tử đến cúng dường, nghe kinh, bị ngăn lại, đuổi về. Các sư đang niệm hương lễ Phật, bị gom lên thiền đường giam giữ, nạt nộ “hỏi cung”.

Chủ nhật 8.4.1951 (3.3 Tân Mão): “hơn 10 người lực lưỡng kéo vào thất, ép buộc sư Hư Vân phải giao nộp vàng bạc, súng ống cho chúng. Sư bảo là không có. Họ bèn thẳng tay đánh đập. Ban đầu thì dùng gậy, sau dùng côn sắt, họ quất tới tấp vào đầu, cổ, khắp thân thể sư. Vừa đánh vừa nạt nộ tra hỏi. Tiếng dùi cui và cây sắt bổ xuống nghe rầm rầm. Ngài lỗ đầu, chảy máu, gãy xương sườn… nhưng ngài cứ nhắm mắt, ngậm miệng làm thinh nhập định. Hôm ấy, bọn chúng lôi sư xuống đất đánh đập dã man tới bốn lần. Đến khi thấy tình trạng sư quá nguy kịch, chỉ còn chờ chết, chúng mới kéo nhau đi”. Ngày thứ 10 của cuộc vây ráp chùa Vân Môn, công an đinh ninh hòa thượng Hư Vân đã chết vì bị họ đánh thẳng tay bằng côn sắt vào đầu, nhưng khi mở cửa phương trượng, họ thấy ngài vẫn đang… ngồi thiền!

Ngay trong lúc bị đánh đập tàn nhẫn nhứt, ngài vẫn an nhiên nhập định, lên cõi trời Đao Lợi nghe Phật Di Lặc thuyết giảng, không cảm thấy khổ.

Qua nhiều ngày không ăn không uống, Hư Vân lão sư đột nhiên tỉnh dậy, ngài nhờ người lấy giấy bút, ghi lại khoảng thời gian ngài đến được cõi trời, vào Đâu Suất cung, ngài nói: “Ta thấy mình đến bên trong tự viện, trang nghiêm mỹ lệ, khung cảnh thần tiên, được gặp Phật Di Lặc đang ngồi thuyết pháp, rất đông người nghe, khoảng hơn 10 người, như Giang Tây Hải Hội tự Chí Thiện hòa thượng, Thiên Thai Tông Dung Kính Pháp sư, Kỳ sơn Hằng Chí Công, Bách Tuế cung Bảo Ngộ hòa thượng, Bảo Hoa sơn Thánh Tâm hòa thượng, Độc Thể luật sư, Kim sơn Quan Tâm hòa thượng, cùng Tử Bách tôn giả, hết thảy đều rất quen thuộc, ta ngồi vào chỗ trống thứ 3, tôn giả A Nan ra vẻ đăm chiêu, ngồi gần ta, cùng nghe Di Lặc thuyết giảng  ‘Duy tâm thức định’, đoạn giảng chưa xong, ngài Di Lặc quay sang bảo ta: ‘Ngươi phải trở lại’; ta bảo: ‘Đệ tử nghiệp chướng sâu nặng, không muốn trở lại’, Phật Di Lặc nói: ‘Ngươi nghiệp duyên chưa xong, phải trở lại,  thế rồi ta mới quay về, nay viết thành bài kệ ”.

Đầu tháng 5.1951, trước áp lực trong cũng như ngoài nước, chính quyền Bắc Kinh phái một viên chức cao cấp cùng các nhân viên đến huyện Nhũ Nguyên để “điều tra sự vụ”, thả các vị tăng đang bị nhốt trong tù ra. Vài hôm sau, họ đem mấy tên công an đã đánh đập ngài đến để cho ngài nhận diện nhưng ngài từ chối không chỉ ra để tránh cho họ khỏi bị khép tội. Ngài cũng từ chối không ký tên vào bản cáo trạng nên sau cùng phái đoàn trung ương chỉ lập biên bản lấy lệ, nói rằng chỉ có một vài hiểu lầm nhỏ, không đáng kể mà thôi. Sự biến thảm khốc ở Vân Môn từ 24.2 đến 23.5.1951 chấm dứt. Sau đó đến năm 1953 ngài lại bình an đến chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải để đả thất và thuyết pháp, đến năm 1959 ngài viên tịch, thọ 120 tuổi.

Hành trạng của Hư Vân hòa thượng cho thấy hành giả có thể an nhiên tự tại trong bất cứ hoàn cảnh nào không tùy thuộc vào ngoại cảnh. Đến như gia đình Bàng Uẩn thì lại càng tự tại, sinh tử hoàn toàn tự do, việc sống chết nhẹ tợ lông hồng chẳng chút bận tâm. Tóm lại hành giả thiền có thể sống với bình thường tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào, không tùy thuộc vào hoàn cảnh vì phá được ngã chấp và pháp chấp.

Truyền Bình

Đăng tải tại Bài viết | 24 phản hồi

Thư Mục Âm Hình- Thuyết giảng tiêu biểu

0002 Lục Tổ Huệ Năng là người nước nào ?

0010 Đại Trí Độ Luận của Long Thọ Bồ Tát

0012 Bốn bài kệ của Vĩnh Gia Huyền Giác- Không thể kiến lập cái biết

0013 Thấy không phải do con mắt, tánh thấy bất sinh bất diệt

0026 Bộ lạc Kogi ở Nam Mỹ

0029 Công án Hương Nghiêm- người treo mình ngậm cành cây

0032 Đom đóm đốt núi Tu Di

0033 Giới thiệu Hòa thượng Duy Lực

0038 Thuyết pháp tại Long Khánh- Câu chuyện Huỳnh Đình Kiên

0039 Nói về sự Mê Ngộ của sư Cao Phong

0050 Hướng dẫn tham Tổ Sư Thiền

0062 Mục Kiền Liên- Lực hấp dẫn- Cứu độ- Tịnh độ- 5 thứ nghi…

0065 Huỳnh Đình Kiên- Đầu thai- Khứ hậu lai tiên- Chiêm bao- Tăng và Ni

0094 Như thị- Phỉ bang Phật Pháp- Chúng sinh là Phật đã thành- Mâu thuẫn Hawking- Hội Long Hoa

0105 Hư Vân hòa thượng và ông tăng đắp đường lộ

0106 Hữu tình- Ẩn tâm- Hồi hướng- Biểu đồ Nguyệt Khê- Newton Einstein Thích Ca- Chủ khách

0107 In kinh- Biên kiến- Vô ngã- Pavlov- Các vị Phật Bồ Tát- Liễu Nhiên- Ni Thực Tế

0116 Hành bổn phận- DNA- Cộng nghiệp, biệt nghiệp- Tướng, tưởng, hành ấm- Tam tịnh nhục

0119 Hám Sơn 20 cuốn- Tứ tướng- Lực học Thích Ca- Định Huệ- Lời dạy của Lục Tổ

0120 Tham thoại đầu có thấy gì là sai- Hawking- Hoạt bát vạn năng- 4 bài kệ của Vĩnh Gia- Mạt pháp

0125 Cầu xuất gia với Văn Thù- Nhân duyên xuất gia- Cách tham thiền-Ms Phương Canada

0127 Định Huệ không hai- Không, Giả, Trung- Pháp Nhãn Văn Ích

0137 Bơm mực- Tham thiền lười học- Huỳnh Bá, Lâm Tế- Thí nghiệm Pavlov

0145 Biểu đồ 4 thừa của Phật giáo theo Ngài Nguyệt Khê

0146 Tông chỉ Tổ Sư Thiền- Thiên Thai Tông- Hoa Nghiêm Tông

0202 Bộ lạc Kogi sinh hoạt giống Tăng Đoàn

0203 Chưa ngộ trình công phu là trình cái gì ?

0204 Ngoài Tổ Sư Thiền còn pháp môn nào tu được kiến tánh ?

0226 Khai thị Không gian 4 chiều- Làn song ánh sáng- Triết lý sinh mạng

0292 Con thấy Krisnamurti luận rất hay nhưng không biết có đúng chánh pháp không ?

0301 Phật tánh khác với tâm chúng sanh thế nào ?

0302 Khi tham và khán có nghi tình, bị mệt, có thể ngưng không ?

0309 Phật nói 3 điều không thể biết

0316 Phật tánh vốn đầy đủ, sao Lục Tổ vẫn phải nhờ người viết chữ giúp

0356 Những hiện tượng đặc dị công năng xảy ra ở Trung Quốc gần đây

0376 Kết quả tu Tịnh Độ và Tham Thiền ra sao ?

0396 Lời của ngài Lai Quả và Nguyệt Khê có mâu thuẫn không ?

0401 Khai thị về Nghi Tình

0454 Vô thủy vô minh và Nhất niệm vô minh- 2 loại chiêm bao

0475 Tại sao Chứng Đạo Ca nói ngoại đạo thông minh chẳng trí huệ ?

0480 Hòa thượng Tuyên Hóa kiến tánh triệt để chưa ? có được ngài Hư Vân chứng nhận không ?

0507 Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tâm và thức phân biệt thế nào ?

0526 Ngài Lai Quả nói lúc đến thoại đầu, đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi…

0530 Vì sao Tổ Đạt Ma chỉ quảy trên vai có một chiếc giày ?

0536 Ngài Suzuki nói Bồ Tát muốn thành Phật phải nhờ Phật gia trì ?

0543 Sư phụ kể chuyện quy củ Thiền đường Cao Mân ở Trung Quốc

0545 Hư Vân hòa thượng thuộc tông phái nào ?

0549 Phật đưa cành hoa, Ca Diếp mỉm cười, niêm hoa vi tiếu

0561 Đang thọ 5 giới, muốn thọ Bồ Tát giới- chuyện vua Ba Tư Nặc- Tội phá giới và tội nhân quả

0565 Ngài Nguyệt Khê nói Tư tưởng tức là Tang vật

0584 Chuyện Kim Bích Phong- Huệ Nam luật sư- Thần Già lam

0599 Thế nào là Tam Huyền Tam Yếu của Tổ Lâm Tế ?

0608 Dùng cái biết để tu có thể kiến tánh không ?

0621 Theo lời của Phật trong kinh Kiến Tánh thì bộ óc làm đày tớ cho Phật tánh

0637 Có phải tu thiền chỉ thờ Phật Thích Ca và Tổ Ca Diếp chứ không thờ Phật khác ?

0638 Tại sao ngài Nguyệt Khê dạy khán còn ngài Lai Quả dạy đề khởi thoại đầu ?

0652 Trước khi có vũ trụ con người ở đâu, con người từ đâu mà sinh ra ?

0654 Con thấy Phật Thích Ca từ bi, Phật Di Lặc hoan hỉ còn Tổ Đạt Ma trợn mắt giận dữ, xin Sư phụ giải thích ?

0661 Xin Sư phụ giải thích lợi ích giữa ngồi thiền và tham thiền

0664 Trúc Lâm Đại Sĩ nói hừng hực nóng toát mồ hôi, chiếc khố mẹ sanh chưa từng ướt nghĩa là sao, xin Sư phụ giải thích ?

0666 Pháp thí có đổi được Tài thí không ?

0703 Vì sao bài kệ của Huệ Năng được truyền Y Bát ?

0705 Kinh nói Tất cả lời nói đều là hư vọng không có nghĩa thật, còn không nói ra có phải là hư vọng không ?

0706 Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm nghĩa là thế nào ?

0707 Giải thích về tham Tổ Sư Thiền khi có Phật tử thắc mắc Chết đi về đâu

0712 Truyền tâm ấn là gì, tại sao ngài Vĩnh Gia đã ngộ còn phải tìm Lục Tổ xin ấn chứng ?

0713 Tại sao ngài Hám Sơn và ngài Nguyệt Khê nhận xét trái nhau về Đại Thừa Khởi Tín Luận ?

0717 Cái Không dung nạp tất cả là do Hòa thượng nói hay ngài Long Thọ nói ?

0723 Kể chuyện cô Chơn Nguyệt và Hòa thượng Quang Tâm với Kinh Kim Cang

0725 Xin Hòa thượng kể về hai bài kệ của Thần Tú và Lục Tổ

0734 Ai là người không cùng muôn pháp làm bạn ?

0748 Mục Kiền Liên trai tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ như Kinh nói, vậy có đúng không ?

0767 Ni cô Thực Tế và thiền sư Thiên Long độ người

0795 Câu chuyện về pháp sư Huệ Trì nhập định 700 năm ở Tứ Xuyên

0796 Tại sao ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả A La Hán mà vẫn còn bị nhân quả chi phối ?

0800 Tại sao Phật Như Lai hai mắt mà Đạo Cao Đài chỉ vẽ có một mắt ?

0803 Có thể thấy tin tức công phu không ?

0812 Đại trí như Ngu là như thế nào ?

0819 Chuyện về đứa bé và thiền sư “thế à”

0840 Ngày xưa tu có chứng đắc, ngày nay con không thấy ai chứng đắc ?

0901 Phật giáo nói gì về những thần đồng khoa học, toán học ?

0902 Một số biểu hiện không hiểu giới luật của chùa Ni hiện tại

0903 Thiền của thiền sư Nhất Hạnh có đưa con người đến cứu cánh giải thoát không ?

0909 Chấp lý bỏ sự là kẻ vác bảng, chấp dụng bỏ thể là kẻ lỗ mãng

0921 Ngài Đạt Ma kiến tánh trước hay sau khi nhìn vách 9 năm ?

0937 Hố Thẳm của Phạm Công Thiện có phải là Tánh Không không ?

0939 Phật nói không có vô minh, vậy nhân quả từ đâu mà có ?

0940 Nhập định không cảm nhận được thời gian của ngài Hư Vân ở núi Chung Nam

0945 Tại sao có người thong minh có người ngu dốt, có phải do chất xám không ?

0953 Khi tụng kinh là tụng bằng thức hay tụng bằng trí ?

0954 Các hành vô thường là pháp sanh diệt, hết sanh diệt là vui nghĩa là thế nào ?

0960 Sanh tử vô minh có phải do A-lại-da và thức thứ bảy không ?

0980 Tâm vật hợp nhất và phi tâm phi vật

0984 Thắc mắc về lời khai thị của ngài Bác Sơn và ngài Lai Quả

0989 Tứ Liệu Giản của ngài Lâm Tế ý nghĩa thế nào ?

0992 Tại sao ngài Ca Diếp không nhập định ở Ấn Độ mà nhập định ở Vân Nam Trung Quốc ?

0993 Năng lễ Sở lễ tánh không tịch nghĩa là gì ?

1001 Không thể dùng quán tưởng để sửa đổi nhân quả

1004 Người kiến tánh có phải là thánh nhân không ?

1006 Sư cô tu đã lâu mà không biết tâm mình ở đâu

1009 Thiền đường Pháp Thành tu TST cúng 3 rằm lớn có lợi ích gì không ?

1011 Có phải Phật Thích Ca tham thiền kiến tánh không ?

1014 Câu chuyện con rít ở chùa Tam Bảo

1017 Thắc mắc việc vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch mà nghe Phật thuyết pháp tội tiêu được

1024 Tịnh Độ là gì ? Có thể hướng dẫn người Tin Lành, Thiên Chúa tập hương công tham thiền không ?

1031 Tỳ kheo ni hoàn tục lại xuất gia lần 2, thầy bổn sư có bị nhân quả không ?

1032 Trong bài kệ của Tuệ Trung thượng sĩ, con không biết ai là khách còn về quê là ở đâu

1033 Các Thầy các Cô tham thiền có cần phải học không ?

1037 Các vị Tổ ngày xưa kiến tánh sao phải trốn tránh không ra hoằng pháp

1041 Trong Quảng Lục có câu : Khắp sơn hà đại địa tìm một người làm bạn cũng không có, nghĩa là sao ?

1043 Vô tình có thể tiến hóa thành hữu tình không ? Khoa tử vi có mê tín không ?

1051 Có nên thờ ông Quan Công và bà Mẹ Sanh không ?

1052 Thiền sư Việt Nam có vị nào tu Tổ Sư Thiền được kiến tánh không ?

1056 Vô vi của Phật giáo và Vô vi của Lão Tử có khác nhau không ?

1057 Thiền của Hòa thượng Thanh Từ có phải là Như Lai Thiền không ?

1070 Một vị tăng hỏi ngài Tuệ Trung (Việt Nam) về thanh tịnh pháp thân

1077 Trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận ngài Nguyệt Khê nói Thanh văn Duyên giác phá được ngã chấp nhưng vẫn còn pháp chấp, đúng không ?

1078 Do nhân duyên gì mà Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như đầu tiên ?

1095 Vô Môn Quan có phải cũng là pháp môn Tổ Sư Thiền không ?

1103 Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, xin Sư phụ khai thị

1104 Nguyên do gì Phật chỉ nhận lễ vật của ông Thuần Đà ?

1107 18 vị La Hán tu các hạnh khác nhau như thế nào ?

1111 Ngài Bác Sơn nói hành giả dù 8 cảnh thay nhau đến cũng không biết, 8 cảnh đó là gì ?

1113 Thế nào là ngoại giới, nội giới, các bài chú có hiệu nghiệm gì không ?

1117 Bình thường trong hiện tại mình phải sống ra sao ?

1118 Tại sao vô tâm chưa phải là đạo mà còn cách một trùng quan ?

1120 Hiện tiền sát na bất động, có phải vậy không ?

1124 Pháp môn tu Quán Thế Âm của sư cô Thanh Hải có đúng chánh pháp không ?

1128 Người tại gia cũng có thể kiến tánh- Kể chuyện gia đình Bàng Uẩn

1130 Chúng con đi cứu trợ người nghèo khổ, có giúp ích gì cho họ không ?

1134 Thuận nghịch tranh nhau, chẳng biết hành xử, nhọc công là bệnh, nghĩa thế nào ?

1141 Thắc mắc về việc Hòa thượng Hư Vân gặp ông lão đắp đường

1163 Cực lạ cực quen, phi phàm phi thánh là sao ?

1191 Trình kiến giải về Huỳnh Bá, Lâm Tế, Đại Ngu

1194 Thiền sư kiến tánh sinh tử tự do, không sợ uy quyền của vua

1206 Trong Duy Thức Học nói ngũ tiền năng là như thế nào ?

1210 Quan Âm Diệu Trí Lực năng cứu thế gian khổ- kể chuyện Trương Bảo Thắng

1212 Quan niệm tham thiền không cần học giới luật có đúng không ?

1217 Câu Thường kiến tự kỷ quá là nghĩa thế nào ?

1225 Trình kiến giải về việc ngài Toàn Khoát không công nhận Đức Sơn và Động Sơn

1228 Không thấy Lục Tổ tu gì hết sao được kiến tánh ?

1235 Tại sao tăng độ ni là có lỗi, con không hiểu ?

1242 Giải thích bài kệ của sư Động Sơn Lương Giới

1245 Tổ Đạt Ma nói kiến tánh triệt để 5đại tội cũng tiêu, vậy nhân quả ở đâu ?

1302 Làm việc thiện việc tốt có giảm bớt nhân xấu đã gieo không ?

1303 Kinh Địa Tạng nói trong nhà có người chết nên làm phước bố thí đúng không ?

1305 Ở chùa Tịnh Độ, làm Phật sự có trở ngại tham thiền không ?

1306 Hành trạng Ngũ Tổ- kể chuyện Bạch Vân Lão Đoan thăm đứa bé 3 tuổi

1313 Trình công phu- Thắc mắc về lời khai thị của ngài Lai Quả

1318 Ba trụ thiền và truyền nhân của ngài Đạo Nguyên (Nhật Bản)

1334 Ngài Lai Quả đánh người phạm quy củ, có phải thiếu lòng từ bi không ?

1356 Có phái đoàn quen cô Chơn Nguyệt đến thăm thiền đường

1371 Tịnh Độ và Thiền tông có hòa hợp không qua bài kệ của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ?

1382 Thắc mắc việc ngộ đạo của Lục Tổ qua kinh Pháp Bảo Đàn

1384 Trình 4 cái biết đối với Lục Tổ lúc ở núi Hoàng Mai

1395 Xin pháp danh- Hỏi về công án Đức Sơn, Tuyết Phong, Nham Đầu

1401 Việc trần sa kiếp cũng như việc hiện nay- Ý nghĩa của thời gian

1402 Ngưng bộ óc thì linh chi hiện ra nghĩa là sao ?

1403 Giới thiệu Hòa thượng Hoằng Tu và thiền đường chuyên tu ở Trung Quốc

1412 Từ Sắc giới trở lên bố thí là bệnh, tham lam bỏn sẻn là thức ?

1414 Hòa thượng Hư Vân nói tham thiền đến một lúc nào đó cần có con mắt kim cang

1415 Thắc mắc việc dầu của Phật bị chuột rúc vô trong Kinh Duy Ma Cật

1416 Con không hiểu sao Tổ Ưu Ba Cúc Đa đã kiến tánh còn bị lầm

1421 Ngài Đại Huệ bưng chén cơm không biết đưa vô miệng là biểu hiện của cái không biết chăng ?

1426 Tại sao ngài Đại Huệ mạt sát Mặc Chiếu Thiền ?

1430 Thắc mắc lời Phật nói sau khi vua A Xà Thế chứng quả Tu đà hoàn

1438 Thắc mắc sao ngài Hư Vân và ông lão làm đường đã kiến tánh rồi mà còn phải trắc nghiệm nhau

1439 A La Hán mê rượu phong tình, khởi niệm lui sụt thì bị rơi vào địa ngục ?

1449 Công án Quy Sơn và Hương Nghiêm

1464 Vua Khang Hi cũng bị đánh hương bảng khi phạm quy

1467 Tại sao Nguyệt Khê khán thoại đầu có hai năm thì kiến tánh ?

1483 Công án Nam Tuyền chém mèo và Cố Sơn tiêu ngược

1487 Có phải ngài Hám Sơn dạy đối với người nghiệp nặng nên vừa tham thiền vừa trì chú ?

1488 Thắc mắc về một câu niệm Phật súc miệng ba ngày của Tổ Triệu Châu

1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ?

1503 Sư tụng kinh Bát Nhã hàng ngày mà không hiểu

1506 Hiểu biết của mình về cái ngộ của Tổ sợ không đúng, xin chỉ dạy

1507 Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy A Nan thế nào con không hiểu ?

1509 Tại sao trong kim quan Phật duổi chân thị hiện chỉ một mình ngài Ca Diếp thấy ?

1513 Thắc mắc về thời gian đọa địa ngục của người phạm giới

1520 Vô tình thuyết pháp hữu tình nghe là thế nào ?

1535 Từ Bi và Bác Ái khác nhau thế nào ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MÙA XUÂN VĨNH CỬU

Năm nào vào thời gian trước Tết âm lịch cổ truyền, tôi đều viết một bài về chủ đề Xuân với Tết. Năm nay cũng vậy, mùa xuân năm nay sẽ là bài viết tiêu biểu cho cuộc sống thế gian, lúc nào cũng là mùa xuân tươi đẹp không tùy thuộc vào hoàn cảnh, không gian và thời gian.

Con người sống trên đời, chắc là đa số mọi người đều mong ước một cuộc sống tươi đẹp, vật chất không thiếu thốn, sức khỏe dồi dào không bệnh tật, có cuộc sống gia đình đầm ấm, tình yêu bền vững với người hôn phối, con cái xinh xắn, thông minh, khỏe mạnh, không gặp nhiều nghịch cảnh, phải thế không ? Liệu ước vọng đó có thành tựu hay không ?

Có lẽ trong xã hội cũng có không ít người đạt được điều đó, đó là những người có nhiều phước báo. Nhưng cũng có rất nhiều người không đạt được điều đó, họ là những người có nhiều nghiệp báo. Vậy nói tới mùa xuân vĩnh cửu, phải chăng chỉ là nói ngoa, không có cơ sở thực tế ?

Muốn biết điều đó có cơ sở thực tế hay không, chúng ta phải xem xét lại ý nghĩa của hạnh phúc và đau khổ thực chất là gì. Tôi tin rằng nếu chúng ta hiểu thực chất của hạnh phúc và đau khổ là gì thì sẽ thấy mùa xuân vĩnh cửu là hiện thực.

Từ xưa đến nay cũng đã có không ít giấy mực bàn về hạnh phúc và đau khổ, nhưng theo tôi nhận thấy, tuyệt đại đa số chưa nhìn thấy rõ vấn đề. Tại sao tôi dám nói như thế ? Bởi vì cơ sở thực tế của vạn pháp từ thời xa xưa đã có ghi trong kinh điển của Phật giáo, chúng ta chỉ cần xem và hiểu. Nhưng kinh điển thực tế là khó hiểu, cực kỳ khó hiểu và đầy mâu thuẫn, nên nhiều người có thể không tin tưởng ở kinh điển, hoặc là chỉ tin một cách giới hạn, hoặc là cho rằng trong kinh điển có nhiều điều huyễn hoặc thiếu cơ sở khoa học, có phần nào đó hoang đường. Vâng, nhận thức như thế cũng không đáng trách, bởi vì kinh điển vừa mênh mông vừa mơ hồ, khó có thể thuyết phục người có học thức trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, người có học thức thì tin tưởng khoa học. Trong thế giới hiện đại, khoa học là cơ sở thực tế để biện biệt đúng sai. Khoa học cung cấp nhiều phát minh sáng chế làm thay đổi cuộc sống con người trên thế gian vô cùng lớn, nên người trí thức tin tưởng ở khoa học là lẽ đương nhiên. Nhưng liệu tri thức khoa học có bị hạn chế hay không ? Nền khoa học của nhân loại thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã đủ trưởng thành để hiểu rằng, đúng là khoa học có hạn chế, tri thức của con người không thể biết hết tất cả. Thế nên nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới cũng đã quay lại với tôn giáo, bởi vì họ nhận ra rằng những vĩ nhân như Đức Phật Thích Ca có tri kiến vô cùng siêu việt mà nền khoa học hiện đại của nhân loại cũng chưa sánh kịp.

Tiến sĩ Robert Jastrow (Từng là chủ tịch đầu tiên của Chương trình thám hiểm mặt trăng của NASA, trưởng ban lý thuyết của NASA, cha đẻ và giám đốc của Viện nghiên cứu không gian Goddard của NASA, giáo sư địa vật lý tại Đại học Columbia, giáo sư khoa học về trái đất tại Học viện Dartmouth, cha đẻ và chủ tịch danh dự của Viện George Marshall, giám đốc danh dự Đài quan sát thiên văn Mount Wilson), là người theo thuyết bất khả tri về vấn đề tôn giáo, nhận xét về lý thuyết của vụ nổ Big Bang: Một cách cổ điển, những nhà khoa học đã phủ nhận ý tưởng về một hiện tượng tự nhiên không thể giải thích được, thậm chí với thời gian và tiền bạc không giới hạn của họ. Có một loại tôn giáo trong khoa học, ấy là mỗi sự kiện có thể được giải thích theo cách hợp lý như là kết quả của một sự kiện trước đó; mỗi hậu quả phải có nguyên nhân của nó. Bây giờ khoa học chứng minh rằng  trong một thời điểm nhất định có một vụ nổ (Big Bang) để vũ trụ phát sinh và tồn tại. Khi hỏi: “Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả này? Ai hay cái gì đã đặt những vật chất và năng lượng vào trong vũ trụ?” thì khoa học không thể trả lời những câu hỏi này được.

Jastrow kết luận bằng câu nói bất hủ này:

Đối với nhà khoa học đã sống bằng niềm tin dựa vào sức mạnh của lý lẽ, thì câu chuyện kết thúc như một cơn ác mộng. Ông ta đã leo lên những ngọn núi của sự tự mãn; ông đang chuẩn bị chinh phục đỉnh cao nhất; ông bò qua tảng đá cuối cùng và thấy một nhóm các nhà thần học (cũng tức là các nhà sáng lập tôn giáo) đã ngồi đó hàng bao thế kỷ đang chào đón mình.

Nhưng dù sao khoa học hiện nay đã đủ trình độ để hiểu ra vấn đề mặc dù chưa thực hiện nổi. Chẳng hạn vấn đề viễn tải lượng tử, các nhà khoa học cảm nhận rằng đó là điều có cơ sở khoa học, nhưng nền khoa học hiện nay của nhân loại chưa làm được nhiều, thế nhưng Đức Phật Thích Ca làm được, trong kinh điển có ghi, chẳng hạn Đức Phật đã đi lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ là hoàng hậu Ma Da nghe.

Trong bản đồ thánh tích Phật giáo, chúng ta thấy có địa danh Sankasya (Tăng Già Thi僧伽施 gần New Delhi ngày nay), địa danh này tương đối ít được biết. Đó là nơi Đức Phật dùng thần thông lên trời Đạo Lợi忉利天thuyết pháp cho mẹ là hoàng hậu Ma Da nghe, Phật lên cõi trời chỉ một buổi thôi, nhưng người trần gian thấy là ba tháng, sau ba tháng Phật mới trở về trần thế, có Đế Thích và Phạm Thiên theo hầu.

Bia đá tạc sự tích Đế Thích và Phạm Thiên hầu Phật trở về thế gian tại Sankasya (Tăng Già Thi)

Mà ngay thời hiện đại cũng có những nhà đặc dị công năng như Hầu Hi Quý làm được, lấy được một gói thuốc lá ở khoảng cách xa hàng ngàn km.

43 Ý NGHĨA KHOA HỌC VỀ VIỆC BIẾN RA THUỐC LÁ CỦA HẦU HI QUÝ

Vấn đề bản chất của hạnh phúc và đau khổ           

Kinh điển Phật giáo nói thế nào về thực chất của hạnh phúc và đau khổ ? Kinh điển nói rằng hạnh phúc và đau khổ không có thực chất. Đó chỉ là sự gán ghép của tâm thức vào một cấu trúc ảo tưởng về cả hai phương diện vật chất và tâm lý.

Về mặt vật chất (matter, material, substance), cố thể vật chất là một cấu trúc, chẳng hạn nguyên tử (atoms), phân tử (molecules), cái nhà, con sông, quả núi, sinh vật. Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân (nuclear) và electron. Hạt nhân được cấu tạo bởi những hạt proton và neutron. Proton và neutron được cấu tạo bằng những hạt quarks. Khoa vật lý học đã giải thích tường tận như vậy.

Thế nhưng quark và electron chỉ là những hạt ảo, không có thật. Niels Bohr nói : “Isolated material particles are abstractions” (Hạt vật chất cơ bản cô lập là những sự vật trừu tượng- tức không phải vật thật).

Các hạt cơ bản (particles) như quark và electron, photon, chúng vốn là sóng vô hình, sóng tiềm năng, không phải là vật chất. Chúng không có sẵn bất cứ đặc trưng nào như vị trí, khối lượng, điện tích, số spin. Chúng chỉ trở thành hạt vật chất như electron, photon là khi có người quan sát và đo đạc. Thí nghiệm về liên kết lượng tử (quantum entanglement) do Alain Aspect tiến hành tại Paris năm 1982 đã chứng tỏ như vậy. Thí nghiệm đó chứng tỏ rằng quan niệm của Einstein cho rằng hạt photon luôn luôn có sẵn các đặc trưng về vị trí, khối lượng, điện tích, số spin, là sai lầm, thế giới duy vật khách quan của Einstein và những người theo quan điểm duy vật đã sụp đổ.

Ngoài ra thí nghiệm về hai khe hở cũng chứng tỏ rằng hạt electron không độc lập khách quan, nó phụ thuộc vào một điều kiện khác ở ngoài bản thân nó.

Double Slit Experiment – Thí Ngiệm Hai Khe Hở – Phụ đề Việt ngữ

Điều này Duy Thức Học Phật giáo nêu ra nguyên lý Y tha khởi, nghĩa là sự hiện hữu của một vật phải dựa vào một vật khác chứ nó không thể độc lập tồn tại. Kinh điển PG cũng nói rằng Nhất thiết pháp vô tự tính, nghĩa là Tất cả mọi vật đều không có sẵn đặc trưng, mọi đặc trưng của vật đều là gán ghép từ nguồn khác.

Như vậy chính người quan sát đã gán ghép tâm niệm, tập quán, tưởng tượng của mình vào cấu trúc ảo tưởng không có thật để thành ra những hạt cơ bản, rồi thành nguyên tử, phân tử, cố thể vật chất, sinh vật, cảnh giới thế gian, chứ không phải có thật. Điều đó có nghĩa là cảnh giới thế gian chỉ là tưởng tượng chứ không phải có thật. Thuật ngữ PG gọi cảnh giới thế gian là thế lưu bố tưởng, nghĩa là cái tưởng tượng đã lưu truyền phổ biến trên thế gian.

Về mặt tâm lý (mentality, psychology), tâm niệm, tập quán chính là cái nguồn tưởng tượng, gán ghép quan niệm của mình vào đối tượng. Đối tượng có thể là cảnh giới vật chất như nhà cửa, núi sông, đường sá, bến cảng, sinh vật, thân thể của chính mình. Đối tượng cũng có thể là một vấn đề, một quan điểm, sự khen chê, v.v…

Tóm lại dù là vật chất hay là tâm lý đều là tưởng tượng, không một đối tượng nào có thực chất. Điều này PG diễn tả một cách ngắn gọn là Ngũ uẩn giai không 五蘊皆空 nghĩa là năm uẩn đều không có thật (Chữ uẩn 蘊 –skandha- còn gọi là ấm 陰 . Uẩn là nhóm hay tập hợp hoặc tích hợp. Ngũ uẩn bao gồm : Sắc (vật chất, matter, material); Thọ (cảm giác, perception); Tưởng (tưởng tượng, imagination) ; Hành (chuyển động, motion); Thức (nhận thức, phân biệt, conciousness, alaya, discrimination). Vì vậy hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ là tưởng tượng, là quan niệm. Ngày xưa có câu chuyện Tái ông thất mã 塞翁失馬 (Ông già ở vùng biên giới mất ngựa) diễn tả chuyện họa phúc cũng tức là đau khổ và hạnh phúc, chỉ là quan niệm thôi chứ không có thực chất. Bài này ngắn và có ý nghĩa thâm thúy, tôi xin dẫn nguyên văn để bạn nào biết Hán văn, cùng thưởng thức. (Trích trong sách Hoài Nam Tử, phần Nhân gian huấn).

Hoài  Nam Tử 《淮南子·人间训》

近塞上之人有善術者,馬無故亡而入胡。人皆吊之。其父曰:“此何遽不為福乎?”居數月,其馬將胡駿馬而歸。人皆賀之。其父曰:“此何遽不能為禍乎?”家富 良馬,其子好騎,墮而折其髀。人皆吊之。其父曰:“此何遽不為福乎?”居一年,胡人大入塞,丁壯者引弦而戰,近塞之人,死者十九,此獨以跛之故,父子相 保。

Cận tái thượng chi nhân hữu thiện thuật giả, mã vô cố vong nhi nhập  Hồ. Nhân giai điếu chi. Kỳ phụ viết: “Thử hà cự bất vi phúc hồ?” Cư sổ nguyệt, kỳ mã tương Hồ tuấn mã nhi quy. Nhân giai hạ chi, kỳ phụ viết: “Thử hà cự bất năng vi họa hồ?” Gia phú lương mã, kỳ tử hiếu kỵ, đọa nhi chiết kỳ bễ. Nhân giai điếu chi, kỳ phụ viết: “Thử hà cự bất vi phúc hồ?” Cư nhất niên, Hồ nhân đại nhập tái, đinh tráng giả dẫn huyền nhi chiến, cận tái chi nhân, tử giả thập cửu, thử độc dĩ bả chi cố, phụ tử tương bảo.

Trong những người ở gần biên giới có người giỏi nuôi ngựa, con ngựa bỗng nhiên đi lạc sang đất Hồ. Hàng xóm đến chia buồn, ông ta nói : “Sao vội cho đó không phải là phúc ?”. Vài tháng sau, con ngựa đó dẫn một con tuấn mã của Hồ trở về. Mọi người đến chia vui, ông ta (người cha) nói : “Sao vội cho đó không phải là họa ?” Nhà có thêm ngựa hay, con trai ông ham cỡi ngựa, té bể xương đầu gối. Mọi người đến chia buồn, người cha nói : “Sao vội cho đó không phải là phúc ?”. Một năm sau, quân Hồ ồ ạt xâm lấn biên giới, trai trẻ cầm cung tên chiến đấu, người ở vùng gần biên giới, mười người chết hết chín, chỉ có nhà ông vì con trai bị què, nên cha con được bảo toàn.

Thế nhưng sự tưởng tượng ở đây không phải chỉ là tưởng tượng của ý thức (thức thứ 6 trong 8 thức) mà là sự tưởng tượng đồng bộ của cả 8 thức. Vì vậy nó sâu xa cơ bản hơn rất nhiều so với từ ngữ tưởng tượng (imagine) mà chúng ta thường dùng. Nó liên quan tới tiền ngũ thức (5 giác quan cơ sở là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể) do bộ não thống lĩnh và phát sinh ra ý thức. Một phần của bộ não chứa dữ liệu hoạt động hiện hành của ý thức (tương ứng bộ nhớ RAM của tin học). Một phần của bộ não chứa dữ liệu lưu trữ trong kiếp hiện sinh của ta tức Mạt-na thức (tương ứng với ổ đĩa cứng -hard disk của tin học). Và một phần lớn của bộ não chứa dữ liệu của vô lượng vô biên kiếp của quá khứ và vị lai tức A-lại-da thức, không còn phân biệt là ta hay không phải ta bởi vì tất cả đều là một (tương ứng với internet của tin học).

Ý nghĩa của mùa xuân vĩnh cửu là gì ?    

Chúng ta không thể nào tin nổi cảnh giới thế gian chỉ là ảo hóa, tưởng tượng, không phải thật mặc dù khoa học đã lý giải rõ ràng và đặc dị công năng đã chứng tỏ bằng thực nghiệm. Trương Bảo Thắng đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng quả táo và cái thùng sắt chỉ là ảo, nên anh ta có thể lấy quả táo ra khỏi cái thùng sắt mà không cần mở nắp. Thân thể anh ta và cánh cửa cũng chỉ là ảo nên anh ta có thể đi qua cánh cửa mà không cần mở cửa.

36 Trương Bảo Thắng- Khả năng đi xuyên tường

Qua nghiên cứu của khoa học và thực nghiệm của nhà đặc dị công năng, chúng ta có thể tin rằng cảnh giới vật chất chỉ là ảo hóa, vô thường, không phải là tồn tại vĩnh viễn. Nhưng trong đời thường, chúng ta thấy vật chất khá vững bền. Sở dĩ vật chất khá vững bền hoặc rất vững bền là do tuổi thọ của các hạt proton và neutron trong hạt nhân của nguyên tử là rất lớn.

Hạt proton là thành-phần cấu-tạo hạt-nhân nguyên tử. Proton có khối-lượng lớn gấp 1840 lần hạt electron, thời gian sống của hạt proton rất bền vững (1030 – mười lũy thừa 30 năm). Hạt photon, không phải là hạt cơ bản, mà cấu tạo bởi 3 hạt quark, khi ở trạng thái tự-do, nó chỉ sống được có 17 phút (1000s).

Đối với hạt neutron, cũng hơi giống hạt proton nhưng người ta không thể xác định chính xác tuổi thọ của nó, hai phương pháp  khác nhau tính tuổi thọ của hạt neutron đưa đến hai kết quả khác nhau, chỉ biết rằng nếu tách rời hạt neutron khỏi hạt nhân nguyên tử, ở trạng thái tự do, nó chỉ tồn tại 15 phút rồi nhanh chóng phân hóa thành một hạt proton, một hạt electron và một phản hạt neutrino.

Sở dĩ tuổi thọ của hạt proton và hạt neutron là rất lớn vì có hiện tượng giam hãm (confinement) là hiện tượng 3 hạt quark cấu tạo nên chúng bị giam hãm gần như vĩnh viễn trong hạt proton hoặc hạt neutron, vì vậy chúng rất vững bền trong hạt nhân nguyên tử khiến con người cảm thấy vật chất là có thật và rất bền chắc.

Nhưng vật chất dù cho bền chắc trong nhận thức của con người, chúng thực ra cũng chỉ là ảo hóa và có thể bị tâm khống  chế như thực nghiệm của các nhà đặc dị công năng đã cho thấy.

Vì vậy mùa xuân vĩnh cửu chủ yếu là tâm trạng, tâm trạng an lạc trước những biến thiên của cảnh giới, của thời gian và không gian. Như trên đã nói, không gian, thời gian, cảnh giới đều là tương đối, đều là do tâm tạo, vì vậy tâm có thể tạo ra mùa xuân vĩnh hằng.

Không phải không có cảnh giới : “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương” của mùa hè. Không phải không có cảnh giới : “Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao, Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu” của mùa thu. Cũng không phải không có cảnh giới : “Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng”  của mùa đông. Các cảnh giới đều có đủ nhưng tâm trạng của hành giả tham thiền không bi thương hay hoan lạc theo sự biến thiên của cảnh giới mà lúc nào cũng an lạc tĩnh tại trong mùa xuân vĩnh hằng vô tướng dù có hay không cảnh giới : Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo, Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.

Những tiên nhân còn có thể dùng tâm lực để thực hiện vô sở trụ, chẳng những tâm không bị cảnh chi phối mà trái lại còn có thể biến đổi vị trí, hoàn cảnh của thân. Chẳng hạn câu chuyện của Hàn Tương Tử, một trong Bát tiên, là cháu kêu nhà văn Hàn Dũ đời Đường bằng ông chú như video sau đây :

  1. Hàn Dũ – Nhà Văn Nhà Thơ Thời Trung Đường – Việt dịch

Hàn Dũ vì dâng biểu định ngăn cản vua rước xương Phật tốn kém ngân khố nên vua nổi giận  tức thời đày ông đi Lĩnh Nam xa xôi trong mùa đông tuyết giá. Hàn Tương Tử đang ở Trường An nhưng có thể phân thân để xuất hiện ở Lĩnh Nam cứu giúp ông chú.

Theo quan điểm của khoa học ngày nay thì đó không phải là chuyện hoang đường, đó chính là viễn tải lượng tử như video sau đây.

Di chuyển một con người đi xa tức thời bằng viễn tải lượng tử

Không thực hiện được vô sở trụ (non locality), có những trường hợp sẽ rất đau khổ, chẳng hạn tác phẩm Thương Nhớ Mười Hai của nhà văn Vũ Bằng bộc lộ.

Nhà văn Vũ Bằng  (1913 – 1984), tên thật là Vũ Đăng Bằng, là một nhà văn, nhà báo của Việt Nam. Ông là người có sở trường về viết truyện ngắn, tùy bút, bút ký. Ông đã vào Sài Gòn trong đợt di cư 1954 từ Bắc vào Nam để làm báo và hoạt động tình báo. Tháng 3 năm 2000, Cục Chính trị thuộc Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có văn bản xác nhận nhà văn Vũ Bằng là chiến sĩ quân báo của cách mạng hoạt động tại Miền Nam.

Trong số trứ tác của Vũ Bằng, Thương Nhớ Mười Hai là tác phẩm tiêu biểu cho tâm tư và phong cách viết của ông. Nội dung sách ông viết về hình ảnh người vợ tên Quỳ bên kia vỹ tuyến. Ông khởi sự viết từ tháng Giêng 1960, ròng rã mười một năm mới hoàn thành tác phẩm dày khoảng 250 trang vào năm 1971 và xuất bản năm 1972.

Có người bạn thân, trong lúc đàm đạo văn chương, hỏi tôi: “Sắp sang thế kỷ 21 rồi, nếu chỉ được phép mang mười cuốn sách văn học vào thế kỷ mới, ông mang những cuốn nào?”. Tôi trả lời ngay: “Một trong những cuốn tôi mang theo là Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng!

 Bởi viết về Hà Nội, viết về đất nước quê hương, không ai có thể hơn Vũ Bằng. Bởi Vũ Bằng yêu Hà Nội, yêu đất nước quê hương khi mà ông đang sống ở Sài Gòn, cách Hà Nội chưa đầy hai giờ máy bay mà vời vợi ngàn trùng. Nỗi nhớ niềm yêu ấy là tuyệt vọng! Hơn thế nữa, bà Nguyễn Thị Quỳ, vợ hiền của ông, người đã góp phần quyết định làm nên một Vũ Bằng nhà văn, nhà báo, là nguồn cảm hứng văn chương của ông…(Triệu Xuân)

Vũ Bằng tự ngôn : “Bắt đầu viết cuốn sách này thì là nhớ. Viết đến câu chót bài “Tháng chín” thì là thương. Thương không biết bao nhiêu, nhớ không biết ngần nào người bạn chiếu chăn Nguyễn Thị Quỳ.

Sài Gòn, Phú Lâm, Bình Lợi, Chợ Lớn, Lồ Ồ… vui quá, cứ uống rượu mạnh thế này, nghe con hát đàn vừa múa vũ vừa ca, lại cặp kè với gái hơ hớ như trăng mới mọc thế này, thì sao lại có thể rầu rĩ được? Ấy vậy mà một buổi chiều trở gió kia, ngồi cúi xuống lòng để hỏi chuyện tim mình, ta cảm như có hàng ngàn vạn con mọt nhỏ li ti vừa rụng cánh o o vừa đục khoét con tim bệnh tật. Và tự nhiên ta có cảm giác rằng thân thể ta, không biết từ lúc nào, đã bị mối “xông” và đang đi đến chỗ mọt ruỗng, rã rời tan nát.  

Mỗi nỗi buồn se sắt xâm chiếm đầu óc ta. Buồn thì ngâm thơ:

Biệt ly ai kể xiết lời,
Vì hoa cách mặt cho người thương tâm.
Người đưa rượu hỏi thăm Bành Trạch,
Kẻ say trăng tìm khách Đào Chu;
Nào ai trang điểm máu thu,
Hoa vàng chén bạc tạc thù với ai?
Miền Dữu Lĩnh tin mai gắn bó,
Đỉnh Cô Sơn mối gió đợi chờ.
Muốn mang chén rượu câu thơ,
Lạnh lùng trong tuyết, hững hờ dưới trăng… 

(Những câu thơ trên trích trong bài thơ dài Tự Tình Khúc của Cao Bá Nhạ, cháu kêu Cao Bá Quát bằng chú :

Bành Trạch là nơi Đào Uyên Minh tức Đào Tiềm làm huyện lệnh, ông chỉ làm quan được 80 ngày thì từ quan trở về nhà vì không thích sự gò bó của quan trường.

Đào Chu : Phạm Lãi là người yêu của Tây Thi, sau khi nước Ngô của Phù Sai diệt vong, ông đến đất Đào buôn bán làm giàu và được gọi là Đào Chu công.

Dữu Lĩnh (không phải Hữu Lĩnh) tức núi Đại Dữu còn gọi là Mai Lĩnh 梅岭, một trong ngũ lĩnh  nằm ở ranh giới tỉnh Giang Tây và tỉnh Quảng Đông, Tống Chi Vấn có bài thơ nổi tiếng : Đề Đại Dữu Lĩnh Bắc Dịch 題大庾嶺北驛 = Đề thơ ở trạm đưa thư phía bắc núi Đại Dữu.

Cô Sơn 孤山 là một hòn đảo nằm trong Tây Hồ Hàng Châu. Từ đời Đường khi Bạch Cư Dị xây dựng Bạch đê, con đê nối từ phía đông hòn đảo tới Tân Kiều và nối phía tây hòn đảo tới Tây Linh Kiều, thì hòn đảo không còn là cô đảo – đảo cô đơn – nữa- TB chú thích )

Ngâm thơ lại càng buồn, mình chán nản không để đâu cho hết. Sự chán nản không tên tuổi, không lý do, ví có muốn nói ra với người ở cạnh cũng không thể được.”

Nhà văn đã thổ lộ tâm tư đau buồn, chán nản đến tuyệt vọng. Thương Nhớ Mười Hai có nghĩa là một năm 12 tháng, nhà văn không lúc nào nguôi nhớ đến quê hương bản quán, đến người vợ trẻ có lẽ cũng đang âu sầu thương nhớ chồng mà không có thông tin cũng không có cách nào liên lạc được. Nhiều lắm thì cũng chỉ như Tô Thức : “Thiên lý cộng thuyền quyên” (Xa xôi nghìn đặm chỉ có mặt trăng là điểm chung cả hai nhìn thấy)

Trong hoàn cảnh đau buồn héo hắt như vậy, chúng ta mới cảm nhận được giá trị của mùa xuân vĩnh cửu. Trong hoàn cảnh như nhà văn Vũ Bằng thì có thực hiện được mùa xuân vĩnh cửu không ? Ngày nay thì quá dễ, với điện thoại di động và những công cụ thông tin tân tiến như Viber, Whatsapp, Zalo, có khả năng vô sở trụ thì những khoảng cách xa ngàn đặm trên địa cầu chẳng có nghĩa lý gì, lúc nào cũng có thể liên lạc được. Nhưng thời đại của Vũ Bằng thì chưa có phương tiện thế này nên bất khả thi. Ngay cả ngày nay mà ở vào những xứ nơi thông tin bị cấm đoán quá hà khắc như Triều Tiên thì người dân cũng khó lòng thực hiện được.

Tuy vậy, mùa xuân vĩnh cửu là tâm trạng độc lập đối với hoàn cảnh. Nó cũng không lệ thuộc vào phương tiện, mà chủ yếu là do nhận thức. Chẳng hạn Huệ Trì là em trai của Tổ Sư Tịnh Độ Tông Huệ Viễn, ông đi đến Tứ Xuyên, ngồi trong bộng cây nhập định quên mất thời gian, ngồi suốt bảy trăm năm, không phát sinh một vọng tưởng nào nên thời gian gần như ngừng lại.

Pháp sư Huệ Trì

Đến khi người ta phát hiện được ông, ông cũng chưa xuất định, người ta phải dùng võng khiêng ông về Biện Kinh, thủ đô của Nhà Tống. Ở đây có cao tăng Ấn Độ giúp ông xuất định, khi đó ông mới hay rằng mình đã nhập định hơn bảy trăm năm, anh của ông là Huệ Viễn đã qua đời từ lâu lắm rồi. Vua Tống Huy Tông cảm khái làm ba bài thơ, xin trích một bài như sau :

Bài kệ thứ nhất của Tống Huy Tông :

七百年來老古錐    Thất bách niên lai lão cổ trùy

定中消息許誰知? Định trung tiêu tức hứa thùy tri ?

爭如只履西歸去    Tranh như chích lý Tây quy khứ

生死何勞木作皮    Sinh tử hà vinh mộc tác bì

Dịch nghĩa : Lão tăng sống hơn bảy trăm năm, căn cơ bén nhọn như cái dùi. Lúc nhập định có lẽ không ai biết tin tức gì của ông. Có thể sánh với Bồ Đề Đạt Ma quảy một chiếc giày về Tây Thiên. Sống chết có vinh hoa gì khi lấy gỗ làm da. 

Hư Vân hòa thượng cũng có lần nhập định nửa tháng tại núi Chung Nam ở Trường An. Thầy Duy Lực có đề cập tới sự kiện này.

0940 Nhập định không cảm nhận được thời gian của ngài Hư Vân ở núi Chung Nam

Cuối cùng chúng ta có thể kết luận rằng mùa xuân vĩnh cửu là trạng thái an lạc không có vọng tưởng, không có vọng động, không có thời gian, tự do tự tại, không tùy thuộc vào bất cứ một điều kiện nào hay một cảnh giới nào, bất sinh bất diệt, vô sinh pháp nhẫn.

Cũng không nhất thiết phải ngồi thiền hay nhập định, bình thường tâm trong cuộc sống hàng ngày đời thường cũng chính là mùa xuân vĩnh cửu, khi ta thực hiện được vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở úy (sợ) 無所求無所得無所畏 ngay trong cuộc sống thế gian đời thường, ngay trong cuộc mưu sinh vất vả hàng ngày, ngay trong thế giới vô thường đầy bất trắc mà tâm vẫn an định.

Truyền Bình

Đăng tải tại Bài viết | 12 phản hồi