Thư Mục Âm Thanh 8

0701 Trình trở ngại trên thân lúc đang tham thiền

0702 Trình công phu quên mình đang ở đâu

0703 Vì sao bài kệ của Huệ Năng được truyền Y Bát ?

0704 Ý nghĩa của Đại Dụng là như thế nào ?

0705 Kinh nói lời nói là hư vọng, vậy không nói ra không phải là hư vọng sao ?

0706 Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm nghĩa như thế nào ?

0707 Người phụ nữ thắc mắc chết đi về đâu từ cái chết của người bạn

0708 Niệm A Di Đà không giải thoát được sao mà SP phải dạy tham thoại đầu ?

0709 Tại sao chỉ riêng tác phẩm của Lục Tổ gọi là Kinh ?

0710 Thắc mắc Hư không vô sở hữu và Thành Trụ Hoại Không

0711 Cái tánh Không có dính líu tới thất đại trong kinh Lăng Nghiêm không ?

0712 Truyền tâm ấn là gì ? Tại sao Vĩnh Gia đã kiến tánh còn tìm Lục Tổ để được ấn chứng ?

0713 Tại sao các ngài Hám Sơn và Nguyệt Khê nhận xét trái nhau về Đại Thừa Khởi Tín Luận của ngài Mã Minh ?

0714 Giác minh thành lỗi lầm, Tư tưởng tức tang vật nghĩa là sao ?

0715 TST hộ niệm thế nào khi chết- Tứ liệu giản là gì ?

0716 Nữ thính chúng đề nghị giảng Gã cùng tử trong Kinh Pháp Hoa

0717 Không mà dung nạp tất cả là do Hòa thượng nói hay ngài Long Thọ nói ?

0718 Nghệ sĩ hết mình với vai diễn, vậy có tạo nghiệp không ?

0719 Phẩm thí dụ kinh Pháp Hoa có 18 pháp bất cộng nghĩa là thế nào ?

0720 Tại sao người phá trùng quan chưa giải thoát được sanh tử ?

0721 Tại sao bậc nhị thừa còn chấp vô ký, tất cánh không là gì ?

0722 Phật không dạy tụng kinh đám ma, sao bây giờ có ? Phật A Di Đà có phải là phương tiện không ?

0723 Kể chuyện cô Chơn Nguyệt và hòa thượng Quảng Tâm với kinh Kim Cang

0724 Pháp môn tu mà mình cảm thấy thoải mái có thành tựu được không ?

0725 Xin SP giảng lại 2 bài kệ của Thần Tú và Lục Tổ

0726 Tham thiền thì kiến tánh, tụng kinh có kiến tánh không ?

0727 Trình nghi tình xem có phải đại nghi không

0728 Xin dịch nghĩa từng chữ câu Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm

0729 Nhứt nhơn đắc đạo cửu huyền siêu, câu này hợp nhân quả không ?

0730 Tập hương công có hết bệnh hở khớp xương không ?

0731 Cúng Đại Bàng Kim Xí Điểu là sao con không hiểu ?

0732 Phật tử Cần Thơ thắc mắc cái nhìn, nêu 4 câu hỏi

0733 Một số người tập nhân điện, nay muốn tập hương công phải bỏ nhân điện hay sao ?

0734 Ai là người không cùng muôn pháp làm bạn ?

0735 Tham thiền có thể bị mất trí không, xin SP khai thị ?

0736 Người bạn của con bị mất trí, không biết phải do tham thiền ?

0737 Xin SP chỉ dạy chúng con phải y kinh nào để tu

0738 Thoại đầu- Lời Phật, Tổ không phải chân lý- Lìa vọng tưởng ?

0739 Đem chánh pháp vào tà pháp để cứu người có được không ?

0740 Làm cách nào thoát khỏi nhị nguyên ?

0741 Hành giả tham thiền có cảm giác lạ trên thân thể

0742 Nói Tịnh Độ thấp, tu Thiền cao, sự thật thế nào ?

0743 Đại Thừa và Tiểu Thừa có ý nghĩa thế nào ?

0744 Sao nói tụng kinh là có phước ?

0745 Đốt giấy tiền vàng bạc và cầu siêu có lợi ích gì không ?

0746 Tu là tìm về bổn lai diện mục vốn thanh tịnh của chúng ta phải không ?

0747 Con rất tin pháp môn nhưng vì cuộc sống con có thể tu từ từ được không ?

0748 Mục Kiền Liên trai tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ là đúng phải không ?

0749 Đạo Phật đi vào đời nhằm độ sinh hay độ tử ?

0750 Đi 7 bước nói câu Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có phải là ngã mạn không ?

0751 Thỉnh chư tăng cúng dường cầu siêu cho người mới chết, người đó có được lợi ích gì không ?

0752 Phật có trước hay pháp có trước ?

0753 Con không biết nhìn, kính xin SP chỉ dẫn

0754 Quy Y thường trụ Tam Bảo-Tụng kinh và tu Tam Tứ Cửu

0755 TST dạy chú tâm vào nghi tình, quên tất cả, vậy làm sao cúng con học ?

0756 SP khai thị Thiền tông, Ý hội cũng không được

0757 Phật pháp bất ly thế gian giác, vậy chúng con phải làm thế nào ?

0758 Tham thoại đầu phải nương vào cái không nào ?

0759 Xin giảng về Tứ Y Pháp của Phật

0760 Những thắc mắc trong thực hành tham thoại đầu

0761 Tri kiến ngoại đạo và thiền Phật giáo là như thế nào ?

0762 Cái không biết của SP dạy là ý của Phật, của Tổ hay của Kinh ?

0763 Làm sao trừ vọng tưởng ?

0764 Giảng Bát Quan Trai giới

0765 Thọ Bồ tát giới mà bán rượu có tội không, chuyển giùm cho người khác uống có tội không ?

0766 Tại sao ngài Đại An Tịnh Sư kiến tánh rồi còn tu Tịnh Độ ?

0767 Ni cô Thực Tế và thiền sư Thiên Long độ người

0768 Tu TST ở chùa giáo môn và tông chỉ Tịnh Độ tông

0769 Vai trò của một hành giả tham thiền trong xã hội

0770 Tại sao tâm ở trong thì khó trị còn ở ngoài thì dễ trị ?

0771 Tại sao ngồi tham thiền bị hôn trầm trạo cử, thân thể lắc lư ?

0772 Bổn lai diện mục của vô thủy vô minh và Phật tánh có giống nhau không ?

0773 Thọ 5 giới, mỗi tháng ăn chay 10 ngày, có bị nhân quả không ?

0774 Hỏi câu thoại, nhìn chỗ không biết, nhìn mãi vẫn không biết, vậy có đúng không ?

0775 Từ bi là gì, làm sao giữ tâm từ bi ?

0776 Tại sao có vật mà nói bổn lai vô nhất vật ? Tham thiền không tụng kinh nữa được không ?

0777 Xin khai thị làm cách nào dứt trừ tập khí ?

0778 Thế nào là định huệ đồng đăng- 36 phép đối của Lục Tổ

0779 Phật cao nhất xích ma cao nhất trượng là nghĩa thế nào ?

0780 Kể chuyện người bán đậu hủ đi 3 vòng thiền đường được lợi ích

0781 Làm thế nào một hành giả đi đúng đường lối Tổ Sư Thiền ?

0782 Dự đoán về tai nạn thiên thạch có phải là cộng nghiệp của loài người không ?

0783 Tam pháp ấn là gì, xin SP khai thị ?

0784 Sau mười mấy năm hoằng Tịnh Độ, sao bây giờ SP lại hoằng TST ?

0785 Nguồn gốc của tâm là tri, dụng của tâm là tri, sao Phật không biết nó ?

0786 Từ trường vật chất và phi vật chất

0787 Khí công và tham thiền có liên quan gì với nhau không ? Giảng 5 thứ nghi

0788 Tham như thế nào để khỏi rơi vào niệm và vô ký không ?

0789 Một câu hỏi có liên quan Mật tông thời Đức Phật

0790 Tại sao thanh tịnh dễ trở thành ngoại đạo ?

0791 Vãng sanh cực lạc là như thế nào ?

0792 Chánh trí là gì ?

0793 Phước báo được hưởng trong đời này hay kiếp sau ?

0794 Xin khai thị câu Tuyệt ngôn vô lự, vô trí bất thông trong Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải

0795 Tình trạng nhập định của ngài Huệ Trì ở Tứ Xuyên

0796 Tại sao ngài Mục Kiền Liên đã đắc quả A La Hán còn bị nhân quả chi phối ?

0797 Lời cảm tạ về thành tựu thiền thất chùa Hưng Phước

0798 Cõi Nam Diêm Phù Đề và cõi Ta Bà có khác nhau không ?

0799 Trong 12 bộ kinh, Pháp Cú thuộc bộ nào ?

0800 Tại sao Phật Như Lai hai mắt mà Đạo Cao Đài vẽ có một mắt ?

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s